שיתוף לוח שנה ב- Microsoft 365

אנו מבצעים שיפורים באופן הסינכרון של לוחות שנה משותפים ב- Microsoft 365 בין יישומים. מאמר זה מיועד למנהלי IT, כדי לעזור להם להבין את השינויים שנפרסים.

השיפורים מתוכננים רק עבור לוחות שנה שמשותפים בין אנשים שמשתמשים ב- Exchange Online. אין שינויים בלוחות שנה משותפים כאשר לוח השנה של אדם אחד מתארח ב- Exchange בסביבה המקומית.

לאחר השלמת השיפורים, מנהלי IT והמשתמשים בארגון שלהם צפויים לקבל:

שיפורים אלה ייפרסו במהלך השנה הבאה. מאמר זה מתמקד בשינויים שתוכל לראות היום ומספק פרטים לגבי התוכניות העתידיות. לקבלת תמונה מהירה של לוחות הזמנים, ראה ציר הזמן של השיפורים בלוח השנה עבור הלקוחות השונים בהמשך מאמר זה.

אינך מנהל IT? אם אינך מנהל IT, ואתה פשוט מחפש הוראות עבור שיתוף או הקצאה של לוח שנה, עיין במאמרים הבאים:

שיתוף לוח שנה

השיפור הראשון הוא שהמשתמשים יכולים לשתף את לוח השנה שלהם מכל גירסה של Outlook ולקבל את אותן אפשרויות הרשאה בכל הגירסאות. הטבלה הבאה מציגה את המצב הנוכחי של המאמצים שלנו להקל על המשתמשים לשתף לוחות שנה.

יישום Outlook

ניתן לשתף לוח שנה

הרשאות פשוטות ועקביות בעת שיתוף

הערות

Outlook עבור PC

זמין החל מגירסה 1805.

Outlook עבור Mac

זמין החל מגירסה 16.23.326.1.

Outlook באינטרנט

Outlook עבור iOS

Outlook עבור Android

לוח שנה של Outlook עבור Windows 10

✔ ראה הערות

שיתוף לוח שנה זמין רק עבור Windows 10 במחשב PC, ולא יופץ עבור Windows 10 Mobile.

קבלת לוח שנה משותף

השיפור השני הוא שהמשתמשים יכולים לקבל בקלות הזמנות ללוח שנה משותף מכל יישום Outlook, ולהציג את לוחות השנה המשותפים הללו בכל המכשירים שלהם. הטבלה הבאה מציגה את המצב הנוכחי של המאמצים שלנו להקל על המשתמשים לקבל הזמנה ללוח שנה משותף.

יישום Outlook

ניתן לקבל לוח שנה משותף

קבלת לוח השנה המשותף מסנכרנת אותו בכל המכשירים

הערות

Outlook עבור PC

זמין החל מגירסה 1805.

Outlook עבור Mac

זמין החל מגירסה 16.23.326.1.

Outlook באינטרנט

Outlook עבור iOS

Outlook עבור Android

לוח שנה של Outlook עבור Windows 10'לוח שנה' של Windows 10

✔ ראה הערות

לא זמין עדיין עבור כל משתמשי Windows 10 Mobile.

סינכרון ועריכה של לוחות שנה משותפים

השיפור השלישי הוא שהמשתמשים יכולים להציג את כל לוחות השנה המשותפים שלהם בכל מכשיר ובכל יישום לוח שנה. אם מישהו משנה לוח שנה משותף, כל האנשים האחרים שמשתפים את לוח השנה יראו את השינויים באופן מיידי. בנוסף, המשתמשים יבחינו בשיפורים בביצועים בעת הצגה ועריכה של לוחות שנה משותפים. השימוש בלוח שנה משותף יהיה מהיר ומהימן, בדיוק כמו ניהול לוח השנה האישי של המשתמש.

כאשר משתמש משתף היום את לוח השנה שלו עם אנשים אחרים, הם יראו את החוויה המשופרת של לוח השנה לאחר קבלת ההזמנה. עם זאת, אם הוא שיתף את לוח השנה שלו עם אנשים אחרים לפני ששינויים אלה הפכו לזמינים, הם לא יראו שיפורים אלה באופן אוטומטי.

כדי לשדרג לוחות שנה משותפים לחוויה החדשה של לוח השנה המשותף, בקש מהמשתמשים לפעול בהתאם להוראות בסעיף שדרוג של לוח שנה משותף קיים למודל החדש בהמשך מאמר זה. לאחר שהמשתמשים ישדרגו למודל החדש, לוחות השנה המשותפים יסתנכרנו גם עם הטלפונים הניידים שלהם. בעתיד, לוחות שנה משותפים קיימים ישתדרגו באופן אוטומטי, אך אין עדיין לוח זמנים עבור תהליך שדרוג אוטומטי זה.

כאשר סינכרון מיידי זמין, לוח שנה משותף משקף באופן מיידי את השינויים שמתבצעים על-ידי אנשים אחרים. בשלב זה, לא כל הסוגים של לוחות שנה משותפים תומכים בסינכרון מיידי. הסעיפים הבאים מתארים את סוגי לוחות השנה המשותפים ואת יישומי לוח השנה שתומכים בסינכרון מיידי.

סינכרון מיידי זמין רק אם שני המשתמשים נמצאים באותו דייר של Microsoft 365, או אם לוח השנה משותף על-ידי משתמש ב- Outlook.com.

הטבלה הבאה מספקת פרטים נוספים לגבי סוגי התצורות שתומכים בסינכרון מיידי. בעתיד, סינכרון מיידי יהיה זמין עבור כל לוחות השנה המשותפים בין משתמשי Microsoft 365 ו- Outlook.com.

בעלי לוח השנה

הנמען של לוח השנה המשותף

סינכרון מיידי זמין

הערות

Microsoft 365

Microsoft 365
(באותו דייר)

בשלב זה, סינכרון מיידי מתרחש רק אם לוח השנה משותף ישירות עם הנמען.

אם לנמען יש הרשאות באמצעות משתמש הארגון המהווה ברירת מחדל, הנמען לא יקבל עדכוני סינכרון מיידי. אנו עובדים כעת על שינוי אופן פעולה זה. עבור נמענים אלו, הסינכרון מתרחש מדי שלוש שעות בערך.

Microsoft 365

Microsoft 365
(בדייר אחר)

הסינכרון מתרחש מדי שלוש שעות בערך.

אם שיתוף חיצוני אינו מותר עבור הדייר של בעלי לוח השנה, המערכת מתייחסת ללוח השנה כאילו הוא משותף עם משתמש צד שלישי.

Microsoft 365

Outlook.com או
שירות צד שלישי, כגון Gmail.com

בשלב זה, תצורה זו יוצרת כתובת URL של מנוי ללוח שנה באינטרנט (ICS). הנמען של לוח השנה המשותף מוסיף את לוח השנה המשותף באמצעות כתובת ה- URL של ה- ICS, ותזמון הסינכרון נקבע על-ידי שירות לוח השנה של הנמען.

לדוגמה, אם הנמען משתמש ב- Outlook.com, לוח השנה יתעדכן מדי שלוש שעות בערך. אם הנמען משתמש ב- Gmail.com, לוח השנה עשוי להתעדכן מדי 24-48 שעות.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

שירות צד שלישי, כגון Gmail.com

בשלב זה, תצורה זו יוצרת כתובת URL של ICS. הנמען מוסיף את לוח השנה המשותף באמצעות כתובת ה- URL של ה- ICS, ותזמון הסינכרון נקבע על-ידי שירות לוח השנה של הנמען.

לדוגמה, אם הנמען משתמש ב- Outlook.com, לוח השנה יתעדכן מדי שלוש שעות בערך. אם הנמען משתמש ב- Gmail.com, לוח השנה עשוי להתעדכן מדי 24-48 שעות.

הטבלה הבאה מספקת פרטים נוספים לגבי היישומים שתומכים בסינכרון מיידי.

יישום

תומך בסינכרון מיידי

הערות

Outlook עבור PC

עדיין לא זמין; ראה הערות.

פריסת הסינכרון המיידי צפויה להתבצע ב- 2019 עבור משתמשי Microsoft 365 בערוץ השוטף.

Outlook עבור Mac

זמין החל מגירסה 16.23.326.1.

Outlook באינטרנט

Outlook עבור iOS

Outlook עבור Android

לוח שנה של Outlook עבור Windows 10

יישומי REST

יישומי Exchange ActiveSync

הערה: Exchange ה- API של 'שירותי אינטרנט' (EWS) לא יתמוך בסינכרון מיידי.

כדי להשתמש בסינכרון מיידי, יש להפוך סינכרון מיידי לזמין בלוח השנה המשותף ולעדכן את יישום לוח השנה.

אם לוח השנה המשותף זמין לסינכרון מיידי, והמשתמש מציג אותו ב- Outlook באינטרנט, ב- Outlook עבור iOS או ב- Outlook עבור Android, נעשה שימוש בחוויית הסינכרון החדשה.

אם המשתמש מציג את לוח השנה המשותף ב- Outlook עבור Mac, הוא יראה את חוויית הסינכרון החדשה אם לוח השנה נוסף על-ידי קבלת הזמנה לשיתוף. עם זאת, אם המשתמש הוסיף את לוח השנה המשותף באמצעות קובץ > פתח תיקיה של משתמש אחר, או אם המשתמש הוסיף את החשבון כחשבון נציג, הוא יראה את חוויית הסינכרון הקודמת. השינויים עשויים להופיע מהר יותר ב- Outlook באינטרנט, ב- Outlook עבור iOS וב- Outlook עבור Android.

אם המשתמש מציג את לוח השנה המשותף ב- Outlook עבור PC, הוא יראה את חוויית הסינכרון הקודמת, ללא קשר לאופן ההוספה של לוח השנה. בשלב זה, עבור אותו לוח שנה משותף, השינויים עשויים להופיע מהר יותר ב- Outlook באינטרנט, ב- Outlook עבור iOS, ב- Outlook עבור Android וב- Outlook עבור Mac בהשוואה ל- Outlook עבור PC.

פרטים טכניים של השיפורים בלוח השנה המשותף

סעיף זה מתאר כיצד הושגו שיפורים אלה ומה השתנה בארכיטקטורה של לוחות שנה משותפים ב- Microsoft 365.

מונחים

הנה כמה מונחים שבהם נשתמש בסעיף זה:

 • לוח שנה משותף: לוח שנה שמשותף עם הרשאות הצגה, הרשאות עריכה או הרשאות נציג

 • בעלים: האדם שממנו לוח השנה משותף

 • נמען: האדם שאיתו לוח השנה משותף

 • מודל קודם: אופן הפעולה הקודם של לוחות שנה משותפים

 • מודל חדש: אופן הפעולה החדש של לוחות שנה משותפים

השיפורים רלוונטיים רק עבור לוחות שנה שמשותפים בין משתמשים ב- Exchange Online. אין שינויים בלוחות שנה משותפים כאשר אחד מהמשתמשים מתארח ב- Exchange בסביבה המקומית.

תכונה

מודל קודם

מודל חדש

אופן האחסון של לוח השנה המשותף

ערך (הדומה להיפר-קישור) מאוחסן בתיבת הדואר של הנמען. הערך מצביע על תיבת הדואר של הבעלים, אך אינו מאחסן נתוני לוח שנה בתיבת הדואר של הנמען.

לוח שנה חדש נוצר בתיבת הדואר של הנמען. לוח שנה זה מכיל עותק של לוח השנה של הבעלים, אשר מתחיל שנה אחת לפני תאריך הקבלה.

אופן הגישה של הנמען ללוח השנה המשותף

קריאה וכתיבה ישירות מתיבת הדואר של הבעלים.

קריאה וכתיבה מהעותק המקומי של לוח השנה המשותף שמאוחסן בתיבת הדואר של הנמען.

אופן סינכרון השינויים בלוח השנה המשותף

היישום בודק מעת לעת אם קיימים שינויים בתיבת הדואר של הבעלים ולאחר מכן מסנכרן אותם.

השירות מסנכרן באופן מיידי את השינויים עם העותק המקומי של הנמען. פעולה זו מפעילה הודעת דחיפה ליישום, אשר מסנכרן את השינויים באופן מיידי.

יישומים שבהם הנמען יכול להשתמש כדי לגשת ללוח השנה המשותף

 • Outlook עבור PC

 • Outlook עבור Mac

 • Outlook באינטרנט

 • Outlook עבור PC

 • Outlook עבור Mac

 • Outlook באינטרנט

 • Outlook עבור iOS

 • Outlook עבור Android

 • לוח שנה של Outlook עבור Windows 10

 • כל יישומי REST ו- EAS

לקבלת פרטים נוספים, ראה הבדלים בפונקציונליות במודל החדש של לוחות שנה משותפים בהמשך מאמר זה.

משתמשים שמקבלים הזמנה חדשה ללוח שנה משותף מגירסה מעודכנת של Outlook יתחילו להשתמש באופן אוטומטי במודל החדש של שיתוף לוח שנה.

הדרך הקלה ביותר שבה המשתמש יכול לבדוק אם יש לו את השיפורים (כלומר, את המודל החדש של שיתוף לוח שנה) היא לבדוק אם לוח השנה המשותף מופיע בטלפון הנייד שלו. אם כן, לוח השנה המשותף כבר שודרג למודל החדש.

אם אתה מעדיף להשתמש ב- MFCMapi, תצטרך לוודא שהתנאים הבאים מתקיימים:

 • תיקיה מקומית עבור לוח השנה המשותף מופיעה בעץ המשנה Calendar.

 • קיים ערך בטבלה Common Views >‏ Associated Contents. שם המאפיין בעל השם של הערך הוא SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId, והוא מצביע על המזהה של התיקיה המקומית של לוח השנה המשותף.

כדי ליהנות משיפורים אלו בלוחות השנה המשותפים, המשתמשים צריכים ליצור מחדש את לוח השנה המשותף באמצעות אחת משתי האפשרויות הבאות:

 1. בקשה מבעלי לוח השנה לשתף איתם מחדש את לוח השנה. המשתמש יכול לעשות זאת דרך כל יישום Outlook, כולל Outlook עבור iOS או Outlook עבור Android. לאחר מכן, המשתמש יצטרך לקבל את ההזמנה ללוח השנה המשותף באמצעות גירסה מעודכנת של Outlook. המשתמש חייב לקבל את ההזמנה מגירסה מעודכנת של Outlook. אם המשתמש מקבל את ההזמנה באמצעות גירסה קודמת של Outlook, שיפורים אלו לא יהיו זמינים בלוח השנה המשותף. אין צורך להסיר לוחות שנה משותפים קיימים לפני קבלתם מחדש.

 2. פתיחת לוח השנה מ- Outlook עבור iOS או מ- Outlook עבור Android. אפשרות זו אינה דורשת מהבעלים לשתף מחדש את לוח השנה. המשתמש פשוט צריך להשתמש ב- Outlook עבור iOS או ב- Outlook עבור Android כדי להוסיף את לוח השנה המשותף, ולוח השנה ישתדרג באופן אוטומטי. האפשרות להוסיף לוח שנה משותף זמינה תחת מודול לוח השנה: לחץ על תמונת הפרופיל בפינה הימנית העליונה כדי להציג את רשימת לוחות השנה, לחץ על סמל + בפינה הימנית העליונה, ולאחר מכן בחר הוספת לוחות שנה משותפים.

  הערה: פתיחת לוח שנה משותף על-ידי חיפוש של בעלי לוח השנה במדריך הכתובות תוסיף את לוח השנה באמצעות מודל השיתוף הקודם.

בעתיד, לוחות שנה משותפים ישתדרגו למודל החדש ללא קשר לשיטה שהמשתמש בוחר. עם זאת, אין עדיין ציר זמן לשם כך.

שיטות לסינכרון לוחות שנה משותפים

סעיף זה מתאר היכן ומתי מתרחש סינכרון מיידי במצב העבודה הנוכחי. הטבלה הבאה מציגה את סוגי הסינכרון הקיימים עבור לוחות שנה משותפים במודל החדש.

שיטת עדכון

אופן הסינכרון של השינויים

לוחות שנה נתמכים (בשלב זה)

עדכונים מיידיים

השינויים מסתנכרנים באופן מיידי. חל על לוחות שנה שמשותפים בין משתמשים באותו דייר של Microsoft 365 או שמשותפים ממשתמש ב- Outlook.com.

 • משותפים ממשתמש ב- Outlook.com עם משתמש ב- Outlook.com או ב- Microsoft 365.

 • משותפים ישירות בין משתמשי Microsoft 365 באותו דייר.

עדכונים תקופתיים

השינויים מסתנכרנים מעת לעת (בתוך שלוש שעות, ברוב המקרים). הנמענים לא יראו את השינויים בלוח שנה משותף באופן מיידי, אך העותק יתעדכן מדי כמה שעות.

 • משותפים באופן עקיף בין משתמשי Microsoft 365 באותו דייר (באמצעות הרשאות המשתמש המהוות ברירת מחדל או באמצעות קבוצת אבטחה עם יותר מ- 100 חברים).

 • משותפים בין משתמשי Microsoft 365 בדיירים שונים, כאשר שיתוף חיצוני זמין.

מנוי ICS

כתובת URL של מנוי ללוח שנה באינטרנט (ICS) נוצרת כאשר לוח השנה משותף. הנמען יכול להשתמש בכתובת URL זו כדי להוסיף את לוח השנה המשותף לכל שירות לוח שנה שבו הוא משתמש. כאשר נעשה שימוש בכתובות URL של ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את לוח השנה כדי לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען הוא משתמש ב- Outlook.com, הסינכרון יתרחש מדי שלוש שעות בערך.

 • משותפים בין משתמשי Microsoft 365 בדיירים שונים, כאשר שיתוף חיצוני לא זמין.

 • משותפים ממשתמש ב- Microsoft 365 עם משתמש ב- Outlook.com.

 • משותפים ממשתמש ב- Microsoft 365 או ב- Outlook.com עם אדם שמשתמש בשירות לוח שנה של צד שלישי, כגון Gmail.

ניתן להעניק למשתמש גישה ללוח שנה משותף באחת מהדרכים הבאות:

 • הרשאות ישירות: בעלי לוח השנה משתף ישירות עם הנמען, והנמען מפורט באופן ספציפי ברשימת ההרשאות של בעלי לוח השנה.

 • הרשאות קבוצתיות: בעלי לוח השנה משתף את לוח השנה עם קבוצת אבטחה שהנמען חבר בה.

 • הרשאות ברירת מחדל: בעלי לוח השנה מגדיר הרשאת ברירת מחדל עבור משתמשים באותו ארגון, ולנמען יש גישה באמצעות הרשאת ברירת המחדל.

בשלב זה, סינכרון מיידי זמין רק עבור הרשאות ישירות והרשאות קבוצתיות, אם הקבוצה כוללת פחות מ- 100 חברים. בעתיד, סינכרון מיידי יהיה זמין עבור כל שלושת סוגי ההרשאות. בנוסף, אם המשתמש שיתף עם יותר מ- 500 נמענים (אדם או קבוצה נספרים כנמען אחד), סינכרון מיידי לא יהיה זמין.

סינכרון מיידי עבור שיתוף מחוץ לדייר שלך אינו נתמך בשלב זה. למרות שניתן לשתף בתצורות אלה, הסינכרון מתרחש מעת לעת. קיימים שני סוגים של שיתוף בין דיירים:

 • ממשתמש ב- Microsoft 365 עם משתמש אחר ב- Microsoft 365 (אם שיתוף חיצוני זמין).

  נוצר לוח שנה משותף מלא, אך הסינכרון יתרחש מדי שלוש שעות בערך. סינכרון מיידי יהפוך בסופו של דבר לזמין עבור הגדרה זו.

 • ממשתמש ב- Microsoft 365 עם משתמש ב- Outlook.com. אם שיתוף חיצוני אינו זמין, שיתוף עם משתמש אחר ב- Microsoft 365 שייך גם הוא לקבוצה זו.

  כתובת URL של ICS נוצרת בעת שיתוף, והנמען יכול להשתמש בה כדי להוסיף את לוח השנה לכל שירות לוח שנה. כאשר נעשה שימוש במנוי ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את מנוי ICS כדי לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען הוא משתמש ב- Outlook.com או ב- Microsoft 365, הסינכרון יתרחש מדי שלוש שעות בערך.

שיתוף עם משתמש בשירות חיצוני, כגון Gmail, מהווה סוג אחר של שיתוף לוח שנה. בתרחישים אלה, נוצרת כתובת URL של מנוי ללוח שנה באינטרנט (ICS) שמקשרת אל לוח השנה של הבעלים. הנמענים יכולים להשתמש בכתובת URL זו כדי להציג את לוח השנה בדפדפן אינטרנט. הם יכולים גם להוסיף אותו לשירות לוח השנה שלהם, על-ידי הוספת לוח שנה באינטרנט באמצעות כתובת ה- URL של ICS. כאשר נעשה שימוש במנויי ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את מנוי ICS כדי לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען הוא משתמש ב- Outlook.com, הסינכרון יתרחש מדי שלוש שעות בערך. אם הנמען משתמש בשירות לוח שנה אחר, כגון Gmail.com, ייתכן שהסינכרון יתרחש בתדירות נמוכה יותר.

הבדלים בפונקציונליות במודל החדש של לוחות שנה משותפים

לוחות שנה משותפים שמשתמשים במודל החדש שונים מהמודל הקודם בכמה תחומי פונקציונליות, כולל תזכורות, הרשאות, פגישות של נציג ולקוחות צד שלישי.

בשלב הראשון של השיפורים בשיתוף לוח השנה, הנמענים יראו תמיד "תזכורת=ללא" עבור פריטים בלוח השנה המשותף, ללא קשר לערך התזכורת בפועל עבור הפריט. אם נמען בעל גישת עריכה מנסה לשנות את התזכורת בפריט לוח שנה משותף, ערך התזכורת החדש יישמר באופן מקומי עבור הנמען בלבד, ולא עבור הבעלים.

תזכורות במודל הקודם: במודל השיתוף הקודם, הנמען ניגש ישירות לתיבת הדואר של בעלי לוח השנה. כתוצאה מכך, כאשר נמען הציג פריט לוח שנה, הוא ראה את אותו ערך תזכורת שהבעלים ראה. לקוחות Outlook ידעו כיצד לזהות אילו לוחות שנה הם לוחות שנה משותפים, ולכן הם לא הציגו תזכורות מוקפצות עבור פריטים בלוח שנה משותף.

השינוי באופן הפעולה במודל החדש: במודל השיתוף החדש, לוח השנה המשותף מאוחסן באופן מקומי בתיבת הדואר של הנמען. כתוצאה מכך, כאשר אפליקציות למכשירים ניידים מסנכרנות את לוחות השנה המשותפים הללו, ייתכן שהן לא יבדקו תמיד אם מדובר בלוח שנה משותף. במקרים אלו, גילינו שכאשר ערך התזכורת בפועל הסתנכרן עם נמען שהשתמש בלקוח EAS או REST של צד שלישי, הנמען הוצף בתזכורות עבור פגישות של אנשים אחרים. אנו בודקים דרכים לשיפור חוויית התזכורות מבלי לפגוע בלקוחות צד שלישי.

הטבלה הבאה מספקת דוגמאות להבדלים בתזכורות בין המודל הקודם לבין המודל החדש של לוחות שנה משותפים.

תרחיש

ערך התזכורת שנראה על-ידי הבעלים

ערך התזכורת שנראה על-ידי הנמען במודל השיתוף הקודם

ערך התזכורת שנראה על-ידי הנמען במודל השיתוף החדש

בעלי לוח השנה יוצר פגישה בלוח השנה המשותף עם תזכורת של 30 דקות

30 דקות

30 דקות

ללא

נמען לוח השנה יוצר פגישה בלוח השנה המשותף עם תזכורת של 30 דקות

30 דקות (והמשתתפים מקבלים פגישה עם תזכורת של 30 דקות)

30 דקות

ללא

נמען לוח השנה עורך פגישה קיימת בלוח השנה המשותף כדי לקבוע תזכורת של 60 דקות

60 דקות (אם העריכה מתבצעת במודל הקודם)

30 דקות (אם העריכה מתבצעת במודל החדש)

60 דקות

60 דקות (הנמען מקבל תזכורת מוקפצת 60 דקות לפני תחילת הפגישה)

בעבר, לא היתה ערכה עקבית של אפשרויות עבור רמת ההרשאה בלקוחות Outlook שונים. כחלק משיפורים אלה, לקוחות Outlook מעודכנים יציגו ערכה פשוטה ועקבית של רמות הרשאה לשיתוף.

רמות הרשאה מדור קודם

רמות הרשאה פשוטות יותר

לא משותף

לא משותף

ללא

ללא

מועדים פנויים/לא פנויים

זמינות בלבד

יכול לראות מתי אני עסוק

מועדים פנויים/לא פנויים, נושא, מיקום

פרטים מוגבלים

יכול להציג כותרות ומיקומים

בודק

פרטים מלאים

יכול להציג את כל הפרטים

עורך

יכול לערוך

בעלים

עורך פרסום

מחבר פרסום

מחבר

מחבר שאינו עורך

משתתף

מותאם אישית

מותאם אישית

נציג

נציג

אם הבעלים משתמש ב- Outlook באינטרנט, ב- Outlook עבור iOS, ב- Outlook עבור Android או ב- Outlook עבור Mac כדי לשנות הרשאות, העותק של לוח השנה שנמצא אצל הנמען מסתנכרן מחדש באופן מיידי לרמת ההרשאה החדשה.

אם הבעלים משתמש ביישום אחר כדי לשנות את ההרשאות, לוח השנה יסתנכרן מחדש במהלך השעות הקרובות, אך לא באופן מיידי.

אם הבעלים מסיר את ההרשאות של אדם כלשהו בלוח השנה, פעולה זו תזוהה בתוך כמה שעות, ויתרחש אחד מהמצבים הבאים:

 • אם הנמען נמצא באותו ארגון, ובעלי לוח השנה הגדיר את המשתמש 'הארגון שלי' (ברירת מחדל) להרשאה שאינה 'ללא', לוח השנה של הנמען יתעדכן כדי לשקף את רמת ההרשאה של משתמש ברירת המחדל. לוח השנה המשותף יישאר במודל החדש, אך ייתכן שתהיה לו רמת הרשאה אחרת.

 • אם הנמען נמצא באותו ארגון, ובעלי לוח השנה אינו משתף את לוח השנה שלו עם המשתמש 'הארגון שלי' (ברירת מחדל), לוח השנה המשותף יוסר מתיבת הדואר של הנמען. הנמען לא יראה עוד את לוח השנה המשותף ברשימת לוחות השנה שלו.

 • אם הנמען נמצא בארגון אחר, לוח השנה המשותף יפסיק להסתנכרן, אך לא יוסר.

לנציגים תמיד היתה את היכולת לראות הודעות פגישה של נציג בטלפון הנייד שלהם, מכיוון שההזמנות התקבלו בתיבת הדואר הנכנס שלהם. עם זאת, בעבר, לנציגים לא היתה אינדיקציה אם ההזמנה לפגישה היתה מיועדת להם או לאדם שאותו הם מייצגים.

כדי לתמוך טוב יותר בתרחיש זה, הוספנו ב- Outlook עבור iOS וב- Outlook עבור Android ממשק משתמש שמציין בצורה ברורה למי מיועדת ההזמנה לפגישה. לדוגמה, שים לב לכיתוב "התקבל עבור שי שמש" בצילומי המסך הבאים, אשר מציין שההזמנה והודעת הדואר מיועדות לשי, ולא לנציג.

צילום מסך שמציג מסך של מכשיר נייד עם פריט הזמנה בלוח השנה. צילום מסך שמציג מסך של מכשיר נייד עם פריט דואר.

המודל החדש של שיתוף לוח השנה משתנה בלקוחות דואר של צד שלישי בכמה תרחישים, המתוארים להלן.

 • בלקוחות EAS, נמענים בעלי הרשאות קריאה בלבד יראו את האפשרות ליצור פגישה או תגובה לפגישה בלוח השנה המוגדר לקריאה בלבד. פעולה זו מבצעת שמירה מקומית במטמון של הלקוח, אך השרת דוחה את השינויים. השינויים של הנמען לא ישתקפו בלוח השנה של הבעלים, מכיוון שאין לו הרשאות עריכה. בעיה זו מתרחשת מכיוון שלקוחות EAS אינם מבדילים בין הרשאות קריאה בלבד לבין הרשאות קריאה/כתיבה בלוחות שנה משותפים, ומתייחסים לכל לוחות השנה כניתנים לעריכה.

 • ללקוחות צד שלישי מסוימים יש לוגיקה בצד הלקוח שנועדה להוסיף תמיד את המשתמש הנוכחי כמשתתף בפגישות. כתוצאה מכך, אם המשתמש עושה שימוש באפליקציות לוח השנה המקוריות בטלפון שלו ומציג פגישה בלוח השנה של אדם אחר, הוא עשוי לראות את שמו ברשימת המשתתפים. מצב זה מתרחש רק אם המשתמש מציג את לוח השנה באפליקציות לוח שנה של צד שלישי – כשהוא מציג את אותה פגישה ב- Outlook עבור iOS או ב- Outlook עבור Android, הוא לא יראה את שמו ברשימת המשתתפים.

 • איננו תומכים בשיפורים בלוח השנה המשותף עבור לקוחות המבוססים על EWS, ולכן השיפורים אינם זמינים באף יישום לוח שנה שמשתמש ב- EWS, כגון Mac OS X.

  הערות: 

  • בשלב זה, Outlook עבור Mac משתמש ב- EWS ומציג לוחות שנה משותפים מדור קודם שאינם כוללים את השיפורים הללו.

  • יישום לוח השנה ב- Mac OS X משתמש ב- EWS ומציג לוחות שנה משותפים מדור קודם שאינם כוללים את השיפורים הללו.

שאלות נפוצות

איני מעוניין שלוחות השנה של המשתמשים שלי יסתנכרנו עם טלפונים ניידים. באילו הגדרות אוכל להשתמש כדי להפוך אפשרות זו ללא זמינה?

איננו מתכננים לאפשר הפיכה של השיפורים בלוח השנה המשותף ללא זמינים עבור דיירים.

המשתמשים שלי מודאגים לגבי השימוש בנתונים כאשר לוחות שנה משותפים מסתנכרנים עם הטלפונים הניידים שלהם. מה אוכל להגיד להם?

אם תנקה את אפשרות לוח השנה המשותף ברשימת לוחות השנה, Outlook עבור iOS, ‏Outlook עבור Android ו- Windows 10 Mobile לא יסנכרנו את לוחות השנה שלא נבחרו. רוב אפליקציות לוח השנה למכשירים ניידים אמורות לפעול בהתאם לאופן פעולה זה.

האם השיפורים חלים גם על לוחות תאריכים של משאבים?

כל לוח שנה או לוח תאריכים שניתן לשיתוף זכאי לקבלת שיפורים אלה. אם משתמש משתף את לוח השנה שלו, לוח שנה של תיבת דואר משותפת, או לוח תאריכים של תיבת דואר של משאב, והנמען מקבל באמצעות Outlook באינטרנט,‏ Outlook עבור iOS או Outlook עבור Android, הוא יתחיל לראות שיפורים אלה.

עם זאת, עבור תיבות דואר של משאבים באופן ספציפי, קיימים כמה מקרים של חוסר עקביות בנוגע לאופן שבו מוצגות הרשאות ברשימת ההרשאות של Outlook בהשוואה לרשימת ההרשאות של מרכז הניהול. אנו פועלים כדי להציג את ההרשאות באופן עקבי. עם זאת, הפונקציונליות של לוח השנה המשותף פועלת כמתואר לעיל עבור לוחות תאריכים של תיבת דואר של משאב, והנמען יוכל לראות את לוח התאריכים של המשאב בטלפון הנייד שלו.

האם אתם תומכים בשיתוף לוח שנה עם קבוצות Microsoft 365?

עדיין לא, אך יכולת זו נמצאת במקום גבוה ברשימה שלנו. בשלב זה, ניתן לשתף לוחות שנה רק עם משתמשים בודדים או עם קבוצות אבטחה.

האם שינויים אלו יאפשרו לאדם אחד להגדיר בקלות כמה נציגים של לוח השנה?

שיפורים אלו, בייחוד השיפור במהירות הסינכרון, יאפשרו לכמה אנשים לנהל בקלות את אותו לוח שנה, אך התרחיש של ריבוי נציגים אינו מהווה יעד של השיפורים הראשוניים הללו. לקבלת חוויה מיטבית, רק נציג אחד צריך לנהל את לוח השנה המשותף.

ציר הזמן של השיפורים בלוח השנה עבור הלקוחות השונים

להלן סיכום של המצב הנוכחי של השיפורים בלוח השנה. צירי זמן המפורטים להלן כפופים לשינויים.

שיפור

אינטרנט

PC‏*

Mac‏*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

שיתוף לוח שנה עם הרשאות פשוטות יותר

✔‏**

✔‏***

לא מתוכנן

קבלת לוח שנה כך שהוא יהיה במודל החדש

✔‏**

✔‏***

סינכרון מיידי באמצעות המודל החדש

ערוץ שוטף:
גירסה 1907

✔‏***

* חל רק על לקוחות שרכשו את Microsoft Office על בסיס מנוי חודשי או שנתי.

** זמין החל מגירסה 1805.

*** זמין החל מגירסה 16.23.326.1.

נושאים קשורים

שיתוף לוח השנה שלך ב- Outlook באינטרנט לעסקים
הקצאת לוח שנה ב- Outlook באינטרנט לעסקים
ניהול לוח השנה של משתמש אחר ב- Outlook באינטרנט

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×