שמירה או המרה ל- PDF או ל- XPS בשולחן העבודה של Project

באפשרותך להשתמש בתוכניות Office כדי לשמור או להמיר קבצים לקבצי PDF כדי שתוכל לשתף או להדפיס אותם באמצעות מדפסות מסחריות. לא תזדקק לשם כך לתוכנות או לתוספות אחרות.

השתמש בתבנית PDF כשאתה מעוניין בקובץ אשר:

 • ייראה זהה ברוב המחשבים.

 • יהיה בעל גודל קובץ קטן יותר.

 • יהיה תואם לתבנית המקובלת בתעשייה.

דוגמאות כוללות קורות חיים, מסמכים משפטיים, ידיעונים, קבצים המיועדים לקריאה (לא לעריכה) ולהדפסה, וקבצים המיועדים להדפסה מקצועית.

חשוב: תוכניות רבות, כולל Microsoft Word, יכולות לפתוח ולערוך קבצי PDF. פשוט שיתוף משהו כקובץ PDF אינו מספיק כדי להבטיח שהנמען לא יוכל לערוך את הקובץ.

כדי לייצא או לשמור קובץ כ- PDF, בקובץ Office, בתפריט קובץ, לחץ על יצא או על שמור בשם. כדי לעיין בהוראות מפורטות, בחר תוכנית של Office מהרשימה הנפתחת.

 • באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?
 • Access
 • Excel
 • OneNote
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. פתח את הטבלה או את הדוח שברצונך לפרסם כ- PDF.

 2. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייצוא, לחץ על PDF או XPS

  סמל רצועת הכלים PDF XPS

 3. בשדה שם הקובץ, הקלד או בחר שם עבור המסמך.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור.

 6. לחץ על פרסם.

מידע זה חל גם על Microsoft Excel Starter 2010.

הערה: אין באפשרותך לשמור גליונות Power View כקבצי PDF.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמור בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם Excel 2013 או Excel 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לקבלת מידע נוסף על תיבת הדו-שיח 'אפשרויות' ב- Excel, ראה מידע נוסף על אפשרויות PDF. לחץ על אישור כאשר תסיים.

 6. לחץ על שמור.

OneNote 2013 ו- OneNote 2016

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על יצא.

 3. תחת ייצא נוכחי, לחץ על החלק של המחברת שברצונך לשמור כ- PDF.

 4. תחת בחר תבנית, לחץ על PDF (*.pdf)‎ ולאחר מכן לחץ על יצא.

 5. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בשדה שם הקובץ, הזן שם עבור המחברת.

 6. לחץ על שמור.

Office Professional Plus 2010

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמור בשם ולאחר מכן לחץ על האפשרות המייצגת את החלק של המחברת שברצונך לשמור כ- PDF.

 3. תחת שמור מקטע בשם, לחץ על PDF (*.pdf)‎ ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 4. בשדה שם הקובץ, הזן שם עבור המחברת.

 5. לחץ על שמור.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמור בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם PowerPoint 2013 ו PowerPoint 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור כאשר תסיים.

 6. לחץ על שמור.

 1. בכרטיסיה קובץ, בחר שמור בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם Project 2013 או Project 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 2. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 3. ברשימה שמור כסוג, בחר PDF Files (*.pdf)‎ או XPS Files (*.xps)‎ ולאחר מכן בחר שמור.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ייצוא של מסמכים, בחר בפרסום טווח, בחר בכלול מידע שאינו מודפס בהתאם לרצונך ובתאימות ISO 19500-1 (‏PDF בלבד).

עצות אודות עיצוב

Project אינו תומך בכל תכונת עיצוב של PDF או XPS, אך ניתן עדיין להשתמש באפשרויות הדפסה מסוימות כדי לשנות את מראה המסמך הסופי.

בחר קובץ > הדפס ושנה אפשרויות אלה:

 • תאריכים

 • כיוון הדפסה

 • גודל נייר

 • הגדרת עמוד

בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, באפשרותך לשנות אפשרויות בכרטיסיות אלה:

 • שוליים

 • מקרא

 • תצוגה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמור בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם Publisher 2013 או Publisher 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

 5. אם ברצונך לשנות את אופן מיטוב המסמך, לחץ על שינוי. (לחץ על אפשרויות ב- Publisher 2013 או ב- Publisher 2016.)

  • בצע את השינויים הרצויים ברזולוציית התמונה ובמידע שאינו מודפס.

  • לחץ על אפשרויות הדפסה כדי לבצע שינויים באפשרויות ההדפסה עבור המסמך.

  • לחץ על אישור כאשר תסיים.

 6. אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום.

 7. לחץ על שמור.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמור בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם Visio 2013 או Visio 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון הצג את הקובץ באופן אוטומטי לאחר השמירה.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור.

 6. לחץ על שמור.

Word 2013 וחדש יותר

 1. בחר קובץ > ייצוא > צור PDF/XPS.

  לחצן 'צור PDF/XPS' בכרטיסיה 'ייצוא' ב- Word 2016.
 2. אם מאפייני מסמך Word שלך מכילים מידע שאינך מעוניין שייכלל ב- PDF, בחלון פרסם כ- PDF או XPS, בחר אפשרויות. לאחר מכן, בחר מסמך ונקה את התיבה מאפייני מסמך. הגדר כל אפשרות רצויה אחרת ולאחר מכן בחר אישור.

  נקה את התיבה 'מאפייני מסמך' כדי למנוע שיתוף של מידע זה בקובץ ה- PDF.

  לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני מסמך, ראה הצגה או שינוי של מאפיינים עבור קובץ Office 2016.

 3. בחלון פרסם כ- PDF או XPS, נווט אל המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ. כמו כן, תוכל לשנות כאן את שם הקובץ, אם ברצונך להשתמש בשם שונה.

 4. לחץ על פרסם.

מידע נוסף על אפשרויות PDF

 • כדי ליצור קובץ PDF רק מחלק מהעמודים במסמך, בחר אפשרות תחת טווח עמודים.

 • כדי לכלול ב- PDF שינויים מסומנים, תחת מה לפרסם, בחר מסמך המציג סימונים. אחרת, ודא שהאפשרות מסמך נבחרה.

 • כדי ליצור קבוצה של סימניות בקובץ ה- PDF, בחר צור סימניות באמצעות. לאחר מכן, בחר כותרות או, אם הוספת סימניות למסמך, בחר סימניות של Word.

 • אם אתה מעוניין לכלול מאפייני מסמך ב- PDF, ודא שהאפשרות מאפייני מסמך נבחרה.

 • כדי להפוך את המסמך לנוח יותר לקריאה עבור תוכנות לקריאת מסך, בחר תגיות מבנה מסמך עבור נגישות.

 • תואם ל- ISO 19005-1 (PDF/A) אפשרות זו מפיקה את מסמך ה- PDF כקובץ PDF בגירסת 1.7, שהוא תקן לאחסון בארכיון. PDF/A עוזר להבטיח שמסמך ייראה זהה כאשר יפתחו אותו במועד מאוחר יותר במחשב אחר.

 • טקסט של מפת סיביות אם הגופנים אינם מוטבעים אם לא ניתן להטביע גופנים במסמך, קובץ ה- PDF משתמש בתמונות מפת סיביות של הטקסט כך שה- PDF נראה זהה למסמך המקורי. אם אפשרות זו לא נבחרה והקובץ משתמש בגופן שלא ניתן להטביע, ייתכן שקורא ה- PDF יעבור לגופן אחר.

 • הצפנת המסמך באמצעות סיסמה כדי להגביל את הגישה כך שרק אנשים בעלי סיסמה יוכלו לפתוח את ה- PDF, בחר באפשרות זו. בעת לחיצה על אישור, Word פותח את התיבה הצפנת מסמך PDF, שבה ניתן להקליד ולהזין מחדש סיסמה.

פתיחה והעתקת תוכן מ- PDF ב- Word

באפשרותך להעתיק כל תוכן שתרצה מקבצי PDF על-ידי פתיחתם ב- Word.

עבור אל קובץ > פתח ואתר את קובץ ה- PDF‏. Word יפתח את התוכן של ה- PDF בקובץ חדש. באפשרותך להעתיק מתוכו כל תוכן שתרצה, כולל תמונות ודיאגרמות.

Word 2010

מידע זה חל גם על Microsoft Word Starter 2010.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמור בשם.
  כדי לראות את תיבת הדו-שיח שמירה בשם Word 2013 ו Word 2016, עליך לבחור מיקום ותיקיה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הזן שם עבור הקובץ, אם עדיין לא עשית זאת.

 4. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF (*.pdf)‎.

  • אם ברצונך שהקובץ ייפתח בתבנית שנבחרה לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום.

  • אם למסמך נדרשת איכות הדפסה גבוהה, לחץ על רגיל (פרסום מקוון והדפסה).

  • אם גודל הקובץ חשוב יותר מאיכות ההדפסה, לחץ על גודל מזערי (פרסום מקוון)‎.

 5. לחץ על אפשרויות כדי להגדיר את העמוד שיודפס, לבחור אם הסימון יודפס ולבחור אפשרויות פלט. לחץ על אישור כאשר תסיים.

 6. לחץ על שמור.

כדי לשמור את הקובץ כ- PDF ב- Office עבור Mac, בצע את השלבים הפשוטים הבאים:

 1. לחץ על קובץ

 2. לחץ על שמירה בשם

 3. לחץ על תבנית קובץ סמוך לתחתית החלון

  השתמש בכלי 'תבנית קובץ' תחת 'שמור בשם' ב- Word כדי לבחור לשמור בתבניות אחרות, כגון PDF
 4. בחר PDF מתוך הרשימה של תבניות הקובץ הזמינות

 5. הענק לקובץ שלך שם, אם אין לו עדיין שם ולאחר מכן לחץ על ייצוא

באפשרותך להשתמש ב- Word, PowerPoint ו- OneNote כדי שהאינטרנט ימיר את המסמך שלך ל- PDF.

 1. בחר קובץ > הדפסה > הדפסה (PowerPoint תבחר אחת משלוש תבניות).

 2. בתפריט הנפתח תחת מדפסת , בחרשמור כ- PDF ולאחר מכן בחר שמור.

  שמירה כאפשרות PDF להדפסה.

 3. לאחר מכן, בתפריט הסייר שנפתח, באפשרותך לתת שם ל- PDF ולבחור היכן לשמור אותו ולאחר מכן לבחור שמור.

פעולה זו תיצור PDF בסיסי שמשמר את הפריסה והעיצוב של המסמך המקורי.

אם אתה זקוק לשליטה מלאה יותר באפשרויות עבור ה- PDF, כגון הוספת סימניות, השתמש באפליקציית שולחן העבודה כדי להמיר את המסמך ל- PDF. לחץ על פתח ביישום שולחן העבודה בסרגל הכלים של PowerPoint ו- OneNote כדי להתחיל להשתמש ביישום שולחן העבודה, וב- Word בחר תחילה את הרשימה הנפתחת עריכה ולאחר מכן בחר פתח ביישום שולחן העבודה.

תמונה של הפקודה 'פתח באפליקציה לשולחן העבודה'

אם אפליקציית שולחן העבודה לא בבעלותך, באפשרותך לנסות אולקנות את הגירסה העדכנית ביותר של Office כעת.

יש לך הצעה עבור תכונה זו?

הצבע עבור רעיון או שתף רעיון חדש בתיבת ההצעות שלנו בכתובת word.uservoice.com.

כדי לייצא מסמך Word או חוברת עבודה של Excel לתבנית PDF ב- iOS, הקש על הכפתור קובץ בחלק הימני העליון, בחר ייצא ולאחר מכן בחר PDF.

הקש על 'קובץ' > 'ייצוא' כדי לייצא את המסמך שלך ל- PDF

התבנית Portable Document Format (PDF)‎    שומרת על עיצוב המסמך ומאפשרת שיתוף קבצים. כאשר קובץ בתבנית PDF מוצג באופן מקוון או מודפס, הוא שומר על העיצוב שייעדת לו. תבנית PDF שימושית גם במסמכים המיועדים לשכפול בשיטות הדפסה מסחריות. PDF היא תבנית תקפה ומקובלת אצל סוכנויות וארגונים רבים, והמציגים זמינים במגוון רחב יותר של פלטפורמות בהשוואה ל- XPS.

XML Paper Specification ‏(XPS)    היא תבנית קובץ אלקטרונית המשמרת את עיצוב המסמך ומאפשרת שיתוף קבצים. התבנית XPS מבטיחה שבעת הצגת קובץ XPS באופן מקוון או הדפסתו, הוא ישמור על העיצוב שייעדת לו באופן מדויק, ולא ניתן יהיה לשנות את הנתונים בקובץ בקלות.

חשוב: רוב דפדפני האינטרנט המודרניים יכולים לפתוח ולהציג קובץ PDF. עם זאת, אם יש לך מערכת הפעלה ישנה יותר, ייתכן שתזדקק לקורא PDF מותקן במכשיר שלך, כגון קורא Acrobat,הזמין מ- Adobe Systems.

למידע נוסף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

×