שינוי מצב הנוכחות שלך ב- Lync

מצב הנוכחות שלך מבוסס על לוח השנה שלך של Microsoft Outlook או על הפעילויות שלך ב- Lync. למשל, אם מתוזמנת לך כעת פגישה ב- Outlook, מצבך מופיע כ״בפגישה״ ב- Lync. כאשר אתה מנהל שיחת שמע או וידאו של Lync, מחוון הנוכחות שלך מופיע בצבע אדום, כ'עסוק', והמצב שלך מתעדכן ל'בשיחה'. אך ניתן גם להגדיר באופן ידני את מצב הנוכחות שלך כדי לשלוט באופן שבו ברצונך שאנשים יצרו אתך קשר, אם בכלל. בנוסף, הנוכחות שלך יכולה גם לכלול הערה אישית המופיע ברשימת אנשי הקשר ובכרטיס איש הקשר שלך. פעולה זו מעניקה לאנשים מידע נוסף לגבי התוכניות שלך.

שינוי מצב הנוכחות שלך

  • לחץ על החץ הנפתח של תפריט המצב מתחת לשמך בחלון הראשי של Lync, ולאחר מכן לחץ על המצב שבו ברצונך להציג אנשים אחרים.

צילום מסך של רשימה נפתחת לשינוי נוכחות עם רשימת בחירות חלקית

כדי לשנות חזרה למצב הקודם ולהגדיר את Lync כך שיעדכן את המצב שלך באופן אוטומטי, לחץ על תפריט המצב ולאחר מכן לחץ על איפוס מצב.

בחירת המצב המתאים

הקפד להגדיר את המצב שלך באופן מדויק. בטבלה הבאה מתואר כל אחד ממצבי הנוכחות שאחרים עשויים לראות מוגדרים עבורך, מה המשמעות של כל מצב ואילו מצבים באפשרותך להגדיר בעצמך.

תיאור

כיצד מצב זה מוגדר

זמין/ה זמין/ה

אתה נמצא במצב מקוון וזמין ליצירת קשר.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתמש במחשב. באפשרותך גם להגדיר מצב זה כאשר ברצונך שאחרים ידעו שאתה במשרד למרות שהמחשב שלך לא פעיל.

עסוק/ה עסוק/ה

אתה עסוק ואינך מעוניין בהפרעות.

Lync מגדיר מצב זה כאשר כתוב בלוח השנה שלך ב- Outlook שיש לך פגישה. באפשרותך גם לבחור מצב זה מהחץ הנפתח.

עסוק/ה בשיחה

אתה בשיחת Lync (שיחת שמע של שני צדדים) ואינך מעוניין בהפרעות.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתתף בשיחת Lync.

עסוק/ה בפגישה

אתה בפגישה ואינך מעוניין בהפרעות.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתתף בפגישת Lync או כאשר, בהתאם ללוח השנה שלך ב- Outlook, מתוזמנת עבורך פגישה.

עסוק/ה בשיחת ועידה

אתה בשיחת ועידה ב- Lync (פגישת Lync הכוללת שמע) ואינך מעוניין בהפרעות.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתתף בשיחת ועידה ב- Lync.

נא לא להפריע מציג/ה

אתה מעביר מצגת ולא ניתן להפריע לך.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתף את המסך שלך או מקרין מהמסך.

נא לא להפריע נא לא להפריע

אינך מעוניין בהפרעות ותראה הודעות על שיחות רק אם הן יישלחו מאדם כלשהו בקבוצת העבודה שלך.

בחר מצב זה מהחץ הנפתח.

לא נמצא/ת תכף אשוב

אינך נמצא ליד המחשב למספר רגעים.

בחר מצב זה מהחץ הנפתח.

לא נמצא/ת לא פעיל/ה/לא נמצא/ת

אתה מחובר למחשב אך לא ביצעת בו כל פעילות, או שלא היית ליד המחשב במשך זמן מסוים (שהוגדר על-ידך).

Lync מגדיר את המצב שלך כ״לא פעיל/ה״ לאחר שאין פעילות במחשב שלך במשך 5 דקות, וכ״לא נמצא/ת״ לאחר שאתה מוגדר כלא פעיל במשך 5 דקות. (לשינוי ערכי ברירת מחדל אלה, לחץ על לחצן אפשרויות סמל 'אפשרויות' , לחץ על מצב ולאחר מכן לחץ על החצים שלצד הצג אותי בתור 'לא פעיל/ה' לאחר שהמצב שלי היה לא פעיל במשך מספר זה של דקות והצג אותי בתור 'לא נמצא/ת' לאחר שהמצב שלי היה לא פעיל במשך מספר זה של דקות.) ניתן לבחור מצב זה גם מהחץ הנפתח.

לא נמצא/ת לא בעבודה

אינך עובד כעת ואינך זמין ליצירת קשר.

בחר מצב זה מהחץ הנפתח.

לא מקוון/ת לא מקוון/ת

לא ביצעת כניסה. אנשים שחסמת את האפשרות שלהם לראות את הנוכחות שלך יראו אותך כ'לא מקוון/ת'.

Lync מגדיר מצב זה כאשר אתה מתנתק מהמחשב.

לא ידוע לא ידוע

הנוכחות שלך אינה ידועה.

מצב זה עשוי להופיע עבור אנשי קשר שאינם משתמשים ב- Lync כתוכנית העברת ההודעות המיידיות שלהם.

הערה: בעת הפעלת הודעת 'מחוץ למשרד' ב- Outlook, ההערה שאתה כותב ב- Outlook תוצג גם ב- Lync, וכוכב אדום או כוכבית (*) תוצג בסמוך למצב הנוכחות שלך בחלק התחתון של אזור התצוגה של התמונה שלך.

הוספה או הסרה של הערה אישית

מצבי הנוכחות של Lync מוגדרים מראש, כלומר אין באפשרותך ליצור מצבים חדשים, לבחור צבעים שונים או לשנות פרטים אחרים שלהם. עם זאת, באפשרותך להעניק לאנשי הקשר שלך פרטים נוספים אודות המקום שבו אתה נמצא או מה שאתה עושה על-ידי כתיבת הערה אישית, כגון "עובד מהבית", בראש החלון הראשי של Lync. ההערה תופיע בכרטיס איש הקשר שלך. שנה את ההערה מתי שרק תרצה.

  • כדי להוסיף או לשנות הערה אישית, בחלון הראשי של Lync, לחץ על תיבת ההערה שמעל לשמך ולאחר מכן הקלד הערה, כגון "עובד מהבית" או "עובד קרוב למועד הגשה - נא לשלוח הודעה מיידית ולא לגשת אליי".

  • כדי להסיר את ההערה האישית שלך, נקה אותה כך שתהיה ריקה. הטקסט שבתיבה יחזור להודעת ברירת המחדל, "מה קורה היום?"

הפעלה או ביטול של הודעת 'מחוץ למשרד'

אם חשבון Lync שלך מסונכרן עם לוח השנה שלך ב- Outlook, הודעת 'מחוץ למשרד' תוצג כהערה האישית שלך ב- Lync בכל פעם שתפעיל את הודעת 'מחוץ למשרד' ב- Outlook. כך, לדוגמה, אם אתה עומד לצאת לחופשה, הגדר את הודעת 'מחוץ למשרד' ב- Outlook המציינת שאתה בחופשה (כולל פרטים נוספים כגון התאריכים והאם תבדוק דואר מדי פעם). הודעה זו תתווסף לכרטיס איש הקשר שלך ולרישומי קשר אחרים המוצגים בפני אנשי הקשר שלך ב- Lync.

חשוב: עם החזרה מהחופשה, זכור לבטל את הודעת 'מחוץ למשרד'. יש להיכנס ל- Outlook כדי לעשות זאת. לא ניתן למחוק את ההערה מ- Lync.

כדי להפעיל את ההודעה ב- Outlook

  • לחץ על הכרטיסיה קובץ ב- Outlook, לחץ על לחצן תשובות אוטומטיות, לחץ על שלח תשובות אוטומטיות ולאחר מכן כתוב הודעת 'מחוץ למשרד' וקבע מועד להצגתה.

כדי לבטל את ההודעה ב- Outlook ובכך להסיר אותה מהתצוגה שלך ב- Lync

  • לחץ על הכרטיסיה קובץ ב- Outlook ולאחר מכן לחץ על לחצן בטל בלוח 'תשובות אוטומטיות'. (הסרת ההערה מהתצוגה שלך ב- Lync עשויה להימשך עד חצי שעה.)

כדי לסנכרן חשבונות Lync ו- Outlook שלך

  • לחץ על לחצן אפשרויות בחלון הראשי של Lync.

  • לחץ על אישי.

  • בחר בתיבת הסימון עדכן את מצב הנוכחות שלי בהתאם לנתוני לוח השנה שלי.

  • בחר בתיבת הסימון הצג את מידע 'מחוץ למשרד' שלי בפני אנשי קשר בעלי קשרי פרטיות מסוג 'חברים ומשפחה', 'קבוצת עבודה' ו'עמיתים' כדי לסנכרן את חשבונות Lync ו- Outlook שלך. (נקה את תיבת הסימון אם אינך מעוניין שהם יסונכרנו.)

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

×