שימוש בקורא מסך כדי לשתף את המיקום שלך עם Teams עבור החיים האישיים שלך

סמל דקורטיבי. תוכן קורא המסך

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office והוא מהווה חלק מערכת התוכן של Office Accessibility. לקבלת עזרה כללית יותר, ראה דף הבית של התמיכה של Microsoft.

השתמשTeams לחיים האישיים עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי לשתף את המיקום שלך עם חברים ומשפחה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

שיתוף המיקום שלך

עםTeams לחיים האישיים פשוט לשתף את המיקום שלך עם חברים או בני משפחה נבחרים, באופן רציף או על בסיס מקרה אחר מקרה. פעולה זו מאפשרת להורים לראות היכן ילדיהם נמצאים, לדוגמה.

 1. בכרטיסיה צ'אט ב- Teams לחיים האישיים, החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את הצ'אט שבו ברצונך לשתף את המיקום שלך והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "Compose options" והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Location, button" והקש פעמיים על המסך.

  הערות: 

  • אם הטלפון שלך מבקש ממך לאפשר Teams לחיים האישיים לגשת למיקום שלך, החלק שמאלה עד שתמצא את האפשרות הרצויה והקש פעמיים על המסך כדי לבחור. האפשרויות הן:

  • אם תבחר באפשרות אל תאפשר , לאתוכל לשתף את המיקום שלך.

  • רק בעת השימוש באפליקציה

  • אפשר תמיד (עליך לבחור באפשרות זו אם ברצונך לשתף את המיקום בשידור חי)

  • אל תאפשר

 4. הקש בארבע אצבעות ליד החלק התחתון של המסך כדי להעביר את המוקד לרשימת מיקומים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share your live location" והקש פעמיים על המסך. כדי לבחור באפשרות זו, עליך לאפשר Teams לחיים האישיים תמיד לגשת למיקום שלך.

  • החלק במהירות שמאלה כדי לעיין במקומות מוצעים בקרבתך עד שתשמע את המיקום שברצונך לשתף, כגון המסעדה שאתה נמצא בה או פשוט מיקום המפה הנוכחי שלך והקש פעמיים על המסך. אם בחרת מיקום אחר מלבד 'שלח מיקום נוכחי',החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send map pin, button" והקש פעמיים על המסך. המוקד חוזר לצ'אט והמיקום שבחרת מופיע שם כקישור מפות Google.

 6. אם בחרת שתף את המיקום בשידורחי, עליך לבחור כעת את הזמן שהמיקום שלך ישותף בצ'אט. האפשרויות הן:

  • שיתוף במשך 30 דקות

  • שתף במשך יום אחד

  • שתף תמיד את המיקום שלך

  החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את האפשרות הרצויה והקש פעמיים על המסך. לאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send live location, button" והקש פעמיים על המסך.

  המוקד עובר ללחצן סגור. הקש פעמיים על המסך כדי לחזור לצ'אט. המיקום שבחרת מופיע שם כקישור מפות Google למשך הזמן שבחרת.

הפסקת שיתוף המיקום שלך

אם אתה משתף את המיקום בשידור חי, באפשרותך להפסיק לשתף אותו בכל עת, גם אם משך הזמן עדיין לא פג.

 1. בכרטיסיה צ'אט ב- Teams לחיים האישיים, החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את הצ'אט שבו אתה משתף את המיקום שלך והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "Compose options" והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Location, button" והקש פעמיים על המסך.

 4. הקש בארבע אצבעות ליד החלק התחתון של המסך כדי להעביר את המוקד לרשימת מיקומים.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Stop sharing, button" והקש פעמיים על המסך.

 6. כדי לחזור לצ'אט, הקש בארבע אצבעות ליד החלק העליון של המסך. המוקד עובר ללחצן סגור. הקש פעמיים על המסך כדי להחזיר את המוקד לצ'אט.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ'אט Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי להגדיר Teams עבור החיים האישיים שלך

משימות בסיסיות בעת השימוש בקורא מסך עם Microsoft Teams‏

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Microsoft Teams

השתמש Teams לחיים האישיים TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי לשתף את המיקום שלך עם החברים והמשפחה שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

שיתוף המיקום שלך

עם Teams לחיים האישיים פשוט לשתף את המיקום שלך עם חברים או בני משפחה נבחרים, באופן רציף או על בסיס מקרה אחר מקרה. פעולה זו מאפשרת להורים לראות היכן ילדיהם נמצאים, לדוגמה.

 1. בכרטיסיה צ'אט ב- Teams לחיים האישיים, החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את הצ'אט שבו ברצונך לשתף את המיקום שלך והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Button, compose options" והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Location button" והקש פעמיים על המסך.

  הערות: 

  • אם הטלפון שלך מבקש ממך לאפשר Teams לחיים האישיים לגשת למיקום שלך, החלק שמאלה עד שתמצא את האפשרות הרצויה והקש פעמיים על המסך כדי לבחור. האפשרויות הן:

  • אם תבחר מנע, לא תוכל לשתף את המיקום שלך.

  • אפשר כל הזמן (עליך לבחור זאת אם ברצונך לשתף את המיקום בשידור חי)

  • אפשר רק בעת השימוש באפליקציה

  • דחה

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share your live location" והקש פעמיים על המסך. כדי לבחור באפשרות זו, עליך לאפשר Teams לחיים האישיים תמיד לגשת למיקום שלך.

  • החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Suggested places", החלק שמאלה עד שתמצא את המיקום שברצונך לשתף, כגון המסעדה שאתה נמצא בה או פשוט מיקום המפה הנוכחי שלך והקש פעמיים על המסך. אם בחרת מיקום שונה מהמיקום הנוכחישלך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send map pin, button" והקש פעמיים על המסך. המוקד חוזר לצ'אט והמיקום שבחרת מופיע שם כקישור מפות Google.

 5. אם בחרת שתף את המיקום בשידורחי, עליך לבחור כעת את הזמן שהמיקום שלך ישותף בצ'אט. האפשרויות הן:

  • שיתוף במשך 30 דקות

  • שתף במשך יום אחד

  • שתף תמיד את המיקום שלך

  החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את האפשרות הרצויה והקש פעמיים על המסך. לאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share live location, button" והקש פעמיים על המסך.

  המוקד חוזר לצ'אט והמיקום שבחרת מופיע שם כקישור של Google מפות משך הזמן שבחרת.

הפסקת שיתוף המיקום שלך

אם אתה משתף את המיקום בשידור חי, באפשרותך להפסיק לשתף אותו בכל עת, גם אם משך הזמן עדיין לא פג.

 1. בכרטיסיה צ'אט ב- Teams לחיים האישיים, החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את הצ'אט שבו אתה משתף את המיקום שלך והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Button, compose options" והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Location button" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Stop sharing, button" והקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לחזור לצ'אט, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לשוחח בצ'אט Microsoft Teams

שימוש בקורא מסך כדי להגדיר Teams עבור החיים האישיים שלך

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Teams

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Microsoft Teams

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×