שינוי מצב הנוכחות שלך

באפשרותך להגדיר את מצב הנוכחות שלך ידנית כדי להחליט כיצד ואם בכלל אנשים יכולים ליצור איתך קשר. כברירת מחדל, המצב שלך מבוסס על לוח השנה שלך ב- Microsoft Outlook. למשל, אם מתוזמנת כעת פגישה ב- Outlook, מצבך בתוכנת התקשורת Microsoft Lync 2010 מופיע כ״בפגישה״.

כשאתה בשיחת שמע או וידאו, מחוון הנוכחות שלך מוצג באדום, כמו במצב 'עסוק/ה', והמצב שלך מתעדכן ל״מדבר/ת בטלפון״. חלק ממצב הנוכחות שלך יכול לכלול הערה אישית המופיעה ברשימת אנשי הקשר שלך, בכרטיס איש הקשר שלך ובהזנת הפעילות של אנשי הקשר שלך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שינוי מצב הנוכחות שלך

לשינוי מצב הנוכחות שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחלקו העליון של החלון הראשי של Lync, לחץ על תפריט המצב שמתחת לשמך.

מצב נוכחות ב-Lync

  1. מהרשימה הנפתחת, לחץ על המצב המתאים. כדי לחזור מהמצב שהגדרת ולהורות ל- Lync 2010 לעדכן את מצבך אוטומטית, לחץ על איפוס מצב.

לצפייה בסרטון וידאו אודות האופן לשינוי המצב שלך, לחץ על וידאו: שינוי המצב שלך. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת אפשרויות מצב נוכחות, ראה שליטה על גישה למידע הנוכחות שלך.

לראש הדף

בחירת המצב המתאים

הקפד להגדיר את מצבך למצב המתאים. בטבלה הבאה מתואר כל אחד ממצבי הנוכחות שאחרים עשויים לראות מוגדרים עבורך, מה המשמעות של כל מצב ואילו מצבים באפשרותך להגדיר בעצמך.

תיאור

כיצד מצב זה מוגדר

נוכחות של Lync - זמין/ה זמין/ה

אתה נמצא במצב מקוון וזמין ליצירת קשר.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתמש במחשב. באפשרותך גם להגדיר מצב זה כאשר ברצונך שאחרים ידעו שאתה במשרד למרות שהמחשב שלך לא פעיל.

נוכחות של Lync - עסוק/ה עסוק/ה

אתה עסוק ואינך מעוניין בהפרעות.

Lync מגדיר מצב זה כאשר כתוב בלוח השנה שלך ב- Outlook שיש לך פגישה. באפשרותך גם לבחור מצב זה מהחץ הנפתח.

נוכחות של Lync - עסוק/ה מדבר/ת בטלפון

אתה בשיחת Lync (שיחת שמע של שני צדדים) ואינך מעוניין בהפרעות.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתתף בשיחת Lync.

נוכחות של Lync - עסוק/ה בפגישה

אתה בפגישה ואינך מעוניין בהפרעות.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתתף בפגישת Lync מקוונת או כאשר כתוב בלוח השנה שלך ב- Outlook שמתוזמנת עבורך פגישה.

נוכחות של Lync - עסוק/ה בשיחת ועידה

אתה בשיחת ועידה ב- Lync (פגישת Lync הכוללת שמע) ואינך מעוניין בהפרעות.

Lync מגדיר מצב זה כאשר הוא מזהה שאתה משתתף בשיחת ועידה ב- Lync.

נוכחות של Lync - נא לא להפריע נא לא להפריע

אינך מעוניין בהפרעות ותראה הודעות על שיחות רק אם הן יישלחו מאדם כלשהו בקבוצת העבודה שלך.

אתה בוחר מצב זה מהחץ הנפתח.

נוכחות של Lync - לא נמצא/ת תכף אשוב

אינך נמצא ליד המחשב למספר רגעים.

אתה בוחר מצב זה מהחץ הנפתח.

נוכחות של Lync - לא נמצא/ת לא פעיל/ה/לא נמצא/ת

אתה מחובר למחשב אך לא ביצעת בו כל פעילות, או שלא היית ליד המחשב במשך זמן מסוים.

Lync מגדיר את המצב שלך כ״לא פעיל/ה״ לאחר שאין פעילות במחשב שלך במשך 5 דקות, וכ״לא נמצא/ת״ לאחר שאתה מוגדר כלא פעיל במשך 5 דקות. (לשינוי ערכי ברירת מחדל אלה, לחץ על לחצן אפשרויות סמל 'אפשרויות' , לחץ על מצב ולאחר מכן לחץ על החצים שלצד הצג אותי בתור 'לא פעיל/ה' לאחר שהמצב שלי היה לא פעיל במשך מספר זה של דקות והצג אותי בתור 'לא נמצא/ת' לאחר שהמצב שלי היה לא פעיל במשך מספר זה של דקות.) ניתן לבחור מצב זה גם מהחץ הנפתח.

נוכחות של Lync - לא נמצא/ת לא בעבודה

אינך עובד כעת ואינך זמין ליצירת קשר.

אתה בוחר מצב זה מהחץ הנפתח.

נוכחות 'לא מקוון' ב-Lync לא מקוון/ת

לא ביצעת כניסה. אנשים שחסמת את האפשרות שלהם לראות את הנוכחות שלך יראו אותך כ'לא מקוון/ת'.

Lync מגדיר מצב זה כאשר אתה מתנתק מהמחשב.

נוכחות של Lync - לא ידוע לא ידוע

הנוכחות שלך אינה ידועה.

מצב זה עשוי להופיע עבור אנשי קשר שאינם משתמשים ב- Lync כתוכנית העברת ההודעות המיידיות שלהם.

הערה:  בעת הפעלת הודעת 'מחוץ למשרד' ב- Outlook, ההערה שאתה כותב ב- Outlook תוצג גם ב- Lync, וכוכבית אדומה תוצג בסמוך למצב הנוכחות שלך.

מידע הנוכחות שאנשי קשר יראו אודותיך תלוי בקשר הפרטיות שלהם. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת קשרי פרטיות, ראה שליטה על גישה למידע הנוכחות שלך.

לראש הדף

הוספה והצגה של הערה אישית

מצבי הנוכחות מוגדרים מראש ב- Lync ולא ניתן לבצע התאמה אישית שלהם או להוסיף אליהם. עם זאת, אם ברצונך לספק לאנשי הקשר שלך מידע נוסף אודות מיקומך או מעשיך כעת, תוכל לכתוב הערה אישית, כגון ״עובד מהבית״, בחלק העליון של החלון הראשי של Lync. ההערה תופיע בכרטיס איש הקשר שלך, ואם תהיה מעוניין בכך, גם בהזנת הפעילות של אנשי הקשר שלך.

אם ההערה ארוכה, היא עשויה להיראות חתוכה. כדי להרחיב אותה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ברשימת אנשי הקשר, לחץ על החץ מטה תחת לחצן שיחה.

  • בכרטיס איש קשר, הצבע על ההערה.

להדגמה בווידאו של האופן להוספת הערה, ראה וידאו: הוספת הערה.

להפיכת הערה אישית ללא זמינה, נקה את ההערה כך שהיא תהיה ריקה.

לראש הדף

הוספה או מחיקה של הודעת 'מחוץ למשרד'

אם חשבון Lync שלך מסונכרן עם לוח השנה שלך ב- Outlook, הודעת 'מחוץ למשרד' תוצג כהערה האישית שלך ב- Lync בכל פעם שתפעיל את הודעת 'מחוץ למשרד' ב- Outlook. לדוגמה, אם אתה עומד לצאת לחופשה, הגדר את הודעת 'מחוץ למשרד' ב- Outlook המציינת שאתה בחופשה (כולל פרטים נוספים כגון התאריכים והאם תבדוק דואר מדי פעם). הודעה זו תצורף לכרטיס איש הקשר שלך המוצג לאנשי הקשר שלך. עם החזרה מהחופשה, זכור לבטל את הודעת 'מחוץ למשרד'.

להפעלת ההודעה ב- Outlook:

  • לחץ על הכרטיסיה קובץ ב- Outlook, לחץ על לחצן תשובות אוטומטיות, לחץ על שלח תשובות אוטומטיות ולאחר מכן כתוב את הודעת ״מחוץ למשרד״ וקבע מועד להצגתה.

לביטול ההודעה ב- Outlook ומכאן גם הסרתה מהתצוגה שלך ב- Lync:

  • לחץ על הכרטיסיה קובץ ב- Outlook ולאחר מכן לחץ על לחצן בטל בלוח 'תשובות אוטומטיות'. (הסרת ההערה מהתצוגה שלך ב- Lync עשויה לקחת עד חצי שעה.)

לסינכרון חשבונות Lync ו- Outlook שלך:

  1. לחץ על לחצן 'אפשרויות' בחלון הראשי של Lync.

  2. לחץ על אישי.

  3. בחר בתיבת הסימון עדכן את מצב הנוכחות שלי בהתאם לנתוני לוח השנה שלי.

  4. בחר בתיבת הסימון הצג את מידע 'מחוץ למשרד' שלי בפני אנשי קשר בעלי קשרי פרטיות מסוג 'חברים ומשפחה', 'קבוצת עבודה' ו'עמיתים' כדי לסנכרן את חשבונות Lync ו- Outlook שלך. (נקה את תיבת הסימון אם אינך מעוניין שהם יסונכרנו.)

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×