היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
שימוש בקורא מסך כדי ליישר טקסט ופיסקאות ב- Outlook

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון Windows 'קורא טקסטים', JAWS או NVDA עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בתמיכה של Microsoft.

השתמש Outlook עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לשנות את יישור הטקסט והפיסקה. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. תלמד כיצד למרכז טקסט או ליישר אותו לימין או לשמאל בעת חיבור הודעה באמצעות 'דואר'.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft 365.

 • נושא זה נכתב מתוך הנחה כי חלונית הקריאה אינה פעילה.

בנושא זה

יישור טקסט

יישור קובע את המראה והכיוון של קקצוות הפיסקה: טקסט מיושר לשמאל, מיושר לימין או ממורכז.

 1. בעת חיבור הודעת דוא"ל, בחר את הפיסקאות שברצונך ליישר.

 2. הקש F6 פעם אחת כדי לעבור אל כרטיסיות רצועת הכלים. תשמע את הכרטיסיה הנבחרת כעת.

 3. הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Format text tab".

 4. הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור לאפשרויות העיצוב ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בקורא הטקסטים וב- JAWS, הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, לדוגמה, "Align center" ולאחר מכן הקש Enter. 

   הערה: עם 'קורא טקסטים' ו- JAWS, כאשר המוקד נמצא בלחצן התפריט הנפתח סגנון גופן או גודל גופן, עליך להקיש על מקש Tab במקום על מקש חץ ימינה כדי להגיע אל אפשרות העיצוב הבאה. 'קורא טקסטים' מכריז "End of line" כאשר המוקד נמצא בלחצן כזה. ב- JAWS, אין אות שמע.

  • באמצעות NVDA, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, לדוגמה, "Button align center" ולאחר מכן הקש Enter.

   המוקד עובר לגוף הודעת הדואר האלקטרוני.

הוספת כניסות פיסקה

באפשרותך להוסיף כניסה בפיסקאות מהשוליים השמאליים או הימניים של העמוד.

 1. בעת חיבור הודעה, בחר את הפיסקאות שברצונך להסיט פנימה.

 2. הקש F6 פעם אחת כדי לעבור אל כרטיסיות רצועת הכלים. תשמע את הכרטיסיה הנבחרת כעת.

 3. הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Format text tab".

 4. הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור לאפשרויות העיצוב ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בקורא הטקסטים וב- JAWS, הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע "Decrease indent" או "Increase indent" ולאחר מכן הקש Enter. 

   הערה: עם 'קורא טקסטים' ו- JAWS, כאשר המוקד נמצא בלחצן התפריט הנפתח סגנון גופן או גודל גופן, עליך להקיש על מקש Tab במקום על מקש חץ ימינה כדי להגיע אל אפשרות העיצוב הבאה. 'קורא טקסטים' מכריז "End of line" כאשר המוקד נמצא בלחצן כזה. ב- JAWS, אין אות שמע.

  • באמצעות NVDA, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Toggle button, not pressed, decrease indent" או "Toggle button, not pressed, increase indent" ולאחר מכן הקש Enter.

   המוקד עובר לגוף הודעת הדואר האלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך ליצירת רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף היפר-קישור ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

השתמש בלוח מקשים ובקורא מסך כדי לשנות את היישור של טקסט ההודעה Outlook. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. תלמד כיצד למרכז טקסט במהירות, ליישר אותו לימין או לשמאל, או ליישר אותו לשני הצדדים כדי להתאים לשני השוליים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft 365.

 • בהתאם לקורא המסך שבו אתה משתמש, ייתכן שעליך להתאים את הגדרות המילוליות כדי לשמוע את קורא המסך מתאר כיצד הטקסט מיושר.

בנושא זה

יישור טקסט

יישור קובע את המראה והכיוון של קצות הפיסקה: טקסט מיושר לשמאל, מיושר לימין, ממורכז או מיושר לשני הצדדים.

 1. כשאתה מחבר הודעת דואר אלקטרוני, הצב את המוקד במקום כלשהו בפיסקה שברצונך ליישר.

 2. בחר את אפשרות היישור:

  • כדי ליישר את הטקסט לשמאל, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש ;ש.

  • כדי ליישר את הטקסט לימין, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש י1.

  • כדי למרכז את הטקסט, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש A, C.

  • כדי ליישר את הטקסט לשני הצדדים, הקש Alt+ק ולאחר מכן הקש ;מ.

  הערה: טקסט מיושר לשני הצדדים עלול להיות קשה מאוד לקריאה עבור אנשים בעלי לקות קריאה, כגון דיסלקציה, לכן שקול להשתמש באפשרויות יישור אחרות.

התאמה אישית של יישור פיסקה

באפשרותך להוסיף כניסה בפיסקאות משולי העמוד השמאליים או הימניים.

 1. בעת חיבור הודעה, בחר את הפיסקאות שברצונך להסיט פנימה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כניסה לשמאל, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש גה.

  • כדי להוסיף כניסה לימין, הקש Alt+י ולאחר מכן הקש קק.

עצה: ב Outlook באפשרותך גם להשתמש באפשרויות עיצוב הפיסקה כדי, לדוגמה, לשנות את כמות הרווח בין שורות טקסט או בין פיסקאות. לקבלת מידע נוסף על מרווח בין שורות ופיסקאות, ראה שימוש בקורא מסך כדי לשנות את אפשרויות הכניסה והרווחים ב- Outlook.

יישור טקסט באמצעות 'ספר לי'

כשאינך מכיר את קיצור המקשים או כשברצונך לקבל מידע על אפשרויות נוספות, נסה להשתמש בתיבה ספר לי מה אתה רוצה לעשות.

בהתאם לגירסת Microsoft 365 שבה אתה משתמש, שדה הטקסט חיפוש בחלק העליון של חלון היישום עשוי להיקרא ספר לי במקום זאת. שתי הגירסאות מציעות חוויה דומה בעיקרון, אך כמה אפשרויות ותוצאות חיפוש עשויות להשתנות.

 1. הצב את המוקד במקום כלשהו בפיסקה שברצונך ליישר.

 2. כדי לעבור לתיבה ספר לי מה אתה רוצה לעשות, הקש Alt+ס.

 3. הקלד מילת מפתח או צירוף מילים הקשורים למשימה שלך ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה כדי לבחור מתוך תוצאות החיפוש. לדוגמה, הקלד ישר טקסט עבור פעולות קשורות, כגון לחצן ישר לימין.

 4. כדי לבחור אפשרות מסוימת, הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לשנות את אפשרויות הכניסה והמרווח ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

תמיכה בקורא מסך עבור Outlook

השתמש Outlook עבור Mac עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- macOS, כדי לשנות את יישור הטקסט והפיסקה. באפשרותך להזין טקסט, ליישר אותו לימין או לשמאל, או ליישר אותו לשני הצדדים כדי להתאים את המרווח בין מילים בפיסקה, כך שהשוליים השמאליים והימניים יהיו מיושרים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

יישור טקסט

יישור קובע את המראה והכיוון של קצות הפיסקה: טקסט מיושר לשמאל, מיושר לימין, ממורכז או מיושר לשני הצדדים.

 1. בעת חיבור הודעת דוא"ל, בחר את הפיסקאות שברצונך ליישר.

  עצה: כדי לבחור קטע טקסט, החזק את מקש Shift לחוץ והקש על מקשי החצים כדי להזיז את הסמן.

 2. הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar, Apple".

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Format" ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Alignment submenu".

 4. הקש על מקש חץ ימינה. תשמע: "Alignment submenu".

 5. הקש על מקש חץ למטה עד לשמיעת האפשרות הרצויה.

  הערה: טקסט מיושר לשני הצדדים עלול להיות קשה מאוד לקריאה עבור אנשים בעלי לקות קריאה, כגון דיסלקציה.

  עצות: באפשרותך גם להשתמש בקיצורי מקלדת כדי ליישר במהירות את הטקסט שנבחר לימין, לשמאל או למרכז:

  • כדי ליישר את הטקסט לשמאל, הקש Command+סוגר מסולסל שמאלי (‎{‎).

  • כדי ליישר את הטקסט לימין, הקש Command+סוגר מסולסל ימני (‎}‎).

  • כדי למרכז את הטקסט, הקש Command+פס אנכי (|).

התאמה אישית של יישור פיסקה

באפשרותך להוסיף כניסה בפיסקאות משולי העמוד השמאליים או הימניים.

 1. בעת חיבור הודעה, בחר את הפיסקאות שברצונך להסיט פנימה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כניסה לשמאל, הקש Command+סוגר מרובע ימני (]).

  • כדי להוסיף כניסה לימין, הקש Command+סוגר מרובע שמאלי ([).

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך ליצירת רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

השתמש Outlook באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לשנות את יישור הטקסט והפיסקה. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים' ב- Microsoft Edge וב- JAWS וב- NVDA ב- Chrome, אך הוא עשוי לפעול עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות הנפוצים. תלמד כיצד למרכז טקסט או ליישר אותו לימין או לשמאל בעת חיבור הודעה באמצעות 'דואר'.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft 365.

 • נושא זה נכתב מתוך הנחה כי חלונית הקריאה אינה פעילה.

 • בעת שימוש ב-Outlook באינטרנט , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי דרך מוכרים, כמו F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה) פועלים בדפדפן האינטרנט – לא ב- Outlook באינטרנט‏.

 • אנחנו מעדכנים כעת את Outlook.office.com ‏(Outlook באינטרנט). חלק מהאנשים כבר משתמשים ב- Outlook החדש. עבור אנשים אחרים, הגירסה הקלאסית תהיה חוויית ברירת המחדל עד שנשלים את העדכון. לקבלת מידע נוסף, עבור אל קבלת עזרה עבור Outlook החדש באינטרנט. מכיוון שההוראות בנושא זה חלות על החוויה החדשה, מומלץ לעבור מהחוויה הקלאסית ל- Outlook החדש. כדי לעבור ל- Outlook החדש, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Command, Try the new Outlook" ולאחר מכן הקש Enter. אם אתה שומע "Command toolbar" במקום "Command, Try the new Outlook", אתה כבר משתמש ב- Outlook החדש.

בנושא זה

יישור טקסט

יישור קובע את המראה והכיוון של קקצוות הפיסקה: טקסט מיושר לשמאל, מיושר לימין או ממורכז.

 1. בעת חיבור הודעת דוא"ל, בחר את הפיסקאות שברצונך ליישר.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Formatting options".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליישר את הטקסט לשמאל, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתשמע "Align left button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי ליישר את הטקסט לימין, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתשמע "Align right button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי למרכז את הטקסט, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתשמע "Center button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. לאחר בחירת אפשרות יישור, המוקד עובר לגוף הודעת הדואר האלקטרוני.

התאמה אישית של יישור פיסקה

באפשרותך להוסיף כניסה בפיסקאות מהשוליים השמאליים או הימניים של העמוד.

 1. בעת חיבור הודעה, בחר את הפיסקאות שברצונך להסיט פנימה.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Formatting options".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כניסה שמאלה, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתשמע "Decrease indent button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי להוסיף כניסה לימין, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתשמע "Increase indent button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. המוקד עובר לגוף הודעת הדואר האלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך ליצירת רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

תמיכה בקורא מסך עבור Outlook

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×