תוספת פרטיות עבור Microsoft Lync 2010 Attendee

עדכון אחרון: אוקטובר 2010

תוכן

דף זה נוסף על הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync. כדי להבין את איסוף הנתונים ופרקטיקות השימוש הרלוונטיות למוצר או שירות ספציפי של Microsoft Lync, עליך לקרוא את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync וכן את תוספת זו.

תוספת פרטיות זו מטפלת בפריסה ובשימוש של תוכנת התקשורת של Microsoft Lync 2010 Attendee הנפרסת ברשת הארגונית שלך. אם אתה משתמש ב-Microsoft Lync Server 2010 כשירות (במילים אחרות, אם צד שלישי [לדוגמה, Microsoft] מארח את השרתים שבהם התוכנה פועלת), מידע יועבר לצד שלישי זה. כדי ללמוד עוד אודות השימוש בנתונים שלך המועברים לאותו צד שלישי, התייעץ עם מנהל המערכת של הארגון או ספק השירות שלך.

אחסון בארכיון

מה תכונה זו עושה: אחסון בארכיון מאפשר למנהל המערכת שלך לאחסן הודעות מיידיות, פעילויות ותוכן פגישה ומאפייני שימוש, כגון התחלות של פגישה והצטרפויות.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: אחסון בארכיון שומר את התוכן של שיחות הודעות מיידיות, מידע אודות השימוש שלך בהודעות מיידיות, תוכן פגישות ומידע פגישות בשרת שמנהל המערכת שלך הגדיר. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: מנהל המערכת שלך יכול להשתמש במידע כדי לנהל את השימוש של הארגון ב-Lync 2010 Attendee.

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, האחסון בארכיון מבוטל, ומנהל המערכת של הארגון יכול להפעיל אותו. עליך לסקור את השימוש בנתונים ואת מדיניות הניטור של החברה שלך כדי לקבוע אם ניתן להגדיר את האחסון בארכיון כזמין.

רישום בצד הלקוח

מה תכונה זו עושה: רישום בצד הלקוח מאפשר לך לרשום את מידע השימוש שלך ב-Attendee במחשב שלך, במשתמש הפרופיל שלך. ניתן להשתמש במידע עבור פתרון בעיות ב-Attendee שבהן אתה עשוי להיתקל.

מידא שנאסף, מעובד או נשלח: אם אתה או מנהל המערכת שלך תגדירו רישום בצד הלקוח כזמין, מידע כמו המידע הבא יאוחסן במחשב שלך: נושא פגישה, מיקום, הודעות פרוטוקול התחלת הפעלה (SIP), תגובות בעת שימוש ב-Attendee, מידע אודות השולח והמקבל של כל הודעה ב-Attendee והנתיב שההודעה עברה. התוכן מהפגישה שאליה הצטרפת באמצעות Attendee אינו מאוחסן. שום מידע לא נשלח באופן אוטומטי אל Microsoft, אך תוכל לבחור לשלוח מידע באופן ידני.

שימוש במידע: ניתן להשתמש ביומני רישום בצד הלקוח לפתרון בעיות ב-Attendee.

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, רישום בצד הלקוח מבוטל, ומנהל המערכת של הארגון יכול להפעיל אותו. אם מנהל המערכת לא ביטל את יכולתך לשלוט ברישום, תוכל לשנות את ההגדרות באופן הבא:

 1. בחלון שיחה של Attendee, לחץ על תפריט ולאחר מכן לחץ על הגדרות.

 2. לחץ על כללי ולאחר מכן לחץ על הפעל את הרישום ביומן ב-Lync Attendee ו הפעל את הרישום ביומן האירועים עבור Lync Attendee.

 3. לחץ על אישור.

התוכנית לשיפור חוויית הלקוח

מה תכונה זו עושה: אם תבחר להשתתף, התוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP) תאסוף מידע בסיסי אודות תצורת החומרה שלך ואופן השימוש שלך בתוכנות ושירותי Microsoft, כדי לזהות מגמות ודפוסי שימוש. CEIP גם אוספת את סוג ומספר השגיאות שבהן תיתקל, ביצועי תוכנה וחומרה ואת מהירות השירותים. Microsoft אינה אוספת את שמך, כתובתך או כל פרטי יצירת קשר אחרים.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: מידע CEIP נשלח באופן אוטומטי אל Microsoft כאשר התכונה מופעלת. לקבלת מידע נוסף אודות המידע שנאסף, מעובד או משודר באמצעות CEIP, עיין בהצהרת הפרטיות של התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Microsoft .

שימוש במידע: Microsoft משתמשת במידע זה כדי לשפר את האיכות, האמינות והביצועים של התוכנות והשירותים של Microsoft.

בחירה/שליטה: CEIP מבוטל כברירת מחדל, אלא אם מנהל המערכת של הארגון שלך בחר להפעיל אותו עבורך. תתבקש להירשם במתקין Attendee. אם מנהל המערכת שלך לא הגדיר את השליטה כלא זמינה, תוכל לשנות את הגדרות CEIP בכל עת באופן הבא:

 1. בחלון שיחה של Attendee, לחץ על תפריט ולאחר מכן לחץ על הגדרות.

 2. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן בחר או נקה את תיבת הסימון אפשר ל-Microsoft לאסוף מידע אודות אופן השימוש שלי ב-Lync Attendee.

 3. לחץ על אישור.

הערה:  אם מנהל המערכת משנה את ההגדרות כדי להגדיר את CEIP כזמין או כלא זמין כאשר המשתמש כבר משתמש ב-Attendee, ההגדרה ההגדרה החדשה תיכנס לתוקף רק לאחר שהמשתמש יצא מ-Attendee ויצטרף מחדש לפגישה.

שיתוף שולחן עבודה/תוכנית

מה תכונה זו עושה: שיתוף שולחן עבודה/תוכנית מאפשר לך לשתף תצוגה של מסך המחשב שלך או תוכניות ספציפיות שאתה מפעיל עם משתתפים אחרים בעת השימוש ב-Attendee.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: אם תתחיל הפעלת שיתוף, בהתאם למה שאתה משתף, כל המשתתפים בפגישה יוכלו לראות את הצגים, את כל שולחן העבודה או תוכניות נבחרות במסך המחשב שלך. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: תוכל להשתמש בשיתוף שולחן עבודה/תוכנית כדי לשתף פעולה עם משתתפים.

בחירה/שליטה:

כדי להפעיל שיתוף של שולחן עבודה/תוכנית במהלך פגישת Attendee מתבצעת:

 1. בחלון השיחה של Attendee, לחץ על הלחצן שיתוף.

 2. מהתפריט, לחץ על שולחן עבודה, על צג (אם יש לך יותר מאחד) או על תוכנית, כדי לבחור תוכנית אחת או יותר.

כדי להפסיק לשתף שולחן עבודה או תוכנית:

 • לחץ על הפסק שיתוף מסרגל השיתוף בחלק העליון של המסך.

חשוב: תמונות או מסמכים פתוחים בשולחן העבודה, המוגנים על-ידי תוכנת ניהול זכויות דיגיטליות, עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים שאיתם אתה משתף את שולחן העבודה ב-Attendee.

שליטה בשיתוף שולחן עבודה/תוכנית

מה תכונה זו עושה: בקרת 'שיתוף שולחן עבודה/תוכנית' מאפשרת לך להעניק שליטה על שולחן העבודה או התוכנית שלך למשתמש אחר, שמשתמש גם הוא בלקוח Microsoft Lync 2010 או ב-Attendee במחשב אחר.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: לאחר שתעניק שליטה למשתמש אחר, אדם זה יוכל לשלוט במחשב שלך או בתוכנית הנבחרת ולבצע שינויים כאילו הוא משתמש במחשב שלך ישירות באמצעות לוח המקשים והעכבר שלו. אתה והמשתתפים האחרים ב-Attendee תוכלו לצפות בשינויים אלה במהלך ביצועם. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: תוכל להשתמש בבקרת שליטה כדי לאפשר לאחרים לקחת שליטה על שולחן העבודה או התוכניות שלך, בהתאם לפריט שאתה משתף, כאשר אתה ומשתתפים אחרים צופים.

בחירה/שליטה:

כדי לשתף שליטה בשולחן העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

1.הפעל שיתוף של שולחן עבודה או תוכנית.

2.בתפריט הענק שליטה, בסרגל השיתוף בחלק העליון של המסך, בחר את האיש שברצונך להעניק לו שיתוף.

כדי לבטל את השליטה של צד מרוחק בשולחן העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

•בתפריט הענק שליטה, בסרגל השיתוף בחלק העליון של המסך, לחץ על החזר לעצמך את השליטה.

קבצים מצורפים לפגישה

מה תכונה זו עושה: תוכל לשתף קבצים עם משתתפים בפגישה על-ידי העלאה שלהם כקבצים מצורפים.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: קבצים מצורפים מאוחסנים ב-Attendee בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן פגישה כפי שהוגדרה על-ידי מנהל המערכת של החברה. תוכל לבחור להעלות קבצים מצורפים. אתה או אחרים מורידים קבצים מצורפים במהלך פגישה. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: המידע הכלול בקבצים מצורפים שהועלו לפגישה משותף עם משתתפים אחרים בפגישת Lync 2010.

בחירה/שליטה:

מציגים יכולים להגביל את זמינות הקבצים המצורפים בהתאם לתפקידי המשתתפים (מארגן, מציגים, כל אחד). אם הקובץ המצורף אינו זמין, לא תוכל לראות אותו ברשימת הקבצים המצורפים שלך.

חיוג החוצה בפגישה

מה תכונה זו עושה: תכונת החיוג החוצה בפגישה מאפשרת למשתמשי Attendee הנוכחים בפגישה להוסיף מספר של רשת טלפונים ממותגת ציבורית (PSTN) לפגישת שמע וידאו (AV) קיימת.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: כאשר משתמש PSTN המוזמן לפגישת וידאו מקבל את השיחה, הוא מקבל את מזהה המתקשר של מארגן פגישת הווידאו (ולא בהכרח את מזהה המשתמש של הצד שהוסיף אותו לפגישה). ברגע שאותו משתמש PSTN ישיב לטלפון, הוא יצטרף לפגישה באופן אוטומטי.

שימוש במידע:

מזהה המתקשר של המארגן נשלח למשתמש PSTN שמוזמן לפגישה.

בחירה/שליטה:

אין בקרת משתמש או מנהל מערכת ארגוני עבור חיוג החוצה בפגישה. אם ניתן, לפני הוספת משתמש PSTN, תוכל לשלוח הודעה מיידית או דואר אלקטרוני למשתמש ה-PSTN כדי לשאול אם הוא מעוניין להצטרף לפגישת שמע/וידאו, כדי להודיע לו שהוא יוזמן. משתמש ה-PSTN יכול גם לבחור שלא לקבל את השיחה.

תשאול

מה תכונה זו עושה: משתמשי Attendee יכולים לבצע תשאול ולאסוף תשובות אנונימיות ממשתתפים במהלך פגישות.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: הצבעות נפרדות הן אנונימיות. תוצאות משאלים מצטברות הינן גלויות לכל המציגים, וכל מציג יכול להראות אותן לכל המשתתפים. תשאולים מאוחסנים ב-Lync Server 2010 בהתאם למדיניות התפוגה, כפי שהוגדרה על-ידי מנהל המערכת של הארגון שלך. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: התשאול משפר את שיתוף הפעולה בכך שהוא מאפשר למציגים לקבוע במהירות העדפות של משתתפים.

בחירה/שליטה:

 • מציגים יכולים לשנות את הזמינות של תשאול בהתאם לתפקיד המשתתף (מארגן, מציג, כל אחד), כאשר התשאול אינו מוצג לכל המשתתפים. אם תשאול אינו זמין עבורך, הוא לא יופיע ברשימת התוכן שלך כאשר אינו משותף, ולא תוכל לשמור את התשאול במחשב המקומי.

 • מציגים יכולים לפתוח או לסגור תשאול להצבעה ולנקות תוצאות תשאול בכל עת.

שיתוף פעולה ב-PowerPoint

מה תכונה זו עושה: שיתוף פעולה ב-Microsoft PowerPoint מאפשר למשתמשי Attendee להציג, לראות ולהוסיף ביאורים למצגות PowerPoint במהלך פגישה מקוונת.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח:

הפעולות שלך מניעות את כל השימושים בשיתוף פעולה ב-PowePoint - בין אם אתה מעלה מצגת PowerPoint, מנווט בה או מבאר אותה. כל קובץ המוצג בבפגישה יועבר לכל המשתתפים בפגישה, והם יוכלו לאחזר אותו ישירות מתיקיה במחשב שלהם. בעל הקובץ או המציג יכול להגביל את שמירת הקובץ אצל אחרים, אך אינו מגביל את האחזור או הצפייה בו על-ידם.

קבצי PowerPoint מאוחסנים ב-Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה, המוגדרת על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: שיתוף פעולה ב-PowerPoint עוזר למשתתפים בפגישה להעביר מצגות יעילות ולקבל משוב.

בחירה/שליטה:

 • מציגים יכולים להגביל את הרשאות הביאור בהתאם לתפקיד המשתתף (מציגים בלבד, כולם, אף אחד) באופן הבא:

  1. מתיבת הדו-שיח מידע הצטרפות ואפשרויות פגישה בחלון השיחה, לחץ על אפשרויות פגישה.

  2. תחת הרשאות, ברשימה הנפתחת הרשאות ביאור, לחץ על האפשרות הרצויה.

  3. לחץ על אישור.

 • מציגים יכולים להגביל את הצפייה של משתתפים בשקופיות שאינן מוצגות כעת באופן הבא:

  1. מתיבת הדו-שיח מידע הצטרפות ואפשרויות פגישה, לחץ על אפשרויות פגישה.

  2. תחת הרשאות, ברשימה הנפתחת הצג באופן פרטי, לחץ על האפשרות הרצויה.

  3. לחץ על אישור.

הערה: ניתן להגדיר הרשאה זו לפי תפקיד משתתף (מציגים בלבד, כל אחד או אף אחד)

 • מציגים יכולים להגביל זמינות של מצגת PowerPoint בהתאם לתפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כל אחד) כאשר מצגת PowerPoint אינה משותפת. אם מצגת PowerPoint אינה זמינה, לא תוכל לראות אותה ברשימת התוכן כאשר היא אינה משותפת, ולא תוכל לשמור אותה במחשב שלך.

הקלטה

מה תכונה זו עושה: הקלטה מאפשרת למציגים להשתמש ב-Lync כדי להקליט את כל ההיבטים של פגישה ב-Lync, כולל זהות המשתתף שנכנס לפגישה, שמע, וידאו ותוכן, כגון שיחות בהודעות מיידיות, שיתוף תוכניות, מצגות PowerPoint, תשאול, דפי מידע ולוחות ציור. כאשר המארגן או מציגים אחרים משהים או עוצרים את ההקלטה, אין זה משפיע על הקלטות מתבצעות אחרות.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח:

אם המציגים בוחרים להקליט, ההקלטה תישמר במחשב שלהם. קבצי וידאו נוספים הנוצרים מההקלטה נשמרים במחשב המקומי של המציג כברירת מחדל, אך ניתן גם לשמור אותם במחשב אחר, אם צוין על-ידי המציג המקליט. כאשר משתמשים מעלים תוכן לפגישה, ניתנת רשות להוסיף תוכן זה להקלטות שמשתמשים אלה או משתמשים אחרים יוצרים.

במקרה של כשלים בשלב פרסום של הקלטה, ייתכן שנתונים שנלכדו במצב של הקלטה מושהית ייכללו שלא במכוון בהקלטה. אם חלק כלשהו משלב הפרסום נכשל (חפש ב'מנהל ההקלטות' מצב "אזהרה..."), אין להפיץ את ההקלטות למשתמשים אחרים, גם אם ניתן להפעיל אותן בתבנית כלשהי.

שימוש במידע:

כל משתמש עם גישה למיקום שבו ההקלטה נשמרה יכול להפעיל אותה.

בחירה/שליטה:

כברירת מחדל, היכולת להקליט מבוטלת, ועל מנהל המערכת של הארגון להפוך אותה לזמינה. אם תכונה זו מוגדרת כזמינה עבור פגישות, כל אחד ממציגי הפגישה יוכל להתחיל בהקלטה. כאשר מציג מפעיל הקלטה, הודעה על תחילת ההקלטה תשודר למשתתפים עם לקוחות והתקנים תואמים. משתמשים המשתתפים בהפעלה מוקלטת המשתמשים בלקוח כלשהו מהלקוחות או ההתקנים הלא-תואמים שלהלן יוקלטו, אך לא יקבלו את הודעת ההקלטה.

לקוחות לא-תואמים כוללים:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 release)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 release)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

התקנים תואמים כוללים:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

בנוסף, ללא קשר להתקן או ללקוח הנמצא בשימוש, משתתף המשתמש בוידאו במצב מסך מלא במהלך פגישה לא יקבל איתות אודות תחילת הקלטה, עד שיחזור לחלון השיחה.

שיפורים באיכות הקול

מה תכונה זו עושה: Attendee מספק הודעות כדי לעזור לך לשפר את איכות השיחה אם המערכת מזהה בעיות בהתקן, רשת או מחשב במהלך השיחה.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: אם יש לך הגדרת התקן המוסיפה שמע גרוע לשיחה (לדוגמה, הד או רעש), Attendee תודיע לך על כך, ותודיע גם לאחרים בשיחה על איכות השיחה הלקויה עקב הגדרת ההתקן בצד שלך. אחרים יראו רק הודעה שלפיה אתה משתמש בהתקן שגורם לאיכות שמע לקויה. הם לא יודעים באיזה התקן אתה משתמש. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: המידע שנשלח לאחרים בשיחה יסייע להם לשפר את איכות השיחה. לדוגמה, מציגים יכולים להשתיק את הקו שלך אם אתה רק מאזין לשיחה.

בחירה/שליטה: Attendee אינו מאפשר לך לבטל הודעות של איכות שיחה.

שיתוף פעולה בלוח ציור

מה תכונה זו עושה: שיתוף פעולה בלוח ציור מאפשר לך לשתף לוחות ציור וירטואליים ב-Attendee ולהוסיף להם ביאורים במהלך פגישות מקוונuת.

מידע שנאסף, עובד או נשלח: ביאורים שנוספו בלוחות ציור יוצגו לכל המשתתפים. לוחות ציור מאוחסנים ב-Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן פגישות. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: שיתוף פעולה בלוח הציור משפר את שיתוף פעולה בכך שהוא מאפשר למשתתפים בפגישה לדון ברעיונות, לערוך סיעור מוחות, לרשום הערות וכדומה.

בחירה/שליטה: מציגים יכולים להגביל את זמינות לוח הציור בהתאם לתפקיד המשתתף (מארגן, מציגים, כל אחד) כאשר לוח הציור אינו מוצג לכל המשתתפים. אם לוח ציור אינו זמין למשתמש מסוים, המשתמש לא יוכל לראות אותו ברשימת התוכן, ולא יוכל לשמור אותו במחשב שלו.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×