תוספת להצהרת הפרטיות עבור Microsoft Lync 2010

התמיכה ב- Office 2010 הסתיימה ב- 13 באוקטובר 2020

שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג עכשיו

עדכון אחרון: אוקטובר 2010

תוכן

תוספת להצהרת הפרטיות עבור Microsoft Lync 2010

עמוד זה הוא תוספת להצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync‏. כדי להבין את שיטות האיסוף והשימוש בנתונים הנוגעות למוצר או לשירות מסוימים של Microsoft Lync, עליך לקרוא הן את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync והן תוספת זו.

תוספת זו להצהרת הפרטיות מתייחסת לפריסה של תוכנת התקשורת Microsoft Lync 2010 ולשימוש בה ברשת שלך או של הארגון שלך. אם אתה משתמש ב- Microsoft Lync Server 2010 כשירות (במילים אחרות, אם ספק חיצוני [לדוגמה, Microsoft] מארח את השרתים שבהם פועלת התוכנה), המידע ישודר לספק חיצוני זה. כדי ללמוד עוד אודות השימוש בנתונים המשודרים לספק החיצוני, פנה למנהל המערכת של הארגון שלך או לספק השירות.

אחסון בארכיון

כיצד פועלת תכונה זו: אחסון בארכיון מאפשר למנהל המערכת שלך לאחסן בארכיון שיחות של הודעות מיידיות, פעילויות ותוכן של פגישות ומאפייני שימוש, כגון כניסות של משתמשים והתחלה של שיחה או הצטרפות אליה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אחסון בארכיון מאחסן את התוכן של שיחות בהודעות מיידיות, מידע אודות השימוש שלך בהודעות מיידיות, תוכן של פגישות ופרטי פגישה בשרת שמנהל המערכת שלך מגדיר. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: מנהל המערכת שלך יכול להשתמש במידע זה כדי לנהל את השימוש של הארגון שלך ב- Lync 2010.

בחירה/שליטה: אחסון בארכיון מבוטל כברירת מחדל ומנהל המערכת של הארגון צריך להפעיל אותו. עליך לסקור את מדיניות השימוש והניטור של נתונים בחברה שלך כדי לקבוע אם ניתן להפוך אחסון בארכיון לזמין.

הזנה של פעילות

כיצד פועלת תכונה זו: הזנה של פעילות מאפשרת לך לראות "עדכונים חברתיים" מאנשי הקשר המופיעים ברשימת אנשי הקשר שלך. היא מאפשרת לך להציג לאחרים את ההערות האישיות האחרונות שלך, שינויים בתמונה שלך ושינויים בתפקידך או במיקום המשרד שלך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אתה תפרסם, דרך מידע הנוכחות, מידע זה ב- Lync:

 • מועד העדכון של תמונת החברה שלך (ממדריך כתובות החברה של הארגון שלך, כגון Active Directory Domain Services)

 • תמונת אינטרנט (שאתה מעלה ומעוניין שאחרים יראו) עם המועד המעודכן

 • מועד השינוי של תפקידך בחברה

 • מועד השינוי של מיקום משרד החברה שלך

 • היסטוריה של מספר מסוים של הערות אישיות אחרונות שפרסמת

 • הערת 'מחוץ למשרד' שלך מ- Microsoft Exchange Server

שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: מידע זה ישותף עם אנשי הקשר שמציגים את ההזנה של הפעילות שלך ונמצאים בקשרי הפרטיות 'משפחה וחברים', 'קבוצת עבודה', 'עמיתים' או 'אנשי קשר חיצוניים'.

בחירה/שליטה:

באפשרותך לקבוע אם המידע שלעיל ישותף או לא על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, תחת הזנה של פעילות, הפעל או בטל את השיתוף של עדכונים אלה. ההערה האישית הנוכחית שלך וההערה הנוכחית של 'מחוץ למשרד' יופיעו בהזנה של הפעילות, אם הן מוגדרות. אם אינך מעוניין שהמידע יוצג בהערה האישית שלך, באפשרותך להשאיר את שדה ההערה ריק.

 3. לחץ על אישור.

שירות בדיקת שמע

כיצד פועלת תכונה זו: לחצן 'בדוק איכות שיחה' מאפשר לך לבצע שיחת ניסיון ב- Lync כדי שתוכל לבדוק את איכות הקול של השיחה. הוא מאפשר לך לשמוע כיצד תישמע בשיחה אמיתית. בעת ביצוע שיחת ניסיון, שירות בדיקת השמע מנחה אותך להקליט דוגמת קול לאחר צפצוף שיושמע. דוגמת הקול שלך תוקלט למשך פרק זמן שהוגדר מראש (לדוגמה 5 שניות) ולאחר מכן תושמע לך. אם איכות הרשת נמוכה מהמיטבית, או אם אין לך הגדרות התקן טובות, תוכל לגלות זאת מהשמעת ההקלטה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם אתה מבצע שיחת ניסיון, שירות בדיקת השמע מקליט את דוגמת הקול שלך לאחר הנחיה. דוגמאות הקול נמחקות בסיום השיחה. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: דוגמת הקול מיועדת לשימושך הפרטי לבדיקה כיצד תישמע בשיחה אמיתית וכדי לוודא שהמכשיר שלך מותקן ומוגדר כהלכה ומוכן לביצוע שיחה. המשתמש יכול להאזין לדוגמת קול מוקלטת זו כדי לקבוע אם הוא מוכן לבצע שיחה אמיתית על-ידי בדיקה המוודאת שהמכשיר פועל כהלכה ושהשמע מעובד כראוי.

בחירה/שליטה: אם אין ברצונך להקליט דוגמת קול, באפשרותך לבחור לא לבצע שיחת ניסיון. באפשרותך לבצע שיחת ניסיון באופן הבא:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה התקן שמע, לחץ על לחצן בדוק את איכות השיחה, ופעל בהתאם להנחיות.

 3. לחץ על אישור.

יומני שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: יומני שיחות מאפשרים לך לאחסן תיעוד של שיחות קוליות שביצעת ב- Lync בתיקיית Microsoft Outlook.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מידע אודות השיחות הקוליות שלך, כגון שעת התחלה, שעת סיום, משך השיחה והמשתתפים בה, יאוחסן בתיקיית היסטוריית השיחות של Outlook שלך. אתה או מנהל הארגון שלך יכולים גם לרשום את נושא הפגישה ומיקומה על-ידי בחירה להשתמש ב- Outlook כמנהל המידע האישי שלך בכרטיסיה 'אישי' של תיבת הדו-שיח 'אפשרויות'. יומני שיחות אינם מאחסנים את תוכן השיחות הקוליות שלך. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש במידע זה כדי לסקור את היסטוריית השיחות הקוליות שלך.

בחירה/שליטה: התכונה 'יומני שיחות' מופעלת כברירת מחדל. אם המנהל שלך לא הגדיר את היכולת שלך לשלוט ביומני שיחות ללא זמינה, באפשרותך לשנות את ההגדרות באופן הבא:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, נקה את תיבת הסימון שמור את יומני השיחות בתיקיה 'היסטוריית שיחות' של Outlook.

 3. לחץ על אישור.

הקצאת שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: הקצאת שיחות מאפשרת לך להקצות נציג אחד או יותר ולאחר מכן לאפשר לנציגים שלך להתקשר ולענות לשיחות, ולהגדיר פגישות מקוונות או להצטרף אליהן, בשמך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כשהנציגים שלך עונים לשיחה בשמך, אתה מקבל הודעת דואר אלקטרוני שמודיעה לך על אירוע זה. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לעבוד עם הנציגים שלך לצורך ניהול לוח הזמנים והפגישות שלך ו/או כדי לבצע המשך טיפול עם הנציגים לגבי שיחות שהם מבצעים או עונים להן עבורך (או בשמך).

בחירה/שליטה: הקצאת שיחות מבוטלת כברירת מחדל, אך מנהל הארגון יכול להפעיל או לבטל אותה. אם היא מופעלת, באפשרותך להגדיר נציגים באופן הבא:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה העברת שיחות, לחץ על חייג או העבר את השיחות שלי בו-זמנית אל ולאחר מכן לחץ על הנציגים שלי ברשימה הנפתחת.

 3. אם לא הגדרת נציגים, לחץ על הוסף ולאחר מכן בחר אנשים להגדרתם כנציגים.

 4. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח נציגים.

 5. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח העברת שיחות.

  הערות: 

  • משתמשים המוגדרים כנציגים שלך רואים הודעה המציינת שהם מוגדרים כנציגים שלך ב- Lync.

  • מנהלי ארגונים יכולים להגדיר סינכרון של נציגי לוח שנה של Exchange עם Lync Server 2010. כאשר התכונה זמינה, נציגי לוח השנה של ‏Exchange בעלי הרשאות מתאימות (הרשאות של מחבר שאינו עורך ומעלה) יתווספו כנציגים שלך ב- Lync באופן אוטומטי. עם זאת, אין בכך כדי לשנות את ההגדרות של 'העברת שיחות'.

העברת שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: העברת שיחות מאפשרת לך להקצות אדם או מספר אחרים שאליהם יועברו השיחות שלך כאשר אינך זמין או כאשר אינך נמצא ליד שולחן העבודה שלך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להעביר את השיחות שלך לאדם או למספר אחרים כאשר אינך זמין או אינך נמצא במיקומך הראשי.

בחירה/שליטה: האפשרויות של העברת שיחות זמינות רק אם מנהל הארגון שלך הפך אותן לזמינות עבור הארגון. אם מנהל הארגון שלך הפך תכונה זו לזמינה עבור הארגון, היא מבוטלת כברירת מחדל בלקוח שולחן העבודה של Lync. קבע את התצורה של העברת שיחות על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. מתפריט כלים, לחץ על הגדרות של העברת שיחות או לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על העברת שיחות.

 2. תחת העברת שיחות, לחץ על העבר את השיחות שלי אל ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר דואר קולי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • בחר מספר או איש קשר חדש. בתיבת הדו-שיח בחירת איש קשר או מספר, לחץ על איש קשר, חפש איש קשר או הזן מספר טלפון חדש שאליו יועברו שיחות ולאחר מכן לחץ על אישור. לחץ על אישור שוב.

  • בחר הנציגים שלי. בתיבת הדו-שיח העברת שיחות – נציגים, הגדר נציגים בהתאם להנחיות בסעיף 'הקצאת שיחות' שבמסמך זה ולאחר מכן לחץ על אישור. לחץ על אישור שוב.

חשוב:  בעת קביעת התצורה של העברת שיחות ב- Lync 2010, שיחות נכנסות יועברו למספר שהגדרת. כאשר השיחה מחוברת, המספר שהעברת אליו את השיחות יוצג למתקשר. הדבר נכון לגבי שיחות מ- Lync אל Lync בלבד.

מזהה מתקשר בלוח השיחות של הפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: רשימת המשתתפים (לוח השיחות) מציגה רשימה של כל המשתתפים בפגישה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: בעת חיוג לשיחת ועידה, מספר הטלפון שממנו אתה מתקשר (מזהה המתקשר) מוצג לכל המשתתפים. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: אנשים בפגישה יכולים להשתמש במידע זה כדי להבחין בין משתתפים שונים שהצטרפו לפגישה באמצעות טלפון.

בחירה/שליטה:

מזהה המתקשר מוצג כברירת מחדל ומאוחזר מחברת הטלפון. באפשרותך לבחור לא לשתף את מספר הטלפון שלך על-ידי חסימת מזהה המתקשר שלך בעת ביצוע שיחת טלפון.

 • כדי לחסום את מזהה המתקשר שלך לצמיתות, צור קשר עם חברת הטלפון המקומית שלך.

 • אם הפונקציונליות זמינה באזורך, באפשרותך להקליד קוד מיוחד לפני החיוג למספר הטלפון כדי לחסום את מזהה המתקשר שלך לשיחה בודדת. צור קשר עם חברת הטלפון שלך לקבלת הנחיות.

רישום בצד הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: רישום בצד הלקוח מאפשר לך לבצע רישום של פרטי השימוש ב- Lync במחשב שלך בפרופיל המשתמש. מידע זה יכול לשמש לפתרון בעיות ב- Lync שאתה עשוי להיתקל בהן.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם אתה או המנהל שלך הפכתם את הרישום בצד הלקוח לזמין, מידע כגון זה יאוחסן במחשב שלך: נושא הפגישה, מיקום, הודעות של פרוטוקול התחלת הפעלה (SIP), תגובות להזמנות שלך ב- Lync, מידע אודות השולח והמקבל של כל הודעת Lync, הנתיב שההודעה עברה דרכו, רשימת אנשי הקשר שלך, מידע הנוכחות שלך, שמות של תוכניות שאתה משתף, שמות של קבצים מצורפים שאתה משתף, שמות של קבצי Microsoft PowerPoint שאתה משתף, שמות של לוחות ציור שאתה משתף, שמות של תשאולים שאתה משתף, שאלות של תשאולים ששותפו ואינדקס של האפשרות שעבורה הצבעת. התוכן של שיחות Lync אינו מאוחסן. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft באופן אוטומטי, אך באפשרותך לבחור לשלוח מידע זה באופן ידני.

השימוש במידע: יומני רישום בצד הלקוח יכולים לשמש לפתרון בעיות ב- Lync.

בחירה/שליטה: רישום בצד הלקוח מבוטל כברירת מחדל, ומנהל מערכת של ארגון צריך להפעיל אותו. אם המנהל שלך לא הגדיר את היכולת שלך לשלוט ברישום ללא זמינה, באפשרותך לשנות את ההגדרות שלך באופן הבא:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה כללי, לחץ על הפעל את הרישום ביומן ב- Lync ועל הפעל את הרישום ביומן האירועים של Windows עבור Lync.

 3. לחץ על אישור.

איסוף יומני רישום

כיצד פועלת תכונה זו: איסוף יומני רישום מאפשר לך לאסוף יומני רישום של Lync כך ש- Microsoft תוכל לחקור בעיות שמע, וידאו או קישוריות שאתה עשוי להיתקל בהן.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם תלחץ על אסוף יומני רישום, המידע הבא ייאסף:

 • יומני רישום של Lync, המכילים את רשימת אנשי הקשר שלך ומידע אודות הפעלות השיחות הקודמות שלך. יומני רישום של Lync אינם כוללים את תוכן השיחות שלך בהודעות מיידיות.

 • פרמטרים של שמע, כגון רמת אות דיבור ורמת רעש

 • מצבי רשת

 • הגדרות התקן

 • גירסה ומידע של מערכת הפעלה

 • תוכניות הפועלות במחשב שלך, כגון Outlook ו- Windows Internet Explorer

אם תבחר בכך, ייאסף גם המידע הבא:

 • הקלטה בת 30 שניות של השיחה האחרונה שלך

 • צילום מסך של שולחן העבודה שלך

יהיה עליך להעלות ידנית את יומני הרישום שלך, בהתאם להנחיות של מנהל המערכת בארגונך. מנהל המערכת של הארגון ישלח אותם אל Microsoft למטרות פתרון בעיות.

השימוש במידע: המידע שנאסף מהמחשב שלך ישמש לעזרה בפתרון הבעיה שבה נתקלת ולסיוע בשיפור Lync.

בחירה/שליטה:‏ Lync אינו אוסף יומנים מהמחשב שלך כברירת מחדל. במקום זאת, איסוף יומנים מתבצע רק כאשר אתה לוחץ על לחצן אסוף יומני רישום. היומנים נאספים מקומית במחשב שלך (תחת ‎%USERPROFILE%\tracing\‎). יהיה עליך להעלות ידנית את יומני הרישום שלך, בהתאם להנחיות של מנהל המערכת בארגונך. לחיצה על אסוף יומני רישום אינה משדרת אוטומטית את יומני הרישום שלך לשרת מרוחק.

כרטיס איש קשר

כיצד פועלת תכונה זו: כרטיס איש הקשר אוסף מידע סטטי ודינמי אודות אנשים אחרים בארגון שלך, ומציג את המידע ב- Lync ועבור אנשי קשר בגירסאות האחרונות של Outlook. כרטיס איש הקשר מספק, בין היתר, פעולות בלחיצה אחת לשליחת דואר אלקטרוני, לביצוע שיחה, לשליחת הודעה מיידית ולתזמון פגישה.

המידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע הסטטי בכרטיס איש הקשר נאסף ממדריך הכתובות הארגוני (כגון Active Directory Domain Services) והוא משותף עם אחרים באמצעות Lync Server 2010. את המידע הדינמי שנאסף, כגון מספרי טלפון ונוכחות, באפשרותך להזין ולאחר מכן לשתף עם אחרים. המידע אודות מועדים פנויים/לא פנויים בלוח השנה שמוצג בכרטיס איש הקשר מאוחזר מ- Microsoft Exchange Server. מידע על מיקום המוצג בכרטיס איש הקשר מאוחזר באופן המתואר בסעיף 'מיקום'. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: פרטי כרטיס איש הקשר מוצגים כדי שתוכל לשתף את פרטי הקשר שלך עם אחרים.

בחירה/שליטה: לרשותך אפשרויות השליטה הבאות:

קשרי פרטיות: באפשרותך לבחור לכלול אנשי קשר מסוימים בקשרי פרטיות שונים (משפחה וחברים, קבוצת עבודה, עמיתים, אנשי קשר חיצוניים ואנשי קשר חסומים). כך תוכל לקבוע איזה מידע ישותף ועם אילו אנשי קשר. הגדר קשרי פרטיות באופן הבא:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש קשר.

 2. לחץ על שנה קשרי הפרטיות.

 3. לחץ על האפשרות שחלה על האופן שבו ברצונך לשתף את המידע שלך.

מידע מלוח השנה: באפשרותך לשלוט ב"הרשאות להצגת מידע על מועדים פנויים/לא פנויים" מאפשרויות Outlook.

מיקום: עיין בסעיף 'בחירה/שליטה' של התכונה 'מיקום'.

היסטוריית שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: היסטוריית שיחות של Lync מקבלת היסטוריית שיחות של משתמש מ- Exchange Server ומציגה אותה בכרטיסיית השיחות של Lync.

מידע שנאסף, מעובד ומשודר: אם הפכת את הרישום של היסטוריית שיחות לזמין, תוכן השיחות שלך בהודעות מיידיות וסטטיסטיקה של השיחות הקוליות שלך (כגון תאריך, שעה, משך ומידע על המתקשר) יאוחסן בחשבון Exchange שלך. אם הרישום של היסטוריית שיחות הוגדר כלא זמין ב- Lync, על-ידיך או על-פי מדיניות שהוגדרה על-ידי מנהל הארגון, פריטים אלה לא ייאספו או יוצגו. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע:‏ Lync מציג מידע זה בכרטיסיה 'שיחות' בממשק המשתמש הראשי, המאפשר למשתמשים להציג ולהמשיך שיחות קודמות שלהם.

בחירה/שליטה: באפשרותך להפוך ללא זמין את הרישום של שיחות בהודעות מיידיות, של שיחות טלפון או של שתיהן. באפשרותך לשנות הגדרה זו באופן הבא:

 1. מתפריט כלים, בחר אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, בחר או נקה את תיבת הסימון שמור את השיחות שלי בהודעות מיידיות בתיקיה 'היסטוריית שיחות' של Outlook.

 3. לחץ על אישור.

אם תהפוך את 'היסטוריית שיחות' לזמינה, עליך ליידע את האנשים שעמם אתה מתקשר על כך שהודעות בשיחות מיידיות יישמרו.

התוכנית לשיפור חוויית הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: אם תבחר להשתתף בה, התוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP) אוספת מידע בסיסי אודות תצורת החומרה שלך ואודות אופן השימוש שלך בתוכנות ובשירותים של Microsoft כדי לזהות מגמות ודפוסי שימוש. תוכנית CEIP אוספת גם נתונים על הסוג ועל המספר של שגיאות שאתה נתקל בהן, על ביצועי תוכנה וחומרה ועל המהירות של שירותים. Microsoft אינה אוספת את שמך, כתובתך או פרטי קשר אחרים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע של CEIP נשלח אוטומטית אל Microsoft כאשר התכונה מופעלת. לקבלת מידע נוסף אודות המידע שנאסף, מעובד או משודר על-ידי CEIP, ראה הצהרת פרטיות עבור התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Microsoft.

השימוש במידע:‏ Microsoft משתמשת במידע זה כדי לשפר את האיכות, את האמינות ואת הביצועים של התוכנות והשירותים של Microsoft.

בחירה/שליטה: תוכנית CEIP מבוטלת כברירת מחדל, אלא אם מנהל הארגון שלך בחר להפעיל אותה עבורך. בקשת הרשמה תוצג לך במתקין Lync. אלא אם המנהל שלך הפך את הפקד ללא זמין, באפשרותך לשנות את הגדרות תוכנית CEIP שלך בכל עת באופן הבא:

 1. מתפריט כלים, בחר אפשרויות.

 2. בכרטיסיה כללי, סמן או נקה את תיבת הסימון אפשר ל- Microsoft לאסוף מידע אודות אופן השימוש שלי ב- Lync

 3. לחץ על אישור.

הערה:  אם המנהל משנה את ההגדרה להפוך את תוכנית CEIP לזמינה או ללא זמינה כאשר המשתמש כבר עושה שימוש ב- Lync, ההגדרה החדשה תיכנס לתוקף רק לאחר שהמשתמש יצא מ- Lync וייכנס בחזרה.

שיתוף שולחן עבודה/תוכניות

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף שולחן עבודה/תוכניות מאפשר לך לשתף תצוגה של מסך המחשב שלך או תוכנית ספציפית שאתה מפעיל עם משתתפים אחרים בשיחת Lync.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם אתה מתחיל לשתף, בהתאם למה שאתה משתף, כל המשתתפים בשיחה יוכלו לראות את הצגים, את שולחן העבודה כולו או תוכנית נבחרת שעל מסך המחשב שלך. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בשיתוף שולחן עבודה/תוכניות כדי לשתף פעולה עם משתתפים בשיחה.

בחירה/שליטה:

כדי להפעיל שיתוף שולחן עבודה בשיחת Lync חדשה:

 1. ברשימת אנשי הקשר, הצבע על תמונת איש הקשר או על סמל הנוכחות שלו כדי להציג את כרטיס איש הקשר.

 2. לחץ על לחצן הצג אפשרויות נוספות עבור אינטראקציה עם אדם זה.

 3. לחץ על תפריט שיתוף ולאחר מכן לחץ על שולחן עבודה.

כדי להפעיל שיתוף שולחן עבודה/תוכניות במהלך שיחה מתמשכת ב- Lync:

 1. בחלון השיחה, לחץ על שתף.

 2. מהתפריט, לחץ על שולחן עבודה, צג (אם יש לך יותר מאחד) או תוכנית כדי לבחור תוכנית אחת או יותר.

כדי להפסיק את השיתוף של שולחן העבודה או התוכנית:

 1. לחץ על הפסק שיתוף מתוך סרגל השיתוף בחלק העליון של המסך.

חשוב:  מסמכים או תמונות הפתוחים בשולחן העבודה ומוגנים באמצעות תוכנה של ניהול זכויות דיגיטלי עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים שעמם אתה משתף את שולחן העבודה בשיחת Lync.

בקרת שיתוף שולחן עבודה/תוכניות

כיצד פועלת תכונה זו: בקרת שיתוף מאפשרת לך להעניק שליטה בשולחן העבודה או בתוכנית שלך למישהו אחר שמשתמש אף הוא בלקוח Lync במחשב אחר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: לאחר העברת השליטה לאדם אחר, הוא יוכל לשלוט במחשב או בתוכנית שנבחרה ולבצע שינויים באמצעות לוח המקשים והעכבר שלו, כאילו הוא משתמש במחשב באופן ישיר. אתה ומשתתפים אחרים בשיחת Lync שלך תוכלו להציג שינויים אלה בעת ביצועם. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: באפשרותך להשתמש בבקרת שיתוף כדי לאפשר לאחרים לשלוט בשולחן העבודה או בתוכניות שלך, בהתאם למה שאתה משתף, בזמן שאתה ומשתתפים אחרים בשיחה צופים בכך.

בחירה/שליטה: כדי לשתף את השליטה בשולחן העבודה שלך עם משתתף בשיחה, בצע פעולות אלה:

 1. בחלון השיחה, לחץ על לחצן שתף ולאחר מכן שתף את הפריטים הרצויים (שולחן העבודה שלך, לדוגמה).

 2. בחר את האדם שברצונך להעניק לו שליטה מתפריט הענק שליטה, בסרגל השיתוף, בחלק העליון של המסך.

כדי לבטל את השליטה של גורם מרוחק בשולחן העבודה שלך, בצע פעולות אלה:

 1. לחץ על תפריט הענק שליטה בסרגל השיתוף, בחלק העליון של המסך.

 2. לחץ על החזר לעצמך את השליטה.

שירותי חירום (911)

כיצד פועלת תכונה זו: כאשר מנהל המערכת של הארגון הופך שירותי חירום לזמינים, תכונה זו מאפשרת ל- Lync לשדר מיקום למגיבים למצב חירום בעת חיוג למספר של שירותי חירום (כגון 911 בארצות הברית). מנהל המערכת של הארגון יכול להגביל את יכולת הביצוע של שיחות חירום למיקום שלך בעבודה, כך שעליך לברר עם מנהל המערכת שלך מהי מידת הזמינות של הפונקציונליות של שיחות החירום. כאשר המידע לגבי המיקום זמין, המידע שמשודר אל הצוות של שירותי החירום הוא המיקום שהוקצה לכל משתמש על-ידי מנהל המערכת של הארגון (לדוגמה, מספר משרד) המוזן במסד הנתונים של המיקומים; לחלופין, אם מיקום זה אינו זמין, מדובר במיקום שהמשתמשים הזינו באופן ידני בשדה 'מיקום'. אם אתה מחייג לשירותי חירום בעת שימוש ב- Lync דרך חיבור אינטרנט אלחוטי, בעודך נמצא במיקום שלך בעבודה, מידע המיקום המשודר למגיבים למצב חירום יהיה רק מיקום משוער מכיוון שהוא יהיה המיקום של נקודת הקצה האלחוטית המסוימת שעמה המחשב שלך מתקשר. יתר על כן, המידע לגבי המיקום של נקודת הקצה האלחוטית,הוא קלט המוזן באופן ידני על-ידי מנהל המערכת של הארגון, ולכן מידע המיקום המשודר לצוות שירותי החירום עשוי להיות שונה מהמיקום שלך בפועל. כדי שתכונה זו תפעל במלוא הפונקציונליות, הארגון נדרש להשתמש בשירות ניתוב המסופק על-ידי ספקי פתרונות מוסמכים, והשירות זמין רק בתוך ארצות הברית.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מידע המיקום המתקבל על-ידי Lync נקבע על-ידי פרטי המיקום האוטומטיים שמאכלס שרת פרטי המיקום, או על-ידי פרטי המיקום שהזנת ידנית בשדה 'מיקום'. מידע זה מאוחסן בזיכרון המחשב, כך שכאשר מוזן מספר של שירותי חירום, המידע על מיקום זה משודר עם השיחה למטרת ניתוב לספק שירותי החירום המתאים ולשם מתן המיקום המשוער שלך. ייתכן שהמיקום יישלח גם באמצעות הודעה מיידית לצוות אבטחה מקומי. בשיחות חירום, רשומת פרטי השיחה תכלול את פרטי המיקום. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: המיקום משמש לצורך ניתוב השיחה לספק שירותי החירום המתאים ולצורך שיגור המגיבים למצב החירום. ניתן לשלוח את המידע הזה גם לצוות האבטחה של הארגון בתור הודעה עם המיקום של המתקשר ועם המידע שבאמצעותו יוכלו לחזור אליו.

בחירה/שליטה:

תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל ועל מנהל המערכת של הארגון להפעיל אותה. פנה למנהל המערכת של הארגון כדי לברר אם תכונה זו זמינה. אין באפשרותך לקבוע אם מיקום מסוים מתקבל באופן אוטומטי או משודר לצוות החירום כאשר שיחת חירום מתבצעת.

עם זאת, אם לא מתקבל מיקום באופן אוטומטי, ייתכן שתינתן לך האפשרות להזין מיקום באופן ידני על-ידי קבלת הודעה המורה לך לעשות זאת. תוכל להתעלם מההודעה, אך בהתאם למדיניות, ייתכן שתידרש לאשר שאתה בוחר לא להזין מיקום.

מיקום

כיצד פועלת תכונה זו: המידע על מיקום ואזור זמן מחושב ומשותף עם אחרים דרך פונקציונליות הנוכחות. בנוסף, ייתכן שמידע המיקום ישמש לצורך שירותי חירום, כמתואר בסעיף 'שירותי חירום' לעיל. אם תהפוך מצב פרטיות לזמין (כמוזכר בסעיף 'מצב פרטיות'), מידע המיקום ישותף כמתואר בסעיף 'מצב פרטיות'.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: נתוני המיקום הגיאוגרפי שלך נאספים על-ידי אחד משני מנגנונים: אתה מזין את הנתונים באופן ידני, או שרת מידע המיקום של הארגון מספק את נתוני המיקום ל- Lync. בנוסף, אזור הזמן שלך מאוחזר ממערכת ההפעלה של Windows במחשב שלך. נתוני המיקום הנאספים מכילים מחרוזת "תיאור" וכן מידע של הכתובת המעוצבת. התיאור הוא כל מחרוזת שתעזור ליידע אחרים לגבי מיקומך (כגון "בית" או "עבודה"), בעוד המידע של הכתובת המעוצבת הוא כתובת אזרחית לאיתורך (כגון "רחוב ראשי 568 חיפה"). שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: נתוני תיאור המיקום ואזור הזמן משותפים דרך הנוכחות של Lync, בהתאם לתצורת הפרטיות שלך. מידע זה מוצג בכרטיס איש הקשר של המשתמש. לתשומת לבך, הכתובת המעוצבת, או הכתובת האזרחית, אינה משותפת באמצעות הנוכחות.

בחירה/שליטה:

אם הנהלת הארגון שלך הפכה את שיתוף המיקום לזמין וקבעה את התצורה באופן המאפשר לך לראות את ממשק המשתמש המלא של המיקום, תוכל לשלוט באפשרויות הבאות באמצעות השדה והתפריט מיקום בחלק העליון של החלון הראשי של Lync:

 1. הגדרת מיקום: תוכל לערוך ידנית את מחרוזת הטקסט המשותפת במידע הנוכחות (תיאור המיקום).

 2. הצגת המיקום שלך לאנשי קשר: החלפה בין מצב פעיל/לא פעיל לקביעה אם נתוני מיקום משותפים דרך מידע הנוכחות. אין לכך השפעה על השיתוף של מיקום לצורך שירותי חירום.

קבצים מצורפים לפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: באפשרותך לשתף קבצים עם משתתפים בפגישה על-ידי העלאת הקבצים כקבצים מצורפים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: קבצים מצורפים מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן פגישה שמנהל המערכת של הארגון הגדיר. באפשרותך לבחור להעלות קבצים מצורפים. אתה ומשתמשים אחרים בפגישה מורידים את הקבצים המצורפים. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע הכלול בקבצים מצורפים לפגישה שהועלו משותף עם משתתפים אחרים בפגישת Lync.

בחירה/שליטה: המציגים יכולים להגביל את הזמינות של הקבצים המצורפים בהתאם לתפקידים של המשתתפים בפגישה (מארגן, מציגים, כולם). אם קובץ מצורף אינו זמין, לא תוכל לראות אותו ברשימת הקבצים המצורפים שלך.

חיוג יוצא לפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: חיוג יוצא לפגישה מאפשר למשתמשי Lync הנוכחים בפגישה להוסיף מספר של רשת טלפונים ממותגת ציבורית (PSTN) לפגישה קיימת של שמע-וידאו (AV).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כאשר משתמש PSTN המוזמן לפגישת AV מקבל את השיחה, הוא מקבל את מזהה המתקשר של מארגן פגישת ה- AV (ולאו דווקא את מזהה המתקשר של הגורם המוסיף אותו לפגישה). ברגע שמשתמש PSTN עונה לטלפון, הוא מצטרף לפגישה באופן מיידי.

השימוש במידע: מזהה המתקשר של המארגן נשלח למשתמש PSTN המוזמן לפגישה.

בחירה/שליטה: למשתמש או למנהל המערכת של הארגון אין שליטה על תכונה זו. במידת האפשר, לפני הוספת משתמש PSTN, ניתן לשלוח הודעה מיידית או דואר אלקטרוני למשתמש PSTN כדי לשאול אם הוא מסכים להצטרף לפגישת AV, כך שהוא יידע שהוא מצורף לפגישה. משתמש PSTN יכול גם לבחור שלא לקבל את השיחה.

API מנוהל של Lync 2010

כיצד פועלת תכונה זו:‏ API מנוהל של Lync 2010 מאפשר לתוכניות חיצוניות לגשת ללקוח Lync ולקיים עמו אינטראקציה באופן שמרחיב את חוויית המשתמש של Lync. תוכניות חיצוניות כוללות תוכניות שנבנו על-ידי ספקים או על-ידי Microsoft (לדוגמה, Outlook ויישומים אחרים בחבילות Microsoft Office).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע הזמין באמצעות ה- API המנוהל של Lync ליישומים חיצוניים כולל כל מידע אישי שניתן להציג בתוך ממשק המשתמש של Lync. מידע זה עשוי לכלול את מיקום המשתמש, מספרי טלפון, תפקיד בעבודה, רשימת אנשי קשר (כולל מספרי טלפון ופרטים נוספים), הערות אישיות, מצב פעילות, שיחות נוכחיות והתוכן שלהן.

השימוש במידע: תוכניות המשתמשות ב- API המנוהל של Lync מנצלות את המידע בהפעלה של Lync כדי לספק פונקציונליות משופרת או משלימה למשתמש הקצה. עם זאת, השימוש במידע זה נעשה לפי בחירת התוכנית החיצונית, ועליה לספק הצהרת פרטיות משלה בנוגע לאופן שבו היא עשויה להשתמש במידע זה.

בחירה/שליטה:

תוכניות חיצוניות המשתמשות בממשקי ה- API המנוהלים של Lync מתחלקות לשלוש קטגוריות: תוכניות שולחניות (מותקנות מקומית); תוכניות המתארחות באינטרנט; ותוכניות הרחבה של Lync (תוכניות המוטבעות בממשק המשתמש של חלון השיחה של Lync). השליטה בגישה החיצונית למידע שלך משתנה בכל תרחיש באופן הבא:

תוכניות שולחניות (מותקנות מקומית): תוכניות שולחניות מותקנות על-ידיך או על-ידי מנהל המערכת של המחשב המקומי, ותמיד תהיה להן גישה למידע של המשתמש באמצעות ה- API המנוהל של Lync. כתמיד, אל תתקין תוכניות שאין לך אמון בהן.

תוכניות המתארחות באינטרנט: ייתכן שגם לתוכניות המתארחות באינטרנט או באינטרא-נט תהיה גישה למידע של המשתמש באמצעות ה- API המנוהל של Lync. להגנה מפני גישה של תוכניות בלתי רצויות למידע שלך ללא ידיעתך, יש לארח תוכניות אלה מתחום/כתובת URL שנוספו לרשימת האתרים המהימנים שלך ב- Internet Explorer על-ידי מנהל מערכת של מחשב מקומי.

תוכניות הרחבה של Lync: ב- Lync, מפתחים יכולים להרחיב את חוויית השימוש ב- Lync על-ידי הטבעת תוכניות בתוך חלון השיחה של Lync. גם לתוכניות אלה יכולה להיות גישה למידע של Lync באמצעות ה- API המנוהל של Lync. במקרה זה, מנהל המערכת של המחשב המקומי חייב לרשום את תוכנית ההרחבה בלקוח Lync. פעולת הרישום גם מעניקה לתוכנית גישה ל- API המנוהל של Lync.

שליטה מיוחדת בשם המיקום: בתור אמצעי זהירות נוסף, מנהל המערכת יכול לאפשר, לחסום או להתיר למשתמש הקצה (לך) להחליט אם תוכניות חיצוניות אלה יקבלו גישה לשדה 'שם מיקום' בתוך Lync. כברירת מחדל, הגישה למיקום זמינה לתוכניות חיצוניות. באפשרותך לשלוט בהגדרה זו באופן הבא:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, עבור אל מנהל המידע האישי.

 3. שנה את תיבות הסימון בהתאם.

 4. לחץ על אישור.

תוספת פגישות מקוונות עבור Outlook

כיצד פועלת תכונה זו: זוהי תוספת של Outlook המותקנת עם Lync ומאפשרת למשתמשים לתזמן ולהתאים אישית פגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע הבא יאוחסן במחשב שלך. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

 • שם המארגן

 • שמות המשתתפים

 • שמות המציגים

 • רשימת כתובות דואר אלקטרוני

 • נושא הפגישה ומידע נוסף אודות הפגישה (כגון שעת התחלה/סיום, מזהה שיחת ועידה, קוד סיסמה ופרטי מערכת ניתוב שיחות ועידה/ספק שיחות ועידה בשמע עבור המשתמש)

 • כל כתובות ה- Proxy של המשתמש ב- Microsoft Exchange (כתובות X400-X500, כתובות Exchange Unified Messaging ‏(UM) ומזהי URI של SIP ודואר קולי של טלפון/Exchange UM)

 • מידע על מיקום הפגישה

השימוש במידע:

המידע שלעיל משמש רק לתזמון פגישה ורישום קשור, כמתואר בסעיף 'רישום בצד הלקוח'. בתזמון, המידע מעובד בזיכרון ומאוחסן ברישום של המחשב המקומי לגישה מהירה.

הערה:  המידע משותף עם ממשק ה- API המנוהל של Lync ועם Lync Server.

בחירה/שליטה:

הרישום מבוטל כברירת מחדל. אם הארגון שלך מתיר רישום, באפשרותך לשלוט בהפיכת הרישום לזמין/לא זמין דרך המקטע 'אפשרויות' -> 'רישום'.

העברת קבצים מעמית לעמית

כיצד פועלת תכונה זו: משתמשי Lync יכולים להעביר קבצים מאחד לשני בשיחות בהודעות מיידיות (לא פגישות) המתקיימות בין שני צדדים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הקובץ מועבר ישירות בין לקוחות Lync. המשתמשים בוחרים ליזום את העברת הקבצים ובוחרים את הקובץ להעברה. על מקבל הקובץ להסכים במפורש לקבל את הקובץ. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: התכונה 'העברת קבצים מעמית לעמית' מאפשרת למשתמשים לשלוח קבצים מאחד לשני בזמן אמת במהלך שיחה בהודעות מיידיות.

בחירה/שליטה:

מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה עבור משתמשים מסוימים או עבור כלל המשתמשים. באפשרותך לבחור לקבל או לדחות בקשה להעברת קבצים ממשתמש אחר.

תמונה אישית

כיצד פועלת תכונה זו: תמונה אישית מציגה את התמונה שלך, וכן תמונות של אנשים אחרים בארגון.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: העדפת השיתוף שלך לגבי התמונה האישית נאספת הן עבור הצגת התמונה והן עבור השיתוף שלה, כולל כתובת האינטרנט שלה. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע משמש להתאמה אישית של החוויה שלך ולשיתוף התמונה שלך עם אחרים.

בחירה/שליטה:

מנהל המערכת של הארגון יכול לשלוט בשלוש הגדרות:

 • קביעה אם משתמשים ישתפו או לא ישתפו מלכתחילה את המידע כברירת מחדל. באפשרותך לעקוף הגדרה זו.

 • קביעת הגודל המרבי של תמונה שכל משתמש יוריד.

 • שליטה בסוגי התמונות המותרים.

באפשרותך לשלוט בהגדרות אלה לגבי העדפת התמונה האישית:

 • הצג תמונות של אנשי הקשר שלי: קביעה אם תמונות יוצגו ב- Lync.

 • אל תציג את התמונה שלי: פרסום ערך במידע הנוכחות הגורם לאחרים שמציגים את מידע הנוכחות שלך לראות או לא לראות את התמונה שלך. אם אנשי הקשר שלך אינם מקבלים ערך זה במידע הנוכחות, הם חוזרים להגדרת ברירת המחדל של מנהל המערכת (ראה לעיל).

 • תמונת חברה המוגדרת כברירת מחדל: אם הארגון מספק מנגנון לעריכת התמונה של Active Directory, באפשרותך לשנות את התמונה שלך ב- Active Directory והשינויים יופיעו ב- Lync בתוך 48 שעות. Lync כולל גם קישור לפרופיל 'האתר שלי' שלך ב- Microsoft SharePoint, ושינויים בתמונה זו עשויים להשפיע על Active Directory, בהתאם לתצורה שקבע מנהל המערכת.

מידע נוכחות ופרטי קשר

כיצד פועלת תכונה זו: מידע נוכחות ופרטי קשר מאפשרים לך לגשת למידע שפורסם אודות משתמשים אחרים (בארגון שלך ומחוצה לו) ומספקים למשתמשים אחרים גישה למידע שפורסם אודותיך, כגון מצב הנוכחות שלך, תפקיד, מספר טלפון, מיקום והערות. מנהל המערכת יכול גם להגדיר שילוב עם Outlook ועם Exchange, כך שתוכל להציג הודעות 'מחוץ למשרד' ופרטי מצב אחרים (לדוגמה, כאשר יש לך פגישה מתוזמנת בלוח השנה של Outlook).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: עליך להשתמש בכתובת הכניסה ובסיסמה שלך כדי להתחבר ל- Lync Server. אתה ומנהל המערכת שלך יכולים לפרסם מידע אודות מצב הנוכחות שלך ופרטי קשר המשויכים לכניסה שלך. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: משתמשים ותוכניות אחרים של Lync יכולים לגשת למידע הנוכחות ולפרטי הקשר שלך כדי לדעת את מצבך ואת המידע שפורסם לגביך, כדי לקיים אתך תקשורת טובה יותר.

בחירה/שליטה: באפשרותך לבחור איזה מידע יפורסם לגביך. מנהל המערכת שלך יכול גם להגדיר בשמך מידע שיפורסם. אם מנהל המערכת שלך לא הגדיר כזמינה את היכולת שלך לשלוט במידע המפורסם לגביך, באפשרותך לשנות את ההגדרות שלך בכל עת באופן הבא:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, הזן את כתובת הכניסה שלך תחת החשבון שלי. באפשרותך להשתמש בלחצן מתקדם כדי להזין את שם השרת להתחברות.

 3. בכרטיסיה טלפונים, הצג את המידע אודות מספרי טלפון שמנהל המערכת שלך פרסם. באפשרותך גם להזין מספרים נוספים ולהחליט מה לפרסם למשתמשים אחרים.

 4. אם מצב פרטיות הוגדר כזמין על-ידי מנהל המערכת של הארגון, תוכל לשנות את ההגדרה שלך לשיתוף מידע הנוכחות שלך עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר שלך על-ידי בחירה באפשרות המתאימה בכרטיסיה מצב.

 5. לחץ על אישור.

באפשרותך גם להגדיר קשרי פרטיות כדי להחליט מה כל משתמש יוכל לראות בנוגע לרמת הנוכחות ולמידע שלך. כדי לעשות זאת:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש קשר.

 2. לחץ על שנה קשרי הפרטיות.

 3. לחץ על רמת הגישה המתאימה עבור המשתמש.

תשאול

כיצד פועלת תכונה זו: משתמשי Lync Web App יכולים לנהל תשאולים ולאסוף תגובות אנונימיות ממשתתפים במהלך שיחות ופגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הצבעות בודדות הן אנונימיות. תוצאות תשאול מצטברות גלויות לכל המציגים, וכל מציג יכול להציג אותן לכל המשתתפים. תשאולים מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן פגישה, כפי שהוגדרה על-ידי מנהל המערכת של הארגון. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: תכונת התשאול משפרת את שיתוף הפעולה משום שהיא מאפשרת למציגים לקבוע במהירות את העדפות המשתתפים.

בחירה/שליטה:

 • מציגים יכולים להגביל את זמינות התשאול בהתאם לתפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כולם) כאשר התשאול אינו מוצג לכל המשתתפים. אם תשאול אינו זמין עבורך, לא תוכל לראות אותו ברשימת התוכן שלך כאשר אינו משותף, ולא ניתן יהיה לשמור את התשאול במחשב המקומי.

 • מציגים יכולים לפתוח או לסגור תשאול להצבעה ולנקות תוצאות תשאול בכל עת.

שיתוף פעולה ב- PowerPoint

כיצד פועלת תכונה זו: משתמשי Lync יכולים להציג ולבאר מצגות של PowerPoint במהלך שיחות או פגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר:

הפעולות שלך מניעות את כל השימושים בתכונה זו, בין אם אתה מעלה מצגת של PowerPoint, מנווט בה או מבאר אותה. כל קובץ המוצג בשיחה או בפגישה משודר לכל המשתתפים בפגישה, אשר יכולים לאחזר אותו ישירות מתיקיה במחשבים שלהם. בעלי הקובץ או המציג יכול להגביל את שמירת הקובץ על-ידי אחרים, אבל הגבלה זו אינה מונעת מהם לאחזר או לראות אותו.

קבצי PowerPoint מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה, המוגדרת על-ידי מנהל המערכת של הארגון. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: שיתוף פעולה עם PowerPoint עוזר למשתתפים בשיחה להעביר מצגות אפקטיביות ולקבל משוב.

בחירה/שליטה:

 • מציגים יכולים להגביל הרשאות של ביאור בהתאם לתפקיד המשתתף (מציגים בלבד, כולם, אף אחד) על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. מתיבת הדו-שיח מידע על הצטרפות ואפשרויות פגישה בחלון השיחה, לחץ על אפשרויות פגישה.

  2. תחת הרשאות, ברשימה הנפתחת הרשאות ביאור, לחץ על האפשרות הרצויה.

  3. לחץ על אישור.

 • מציגים יכולים למנוע מהמשתתפים לראות את השקופיות שאינן מוצגות באמצעות הפעולות הבאות:

  1. מתיבת הדו-שיח מידע על הצטרפות ואפשרויות פגישה, לחץ על אפשרויות פגישה.

  2. תחת הרשאות, ברשימה הנפתחת הצג באופן פרטי, לחץ על האפשרות הרצויה.

  3. לחץ על אישור.

הערה:  בחר התראה והזן טקסט כאן. באפשרותך גם להגדיר את המאפיין AlertPosition.

ניתן להגדיר הרשאה זו בהתאם לתפקיד המשתתף (מציגים בלבד, כולם או אף אחד)

 • מציגים יכולים להגביל את הזמינות של מצגת PowerPoint בהתאם לתפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כולם) כאשר מצגת PowerPoint אינה משותפת. אם מצגת PowerPoint אינה זמינה, לא תוכל לראות אותה ברשימת התוכן שלך כאשר היא אינה משותפת, ולא תהיה אפשרות לשמור אותה במחשב.

מצב פרטיות

כיצד פועלת תכונה זו: מצב פרטיות הוא הגדרה המאפשרת לך לשתף את מצב הנוכחות שלך (כגון 'זמין', 'עסוק', 'נא לא להפריע' וכן הלאה) רק עם אנשי קשר שמופיעים ברשימת אנשי הקשר שלך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הפיכת מצב פרטיות לזמין גורמת ל- Lync להיכנס למצב שבו באפשרותך להחליף הגדרות משתמש כך שפרטי הנוכחות שלך ישותפו רק עם אנשי קשר המופיעים ברשימת אנשי הקשר שלך. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: הגדרת מצב זה קובעת כיצד ישותפו נתוני הנוכחות.

בחירה/שליטה:

 • כאשר מצב פרטיות זמין בשרת, דרך הגדרת מנהל המערכת, באפשרותך לבחור אם ברצונך שכולם יראו את מידע הנוכחות שלך (מצב רגיל) או שרק אנשי הקשר שלך יראו את מידע הנוכחות שלך (מצב פרטיות), מהכרטיסיה מצב, בתיבת הדו-שיח אפשרויות.

 • אם מצב רגיל זמין בשרת דרך הגדרת מנהל המערכת, אין באפשרותך לעבור בפועל למצב פרטיות. עם זאת, באפשרותך "לבטל מראש את הסכמתך" למצב פרטיות כך שאם מנהל המערכת יעביר אותך בהמשך למצב פרטיות, לא תועבר למצב זה בעת כניסתך ל- Lync.

הקלטה

כיצד פועלת תכונה זו:

תכונה זו מאפשרת למציגים להקליט את כל ההיבטים של הפעלת Lync, כולל מי נכנס לפגישה, שמע, וידאו ותוכן, כגון שיחות בהודעות מיידיות, שיתוף תוכניות, מצגות PowerPoint, תשאול, דפי מידע ולוחות ציור. כאשר המארגן או מציגים אחרים משהים או מפסיקים את ההקלטה שלהם, הקלטות אחרות שמתבצעות לא יושפעו מכך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר:

אם מציגים בוחרים להקליט, ההקלטה תישמר במחשב שלהם. קבצי וידאו נוספים שנוצרו מההקלטה נשמרים במחשב המקומי של המציג כברירת מחדל, אך ניתן גם לשמור אותם במחשב אחר אם המציג המבצע את ההקלטה מציין זאת. כאשר משתמשים מעלים תוכן לפגישה, ניתנת רשות להוסיף תוכן זה להקלטות שמשתמשים אלה או אחרים יוצרים.

במקרה של כשלים במהלך שלב הפרסום של ההקלטה, קיימת אפשרות שהנתונים שנלכדו במהלך מצב הקלטה מושהית ייכללו בטעות בתוך ההקלטה. אם חלק כלשהו בשלב הפרסום נכשל (ראה 'מנהל ההקלטות' עבור המצב 'אזהרה'), אין להפיץ את ההקלטות לאחרים גם אם ניתן להפעיל אותן באופן כלשהו.

השימוש במידע:

כל משתמש בעל גישה למיקום שבו ההקלטה נשמרת יכול להפעיל אותה.

בחירה/שליטה:

כברירת מחדל, יכולת ההקלטה מבוטלת ומנהל המערכת של הארגון צריך להפוך אותה לזמינה. אם תכונה זו מוגדרת כזמינה עבור פגישות, כל אחד מהמציגים בפגישה יכול להתחיל הקלטה. כאשר מציג מפעיל הקלטה, הודעה על תחילת ההקלטה משודרת לכל המשתתפים שיש להם לקוחות והתקנים תואמים. משתתפים בהפעלה מוקלטת המשתמשים באחד מהלקוחות או ההתקנים הבאים שאינם תואמים יוקלטו, אך לא יקבלו את ההודעה על תחילת ההקלטה.

הלקוחות שאינם תואמים כוללים את:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (מהדורת ‎2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (מהדורת 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

ההתקנים שאינם תואמים כוללים את:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

בנוסף, ללא קשר להתקן או ללקוח שבו משתמשים, משתתף המשתמש בווידאו במצב מסך מלא במהלך פגישה או שיחה לא יקבל איתות לגבי תחילת ההקלטה עד שיחזור לחלון השיחה.

חיפוש כישורים

כיצד פועלת תכונה זו: תכונה זו מאפשרת לך לחפש אנשים בתוך הארגון באמצעות כל מאפיין המפורט ב- Microsoft SharePoint Services (לדוגמה, שם, דואר אלקטרוני, כישורים, תחום התמחות ועוד). תכונה זו זמינה רק אם מנהל המערכת של הארגון פרס את SharePoint והפעיל את השילוב בין Lync ל- SharePoint.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: שאילתת החיפוש המוזנת ב- Lync תישלח אל שרת SharePoint‏ של הארגון. התגובה מ- SharePoint מעובדת על-ידי Lync, ותוצאות החיפוש ומידע קשור מוצגים. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע שהוזן על-ידי המשתמש נשלח אל SharePoint כדי לקבל תוצאות חיפוש, המוצגות ב- Lync.

בחירה/שליטה:

תכונה זו מוגדרת כזמינה או כלא זמינה על-ידי מנהלי מערכת ב- Lync Server.

מאגר אנשי קשר מאוחד

כיצד פועלת תכונה זו: מאגר אנשי הקשר המאוחד מורכב משלוש תכונות עיקריות:

 • מיזוג חיפוש – תכונה זו ממזגת את רשימת הכתובות הכללית (GAL) עם אנשי הקשר האישיים שלך ב- Outlook, כך שכאשר אתה מחפש איש קשר, תוצאות החיפוש יכללו ערך אחד בלבד.

 • מיזוג אנשי קשר – תכונה זו מצרפת פרטי קשר בין ערכים של Outlook לרשימת הכתובות הכללית באמצעות מזהים תואמים של דואר אלקטרוני ו/או כניסה למערכת. לאחר קביעת ההתאמה,‏ Lync מצרף נתונים משלושה מקורות נתונים (Outlook, רשימת הכתובות הכללית ומידע נוכחות). הנתונים הנצברים מוצגים ברכיבים שונים של ממשק המשתמש, כולל תוצאות חיפוש, רשימת אנשי הקשר וכרטיס איש הקשר שלך.

 • יצירת אנשי קשר של Outlook עבור אנשי קשר של Lync (סינכרון אנשי קשר) – ‏Lync ייצור אנשי קשר של Outlook עבור כל אנשי הקשר של המשתמש בתיקיית ברירת המחדל של אנשי הקשר, אם למשתמש יש תיבת דואר ב- Microsoft Exchange Server 2010 ואילך. יצירת איש קשר של Outlook עבור כל איש קשר של Lync מאפשרת למשתמש לגשת לפרטי הקשר של Lync מתוך Outlook,‏ Outlook Web Access ומכשירים ניידים המסנכרנים אנשי קשר עם Exchange.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: ‏Lync צובר פרטי קשר ממידע נוכחות, מ- Active Directory ומ- Outlook. מידע זה מיועד לשימוש פנימי של Lync. בעת יצירת אנשי קשר של Outlook,‏ Lync כותב פרטי קשר של מידע נוכחות, Active Directory ו- Outlook ב- Exchange.‏ שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: פרטי קשר ממידע נוכחות, מ- Active Directory ומ- Outlook מוצגים בממשק המשתמש של Lync (רשימת אנשי קשר, כרטיס איש קשר, תוצאות חיפוש וכן הלאה). ניתן גם לכתוב מידע זה ב- Exchange באמצעות סינכרון של אנשי קשר (הפריט השלישי ברשימה הקודמת).

בחירה/שליטה:

באפשרותך להפוך סינכרון אנשי קשר לזמין או ללא זמין באופן הבא:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אישי, תחת מנהל המידע האישי, שנה את תיבות הסימון בהתאם.

 3. לחץ על אישור.

אפשרות משתמש – אפשרות משתמש של Microsoft Exchange או Microsoft Outlook זמינה תחת מנהל מידע אישי, בתיבת הדו-שיח Lync - אפשרויות.

שיפורים באיכות הקול

כיצד פועלת תכונה זו:‏ Lync מספק הודעות כדי לעזור לך לשפר את איכות השיחה שלך אם הוא מזהה בעיות בהתקן, ברשת או במחשב במהלך השיחה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם מוגדר אצלך התקן שמוסיף שמע באיכות ירודה לשיחה (לדוגמה, הד או רעש), Lync יספק לך הודעה על כך וכן יודיע לשאר המשתתפים בשיחה שאיכות השיחה נעשית ירודה עקב ההתקן המוגדר בצד שלך. אחרים רק יראו הודעה על כך שאתה משתמש בהתקן שגורם לאיכות שמע ירודה. הם לא יידעו באיזה התקן אתה משתמש. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע הנשלח לאחרים בשיחה עוזר להם לשפר את איכות השיחה. לדוגמה, מציגים יכולים להשתיק את הקו שלך אם אתה רק מאזין בשיחה.

בחירה/שליטה:‏ Lync אינו מאפשר לך לבטל הודעות לגבי איכות השיחה.

שיתוף פעולה בלוח הציור

כיצד פועלת תכונה זו: תכונה זו מאפשרת לך לשתף לוחות ציור וירטואליים ב- Lync ולבאר אותם במהלך שיחות ופגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: ביאורים המתבצעים בלוחות ציור מוצגים לכל המשתתפים. לוחות ציור מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: התכונה של לוח הציור משפרת את שיתוף הפעולה משום שהיא מאפשרת למשתתפים בפגישה לדון ברעיונות, לבצע סיעור מוחות, לרשום הערות וכן הלאה.

בחירה/שליטה:

מציגים יכולים להגביל את זמינות לוח הציור בהתאם לתפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כולם) כאשר לוח הציור אינו מוצג לכל המשתתפים. אם לוח ציור אינו זמין למשתמש, לא תהיה לו אפשרות לראות אותו ברשימת התוכן שלו והוא לא יוכל לשמור אותו במחשב שלו.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×