שימוש בקורא מסך כדי להצטרף לפגישה מקוונת ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי להצטרף לפגישה מקוונת ב- Skype for Business

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

רוב הזמן, כל שעליך לעשות כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business זה לבחור את קישור הפגישה בלוח השנה שלך ולהקיש על Enter. אבל לפעמים תצטרך להצטרף בדרך אחרת. השתמש במקלדת וב- Narrator, קורא המסך המובנה של Windows, כדי להצטרף לפגישות ישירות מ- Skype for Business‏.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • למידע על קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים עבור Skype for Business‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

בנושא זה

הצטרפות לפגישה מקוונת

תצוגת פגישות של Skype מציגה רשימה של הפגישות שלך ליום זה. באפשרותך להצטרף לפגישת Skype ישירות מהכרטיסייה פגישות.

עצה: ברירת המחדל של Narrator היא הורדת עוצמת הקול של מקורות שמע אחרים כאשר Narrator פועל. פירוש הדבר שעוצמת הקול בשיחות ובפגישות Skype for Business עלולה להיות נמוכה מכדי לשמוע היטב. כדי לבטל את ההגדרה, הקש על מקש הלוגו של Windows‏+I כדי לפתוח את הגדרות Windows, ולאחר מכן הקלד Narrator (קורא טקסטים) בתיבת החיפוש והקש על מקש החץ למטה עד שתשמע: ""Narrator settings" (הגדרות Narrator). הקש על Enter, ולאחר מכן הקש על מקש טאב עד שתשמע: ""On, Lower the volume of other apps when Narrator is running, toggle switch" (מופעל, הורד עוצמת קול של אפליקציות אחרות בזמן שקורא טקסטים פועל, מתג החלפת מצבים). הקש על מקש הרווח כדי להחליף מצב בין הפעלה לביטול.

 1. בחלון הראשי של Skype for Business, הקש על מקש טאב עד לשמיעת "Contacts" (אנשי קשר), "Conversations" (שיחות), "Chat rooms" (חדרי צ'אט) (זמין רק בחלק מחשבונות Skype for Business),‏ "Phone" (טלפון) או "Meeting" (פגישה). מה שתשמע תלוי בכרטיסייה שפעילה באותו רגע.

 2. לחץ על מקש החץ השמאלי או הימני, עד שתשמע "Meetings" (פגישות), ולאחר מכן הקש על Enter. תיפתח הכרטיסייה ישיבות.

 3. לחץ על מקש טאב עד שתשמע: "Today" (היום). הקש על מקש החץ למטה כדי לעבור על רשימת הפגישות שלך ליום זה. בעת בחירה בכל פגישה, תשמע את השעה ואת הנושא שלה.

 4. כדי להצטרף לפגישה שנבחרה כעת, הקש Enter.‏

 5. אם נפתחת תיבת הדו-שיח הצטרף לפגישת שמע, בחר את אפשרות השמע המועדפת עליך ולאחר מכן הקש על Enter.‏

 6. אם אינך מארגן הפגישה, ייתכן שהמיקרופון שלך יעבור אוטומטית למצב מושתק בעת ההצטרפות לפגישה. כדי לשחרר את המיקרופון ממצב מושתק, הקש על מקש הלוגו של Windows‏+F4, או הקש על מקש טאב עד שתמצא את הלחצן בטל השתקה ולאחר מכן הקש Enter.‏

 7. האפשרויות הבאות זמינות במהלך הפגישה:

  • כדי להתחיל שיחת צ'אט, הקש על Ctrl+W ולאחר מכן הקלד את ההודעה. כדי לשלוח את ההודעה, הקש על Enter.

  • כדי להתחיל וידאו, הקש על Ctrl+Shift+Enter.

  • כדי להשתיק את הרמקול שלך, הקש על מקש הלוגו של Windows‏+F4.‏

  • כדי להוסיף משתתפים, הקש Alt + V. החלון ' הזמנה לפי שם מספר טלפון ' נפתח. הקלד את איש הקשר ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לגשת ללוח החיוג, הקש על Ctrl+Shift+D. תשמע את ההודעה "Skype call out" (שיחת Skype יוצאת).

  • כדי לשתף תוכן, כגון המסך שלך או שקופיות PowerPoint, הקש על מקש טאב עד שתשמע את ההודעה "Share content button" (לחצן שיתוף תוכן), ולאחר מכן הקש על Enter.

  • כדי לגשת לאפשרויות נוספות, לדוגמה, כדי להתחיל להקליט שיחה שלך, הקש על מקש טאב עד שתשמע "More options button" (לחצן אפשרויות נוספות) ולאחר מכן הקש על Enter.

יציאה מפגישה מקוונת

 1. כדי לעזוב פגישה מקוונת, הקש על Alt+Q. תיבת הדו-שיח מה הייתה איכות השיחה? תיפתח. כדי לסגור אותה, הקש על Esc.

 2. המיקוד יעבור אל החלון שיחה. אם תרצה להצטרף לשיחה מחדש, הקש על מקש טאב עד שתשמע את ההודעה "Rejoin Skype Meeting button" (לחצן הצטרפות מחדש לפגישת Skype), ולאחר מכן הקש על Enter. אם אין בכוונתך להצטרף מחדש לשיחה, הקש על Esc כדי לסגור את החלון שיחה.

מידע נוסף

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף אנשים לאנשי הקשר שלך ב- Skype for Business

קיצורי מקשים עבור Skype for Business‏

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

הפיכת הפגישה שלך לנגישה יותר באמצעות Skype for Business

השתמש ב- Skype for Business עבור Mac באמצעות המקלדת ו- VoiceOver, קורא המסך המובנה של Mac OS, כדי להצטרף לפגישה מקוונת.

הערות: 

בנושא זה

הצטרף לפגישה מהתצוגה 'פגישות'

תצוגת פגישות של Skype מציגה רשימה של הפגישות שלך לאותו יום. כמו כן, באפשרותך להצטרף לפגישת Skype ישירות מתצוגת פגישות, אם הפגישה נקבעה על-ידי אדם בחברה שלך.

עצה: אם לא יצאת מ- Skype for Business עבור Mac בפעם האחרונה שהשתמשת באפליקציה, היא תיפתח מבלי לבקש ממך לבצע כניסה.

 1. כדי להפעיל את VoiceOver, הקש על Command+F5.

 2. בחלון הראשי של Skype for Business עבור Mac, הקש על Control+Option+Shift ועל מקש החץ למטה כדי לפתוח את קבוצת הניווט הראשית.

 3. הקש על מקש טאב עד שתשמע את ההודעה "פגישות, נבחרות, לחצן שינוי מצב" ולאחר מכן הקש על Control+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש טאב עד שתשמע "Meetings, table" (פגישות, טבלה), ולאחר מכן הקש על Control+Option ועל מקש החץ ימינה כדי לנוע בתוך רשימת הפגישות שלך. תשמע את השעה והנושא של כל פגישה כאשר תבחר בה.

 5. כדי להצטרף לפגישה שנבחרה, הקש על מקש הרווח.

עצה: ייתכן שהמיקרופון שלך יעבור אוטומטית למצב מושתק בעת ההצטרפות לפגישה. כדי לשחרר את המיקרופון שלך ממצב מושתק, הקש על מקש טאב עד שתשמע "Muted, Unmute button" (מושתק, לחצן בטל השתקה), ולאחר מכן הקש על Control+Option ועל מקש הרווח.

יציאה מפגישה מקוונת

כדי לצאת מפגישה במהירות, הקש על Command+W.

מידע נוסף

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף אנשים לאנשי הקשר שלך ב- Skype for Business

קיצורי מקשים ב- Skype for Busines‏

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

למד כיצד לנווט ב- Skype for Business באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Skype for Business עם VoiceOver, קורא המסך שכלול ב- Mac OS, כדי להצטרף לפגישה מקוונת.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

 • רכיבי ממשק המשתמש (UI) ב- Skype for Business ישתנו בהתאם לסוג הפגישה.

בנושא זה

הצטרפות לפגישה

 1. פתח את Skype for Business והתחבר אם יש צורך.

  עצה: אם לא התנתקת מ- Skype for Business בשימוש האחרון, האפליקציה תיפתח מבלי לבקש ממך להתחבר. לקבלת עזרה בהתחברות, ראה משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Skype for Business.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "לחצן פגישות" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. ברשימה פגישות, החלק ימינה עד שתשמע את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף. VoiceOver יקריא את פרטי הפגישה ואת העובדה שמדובר בפגישת Skype. הקש פעמיים על המסך. חלון פרטי הפגישה ייפתח. תשמע: "פגישות, לחצן חזרה".

  עצה: אם עליך לפתוח את לוח השנה של Outlook כדי לחפש את הפגישה, ברשימה פגישות החלק ימינה עד שתשמע "לחצן פתח לוח שנה" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. להוראות כיצד לקרוא הזמנות לפגישות, עבור אל משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך בלוח השנה ב- Outlook‏.

 4. בחלון פרטי הפגישה, החלק ימינה עד שתשמע "הצטרף לפגישה" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה מצטרף לפגישה והמיקוד עובר למסך הפגישה.

 5. כאשר אתה מצטרף לפגישה, המיקרופון שלך מושתק באופן אוטומטי, אלא אם כן אתה הוא מארגן הפגישה. כדי לבטל את השתקת המיקרופון, החלק ימינה עד שתשמע "נבחר, לחצן שיחה מושתקת) והקש פעמיים על המסך.

 6. במהלך הפגישה, במסך הפגישה זמינות האפשרויות הבאות:

  • כדי להתחיל צ'אט, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "הצג לחצן צ'אט" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להתחיל וידאו, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "לחצן וידאו כבוי" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להשתיק את הרמקול, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "נבחר, רמקול הטלפון מופעל" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף משתתפים, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "לחצן הוסף" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לגשת אל לוח החיוג, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "לחצן לוח מקשים" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לגשת לאפשרויות נוספות, לדוגמה, כדי לשתף מצגת PowerPoint (אם אתה מציג הפגישה), החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "לחצן אפשרויות נוספות" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק ימינה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

יציאה מפגישה

 1. כדי לצאת מפגישה, במסך הפגישה החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "לחצן נתק" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המיקוד יעבור אל מסך צ'אט הפגישה.

 2. כדי לעבור לרשימה פגישות, החלק שמאלה עד שתשמע "לחצן חזרה" לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מידע נוסף

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף אנשים לאנשי הקשר שלך ב- Skype for Business

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

למד כיצד לנווט ב- Skype for Business באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Skype for Business עבור Android באמצעות TalkBack, קורא המסך המובנה של Android, כדי להצטרף לפגישה מקוונת.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

הצטרפות לפגישה מקוונת

 1. פתח את Skype for Business עבור Android‎ והיכנס למערכת אם יש צורך.

  עצה: אם לא התנתקת מ- Skype for Business בשימוש האחרון, האפליקציה תיפתח מבלי לבקש ממך להתחבר. לקבלת עזרה בהתחברות, ראה משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Skype for Business.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "View meeting list" (הצג רשימת פגישות) ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. ברשימה פגישות, החלק ימינה עד שתשמע את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף. TalkBack יציין את פרטי הפגישה ואת העובדה שמדובר בפגישה מקוונת. הקש פעמיים על המסך. חלון פרטי הפגישה ייפתח. תשמע את ההודעה: "Skype for Business."

  עצה: אם ברצונך לפתוח את לוח השנה של Outlook כדי לחפש את הפגישה, החלק ימינה עד שתשמע את ההודעה "Open calendar" (פתח לוח שנה), ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בלוח השנה, החלק אצבע אחת כלפי מטה במסך עד שתשמע את הפגישה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. להוראות לקריאה של הזמנות לפגישות, עבור אל משימות פשוטות עם קורא מסך בלוח השנה ב- Outlook.

 4. בחלון פרטי פגישה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Join meeting" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע את ההודעה: "Skype for Business." כעת הצטרפת לפגישה.

 5. כאשר אתה מצטרף לפגישה, המיקרופון שלך מושתק באופן אוטומטי, אלא אם אתה הוא מארגן הפגישה. כדי לבטל את השתקת המיקרופון, החלק ימינה עד שתשמע את ההודעה "Checked, audio is muted, switch" (מסומן, השמע מושתק, עבור), והקש פעמיים על המסך.

 6. האפשרויות הבאות זמינות במהלך הפגישה:

  • כדי להתחיל בשיחת צ'אט, החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע את ההודעה "Chat button" (לחצן צ'אט), ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להתחיל וידאו, החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע "Not checked, preview video is off, switch" (לא מסומן, וידאו תצוגה מקדימה מבוטל, עבור) ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להשתיק את הרמקול, החלק שמאלה או ימינה, עד שתשמע את ההודעה "Checked, speaker, switch" (מסומן, רמקול, עבור), ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף משתתפים, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Add participants button" (לחצן הוספת משתתפים) ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לגשת אל לוח החיוג והדואר הקולי, החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע את ההודעה "View dialpad and voicemail button" (לחצן תצוגת לוח חיוג ודואר קולי), ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לגשת לאפשרויות נוספות, לדוגמה, כדי להציג מצגת PowerPoint או כדי להעביר את השיחה להמתנה, החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע את ההודעה "More options button" (לחצן אפשרויות נוספות) ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק ימינה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

יציאה מפגישה מקוונת

 1. כדי לעזוב פגישה מקוונת, החלק ימינה עד שתשמע: "End call, button" (סיום שיחה, לחצן).

 2. הקש פעמיים על המסך. תשמע את ההודעה: "Call ended" (השיחה הסתיימה). המיקוד יחזור אל מסך השיחות.

מידע נוסף

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף אנשים לאנשי הקשר שלך ב- Skype for Business

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

למד כיצד לנווט ב- Skype for Business באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×