שימוש בקורא מסך להוספת תוכן למחברות ב- OneNote

שימוש בקורא מסך להוספת תוכן למחברות ב- OneNote

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בOneNote באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף סוגי תוכן שונים להערות שלך, כגון חוברות עבודה Excel וקבצים אחרים, טבלאות, תמונות והקלטות. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

הערות: 

בנושא זה

הוספת קובץ

הוספת קובץ (כגון מסמך Microsoft Word) לעמוד ב- OneNote מציבה עותק של קובץ זה בהערות שלך. הקובץ מופיע כסמל שאותו ניתן לבחור ולפתוח כדי לערוך את תוכנו של הקובץ.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף קובץ.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על ץ כדי לפתוח את האפשרות קובץ מצורף.

 3. תיבת הדו-שיח בחר קובץ או סדרת קבצים להוספה נפתחת:

  • המוקד נמצא בשדה שם הקובץ. באפשרותך להקליד את שם הקובץ, או להשתמש במקש Tab או Shift + Tab כדי לנווט במקטעים בתוך תיבת הדו. השתמש במקשי החצים כדי לנוע בתוך מקטע. כדי לפתוח תיקיה, הקש Enter.

  • כאשר המוקד נמצא על הקובץ שברצונך לצרף, הקש Enter.

 4. תיבת הדו-שיחהוספת קובץ נפתחת. השתמש במקשי החצים מעלה ומטה כדי לנוע בתוך תיבת הדו-שיח. האפשרויות בתיבת הדו עשויות להשתנות בהתאם לסוג הקובץ שאתה מצרף. אתה שומע את האפשרויות בעת המעבר.

 5. כדי להוסיף את הקובץ, הקש Enter.

קבצים מצורפים מאוחסנים כחלק מהמחברת המשויכת להם. אם תעביר את המחברת למיקום אחר, הקבצים שנוספו יעברו יחד איתה.

הוספת טבלה

טבלאות יכולות להקל את משימות החיפוש והקריאה של מידע. קל ופשוט להוסיף טבלה בסיסית ב- OneNote.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בנקודה כלשהי עמוד שבו ברצונך להוסיף טבלה.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על ל1 כדי לפתוח את האפשרות טבלאות.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את גודל הטבלה. אתה שומע את גודל הטבלה הנוכחי שנבחר בעת ההזזה. כאשר תשמע את הגודל הרצוי, הקש Enter.

  הטבלה מתווספת והמוקד נמצא בתא הראשון שלה. אתה שומע: "בלוק תוכן, עריכה".

הוספת תגיות

תגיות הן דרך לסיווג ותעדוף של הערות ב- OneNote. ניתן לתייג כל דבר, החל משורת טקסט בודדת ועד פיסקה שלמה.

 1. מקם את הסמן בתחילת שורת הטקסט שברצונך לתייג.

 2. הקש על Alt+י כדי לפתוח את הכרטיסיה בית. הקש על ת כדי לפתוח את האפשרות תגיות.

 3. השתמש במקשי החצים מטה ומעלה כדי לנווט בין האפשרויות. אתה שומע את האפשרויות בעת המעבר.

 4. הקש Enter כדי לבחור.

עצה: באפשרותך לחפש הערות מתויגות לפי מילת מפתח וקטגוריה. כדי לחפש, הקש Alt + H ולאחר מכן G. החלונית ' תקציר תגיות ' נפתחת, והמוקד נמצא בשדה ' קבץ תגיות לפי '. הקש על מקש חץ למטה כדי לפתוח את רשימת האפשרויות והקש על מקש חץ למטה שוב ושוב כדי לנווט באפשרויות. הקש Enter כדי לבחור. כדי לעבור לרשימת התגיות, הקש על מקש Tab עד שתשמע את Narrator קורא את הטקסט המתויג. הקש Esc כדי לחזור לטקסט ההערות המתויג במחברת.

הוספת רשימות

הוסף רשימה עם תבליטים או מספור כדי לארגן את הטקסט ולהקל על הקריאה.

הוספת רשימה עם תבליטים

השתמש בעיצוב תבליטים ליצירת רשימה שבה הפריטים אינם חייבים להיות בסדר מסוים.

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד * (כוכבית) והקש על מקש הרווח. OneNote מתחיל רשימה עם תבליטים באופן אוטומטי.

 3. הקלד את הטקסט של פריט הרשימה. הקש Enter כדי להתחיל פריט רשימה חדש.

הוספת רשימה ממוספרת

השתמש בעיצוב מספרים ליצירת רשימה מסודרת שיש לעקוב אחריה ברצף.

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד 1. (המספר אחת ונקודה) והקש על מקש הרווח. OneNote מתחיל רשימה מסודרת באופן אוטומטי.

 3. הקלד את הטקסט של פריט הרשימה. הקש Enter כדי להתחיל פריט רשימה חדש.

הוספת תמונה מקובץ

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את התמונה.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על כ כדי לפתוח את האפשרות תמונות. תיבת הדו-שיח הוספת תמונה נפתחת.

 3. בתיבת הדו הוספת תמונה , השתמש במקשי החצים ובמקש Tab כדי לנווט אל התמונה שברצונך להוסיף. כדי לפתוח תיקיה, הקש Enter.

 4. הקש Enter כדי להוסיף את התמונה.

הטבעת חוברת עבודה של Excel

אפשרות זו יוצרת עותק של חוברת העבודה ומוסיפה תמונה סטטית שלה בהערות. מעל לתמונה ישנו סמל המקשר אל הגירסה הפעילה של חוברת העבודה ב- Excel.

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להטביע את חוברת העבודה של Excel.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על ק כדי לפתוח את האפשרות גיליון אלקטרוני. האפשרות גיליון אלקטרוני קיים של Excel נבחרת. הקש Enter.

  עצה: ניתן גם ליצור גיליון אלקטרוני חדש. כדי ליצור ולהטביע גיליון אלקטרוני חדש, הקש על מקש חץ למטה ולאחר מכן על Enter.

 3. תיבת הדו-שיח בחירת מסמך להוספה נבחרת. המוקד נמצא בשדה שם הקובץ. כדי לעבור בין מקטעי תיבת הדו, השתמש במקש Tab או Shift + Tab. כדי לנוע בתוך מקטע, השתמש במקשי החצים. הקש Enter כדי לפתוח תיקיות. כשהמוקד על קובץ, הקש Enter כדי לבחור אותו.

 4. תיבת הדו-שיחהוספת קובץ נפתחת. הקש פעם אחת על מקש חץ למטה כדי לעבור לאפשרות הוסף גיליון אלקטרוני. הקש Enter כדי להטביע את חוברת העבודה של Excel. אתה שומע את השם של חוברת העבודה המוטבעת, והסמן ממוקם בעמוד מתחת לחוברת העבודה המוטבעת.

הטבעת וידאו מקוון

 1. העתק את הכתובת של מקור הווידאו.

  הערה: לא כל אתרי הווידאו נתמכים. כדי לבדוק אילו אתרים נתמכים בשלב זה, ראה הוספת סרטוני וידאו מקוונים ב- OneNote 2016 עבור Windows.

 2. במחברת, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הווידאו.

 3. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על ו כדי לפתוח את האפשרות וידאו מקוון. תיבת הדו-שיח הוספת וידאו מקוון נפתחת. המוקד נמצא בשדה כתובת הווידאו ואתה שומע את תוכן השדה.

 4. הקש על Ctrl+V כדי להדביק את הקישור לווידאו. ניתן גם להקליד את הכתובת.

 5. הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן אישור ולאחר מכן הקש Enter.

  קישור לווידאו ולנגן הווידאו המוטבע מתווסף לעמוד במחברת.

הוספת הקלטות שמע ווידאו

במקרים מסוימים, הקלטת שמע או וידאו יכולה להיות מהירה יותר וקלה יותר מהקלדת הערות. אם תחליט לכתוב הערות במהלך ההקלטה, הן יקושרו להקלטה. לפני שאתה מקליט שמע או וידאו, ודא שיש במחשב מיקרופון ומצלמת אינטרנט, וששניהם עובדים. בנוסף, ודא כי כל הצדדים המעורבים מודעים לכך שאתה מקליט ומרשים לך לעשות זאת.

 1. במחברת, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את ההקלטה.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה.

 3. כדי להקליט שמע:

  • הקש על \. ההקלטה מתחילה.

  • כדי להשהות את ההקלטה, הקש על Alt+חה ולאחר מכן על ש.

  • כדי לעצור את ההקלטה, הקש על Alt+חה ולאחר מכן על ע.

  כדי להקליט וידאו:

  • הקש על ל. ההקלטה מתחילה.

  • כדי לעצור את ההקלטה, הקש על Alt+F4.

 4. כדי להפעיל את ההקלטה, נווט אליה בעמוד המחברת. קוראי מסך מכריזים על הקובץ כשאתה מגיע אליו. כדי להתחיל בהפעלה, הקש על Ctrl+Alt+P.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לסידור מחברות, מקטעים ועמודים ב- OneNote

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

קיצורי מקשים ב-OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש בלוח המקשים ובקריינות, קורא המסך המוכלל של macOS, כדי להוסיף סוגי תוכן שונים להערות שלך בOneNote עבור Mac, כגון קבצים, טבלאות, תמונות, סרטוני וידאו והקלטות שמע.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב-OneNote.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

הוספת קובץ

הוספת קובץ (כגון חוברת עבודה של Microsoft Excel) לעמוד ב- OneNote מציבה עותק של קובץ זה בהערות שלך. הקובץ מופיע כצלמית שאותה ניתן לבחור ולפתוח כדי לערוך את תוכנו של הקובץ.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף קובץ.

 2. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Insert" ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "File File..." כדי לבחור, הקש על Control + Option + מקש רווח.

 4. נפתחת תיבת דו-שיח לבחירת קובץ. השתמש במקשי החצים כדי לעיין במקטעים שבתיבת הדו-שיח. כדי להיכנס למקטע, הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה. השתמש במקשי החצים כדי לעבור בין הפריטים במקטע.

 5. כשאתה מוצא את הקובץ הרצוי, הקש Enter כדי להוסיף אותו.

קבצים מצורפים מאוחסנים כחלק מהמחברת המשויכת להם. אם תעביר את המחברת למיקום אחר, הקבצים שנוספו יעברו יחד איתה.

הוספת טבלה

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף טבלה.

 2. הקש F6 שוב ושוב עד שתגיע לכרטיסיה. VoiceOver מכריז על שם הכרטיסיה. אם לא הגעת לכרטיסיה הוספה, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה עד ש- VoiceOver מכריז: "Insert, tab, 2 of 4". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Table, menu button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 4. כדי להגדיר את גודל הטבלה, הקש על מקשי החצים שמאלה ולמטה. VoiceOver מכריז על הגודל הנוכחי בעת התזוזה, לדוגמה: "Table with 3 columns, 3 rows, button".

 5. כשאתה שומע את הגודל הרצוי, הקש Control‏+Option+מקש רווח. הטבלה מתווספת לעמוד המחברת.

הוספת תגית

תגיות הן דרך לסיווג ותעדוף של הערות ב- OneNote. ניתן לתייג כל דבר, החל משורת טקסט בודדת ועד פיסקה שלמה.

 1. ב- OneNote, בחר את קטע הטקסט שברצונך לתייג.

 2. הקש F6 שוב ושוב עד שתגיע לכרטיסיה. VoiceOver מכריז על שם הכרטיסיה. אם לא הגעת לכרטיסיה בית, הקש על מקש חץ ימינה עד ש- VoiceOver מכריז: "Home, tab, 1 of 4". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד לשמיעת הקריינות: "לביצוע תיוג, לחצן". לביצוע הוא התגית הראשונה בקבוצה. כדי לעיין בתגיות האחרות, השתמש במקשי החצים.

 4. כשאתה מגיע לתגית שבה ברצונך להשתמש, הקש Control‏+Option+מקש רווח. התגית נוספת להערה שלך.

הוספת רשימות

צור רשימה עם תבליטים אם פריטי הרשימה אינם חייבים להופיע בסדר מסוים.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד * (כוכבית) והקש על מקש הרווח. OneNote מתחיל רשימה עם תבליטים באופן אוטומטי.

 3. הקלד את פריט הרשימה. הקש Enter כדי להתחיל פריט רשימה חדש.

  עצה: כדי לסיים את הרשימה, הקש ENTER פעמיים.

השתמש בעיצוב מספרים כדי ליצור רשימה מסודרת ולסדר פריטים ברצף.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד 1. (המספר אחת ונקודה) והקש על מקש הרווח. OneNote מתחיל רשימה ממוספרת באופן אוטומטי.

 3. הקלד את פריט הרשימה. הקש Enter כדי להוסיף פריט רשימה חדש.

  עצה: כדי לסיים את הרשימה, הקש ENTER פעמיים.

הוספת תמונה מקובץ

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את התמונה.

 2. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Insert" ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Picture..." כדי לבחור, הקש על Control + Option + מקש רווח.

 4. נפתחת תיבת דו-שיח לבחירת קובץ תמונה. השתמש במקשי החצים כדי לעיין במקטעים שבתיבת הדו-שיח. כדי להיכנס למקטע, הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה. השתמש במקשי החצים כדי לעבור בין הפריטים במקטע.

 5. כשאתה מוצא את הקובץ הרצוי, הקש Enter כדי להוסיף אותו.

הטבעת וידאו מקוון

באפשרותך להוסיף בקלות נגן וידאו מוטבע למחברת שלך.

הערה: לא כל אתרי הווידאו נתמכים. כדי לבדוק אילו אתרים נתמכים בשלב זה, ראה הוספת סרטוני וידאו מקוונים ב- OneNote 2016 עבור Windows.

 1. העתק את הכתובת של מקור הווידאו.

 2. במחברת, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את נגן הווידאו.

 3. הקש Command+V כדי להדביק את הכתובת למחברת. VoiceOver מכריז: "Paste complete".

  קישור לעמוד האינטרנט יחד עם נגן וידאו מוטבע מתווספים למחברת שלך.

הוספת הקלטת שמע

לפני הקלטת שמע, ודא כי כל הצדדים המעורבים מודעים לכך שאתה מקליט ומרשים לך לעשות זאת.

 1. במחברת, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את ההקלטה.

 2. כדי לעבור לשורת התפריטים, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Insert" ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Audio הקלטה" כדי לבחור, הקש Control + Option + מקש רווח.

 4. כדי לעצור את ההקלטה, הקש F6 עד ש- VoiceOver מכריז: "Audio, selected, tab". הקש Tab שוב ושוב עד ש- VoiceOver מכריז: "Stop, button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכפתור ולעצור את ההקלטה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לסידור מחברות, מקטעים ועמודים ב- OneNote

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

קיצורי מקשים ב-OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- OneNote עבור iOS עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי להוסיף סוגי תוכן שונים להערות שלך, כגון קבצים המאוחסנים ב- iCloud, תמונות וסרטוני וידאו.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

הוספת קובץ

הוספת קובץ (כגון חוברת עבודה של Microsoft Excel) לעמוד ב- OneNote מציבה עותק של קובץ זה בהערות שלך. הקובץ מופיע כצלמית שאותה ניתן לבחור ולפתוח כדי לערוך את תוכנו של הקובץ.

הערה: יש לשמור את הקובץ ב- iCloud או ב- OneDrive כדי שתוכל להוסיף אותו. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת iCloud, ראה הגדרת iCloud Drive.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף קובץ.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Insert file, button". הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע את השם של הקובץ שברצונך להוסיף ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את הקובץ.

הערה: קבצים מצורפים מאוחסנים כחלק מהמחברת המשויכת להם. אם תעביר את המחברת למיקום אחר, הקבצים שנוספו יעברו יחד איתה.

הוספת תגיות של משימות לביצוע

באפשרותך ליצור רשימת משימות לביצוע, הכוללת תיבת סימון שניתן לסמן אותה בכל שורה.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך ליצור פריט לביצוע.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "Tag as To do, button". הקש פעמיים על המסך.

מתווספת תיבת סימון בתחילת השורה.

הוספת רשימות

צור רשימה עם תבליטים אם פריטי הרשימה אינם חייבים להופיע בסדר מסוים.

יצירת רשימה עם תבליטים

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "Bullets, button". הקש פעמיים על המסך. OneNote מתחיל רשימה עם תבליטים באופן אוטומטי.

 3. הקלד את פריט הרשימה. בחר return כדי להתחיל פריט רשימה חדש. כדי למצוא את return במהירות, הקש על המחצית התחתונה של המסך בארבע אצבעות ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: כדי להפסיק ליצור פריטי רשימה, בחר return פעמיים.

השתמש בעיצוב מספרים ליצירת רשימה מסודרת שיש לעקוב אחריה ברצף.

יצירת רשימה מסודרת

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "Numbering, button". הקש פעמיים על המסך. OneNote מתחיל רשימה ממוספרת באופן אוטומטי.

 3. הקלד את פריט הרשימה. בחר return כדי להתחיל פריט רשימה חדש. כדי למצוא את return במהירות, הקש על המחצית התחתונה של המסך בארבע אצבעות ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: כדי להפסיק ליצור פריטי רשימה, בחר return פעמיים.

הוספת תמונה מהמצלמה

צלם תמונה במצלמת המכשיר בעת כתיבת הערות וצרף את התמונה להערות.

 1. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את התמונה.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "Insert pictures, button". הקש פעמיים על המסך.

 3. הקש על המחצית התחתונה של המסך בארבע אצבעות ולאחר מכן החלק ימינה עד שתשמע: "Take picture, button". הקש פעמיים על המסך.

 4. ייתכן שתשמע: "OneNote would like to access the camera". אם כן, החלק שמאלה עד שתשמע "OK" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק ימינה עד שתשמע: "Take picture, button". כוון את המצלמה בכיוון הרצוי והקש פעמיים על המסך.

  אתה שומע צליל המעיד על כך שצולמה תמונה.

 6. החלק שמאלה עד שתשמע: "Use, button". הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את התמונה.

 7. ייתכן שתשמע: "OneNote would like to access your photos". אם כן, החלק שמאלה עד שתשמע "OK" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת תמונה מקובץ

 1. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את התמונה.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע: "Insert pictures, button". הקש פעמיים על המסך.

 3. הקש על המחצית התחתונה של המסך בארבע אצבעות ולאחר מכן החלק ימינה עד שתשמע: "From library, button". הקש פעמיים על המסך.

 4. ייתכן שתשמע: "OneNote would like to access your photos". אם כן, החלק שמאלה עד שתשמע "OK" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק ימינה עד שתשמע "All photos, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק ימינה עד שתשמע את השם של התמונה שברצונך להוסיף ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את התמונה.

 7. החלק שמאלה עד שתשמע "Done, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 8. החלק ימינה עד שתשמע "Use, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את התמונה.

הוספת סרטון וידאו מקוון

אם ברצונך לכלול סרטון וידאו מקוון במחברת שלך, ניתן פשוט להדביק את הקישור להערה.

 1. אתר את סרטון הווידאו שברצונך להוסיף והעתק את הקישור אל הלוח.

 2. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את סרטון הווידאו.

 3. בשתי אצבעות, החזק וסובב ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Edit".

 4. החלק במהירות כלפי מטה עד שתשמע "Paste" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להדביק את הקישור לשדה הטקסט.

קישור הווידאו מומר באופן אוטומטי לתמונת תצוגה מקדימה של הווידאו.

הוספת הקלטת שמע

באפשרותך להקליט שמע ולהוסיף אותו למחברת שלך. לדוגמה, באפשרותך להשאיר לקוראים הערה מדוברת.

 1. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את ההקלטה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Record audio, button". הקש פעמיים על המסך.

 3. OneNote עשוי לבקש ממך הרשאה להשתמש במיקרופון. אם הוא עושה זאת, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "OK" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. ההקלטה מתחילה. כשאתה מסיים להקליט את כל מה שדרוש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Stop recording" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

ההקלטה נוספת להערה, עם צלמית תו מוסיקלי המסמנת את המיקום שלה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לסידור מחברות, מקטעים ועמודים ב- OneNote

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- OneNote עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי להוסיף סוגי תוכן שונים להערות שלך, כגון תמונות, סרטוני וידאו או רשימות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • הקפד להפעיל את TalkBack לפני הפעלת OneNote עבור Android.

בנושא זה

הוספת תגיות של משימות לביצוע

באפשרותך ליצור רשימת משימות לביצוע, הכוללת תיבת סימון שניתן לסמן אותה בכל שורה.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך ליצור פריט לביצוע.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "To do button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מתווספת תיבת סימון בתחילת השורה.

הוספת רשימות

באפשרותך ליצור במהירות רשימות עם תבליטים ורשימות ממוספרות ב- OneNote עבור Android.

יצירת רשימה עם תבליטים

צור רשימה עם תבליטים אם פריטי הרשימה אינם חייבים להופיע בסדר מסוים.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Bullets, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. OneNote יתחיל רשימה עם תבליטים באופן אוטומטי.

 3. הקלד את פריט הרשימה. בחר Enter בלוח המקשים על המסך כדי להתחיל פריט רשימה חדש. כדי לבחור Enter, גרור את אצבעך על לוח המקשים עד שתשמע "Enter" ולאחר מכן הרם את האצבע (והקש פעמיים במידת הצורך).

  עצה: ניתן למצוא את לוח המקשים על-ידי ניווט בין הפריטים על המסך. כדי לנווט, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. TalkBack מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, כשתגיע אליו, הרם את האצבע. בהתאם להגדרות המכשיר, ייתכן שתצטרך להקיש פעמיים על המסך כדי להוסיף את התו.

  עצה: כדי להפסיק ליצור פריטי רשימה, בחר Enter פעמיים.

יצירת רשימה מסודרת

השתמש בעיצוב מספרים ליצירת רשימה מסודרת שיש לעקוב אחריה ברצף.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Numbering, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. OneNote יתחיל רשימה ממוספרת באופן אוטומטי.

 3. הקלד את פריט הרשימה. בחר Enter בלוח המקשים על המסך כדי להתחיל פריט רשימה חדש. כדי לבחור Enter, גרור את אצבעך על לוח המקשים עד שתשמע "Enter" ולאחר מכן הרם את האצבע (והקש פעמיים במידת הצורך).

  עצה: כדי להפסיק ליצור פריטי רשימה, בחר Enter פעמיים.

הוספת תמונה מהמצלמה

צלם תמונה במצלמת המכשיר בעת כתיבת הערות וצרף את התמונה להערות.

 1. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את התמונה ומקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף אותה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Picture button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט הוספה... ייפתח ותשמע "Insert".

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Capture a photo" והקש פעמיים על המסך.

 4. ייתכן שתשמע: "אפשר ל-OneNote לצלם תמונות ולהקליט וידאו?" אם תעשה זאת, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Allow button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המצלמה נפתחת ואתה שומע: "מצלמה במצב צילום".

 5. החלק במהירות ימינה עד שתשמע: "Capture button". כוון את המצלמה בכיוון הרצוי והקש פעמיים על המסך.

  תשמע צליל שיעיד על כך שצולמה תמונה, והמוקד יעבור אל מסך תצוגה מקדימה.

 6. החלק שמאלה עד שתשמע: "Save image". הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את התמונה. תשמע: "Inserting picture."

 7. התמונה תתווסף והמוקד יעבור לעמוד OneNote.

הוספת תמונה מקובץ

 1. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את התמונה ומקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף אותה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Picture button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט הוספה... ייפתח ותשמע "Insert".

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Image from gallery" והקש פעמיים על המסך. נפתח מסך חדש, שבו תוכל לעיין לתמונות האחרונות שלך. תשמע: "Recent."

 4. כדי לעבור למיקום אחר, כגון תמונות, Google Drive, תמונות או OneDrive, החלק cnvhru, שמאלה עד שתשמע "Show roots button",ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט פתח מתוך ייפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את המיקום הרצוי, והקש פעמיים על המסך כדי לפתוח אותו. במהלך הניווט, TalkBack יקריא לך את המיקומים.

 5. כדי לעיין בקבצים או בתיקיות בתוך מיקום, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את שם הפריט שברצונך לבחור. כדי לבחור פריט, הקש פעמיים על המסך.

 6. לאחר בחירת תמונה, נפתח מסך התצוגה המקדימה . החלק שמאלה עד שתשמע: "Save image". הקש פעמיים על המסך כדי להוסיף את התמונה.

 7. התמונה תתווסף והמוקד יעבור לעמוד OneNote. תשמע: "Inserting picture."

הוספת סרטון וידאו מקוון

אם ברצונך לכלול סרטון וידאו מקוון במחברת שלך, ניתן פשוט להדביק את הקישור להערה.

 1. אתר את סרטון הווידאו שברצונך להוסיף והעתק את הקישור אל הלוח.

 2. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את סרטון הווידאו.

 3. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Link menu button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. ייפתח תפריט קישור, ותשמע: "Address edit box."

 4. הקש והחזק את המסך, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Paste" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי להדביק את הקישור לשדה הטקסט.

 5. כדי להוסיף טקסט שיוצג בעמוד במקום ההיפר-קישור של הכתובת, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Text to display edit box", והקלד את הטקסט באמצעות לוח המקשים על המסך.

 6. כדי להוסיף את הקישור, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Done button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הוספת הקלטת שמע

באפשרותך להקליט שמע ולהוסיף אותו למחברת שלך. לדוגמה, באפשרותך להשאיר לקוראים הערה מדוברת.

 1. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את ההקלטה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. OneNote עשוי לשאול אותך "אפשר ל-OneNote להקליט שמע?" אם כן, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Allow button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. ההקלטה מתחילה. כשאתה מסיים להקליט את כל מה שדרוש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Stop button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. ההקלטה תתווסף והמוקד יעבור לעמוד OneNote. תשמע: "Audio note created."

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לסידור מחברות, מקטעים ועמודים ב- OneNote

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא עמודים ב- OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש בOneNote עבור Windows 10 באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף סוגי תוכן שונים להערות שלך, כגון חוברות עבודה Excel וקבצים אחרים, טבלאות, תמונות וקישורים. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

הערות: 

בנושא זה

הוספת טבלה

טבלאות יכולות להקל את משימות החיפוש והקריאה של מידע. קל ופשוט להוסיף טבלה בסיסית ב- OneNote.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף טבלה.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש פעם אחת על מקש חץ למטה ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Table button".

 3. הקש Enter כדי להוסיף טבלה.

  טבלה עם שורה אחת ושתי עמודות נוספת. המוקד נמצא בתא הראשון. אתה שומע: "הטבלה נוספה". JAWS מכריז: "Entering table with two columns and one row".

 4. מלא את הטבלה. כדי להוסיף עמודה נוספת לטבלה, בעמודה השניה, הקש על מקש Tab.

  כדי להוסיף עוד שורה, בסוף השורה, הקש על Enter.

  כדי לצאת מהטבלה, הקש על מקש חץ למטה.

הוספת קובץ

הוספת קובץ (כגון חוברת עבודה של Microsoft Excel) לעמוד ב- OneNote מציבה עותק של קובץ זה בהערות שלך. הקובץ מופיע כסמל שאותו ניתן לבחור ולפתוח כדי לערוך את תוכנו של הקובץ.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף קובץ.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על מקש חץ למטה פעם אחת, ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע: "File button". הקש Enter כדי לפתוח את התפריט.

 3. בתפריט נבחר הפריט הוסף כקובץ מצורף. הקש Enter. אם ברצונך להוסיף תדפיס PDF של קובץ במקום זאת, הקש על מקש חץ למטה ולאחר מכן על Enter.

 4. תיבת הדו-שיח פתיחה נפתחת. הקש Shift + Tab או מקש Tab כדי לעבור בין מקטעי תיבת הדו ומקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנוע בתוך מקטע בתיבת הדו.

 5. כדי להוסיף את הקובץ, הקש Enter.

קבצים מצורפים מאוחסנים כחלק מהמחברת המשויכת להם. אם תעביר את המחברת למיקום אחר, הקבצים שנוספו יעברו יחד איתה.

הוספת רשימות

הוסף רשימה עם תבליטים או מספור כדי לארגן את הטקסט ולהקל על הקריאה.

הוספת רשימה עם תבליטים

צור רשימה עם תבליטים אם פריטי הרשימה אינם חייבים להופיע בסדר מסוים.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד * (כוכבית) והקש על מקש הרווח. OneNote מתחיל רשימה עם תבליטים באופן אוטומטי.

 3. הקלד את פריט הרשימה. הקש Enter כדי להתחיל פריט רשימה חדש.

  עצה: כדי להפסיק ליצור פריטי רשימה, הקש פעמיים על Enter.

הוספת רשימה ממוספרת

השתמש בעיצוב מספרים ליצירת רשימה מסודרת שיש לעקוב אחריה ברצף.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד 1. (המספר אחת ונקודה) והקש על מקש הרווח. OneNote מתחיל רשימה ממוספרת באופן אוטומטי.

 3. הקלד את פריט הרשימה. הקש Enter כדי להתחיל פריט רשימה חדש.

  עצה: כדי להפסיק ליצור פריטי רשימה, הקש פעמיים על Enter.

הוספת תמונה ממצלמה

צלם תמונה במצלמת המכשיר בעת כתיבת ההערות וצרף את התמונה להערות.

 1. ב- OneNote, פתח את ההערה שאליה ברצונך להוסיף את התמונה.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על מקש חץ למטה פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Pictures button".

 3. הקש Enter כדי לפתוח את תפריט תמונות ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע "From camera" ולאחר מכן הקש Enter. המצלמה נפתחת כאשר המוקד בעינית.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "לחצן ' צלם תמונה".

 5. כדי לצלם, הקש על מקש הרווח.

 6. הקש על מקש Tab עד שקורא המסך יכריז: "Insert all button". הקש על מקש הרווח כדי להוסיף את התמונה.

הוספת תמונה מקובץ

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף את התמונה.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על מקש חץ למטה פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Pictures button".

 3. הקש Enter. תיבת הדו-שיח פתיחה נפתחת. המוקד נמצא בשדה שם הקובץ. באפשרותך להקליד את שם הקובץ, או להקיש על מקש Tab או Shift + Tab כדי לנווט במקטעים בתוך תיבת הדו. השתמש במקשי החצים כדי לנוע בתוך מקטע.

 4. הקש על מקש הרווח כדי לבחור קובץ. הקש על Alt+ס כדי להוסיף את התמונה.

הוספת קישור

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף את הקישור.

 2. הקש על Alt+פ כדי לפתוח את הכרטיסיה הוספה. הקש על מקש חץ למטה פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Link button".

 3. הקש Enter. נפתח חלון קישור שבו עליך להזין את פרטי הקישור.

 4. המוקד עובר לשדה כתובת. הקלד או הדבק את הכתובת.

 5. אם ברצונך להשתמש בטקסט אחר עבור הקישור, הקש על Shift+Tab פעם אחת כדי לעבור לשדה טקסט שיוצג. הקלד את טקסט הקישור ולאחר מכן הקש Enter. הקישור מתווסף לעמוד.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לסידור מחברות, מקטעים ועמודים ב- OneNote

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

קיצורי מקשים ב-OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

השתמש בOneNote באינטרנט באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף סוגי תוכן שונים להערות שלך, כגון חוברות עבודה Excel וקבצים אחרים, טבלאות, תמונות, סרטוני וידאו והקלטות. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהאפליקציה אינה כוללת תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב- OneNote באינטרנט, מומלץ להשתמש ב-xxMicrosoft Edge כדפדפן האינטרנט שלך. מאחר OneNote באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה שבתוכנית שולחן העבודה. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי דרך נפוצים כגון F1 (עזרה) ו-Ctrl + O (פתיחה) חלים על דפדפן האינטרנט – לא OneNote באינטרנט. 

בנושא זה

הוספת טבלה

טבלאות יכולות להקל את משימות החיפוש והקריאה של מידע. קל ופשוט להוסיף טבלה בסיסית ב- OneNote.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בנקודה כלשהי עמוד שבו ברצונך להוסיף טבלה.

 2. הקש Alt + מקש סמל Windows + N, T כדי לפתוח את האפשרות טבלה .

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור גודל עבור הטבלה. אתה שומע את הגודל הנוכחי שנבחר בעת ההזזה. כאשר תשמע את הגודל הרצוי, הקש Enter.

  הטבלה מתווספת והמוקד נמצא בתא הראשון שלה. אתה שומע: "טבלה, עריכה באזור, עריכה".

 4. הקלד את תוכן התא. כדי לעבור לתא הבא, הקש על מקש חץ שמאלה או על מקש Tab. כדי להתחיל שורה חדשה, הקש על מקש Tab או Enter בסוף השורה.

הוספת קובץ

הוספת קובץ (כגון מסמך Microsoft Word) כקובץ מצורף ב- OneNote מציבה עותק של קובץ זה בהערות שלך. הקובץ מופיע כסמל שאותו ניתן לבחור, להוריד ולפתוח כדי לערוך את תוכנו של הקובץ.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן בעמוד שבו ברצונך להוסיף את הקובץ.

 2. הקש Alt + מקש סמל Windows + N, F כדי לבחור את האפשרות קובץ מצורף .

 3. תיבת הדו-שיח פתיחה נפתחת. המוקד נמצא בשדה שם הקובץ. באפשרותך להקליד את שם הקובץ, או להשתמש במקש Tab או Shift + Tab כדי לנווט במקטעים בתוך תיבת הדו. כדי לנוע בתוך מקטע, השתמש במקשי החצים. כדי לפתוח תיקיה, הקש Enter.

 4. כאשר המוקד נמצא על הקובץ שברצונך לצרף, הקש Enter.

הוספת תגית

תגיות הן דרך לסיווג ותעדוף של הערות ב- OneNote. ניתן לתייג כל דבר, החל משורת טקסט בודדת ועד פיסקה שלמה.

 1. מקם את הסמן בתחילת שורת הטקסט שברצונך לתייג.

 2. הקש Alt + מקש סמל Windows + H, T כדי לפתוח את אפשרות התגית .

 3. השתמש במקשי החצים מטה ומעלה כדי לנווט בין האפשרויות. אתה שומע את האפשרויות בעת המעבר.

 4. כאשר תשמע תגית שבה ברצונך להשתמש, הקש Enter. התגית נוספת.

הוספת רשימות

הוסף רשימה עם תבליטים או מספור כדי לארגן את הטקסט ולהקל על הקריאה.

הוספת רשימה עם תבליטים

השתמש ברשימה עם תבליטים כדי להציג פריטים שאינם חייבים להופיע בסדר מסוים.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד * (כוכבית) והקש על מקש הרווח. רשימה עם תבליטים נוצרת באופן אוטומטי.

 3. הקלד את הטקסט של פריט הרשימה. הקש Enter כדי להוסיף פריט רשימה נוסף.

  עצה: כדי להפסיק ליצור פריטי רשימה, הקש פעמיים על Enter.

הוספת רשימה ממוספרת

השתמש ברשימה ממוספרת כדי להציג פריטים שיש לעקוב אחריהם ברצף.

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להתחיל את הרשימה.

 2. הקלד 1. (המספר אחת ונקודה) והקש על מקש רווח. רשימה ממוספרת נוצרת באופן אוטומטי.

 3. הקלד את הטקסט של פריט הרשימה. הקש Enter כדי להוסיף פריט רשימה נוסף.

  עצה: כדי להפסיק ליצור פריטי רשימה, הקש פעמיים על Enter.

הוספת תמונה ממצלמה

צלם תמונה באמצעות המכשיר שלך וצרף אותה להערות. לפני שתתחיל, ודא שהמצלמה מחוברת למחשב.

 1. במחברת, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את התמונה.

 2. הקש Alt + מקש סמל Windows + N, P כדי לבחור את האפשרות תמונה .

 3. תיבת הדו-שיח פתיחה נפתחת, והמוקד נמצא בשדה שם הקובץ. אם זו הפעם הראשונה שאתה פותח מצלמה מתוך OneNote, עליך לאתר את יישום המצלמה. הקש Shift + Tab פעמיים כדי לנווט אל המקטע מימין. לאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Camera". הקש Enter כדי לפתוח.

 4. המצלמה נפתחת כשהמוקד נמצא בעינית. כדי לעבור ללחצן תמונה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "לחצן ' צלם תמונה '." הקש Enter כדי לצלם את התמונה.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Open button". הקש Enter כדי להוסיף את התמונה להערה.

הוספת תמונה מקובץ

 1. ב- OneNote, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את התמונה.

 2. הקש Alt + מקש סמל Windows + N, P כדי לבחור את האפשרות תמונה .

 3. תיבת הדו-שיח פתיחה נפתחת. המוקד נמצא בשדה שם הקובץ. באפשרותך להקליד את שם הקובץ, או להשתמש במקש Tab או Shift + Tab כדי לנווט במקטעים בתוך תיבת הדו. כדי לנוע בתוך מקטע, השתמש במקשי החצים.

 4. כדי להוסיף את התמונה, הקש Enter.

הטבעת וידאו מקוון

באפשרותך להוסיף בקלות נגן וידאו מוטבע למחברת שלך.

הערה: לא כל אתרי הווידאו נתמכים. כדי לבדוק אילו אתרים נתמכים בשלב זה, ראה הוספת סרטוני וידאו מקוונים ב- OneNote 2016 עבור Windows.

 1. העתק את הכתובת של מקור הווידאו.

 2. במחברת, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את נגן הווידאו.

 3. הקש Ctrl+V כדי להדביק את הכתובת למחברת ולאחר מכן הקש Enter.

  קישור לווידאו ונגן הווידאו המוטבע מתווספים למחברת. המוקד נמצא בנגן הווידאו.

הוספת הקלטת שמע

לפני הקלטת שמע, ודא כי כל הצדדים המעורבים מודעים לכך שאתה מקליט ומרשים לך לעשות זאת.

 1. במחברת, הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את ההקלטה.

 2. הקש Alt + מקש סמל Windows + N, A כדי לפתוח את האפשרות הקלט שמע .

 3. אם הדפדפן מבקש הרשאה להשתמש במיקרופון, עליך להעביר את המוקד אל הדפדפן כדי לאשר זאת. הקש Shift + F6 כדי להעביר את המוקד אל הדפדפן, והקש Shift + Tab עד שתשמע: "Yes button". הקש Enter כדי לבחור.

 4. ההקלטה מתחילה. אם העברת את המוקד אל הדפדפן בשלב הקודם, הקש Shift+F6 כדי להעביר את המוקד בחזרה ל- OneNote.

 5. כדי להפסיק את ההקלטה, הקש Alt + מקש סמל Windows + J, A, S.

  עצה: כדי להשמיע את ההקלטה, נווט אליה בעמוד המחברת. אתה שומע את הקובץ בזמן שאתה מגיע אליו. הקש Alt + Windows lodo מקש + J, A, P כדי להתחיל לשחק.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לסידור מחברות, מקטעים ועמודים ב- OneNote

שימוש בקורא מסך לשיתוף תוכן ולשיתוף פעולה במחברות ב- OneNote

קיצורי מקשים ב- OneNote באינטרנט

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

מנוי להפקת המרב מהזמן שלך

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×