שליחת תשובות אוטומטיות של 'מחוץ למשרד' מ- Outlook עבור Mac

באפשרותך לשלוח תשובות אוטומטיות מסוג 'מחוץ למשרד' ב- Outlook כאשר ברצונך ליידע אנשים השולחים לך דוא"ל כי לא תשיב להודעות שלהם באופן מיידי.

קיימות שתי דרכים שונות להגדרת תשובות אוטומטיות. השיטה שבה תבחר תלויה בסוג חשבון הדוא"ל שיש לך ב- Outlook.

באפשרותך להגדיר תשובות אוטומטיות עבור מקרים שבהם אתה נמצא מחוץ למשרד ולציין תאריך סיום כך שהתשובות יפסיקו אוטומטית כאשר תחזור, או שבאפשרותך לכבות באופן ידני תשובות אוטומטיות.

הגדרת תשובות אוטומטיות כאשר אתה נמצא מחוץ למשרד

 1. בפינה הימנית התחתונה של חלונית הניווט, לחץ על דואר.

  טקסט חלופי

 2. בכרטיסיה 'כלים', לחץ על 'מחוץ למשרד'.

  בכרטיסיה 'כלים', לחץ על 'מחוץ למשרד'.

 3. בתיבה הגדרות מענה אוטומטי, בחר את החשבון מימין שעבורו ברצונך להגדיר את התשובה 'מחוץ למשרד', וסמן את התיבה שלח תשובות אוטומטיות עבור חשבון "X" (כאשר "X" הוא החשבון שממנו ברצונך לשלוח תשובות 'מחוץ למשרד'.)

  טקסט חלופי

 4. תחת השב פעם אחת בלבד לכל שולח עם, הזן את התשובה האוטומטית.

 5. כדי להגדיר את תאריכי ההתחלה והסיום, בחר את תיבת הסימון שלח תשובות במהלך פרק זמן זה בלבד והזן את תאריכי ההתחלה והסיום ואת השעות.

  הערה: כאשר תסמן תיבה זו ותגדיר תאריכים ושעות עבור התחלת פרק הזמן וסיומו, תשובות 'מחוץ למשרד' יבוטלו באופן אוטומטי כאשר יגיעו תאריך ושעת הסיום.

 6. כדי להגדיר אפשרויות עבור מענה לאנשים מחוץ לארגון (אם אפשרות זו הוגדרה כזמינה על-ידי מנהל המערכת של Exchange), סמן את התיבה שלח תשובות גם לשולחים מחוץ לארגון שלי, בחר שלח לכל השולחים החיצוניים ותחת השב פעם אחת בלבד לכל שולח חיצוני עם, הזן את התשובה האוטומטית.

 7. לחץ על אישור.

ביטול תשובות אוטומטיות

 1. בפינה הימנית התחתונה של חלונית הניווט, לחץ על דואר.

  טקסט חלופי

 2. בכרטיסיה 'כלים', לחץ על 'מחוץ למשרד'.

  בכרטיסיה 'כלים', לחץ על 'מחוץ למשרד'.

 3. נקה את סימון התיבה שלח תשובות אוטומטיות עבור חשבון "X" (כאשר "X" הוא החשבון שעבורו ברצונך לבטל תשובות 'מחוץ למשרד'.)

ניתן להגדיר כלל דואר ב- Outlook למענה אוטומטי על הודעות דוא"ל חדשות. ניתן להגדיר כללי דואר עבור כל סוגי החשבונות ב- Outlook, לרבות חשבונות Exchange‏, POP ו- IMAP.

חשוב: מאחר שכללי דוא"ל מופעלים על-ידי Outlook ולא על-ידי שרת הדואר, המחשב שלך חייב לפעול ו- Outlook חייב להיות פתוח כדי שהודעות מענה אוטומטי יישלחו.

יצירת כלל דוא"ל למענה אוטומטי על הודעות נכנסות

 1. בפינה הימנית התחתונה של חלונית הניווט, בחר דואר.

  טקסט חלופי

 2. בכרטיסיה סדר, בחר כללים ובחר ערוך כללים.

 3. בחלונית הימנית של התיבה כללים, בחר את סוג החשבון שעבורו ברצונך ליצור את הכלל, כגון Exchange‏, IMAP או POP.

  לחץ על סוג חשבון

  עצה: אם אינך יודע איזה סוג חשבון יש לך, ראה איני בטוח איזה סוג חשבון יש לי, ולאחר מכן חזור על שלב 4 בסעיף זה.

 4. בתיבה כללים, בחר הוסף כלל הוסף כלל .

 5. בתיבה שם כלל, הזן שם עבור הכלל, כגון מענה בעת חופשה.

  צור כלל

 6. תחת בצע את הפעולות הבאות, בחר את הכפתור שנה מצב ובחר תשובה.

 7. לחץ על טקסט תשובה, הקלד את התשובה האוטומטית שברצונך ש- Outlook ישלח ובחר אישור.

  טקסט תשובה

  בתיבה כללים תראה את כלל מענה בעת חופשה שיצרת.

  כלל מענה בעת חופשה

  הערה: Outlook ישלח תשובות אוטומטיות בהתבסס על הכלל שיצרת עד שתבטל את כלל הדוא"ל.

ביטול ידני של כלל דוא"ל

 1. בחלק התחתון של חלונית הניווט, בחר דואר.

  טקסט חלופי

 2. בכרטיסיה סדר, בחר כללים ולאחר מכן בחר ערוך כללים.

 3. בתיבה כללים, לחץ פעמיים על הכלל שברצונך לבטל.

  כלל מענה בעת חופשה

 4. נקה את תיבת הסימון זמין ולאחר מכן בחר אישור.

  נקה את תיבת הסימון 'זמין'.

 1. בשורת התפריטים של Outlook, בחר כלים > חשבונות.

 2. בתיבה חשבונות, בחלונית הימנית, לחץ על החשבון.

 3. מעל תיאור חשבון בצד שמאל, מופיע סוג החשבון.

 4. כדי לחזור לתיבה כללים, לחץ על הצג הכל ובחר כללים.

  תחת 'דואר אלקטרוני', לחץ על 'כללים'.

 5. כדי לקבוע את התצורה של כלל תשובה אוטומטית, עבור לשלב 4 בסעיף יש לי חשבון Hotmail‏, Gmail‏, Yahoo!‎ או חשבון POP או IMAP אחר. כדי להגדיר תשובת 'מחוץ למשרד' עבור חשבון Exchange Server, עבור אל יש לי חשבון Exchange או Outlook.com.

למידע נוסף

יצירת כלל ב- Outlook for Mac

קיימות שתי דרכים שונות להגדרת תשובות אוטומטיות. השיטה שבה תבחר תלויה בסוג חשבון הדוא"ל שיש לך ב- Outlook.

הפעלת מסייע 'מחוץ למשרד'

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר לחצן תצוגת דואר .

  הערה: אם יש לך חשבונות Exchange מרובים, עליך להפעיל או לבטל את מסייע 'מחוץ למשרד' עבור כל חשבון בנפרד. כדי לבחור חשבון שעבורו ברצונך להפעיל את מסייע 'מחוץ למשרד', בחר תיקיה בחשבון ב- רשימת תיקיות לפני שתמשיך לשלב הבא.

 2. בכרטיסיה 'כלים', לחץ על 'מחוץ למשרד'.

  הכרטיסיה 'כלים', קבוצה 2

 3. לחץ על שלח הודעות 'מחוץ למשרד'.

 4. בתיבה תשובה להודעה עם, הקלד את הטקסט שברצונך לכלול במענה האוטומטי.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  הגדרת תאריכי התחלה וסיום עבור הודעת 'מחוץ למשרד'

  בחר את תיבת הסימון אני מחוץ למשרד בין, ולאחר מכן הגדר את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום.

  הגדרת אפשרויות למענה מחוץ לארגון (אם מנהל המערכת של Microsoft Exchange הפך זאת לזמין)

  בחר את תיבת הסימון שלח תשובות מחוץ לחברה שלי אל, ולאחר מכן מלא את הפרטים.

מסייע 'מחוץ למשרד' פועל עם השרת שבו פועל Microsoft Exchange Server כדי לספק מענה אוטומטי להודעות דוא"ל בזמן שאתה נמצא מחוץ למשרד. משום ש- Exchange Server שולח את ההודעות (ולא Outlook), ‏Outlook לא צריך להיות פתוח כדי שהודעות המענה יישלחו.

הערה: ל- נציג אין אפשרות להפעיל או לבטל את מסייע 'מחוץ למשרד' עבורך.

ביטול מסייע 'מחוץ למשרד'

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר לחצן תצוגת דואר .

  הערה: אם יש לך חשבונות Exchange מרובים, עליך להפעיל או לבטל את מסייע 'מחוץ למשרד' עבור כל חשבון בנפרד. כדי לבחור חשבון שעבורו ברצונך לבטל את מסייע 'מחוץ למשרד', בחר תיקיה בחשבון ב- רשימת תיקיות לפני שתמשיך לשלב הבא.

 2. בכרטיסיה 'כלים', לחץ על 'מחוץ למשרד'.

  הכרטיסיה 'כלים', קבוצה 2

 3. לחץ על אל תשלח הודעות 'מחוץ למשרד'.

  עצה: אם הגדרת תאריך התחלה ותאריך סיום עבור הודעת 'מחוץ למשרד', היא תבוטל באופן אוטומטי בתאריך הסיום. אם ברצונך לבטל את הודעת 'מחוץ למשרד' לפני תאריך הסיום, לחץ על אל תשלח הודעות 'מחוץ למשרד'.

באפשרותך להגדיר כלל דואר ב- Outlook למענה אוטומטי על הודעות דוא"ל חדשות. ניתן להגדיר כללים עבור כל סוגי החשבונות ב- Outlook, לרבות חשבונות POP ו- IMAP.

חשוב: מאחר שכללי הדואר מופעלים על-ידי Outlook ולא על-ידי שרת הדואר, המחשב שלך חייב לפעול ו- Outlook חייב להיות פתוח לשליחת הודעות מענה אוטומטי.

יצירת כלל דוא"ל למענה אוטומטי על הודעות דואר נכנסות

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר לחצן תצוגת דואר .

 2. בכרטיסיה סדר, לחץ על כללים ולאחר מכן לחץ על ערוך כללים.

  הכרטיסיה 'ארגון', קבוצה 3

 3. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח כללים, לחץ על סוג החשבון שעבורו ברצונך ליצור את הכלל. אם אינך יודע איזה סוג חשבון יש לך, עבור אל איני בטוח איזה סוג חשבון יש לי.

 4. לחץ על הוסף  הוסף .

 5. בתיבה שם כלל, הקלד שם עבור הכלל, כגון תגובה בחופשה.

 6. תחת כפתור הוסף פעולה, בתפריט הנפתח שנה מצב, לחץ על השב.

 7. לחץ על טקסט תשובה, הקלד את התשובה האוטומטית שברצונך ש- Outlook ישלח, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. ודא כי תיבת הסימון זמין נבחרה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. כדי לבטל את הודעות המענה האוטומטי, לחץ פעמיים על הכלל כדי לפתוח אותו, ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון זמין.

  עצה: תוכל גם לבטל את הכלל על-ידי ניקוי תיבת הסימון ליד שם הכלל בתיבת הדו-שיח 'כללים'.

ביטול כלל דוא"ל

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר לחצן תצוגת דואר .

 2. בכרטיסיה סדר, לחץ על כללים ולאחר מכן לחץ על ערוך כללים.

  הכרטיסיה 'ארגון', קבוצה 3

 3. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח כללים, לחץ על סוג החשבון שעבורו ברצונך ליצור את הכלל. אם אינך יודע איזה סוג חשבון יש לך, עבור אל איני בטוח איזה סוג חשבון יש לי.

 4. לחץ פעמיים על הכלל כדי לפתוח אותו, ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון זמין.

  עצה: תוכל גם לבטל את הכלל על-ידי ניקוי תיבת הסימון ליד שם הכלל בתיבת הדו-שיח כללים.

 1. בתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הצג הכל, ולאחר מכן תחת הגדרות אישיות, לחץ על חשבונות.

 2. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח חשבונות, לחץ על החשבון. סוג החשבון מופיע תחת תיאור החשבון. בדוגמה זו, החשבון הוא חשבון POP.

  מחוון סוג חשבון

 3. כדי לחזור לתיבת הדו-שיח כללים, לחץ על הצג הכל ולאחר מכן תחת דוא"ל, לחץ על כללים.

למידע נוסף

יצירה או עריכה של כלל ב- Outlook for Mac 2011

איני מצליח להתחבר לחשבון Exchange שלי

אודות שיתוף והקצאה

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×