תוספת פרטיות עבור Microsoft Lync Server 2010

התמיכה ב- Office 2010 הסתיימה ב- 13 באוקטובר 2020

שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג עכשיו

עדכון אחרון: אוקטובר 2010

תוכן

דף זה נוסף על הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync. כדי להבין את איסוף הנתונים ופרקטיקות השימוש הרלוונטיות למוצר או שירות ספציפי של Microsoft Lync, עליך לקרוא את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync וכן את תוספת זו.

תוספת פרטיות זו מטפלת בפריסה ובשימוש בתוכנת Microsoft Lync Server 2010 הנפרסת ברשת החברה. אם החברה שלך משתמשת ב-Lync Server 2010 כהתקן (במילים אחרות, אם צד שלישי [לדוגמה, Microsoft] מארח את השרתים שהתוכנה פועלת בהם), מידע יישלח לצד שלישי זה.

אחסון בארכיון

מה תכונה זו עושה:אחסון בארכיון מאפשר למנהל המערכת לאחסן שיחות הודעות מיידיות, פעילויות ותוכן פגישה ומאפייני שימוש, כגון כניסות למערכת, התחלות שיחה והצטרפויות של משתמש.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: אחסון בארכיון שומר את התוכן של שיחות הודעות מיידיות, מידע אודות השימוש בהודעות מיידיות של משתמש הקצה, תוכן פגישה ומידע פגישה בשרת שמנהל המערכת של הארגון קבע בתצורה. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: מנהל המערכת של החברה יכול להשתמש במידע זה כדי לנהל את השימוש הארגוני ב-Lync Server 2010.

בחירה/שליטה: אחסון בארכיון מבוטל כברירת מחדל, ומנהל המערכת יכול להפעיל אותו על-ידי מעבר אל דף הגדרות ניטור ואחסון בארכיון בלוח הבקרה של Microsoft Lync Server 2010, ועדכון מדיניות האחסון בארכיון ותצורת האחסון בארכיון.

הזנת פעילות

מה תכונה זו עושה: 'הזנה של פעילות' מאפשרת למשתמשי הקצה לראות "עדכונים חברתיים" מאנשי הקשר שלהם ברשימת אנשי הקשר. היא מאפשרת למשתמשי הקצה להציג בפני אחרים את ההודעות האישיות האחרונות, שינויים בתמונה ושינויים בתפקיד או מיקום המשרד שלך.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: משתמשי קצה יפרסמו, באמצעות נוכחות, את המידע הבא ב-Microsoft Lync 2010:

 • מועד העדכון של תמונת החברה (מספריית החברה הארגונית, כגון שירותי התחום של Active Directory)

 • תמונת אינטרנט (שמשתמש הקצה מעלה ורוצה להראות לאחרים) עם מועד עדכון

 • מועד השינוי של התפקיד בחברה והתפקיד עצמו (מספריית החברה)

 • מועד השינוי של מיקום משרד החברה ומיקום המשרד עצמו (מספריית החברה)itself (from the corporate directory)

 • היסטוריה של כמה הודעות אישיות אחרונות שפורסמו

 • הודעת 'מחוץ למשרד' מ-Microsoft Exchange Server

לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: מידע זה ישותף עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר של המשתמש, הצופים בהזנת הפעילות שלו ונמצאים בקשרי הפרטיות 'משפחה וחברים', 'קבוצת עבודה', 'עמיתים' או 'אנשי קשר חיצוניים'.

בחירה/שליטה: מנהל המערכת של הארגון יכול לקבוע בתצורה את הגדרת הקצאת רוחב פס PersonalNoteHistoryDepth שתקבע כמה הודעות אישיות יישמרו עבור משתמש הקצה. אם הערך מוגדר כ-0, לא תישמר היסטוריית הודעות, ורק ההודעה הנוכחית נשמרת (כפי שהיה במהדורות קודמות). כל משתמש קצה יקבל גם את היכולת שלא לפרסם דבר בהזנת הפעילות שלהם, על-ידי סימון ההגדרה המתאימה באפשרויות Lync 2010.

שירות פנקס כתובות

מה תכונה זו עושה: שירות פנקס הכתובות מאפשר ללקוחות Lync Server, כגון Lync,‏ Microsoft Lync 2010 Mobile וכן הלאה, לחפש אנשי קשר.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: משתמש הקצה מספק מחרוזת חיפוש שלאחר מכן תשמש לחיפוש התאמה במסד הנתונים של פנקס הכתובות או בקבצי הורדה של פנקס הכתובות. כל רשומה תואמת שתימצא עבור מחרוזת חיפוש נתונה תוחזר ללקוח.

שימוש במידע: המידע במחרוזת החיפוש ישמש לחיפוש רשומות תואמות.

שליטה/בחירה: שירות פנקס הכתובות זמין כברירת מחדל. אין אפשרות להפוך שירות זה ללא זמין.

בקרת כניסת שיחה

מה תכונה זו עושה: בקרת כניסת שיחה מאפשרת למנהלי מערכת בארגון לשלוט בכמות תנועת השמע/וידאו ב-Lync Server בקישור WAN.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: בקרת כניסת שיחה אוספת, מעבדת ומקבלת כתובות IP של מתקשר ושל נמען השיחה, מידע מיקום של נקודת קצה (בתוך רשת החברה או מחוצה לה) של שני הצדדים ואם השיחה הינה מאיש קשר חיצוני. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: מנהל המערכת של החברה יכול להשתמש במידע זה כדי לנהל את השימוש הארגוני בקישור WAN מסוים עבור שיחות שמע/וידאו ב-Lync Server.

בחירה/שליטה: בקרת כניסת שיחה מבוטלת כברירת מחדל, ומנהל המערכת יכול להפעיל אותו על-ידי מעבר אל דף הגדרות תצורת רשת בלוח הבקרה של Lync Server 2010, ועדכון מדיניות כללית להגדרת ניהול רוחב פס כזמין ותצורת האחסון בארכיון.

הערה:  מדיניות בקרת כניסת שיחה עשויה להשפיע על שירותי חירום (כלומר, שירותי חירום עשויים לעבור ניתוב לקו שגוי).

איסוף ודיווח של נתוני רשומות פרטי שיחה (CDR)

מה תכונה זו עושה: תכונת האיסוף והדיווח של נתוני רשומות פרטי שיחה (CDR) אוספת ומדווחת פרטים של תקשורת עמית לעמית ופגישות שאירעו באמצעות Lync Server.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: אם תכונה זו זמינה, הנתונים מכל תקשורת עמית לעמית וכל הפגישות נרשמת במסד נתוני CDR. (התוכן אינו נרשם) נתוני CDR מאוחסנים במסד הנתונים של Monitoring Server שנפרס בחברה, ומדווח כאוסף דוחות Monitoring Server סטנדרטיים. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: ניתן להשתמש בנתוני CDR כדי לסקור היסטוריה של תקשורת עמית לעמית ופגישה שאירעו בארגון.

בחירה/שליטה: CDR מופעל כברירת מחדל, אך על מנהל המערכת של הארגון להתקין את Monitoring Server, המחובר למסד נתונים של קצה עורפי של Monitoring Server, כדי לאסוף נתוני CDR. מנהל המערכת של הארגון יכול לפרוס את הדוחות הסטנדרטיים של Monitoring Server או ליצור דוחות מותאמים אישית באמצעות שאילתות למסד הנתונים של Monitoring Server.

הקצאת שיחות

מה תכונה זו עושה: הקצאת שיחות מאפשרת למשתמשי קצה להקצות נציג אחד או יותר שיוכל להציב שיחות ולענות עליהן בשמם, כמו גם להגדיר פגישות מקוונות ולהצטרף אליהן בשמם.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: כאשר נציגים עונים על שיחה בשם משתמשי הקצה, משתמשי הקצה מקבלים הודעה בדואר אלקטרוני אודות אירוע זה. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: משתמשי קצה יכולים להשתמש בתכונה זו כדי לעבוד עם הנציגים שלהם, כך שהנציגים יוכלו לנהל את הפגישות שלהם ולקבוע אותן. משתמשי הקצה יכולים גם לבצע מעקב עם הנציגים שלהם אודות השיחות שבוצעו או שנענו בשמם.

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, הקצאת השיחות מבוטלת, ומנהל המערכת של הארגון יכול להפעיל אותה על-ידי הגדרת EnableDelegation כ-True.

הערה:  מנהלי מערכת ארגוניים יכולים להגדיר סינכרון של נציג לוח שנה של Exchange עם Lync Server. כאשר אפשרות זו זמינה, נציגי לוח שנה של Exchange עם הרשאות מתאימות (השוות להרשאות מחבר ללא עריכה או גבוהות מהן) יתווספו באופן אוטומטי כנציגי משתמש הקצה ב-Lync. פעולה זו אינה משנה את הגדרות העברת השיחות של משתמש הקצה.

פקדי זיהוי מתקשר

מה תכונה זו עושה: התכונה 'פקדי זיהוי מתקשר' קובעת את מספר הטלפון המוצג לצד שאליו מתבצעת התקשרות. מנהל המערכת של הארגון יכול לבחור להשתיק את זיהוי המתקשר לפי נתיב על-ידי מתן מספר חלופי אחר. המספר החלופי יוצג כזיהוי המשתמש עבור כל השיחות היוצאות דרך נתיב זה. דוגמה לכך היא שכאשר משתמש קצה המתקשר ממספר הטלפון האישי שלו בעבודה, הצד שאליו מתבצעת ההתקשרות יראה את מספר החברה הכללי, במקום את המספר האישי של המשתמש בעבודה.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: מספר הטלפון של הצד המתקשר מוצג

שימוש במידע: משמש להעלמת מספר הטלפון של המתקשר ולהצגת מספר חלופי.

שליטה/בחירה: ניתן לסמן את העלם זיהוי מתקשר או לבטל את הסימון שלו על-ידי מעבר אל הדף ניתוב בלוח הבקרה של Lync Attendee 2010. אם העלם זיהוי מתקשר אינו מסומן, מספר הטלפון של המתקשר יוצג. אם העלם זיהוי מתקשר מסומן, יש לספק מספר חיובי שיוצג לצד שאליו מתבצעת התקשרות.

הצגת שם צד מתקשר

מה תכונה זו עושה: שם תצוגה זה מכיל את השם של משתמש הקצה כפי שהוא מאוחסן במאגר המקומי של Lync Server (שירות פנקס הכתובות). עבור שיחות יוצאות ממשתמשי קצה ב-Lync Server אל רשת הטלפונים הממותגת הציבורית (PSTN), תכונה זו שולחת כל מידע שם תצוגה לבקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border של יציאה.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: עבור שיחות יוצאות מרשת Lync Server, שם התצוגה נשלח לבקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border של היציאה אם אין הגבלות פרטיות ב-Lync Server למסירת מידע זה. לאחר מכן ניתן להציג מידע זה בפני צד היעד עבור השיחה.

שימוש במידע: המידע משמש להצגת שם הצד המתקשר בפני הצד שאליו מתבצעת ההתקשרות, יחד עם מספר הטלפון של הצד המתקשר. אין להתייחס לכך כאל מידע סופי.

בחירה/שליטה: בשלב זה, אין בקרות ב-Lync Server להגדרת הגבלות פרטיות עבור הקצאת מידע שם תצוגה. שם התצוגה תמיד מועבר מהשרת. בקרי PSTN Gateways/IP-PBXs/Session Border מסוימים עשויים להחזיק ביכולת לסנן או להחליף מידע שם תצוגה לפי כיוון השיחה (נכנסת, יוצאת).

רישום בצד הלקוח

מה תכונה זו עושה: רישום בצד הלקוח מאפשר למשתמשי הקצה לרשום מידע אודות שימוש ב-Lync במחשב שלהם בפרופיל שלהם.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: אם תכונה זו זמינה, מידע כמו המידע שלהלן יאוחסן במחשב משתמש הקצה: נושא פגישה, מיקום, הודעות פרוטוקול התחלת הפעלה (SIP), תגובות לשיחות Lync, מידע אודות השולח והמקבל של כל הודעת Lync, הנתיב שההודעה עברה, רשימת אנשי קשר ומידע נוכחות. התוכן של שיחות Lync אינו מאוחסן. שום מידע לא נשלח באופן אוטומטי אל Microsoft, אך משתמשי הקצה או מנהל המערכת של החברה יכולים לבחור לשלוח את יומני הרישום אל Microsoft באופן ידני.

שימוש במידע: ניתן להשתמש ביומני רישום בצד הלקוח לפתרון בעיות ב-Lync.

כברירת מחדל: כברירת מחדל, 'רישום בצד הלקוח' מבוטל, ומנהל המערכת של הארגון יכול להפעיל אותו על-ידי הגדרת ucEnableUserLogging כ-1.

שירותי חירום

מה תכונה זו עושה: כאשר תכונה זו מוגדרת כזמינה על-ידי מנהל המערכת, 'שירותי חירום' מאפשרת ל-Lync לשדר את המיקום לספק שירות ניתוב של צד שלישי שנבחר על-ידי הלקוח. ספק שירות הניתוב של צד שלישי לאחר מכן משדר את המיקום למגיבי החירום, בעת חיוג של מספר שירותי חירום (כגון 911 בארצות הברית). מנהל המערכת של הארגון יכול להגביל את יכולת התקשרות החירום למיקום העבודה של משתמש הקצה, כך שעל מנהל המערכת ליידע לכל משתמש קצה את היקף פונקציונליות שיחת החירום הזמינה. כאשר התכונה מוגדרת כזמינה, מידע המיקום המשודר לצוות שירותי חירום הוא מידע המיקום שמנהל המערכת של הארגון הקצה כמיקום משתמש הקצה (לדוגמה, מספר משרד) והזין במסד נתוני המיקום; לחלופין, אם מיקום כגון זה אינו זמין, המיקומים שייתכן שמשתמשי הקצה הזינו באופן ידני בשדה המיקום. אם משתמשי הקצה מתקשרים לשירותי חירום במהלך השימוש ב-Lync דרך חיבור אינטרנט אלחוטי כאשר הם עדיין במיקום העבודה שלהם, מידע המיקום שנשלח למגיבי החירום יהיה מיקום מוערך בלבד, כיוון שהוא המיקום של נקודת הקצה האלחוטית המסוימת שבאמצעותה המחשב מתקשר. בנוסף, מידע המיקום של נקודת קצה אלחוטית זו מוזן באופן ידני על-ידי מנהל המערכת של הארגון, ולכן ייתכן שמידע המיקום המשודר אל צוות שירותי החירום אינו המיקום בפועל של משתמש הקצה. להשגת פונקציונליות מלאה, לתכונה זו דרוש שימוש של הארגון בשירות הניתוב המסופק על-ידי ספקי פתרון מורשים, והשירות זמין בארצות הברית בלבד.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: מידע המיקום המתקבל על-ידי Lync נקבע על-ידי מידע המיקום האוטומטי המאוכלס על-ידי שרת מידע המיקום (LIS) של החברה או על-ידי מידע המיקום שמשתמש הקצה הזין באופן ידני בשדה המיקום. מידע זה מאוחסן בזיכרון במחשב של משתמש הקצה, כך שכאשר מספר שירותי חירום מוזן, מידע מיקום זה נשלח עם השיחה למטרת ניתוב לספק שירותי החירום המתאים ומסירת המיקום המוערך של המשתמש. ניתן גם לשלוח את מיקום משתמש הקצה דרך הודעה מיידית למוקד אבטחה מקומי. עבור שיחות חירום, רשומת פרטי השיחה תכיל את מידע המיקום של המתקשר. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: המיקום משמש לניתוב השיחה לספק שירותי החירום המתאים ולשיגור מגיבי חירום. ניתן לשלוח מידע זה גם למחלקת האבטחה של הארגון, כהודעה עם מיקום המתקשר ופרטי התקשרות חוזרת.

בחירה/שליטה:

לא זמין:

E911 אינו זמין כברירת מחדל. אם יוגדר כזמין על-ידי מנהל המערכת של הארגון, יש לשנות את 'מדיניות מיקום' או להסיר אותה מרשתות המשנה ו/או המשתמשים, וניתן להפסיק את השימוש בשירות הניתוב מספק השירות.

זמין:

יש להגדיר ולהקצות מדיניות מיקום המגדירה E911 כזמין לרשת משנה שממנה לקוחות תקשורת מאוחדת (UC) יירשמו, למשתמשים או גם וגם. יש לקבל שירות ניתוב E911 מספק שירות, וליצור קישוריות ניתוב לספק השירות.

תשתית מיקום

מה תכונה זו עושה: מיקום ואזור זמן של משתמש קצה מחושבים ומשותפים עם אחרים באמצעות פונקציונליות הנוכחות.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: נתוני המיקום הגיאוגרפי של משתמש הקצה נאספים באמצעות אחד משני מנגנונים: המשתמש מזין באופן ידני את הנתונים, או שהנתונים מאוכלסים באופן אוטומטי על-ידי שרת מידע המיקום (LIS) של החברה. בנוסף, אזור הזמן של משתמש הקצה מאוחזר ממערכת ההפעלה Windows במחשב של משתמש הקצה. נתוני המיקום הנאספים כוללים מחרוזת "תיאור" וכן מידע כתובת מעובד. התיאור הוא כל מחרוזת שתסייע ליידע אחרים אודות מיקום משתמש הקצה (כגון "בית" או "עבודה"), ואילו מידע הכתובת המעוצב הינו כתובת (כגון "היצירה 7, רמת גן, 52521"). לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: תיאור המיקום ונתוני אזור זמן משותפים עם אחרים דרך נוכחות Lync, בהתאם לאופן קביעת התצורה של פרטיות הנוכחות שלהם. המידע מוצג בכרטיס איש הקשר של המשתמש. שים לב שהכתובת המעוצבת או הכתובת אינה משותפת דרך כרטיס איש הקשר, אך ניתן לשלוח אותה לצוות שירותי החירום אם משתמש הקצה מבצע שיחת חירום (לדוגמה, 911). (ראה התיאור "שירותי חירום".)

בחירה/שליטה:

מנהל המערכת של הארגון שולט באפשרויות הבאות:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled אם ערך זה מוגדר כ-True, ערך שם המיקום בשדה המיקום ותיבת דו-שיח של מיקום מלא זמינים על-ידי שימוש בפריט הגדרת המיקום בתפריט אזור המיקום. אם הערך מוגדר כ-False, ערך מיקום מוגבל זמין עבור שם המיקום בשדה המיקום. בנוסף, כאשר הפקד מוגדר כ-True, נתוני מיקום ישותפו עבור שיחות לשירותי חירום. אם הוא מוגדר כ-False, הוא לא ישותף בשיחות לשירותי חירום. משתמשי קצה אינם יכולים לעקוף זאת. שים לב שתיאור המיקום (המאוחזר מ-LIS או מוזן על-ידי משתמש קצה) עדיין ישותף דרך הנוכחות, ללא קשר לאופן הגדרת מצב זה.

 • UseLocationForE911Only אם ערך זה מוגדר כ-True, נתוני המיקום ב-LIS לא ישותפו אוטומטית דרך הנוכחות. אם הוא מוגדר כ-False, נתוני המיקום ב-LIS ישותפו אוטומטית דרך הנוכחות.

 • PublishLocationDataDefault פקד זה קובע את התנהגות ברירת המחדל של כל המשתמשים שלא בחרו במפורש לשתף או לא לשתף את תיאור המיקום שלהם באמצעות הנוכחות. אם הוא מוגדר כ-True, המיקום ישותף כברירת מחדל. אם הוא מוגדר כ-False, המיקום לא ישותף כברירת מחדל.

 • LocationRequired הגדרה זו קובעת אם משתמשי קצה יתבקשו להזין מיקום. קיימים שלושה ערכים אפשריים: 'כן', 'כתב ויתור' ו'לא'.

  • כן - מציג "הגדר את המיקום שלך" באדום אם אין נתוני מיקום.

  • כתב ויתור - מציג "הגדר את המיקום שלך" באדום עם "X" ליד, אם אין נתוני מיקום. משתמשי קצה יכולים ללחוץ על ה-"X" כדי להציג את כתב הוויתור. הערה: אם מנהל מערכת ארגוני בוחר בערך זה, יהיה עליו לאכלס את טקסט כתב הוויתור.

  • לא - מציג "הגדר את המיקום שלך" בשחור אם אין נתוני מיקום.

Lync Web App Server

מה תכונה זו עושה: יש לפרוס את רכיב האינטרנט Microsoft Lync Web App כדי להשתמש ב-Lync Web App, תוכנית מבוססת תוסף דפדפן של Microsoft Silverlight המספקת חוויית פגישה מיידית.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: כתובת הכניסה למערכת, הסיסמה ומידע הפגישה של המשתמש ישמשו לאימות המשתמש לפני חיבורו לפגישה. מידע שיתוף תוכניות ושיתוף שולחן עבודה ישותף עם כל המשתמשים בפגישה. כל המשתתפים בפגישה יוכלו לצפות בנוכחות ובפרטי הקשר של משתמש הקצה.

Use of Information: כתובת הכניסה למערכת של המשתמש, הסיסמה ומידע הפגישה ישמשו לאימות המשתמש לפני חיבורו לפגישה.

שליטה/בחירה: רכיב האינטרנט The Lync Web App מוגדר כזמין כברירת מחדל.

היבטי מיקום של עקיפת מדיה

מה תכונה זו עושה: עקיפת מדיה קובעת את היבטי המיקום של כתובות ה-IP של סיום מדיה מקומית המהוות ברירת מחדל של משתמש Lync Server ובקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border שישמש בשיחת PSTN או PBX המשויכת למשתמש זה. אם שני הרכיבים ממוקמים באופן המאפשר חיבור תקין שלהם, ללא אילוצי רוחב פס, ועקיפת מדיה מוגדרת כזמינה, המדיה תזרום ישירות בין משתמש Lync Server לבקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border, תוך עקיפת Lync Server Mediation Server. אות השיחה ימשיך לעבור ממשתמש Lync Server אל Lync Server Mediation Server ואל בקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: התחום של כתובת ה-IP של מידע סיום מדיה מקומי של ברירת מחדל עבור משתמש הקצה ובקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border נקבע לפי התאמת כל כתובת IP של מדיה מקומית המהווה ברירת מחדל של כל אחד למזהה עקיפה המאוחסן במאגר התצורה של Lync Server. מזהה העקיפה הוא GUID, ואינו מסונן על-ידי Proxy הגישה, כך שהוא מספק למשתמשים חיצוניים ואנשי קשר חיצוניים, בנוסף על זמינותו למשתמשים פנימיים. תכונה זו אינה שולחת מידע כלשהו אל Microsoft.

שימוש במידע: אם משתמש Lync Server ובקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border נמצאים באותו מיקום, זיהויי העקיפה המשויכים לכתובת ה-IP של המדיה המקומית המהווה ברירת מחדל עבור כל רכיב יהיו זהים. הצד המקבל את זיהוי העקיפה מהעמית שלו יראה שזיהוי העקיפה שלו תואם. במקרה כזה, המדיה עבור השיחה מותרת למעבר ישיר בין משתמש Lync Server לבקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border, תוך עקיפת Mediation Server.

בחירה/שליטה:

עקיפת מדיה מגודרת כברירת מחדל כלא זמינה באופן כללי וגם עבור כל ערוץ לבקר PSTN Gateway/IP-PBX/Session Border Controller מסוים. מנהל המערכת של הארגון יכול להגדיר אותה כזמינה באופן כללי ועבור ערוץ מסוים, באמצעות שתי הדרכים שלהלן..

באמצעות לוח הבקרה של Lync Server

 • עקיפה כללית מוגדרת כזמינה על-ידי לחיצה על תצורת רשת, לחיצה פעמיים על התצורה הכללית ברשימה ולאחר מכן, בדף עריכת הגדרה כללית, לחיצה על הפעל עקיפת מדיה ובחירת צפיפות הרשת.

 • עקיפה עבור ערוץ מסוים מוגדרת כזמינה על-ידי לחיצה על ניתוב קול, לחיצה על הכרטיסיה קביעת תצורת ערוץ, לחיצה פעמיים על ערוץ קיים ולאחר מכן לחיצה על הפוך עקיפת מדיה לזמינה.

באמצעות Microsoft Lync Server 2010 Management Shell

 • ניתן להשתמש ב-cmdlets של New-CsTrunkConfiguration או Set-CsTrunkConfiguration כדי להגדיר עקיפת מדיה כזמינה עבור ערוץ.

 • ניתן להשתמש ב-cmdlets New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ו-Set-CsNetworkConfiguration להגדרת עקיפת מדיה כזמינה באופן כללי.

קבצים מצורפים לפגישה

מה תכונה זו עושה: משתמשי הקצה יכולים לשתף קבצים עם משתתפים בפגישה על-ידי העלאה שלהם כקבצים מצורפים.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: קבצים מצורפים מאוחסנים ב-Lync Server בהתאם למדיניות פקיעת התוקף של תוכן פגישה כפי שהוגדרה על-ידי מנהל המערכת של החברה. משתמשי הקצה יכולים לבחור להעלות קבצים מצורפים. הם או אחרים מורידים קבצים מצורפים בפגישה. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: המידע הכלול בקבצים מצורפים שהועלו לפגישה משותף עם משתתפים אחרים בפגישת Lync.

בחירה/שליטה: מנהל המערכת של הארגון יכול להגדיר תכונה זו כזמינה או כלא זמינה עבור משתמש כלשהו או כל המשתמשים באמצעות המדיניות AllowFileTransfer. מדיניות זו מוגדרת כזמינה כברירת מחדל.

העברת קבצים עמית לעמית

מה תכונה זו עושה: משתמשי Lync יכולים להעביר קבצים זה לזה בשיחות העברת הודעות מיידיות של שני צדדים (לא בפגישות).

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: הקובץ נשלח ישירות בין לקוחות ה-Lync. המשתמשים בוחרים להתחיל בהעברת הקובץ ובוחרים את הקובץ להעברה. על מקבל הקובץ להסכים במפורש לקבל את הקובץ. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: תכונת העברת הקבצים מעמית לעמית מאפשרת למשתמשים לשלוח קבצים זה לזה בזמן אמת במהלך שיחת הודעות מיידיות.

בחירה/שליטה: מנהל המערכת של הארגון יכול להגדיר אפשרות זו כזמינה או כלא זמינה עבור משתמש כלשהו או כל המשתמשים באמצעות המדיניות EnableP2PFileTransfer. מדיניות זו מוגדרת כזמינה כברירת מחדל.

תמונה אישית

מה תכונה זו עושה: 'תמונה אישית' מציגה את התמונה האישית של משתמש הקצה בפני משתמשי קצה אחרים. תצורה זו נקבעת רק על-ידי משתמש הקצה, והיא שונה מהתמונה הנמצאת בספריית החברה של הארגון שלך (כגון Active Directory).

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: העדפות שיתוף התמונה האישית של משתמש הקצה וכתובת האינטרנט של התמונה נאספים על-ידי שימוש בקלט ממשתמש הקצה ומפורסמות באמצעות נוכחות Lync. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: המידע משמש להתאמה אישית של חוויית משתמש הקצה וכדי לשתף את התמונה שלו עם אחרים.

בחירה/שליטה:

מנהל המערכת של הארגון קבוע:

 • אם משתמשים משתפים את התמונות באופן התחלתי כברירת מחדל או לא. ניתן לעקוף זאת.

 • את הגודל המרבי של תמונה שכל משתמש יכול להוריד.

 • את סוגי התמונות המותרים.

אימות PIN

מה תכונה זו עושה: 'אימות PIN' הוא מנגנון המשמש לאימות משתמשים המצטרפים לפגישות נוכחות אוטומטית של ועידות ולאימות משתמשים הפורסים את Microsoft Lync 2010 Phone Edition בפעם הראשונה. המשתמש מזין את מספר או שלוחת הטלפון ואת מספר הזיהוי האישי שבו Lync Server משתמש לאימות אישורי המשתמש. ניתן להגדיר PIN על-ידי המשתמש או להקצות אותו על-ידי מנהל מערכת ארגוני.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: במהלך אימות, מספר הטלפון והשלוחה ומספר הזיהוי האישי של המשתמש נאספים. Lync Server מאמת מידע זה לעומת מסד הנתונים של הקצה העורפי. מספר הזיהוי האישי מאוחסן במסד הנתונים של הקצה העורפי כ-Hash חד-כיווני למטרות אבטחה. לאחר ההגדרה, מספר הזיהוי האישי אינו גלוי לכל אחד. מנהל מערכת או משתמש מחלקת תמיכה יכול להגדיר או לאפס מספר זיהוי אישי.

כאשר מנהל מערכת או משתמש מחלקת תמיכה מגדיר או מאפס את מספר הזיהוי האישי, מספר הזיהוי האישי החדש יוצג, וניתן יהיה לשלוח אותו באופן אופציונלי בדואר אלקטרוני אל המשתמש. תבנית הדואר האלקטרוני המסופקת ניתנת להתאמה אישית, וכוללת טקסט המודיע למשתמש כי ייתכן שמספר הזיהוי האישי נצפה על-ידי מנהל המערכת או משתמש מחלקת התמיכה, ולכן מומלץ למשתמש להגדיר שוב את מספר הזיהוי האישי.

שימוש במידע:

מספר הזיהוי האישי משמש את Lync Server לאימות המשתמש בעת כניסה לפגישה או לפריסת הטלפון שבו פועל Lync 2010 Phone Edition.

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, תכונה זו מוגדרת כזמינה. מנהל המערכת הארגוני יכול להגדיר אימות מספר זיהוי אישי כלא זמין מדף הגדרות האבטחה של לוח הבקרה של Lync Server, על-ידי סימון התיבה עבור אימות מספר זיהוי אישי.

תשאול

מה תכונה זו עושה: משתמשי Lync יכולים לבצע תשאול ולאסוף תשובות אנונימיות ממשתתפים במהלך שיחות ופגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: הצבעות המשתמשים הן אנונימיות. תוצאות מצטברות של תשאול גלויות לכל המציגים, וכל מציג יכול להציג אותן בפני כל המשתתפים. תשאולים מאוחסנים ב-Lync Server בהתאם למדיניות פקיעת התוקף של תוכן פגישה, כפי שהוגדר על-ידי מנהל המערכת של החברה. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: תכונת התשאול משפרת את שיתוף הפעולה בכך שהיא מאפשרת למציגים לקבוע במהירות העדפות של משתתפים.

בחירה/שליטה:

מנהל המערכת של הארגון קובע את פריטי המדיניות הבאים

 • EnableDataCollaboration : מדיניות זו מאפשרת למנהל המערכת הארגוני להגביל את כל תכונות שיתוף הפעולה בנתונים - שיתוף פעולה ב-Microsoft PowerPoint Collaboration, שיתוף קבצים, תשאול, שיתוף בלוח ציור וקבצים מצורפים. אם מדיניות זו מוגדרת כ-False, מדיניות רמת התכונות עבור תכונות אלה אינה רלוונטית.

 • AllowPolling: מדיניות זו מאפשרת למנהלי מערכת ארגוניים להגדיר את תכונת התשאול כזמינה או כלא זמינה. תכונה זו מוגדרת כזמינה כברירת מחדל.

מידע נוכחות ופרטי קשר

מה תכונה זו עושה: תכונה זו מאפשרת למשתמשי הקצה לגשת למידע שפורסם אודות משתמשים אחרים (בתוך הארגון שלהם ומחוצה לו), ומספקת למשתמשים אחרים גישה למידע שפורסם אודותיהם, כגון מצב, תפקיד, מספר טלפון, מיקום והודעות. מנהל המערכת הארגוני יוכל גם לקבוע תצורה של יכולת פעולה הדדית עם לקוח העברת הודעות ושיתוף פעולה של Microsoft Outlook ו-Exchange כך שמשתמשי קצה יציגו הודעות 'מחוץ למשרד' ומידע מצב אחר.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: משתמשי הקצה משתמשים בכתובת הכניסה למערכת ובסיסמה כדי להתחבר אל Lync Server. הם ומנהל המערכת שלהם יכולים לפרסם מידע אודות מצב הנוכחות שלהם ופרטי קשר שישויכו לכניסה שלהם למערכת. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: משתמשים אחרים ותוכניות של Lync יוכלו לגשת למידע הנוכחות ולפרטי הקשר של משתמש הקצה כדי לברר את המצב והמידע המפורסמים שלו כדי לשפר את התקשורת אתו.

בחירה/שליטה: משתמשי קצה יכולים לבחור איזה מידע לפרסם. מנהל המערכת הארגוני יכול גם לקבוע בשמם תצורת מידע לפרסום. מנהל המערכת הארגוני יכול להגדיר את היכולת של משתמשי קצה לשלוט במידע לפרסום שלהם כלא זמינה, על-ידי מעבר אל הדפים משתמשים והגדרות הודעות מיידיות ונוכחות בלוח הבקרה של Lync Server.

שיתוף פעולה ב-PowerPoint

מה תכונה זו עושה: משתמשי Lync יכולים לראות ולהציג מצגות PowerPoint ולהוסיף להן הערות במהלך פגישה או שיחה מקוונת.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח:

פעולות משתמשי הקצה מניעות את כל השימושים בתכונה זו - בין אם הם מעלים, מנווטים או מוסיפים ביאורים למצגת PowerPoint. כל קובץ המוצג בשיחה או בפגישה יועבר לכל המשתתפים בפגישה, והם יוכלו לאחזר אותו ישירות מתיקיה במחשב שלהם. בעל הקובץ או המציג יכול להגביל את שמירת הקובץ ב-Lync אצל אחרים, אך אינו מגביל את האחזור או הצפייה בו על-ידם. קבצי PowerPoint מאוחסנים ב-Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה, המוגדרת על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: שיתוף פעולה ב-PowerPoint עוזר למשתתפים בשיחה להעביר מצגות יעילות ולקבל משוב.

בחירה/שליטה:

מנהל המערכת של הארגון קובע את פריטי המדיניות הבאים:

 • EnableDataCollaboration : מדיניות זו מאפשרת למנהל המערכת הארגוני להגביל או להתיר את כל תכונות שיתוף הפעולה בנתונים - שיתוף פעולה ב-PowerPoint Collaboration, שיתוף קבצים, תשאול, שיתוף בלוח ציור וקבצים מצורפים. אם מדיניות זו מוגדרת כ-False, מדיניות רמת התכונות עבור תכונות אלה אינה רלוונטית.

 • AllowAnnotations: מדיניות זו מאפשרת למנהל המערכת הארגוני להגביל את יכולות הוספת הביאורים לתוכן PowerPoint עבור משתתפי פגישה.

בנוסף, מציגים יכולים להגביל הוספת ביאורים למצגת PowerPoint לפי תפקיד משתתף (אף אחד, מציגים בלבד, כל אחד) באמצעות תיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה. הגדרה זו זמינה לפי פגישה.

מצב פרטיות

מה תכונה זו עושה: 'מצב פרטיות' הוא הגדרה המאפשרת למשתמשי הקצה לשתף את מידע הנוכחות שלהם (כגון 'זמין/ה', 'עסוק/ה', 'נא לא להפריע' וכן הלאה) רק עם אנשי הקשר המופיעים ברשימת אנשי הקשר שלהם.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: הפיכת 'מצב פרטיות' לזמין גורמת ל-Lync להיכנס למצב שבו שבו משתמשי הקצה יכולים להחליף הגדרות משתמש, כך שמידע הנוכחות שלהם משותף רק עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר שלהם. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: הגדרת 'מצב פרטיות' משמשת את Lync כדי להחליט אם להיכנס או לא להיכנס למצב פרטיות.

בחירה/שליטה:

 • מנהל המערכת הארגוני, ברמת המאגר, יכול לבחור להגדיר את 'מצב פרטיות' כזמין (באמצעות הגדרת הקצאת רוחב הפס EnablePrivacyMode). לאחר שהמצב הוגדר כזמין, כברירת מחדל, כל משתמשי הקצה של Lync יעברו ל'מצב פרטיות' ברגע כניסתם למערכת.

 • כאשר 'מצב פרטיות' מוגדר כזמין בשרת, באמצעות הגדרת מנהל המערכת, משתמשי הקצה יכולים לבחור להציג בפני כולם את הנוכחות שלהם (מצב רגיל) או להציג אותה רק בפני אנשי קשר שלהם (מצב פרטיות). משתמשי קצה מגדירים את המצב שלהם בכרטיסיה מצב, בתיבת הדו-שיח אפשרויות.

 • אם מצב רגיל מוגדר כזמין בשרת, באמצעות הגדרת מנהל המערכת, משתמשי קצה אינם יכולים לעבור ל'מצב פרטי'. הם יכולים לפעול ב'מצב רגיל' בלבד'. עם זאת, הם יוכלו לבחור שלא להשתתף מרש במצב פרטיות, כך שאם מנהל המערכת יעבור מאוחר יותר ל'מצב פרטיות', הם לא יועברו בעת הכניסה ל-Lync.

קו פרטי

מה תכונה זו עושה: 'קווים פרטיים' היא תכונה המספקת מספר טלפון נוסף שאינו מפורסם למשתמש קצה. משתמש הקצה יכול לבחור אם לתת את מספר הטלפון הנוסף לאחרים.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: נאסף מתכונת הקו הפרטי באופן הדומה לאופן שבו שיחות למספר לא-פרטי רגיל מטופלות, כלומר, רשומות פרטי שיחות יאוחסנו כפי שהן מאוחסנות עבור כל שיחה.

קיימים מקרים שבהם המספר הפרטי יישלח לצד שלישי שלא בכוונה, למשל כאשר המתקשר למספר הפרטי מעביר את השיחה לאדם אחר.

שימוש במידע: מידע זה נועד לספק היסטוריה של מקרי שיחות. אנא עיין בחלק 'איסוף ודיווח של נתוני רשומות פרטי שיחה' לקבלת מידע נוסף.

בחירה/שליטה: אין פקדי משתמש קצה או מנהל מערכת עבור תכונה זו.

איסוף ודיווח של נתוני איכות החוויה (QoE)

מה תכונה זו עושה: 'איסוף ודיווח של נתוני איכות החוויה (QoE)' אוסף ומדווח איכות מדיה של תקשורת עמית לעמית ופגישות באמצעות Lync. סטטיסטיקה זו כוללת כתובות IP, שיעור אובדן, התקנים בשימוש, אירועים של איכות לקויה שהתרחשו בשיחה וכן הלאה.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: אם מנהל המערכת של החברה הגדיר QoE כזמין, נתוני איכות מדיה של תקשורת עמית לעמית ב-Lync ופגישות נרשמים במסד הנתונים של QoE. יכולת זו אינה רושמת את התוכן שב-Lync. נתוני QoE מאוחסנים במסד הנתונים של הקצה העורפי של Monitoring Server הפרוס בחברה, ומדווחים באוסף של דוחות Monitoring Server סטנדרטיים. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: למנהל המערכת הארגוני יש גישה למידע זה, והוא יכול להשתמש בו כדי לאסוף משוב אודות איכות המדיה הזורמת במערכת. בכלל זה, כתובות IP של משתמשים.

בחירה/שליטה: QoE מופעל כברירת מחדל, אך על מנהל המערכת של הארגון להתקין את Monitoring Server, המחובר למסד נתונים של קצה עורפי של Monitoring Server, כדי לאסוף נתוני QoE. מנהל המערכת של הארגון יכול לפרוס את הדוחות הסטנדרטיים של Monitoring Server או ליצור דוחות מותאמים אישית באמצעות שאילתות למסד הנתונים של Monitoring Server.

מנהלי מערכת של הארגון יכולים לבטל דוחות QoE באמצעות ה-cmdlet של Windows PowerShell עבור Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

בקרת גישה מבוססת תפקידים

מה תכונה זו עושה: התכונה 'בקרת גישה מבוססת תפקידים' (RBAC) מאפשרת הקצאה של זכויות ניהול עבור תרחישים של מנהל מערכת ארגוני. ניתן להגביל את האינטראקציה של מנהל מערכת ארגוני עם ממשקי הניהול כדי לאפשר פעולות ספציפיות ושינוי של אובייקטים ספציפיים.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: היכולות של מנהל המערכת של החברה מוערכות בזמן ההפעלה לפי חברות בקבוצות של משתמש, ספציפית, קבוצות אבטחה של Active Directory. היכולות של תפקיד במערכת נקבעות בתצורה ומוגדרות בשרת הניהול המרכזי.

שימוש במידע: מנהל מערכת ארגוני יכול לקבוע תצורה של תפקידי ניהול נוספים ב-RBAC עבור פריסה נתונה. מנהל מערכת ארגוני יכול להציג את כל התפקידים שמנהל אחר חבר בהם.

בחירה/שליטה: זהו מנגנון האבטחה/אישור עבור משימות ניהול IT. התכונה אינה משפיעה על משתמשי הקצה או גלויה להם.

הקלטה

מה תכונה זו עושה: תכונה זו מאפשרת למארגנים ו/או למציגים להקליט את כל ההיבטים של הפעלת Lync, כולל זהות המשתתפים הנכנסים לפגישה, שמע, וידאו ותוכן כגון שיחות הודעות מיידיות, שיתוף תוכניות, מצגות PowerPoint, תשאול, דפי מידע ולוחות ציור . כאשר המארגן או מציגים אחרים משהים או עוצרים את ההקלטה, אין זה משפיע על הקלטות מתבצעות אחרות.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: אם המציגים בוחרים להקליט, ההקלטה תישמר במחשב שלהם. קבצי וידאו נוספים הנוצרים מההקלטה נשמרים במחשב המקומי של המציג כברירת מחדל, אך ניתן גם לשמור אותם במחשב אחר, אם צוין על-ידי המציג המקליט. כאשר משתמשים מעלים תוכן לפגישה, מוענקת הרשאה להוסיף תוכן זה להקלטות שמשתמשים אלה או משתמשים אחרים יוצרים.

במקרה של כשלים בשלב פרסום של הקלטה, ייתכן שנתונים שנלכדו במצב של הקלטה מושהית ייכללו שלא במכוון בהקלטה. אם חלק כלשהו משלב הפרסום נכשל (חפש ב'מנהל ההקלטות' מצב "אזהרה..."), אין להפיץ את ההקלטות למשתמשים אחרים, גם אם ניתן להפעיל אותן בתבנית כלשהי.

שימוש במידע: כל משתמש עם גישה למיקום שבו ההקלטה נשמרה יכול להפעיל אותה.

בחירה/שליטה:

מנהל המערכת של הארגון שולט באפשרויות הבאות:

 • AllowConferenceRecording: הגדרת ברירת המחדל של המדיניות היא False.

  • עבור המשתמש שמסלים משיחת עמית לעמית לפגישה, אם המדיניות מוגדרת כ-True, כל המציגים יוכלו להקליט.

  • עבור המשתמש שמתחיל פגישת אד-הוק, אם המדיניות מוגדרת כ-True, כל המציגים יוכלו להקליט.

  • עבור המשתמש שקבע פגישה, אם המדיניות מוגדרת כ-True כאשר האדם הראשון מצטרף לפגישה, כל המציגים יוכלו להקליט.

  • עבור שלושת התרחישים האלה, אם המדיניות עבור המשתמש שהסלים, התחיל או קבע פגישה מוגדרת כ-False, ההקלטה אינה זמינה למציגים או משתתפים.

  • אם המדיניות תשונה במהלך פגישה, המדיניות לא תיכנס לתוקף עד שכל המשתתפים יצאו וייכנסו מחדש לפגישה.

 • EnableP2PRecording: ברירת המחדל היא False והיא מוגדרת כאשר המשתמש נכנס אל Lync.

  • אם המדיניות מוגדרת כ-True, משתמש שמתחיל שיחה עם משתמש שגם אצלו מדיניות זו מוגדרת כ-True יוכל להקליט.

  • משתמשים יכולים להקליט רק כאשר שני הצדדים בתקשורת עמית לעמית מורשים להקליט.

 • AllowExternalToRecord: ברירת המחדל היא False. משתמשים חיצוניים כוללים משתמשים חיצוניים ומשתמשים אנונימיים.

  • פגישה: המדיניות AllowExternalToRecord מוחלת כאשר המשתמש הראשון נכנס לפגישה ורק כאשר AllowConferenceRecording מוגדר כ-True.

   • אם המאפיין מוגדר כ-True, בפגישה כאשר ההקלטה מותרת, מציגים שאינם מהחברה יורשו גם הם להקליט. אם המדיניות תשונה במהלך פגישה, המדיניות החדשה לא תיכנס לתוקף עד שכל המשתתפים יצאו וייכנסו מחדש לפגישה.

   • אם המאפיין מוגדר כ-False, בפגישה כאשר ההקלטה מותרת, מציגים שאינם מהחברה לא יורשו להקליט. אם המדיניות תשונה במהלך פגישה, המדיניות החדשה לא תיכנס לתוקף עד שכל המשתתפים יצאו וייכנסו מחדש לפגישה.

  • עמית לעמית (P2P): המדיניות AllowExternalToRecord מוחלת על שיחות עמית לעמית רק כאשר המדיניות EnableP2PRecording מוגדרת כ-True.

   • אם מוגדר כ-True, משתמשים שאינם מהחברה יורשו להקליט.

   • אם מוגדר כ-False, המשתמש שאינו מהחברה לא יורשה להקליט, ואילו המשתמש המונע הקלטה שאינה מהחברה יוכל להקליט.

שירות קבוצת תגובה - אנונימיות סוכן

מה תכונה זו עושה: שירות קבוצת תגובה (RGS) מאפשר למנהלי מערכת של החברה ליצור ולקבוע תצורה של קבוצת תגובה אחת או יותר עבור ניתוב והצבה בתור של שיחות טלפון נכנסות לסוכן או משתמש קצה אחד או יותר שהוקצו. תכונה זו מאפשרת לסוכן RGS לטפל בשיחות מבלי להסגיר באופן אוטומטי את זהותו לצד המרוחק.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: זהות הסוכן אינה מוצגת באופן ויזואלי, אם הצד המרוחק משתמש בלקוח Microsoft Communications client או בטלפון PSTN, אך הזהות נשלחת במנות Session Description Protocol (SDP)‎ כאשר מודליות של הודעות מיידיות נוספת לשיחה קולית אנונימית. כך ניתן לאחזר את הזהות מעקבות הלקוח. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: לקוח שאינו Microsoft Communications עשוי להציג את המידע אודות הסוכן בממשק המשתמש, וכך לחשוף את זהות הסוכן. כך הצד המרוחק יוכל להתקשר לסוכן ישירות מבלי להשתמש ב-RGS.

בחירה/שליטה: אין פקדי משתמש קצה או מנהל מערכת עבור תכונה זו.

רישום בצד השרת

מה תכונה זו עושה: רישום בצד השרת מאפשר למנהל המערכת של הארגון לאסוף סוגי תעבורה שונים אל כל תחום או מזהה משאבים אחד (URI), או ממנו.

מידע הנאסף, מעובד או משודר: אם מנהל המערכת של הארגון מגדיר רישום כזמין עבור Lync, תעבורה אל תחום ספציפי או URI, או ממנו, נכללת בקבצי הרישום. בהתאם לקביעת התצורה, ניתן להשתמש במידע הנאסף עבור איתור באגים. מידע אודות משתמשי קצה, כגון זה שלהלן, נרשם בקובץ שצוין על-ידי מנהל המערכת: נושא פגישה, מיקום, הודעות SIP, תגובות להזמנות ב-Lync, מידע אודות השולח והמקבל של כל הודעת Lync, המסלול שההודעה עברה, רשימת אנשי קשר, מידע נוכחות, צ'אט, תוכן שיחה, וכן השמות של תוכניות משותפות כלשהן, קבצים מצורפים, קבצי Microsoft PowerPoint, לוחות ציור, תשאולים ושאלות לתשאולים, וכן אינדקס של האפשרויות בתשאול שלהן הצביעו. שום מידע אינו נשלח באופן אוטומטי אל Microsoft, אך מנהל המערכת יוכל לבחור לשלוח מידע באופן ידני.

שימוש במידע: ניתן להשתמש ברישומים בצד השרת לפתרון בעיות ב-Lync, כלומר כדי לברר באילו בעיות המערכת נתקלה באיזה שרת או תחום.

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, רישום בצד השרת מבוטל, ומנהל המערכת של הארגון יכול להפעיל אותו. מנהל המערכת יוכל להשתמש ב-cmdlets הבאים של ממשק שורת הפקודה ב-Windows PowerShell כדי להפעיל או לבטל תכונה זו לפי אתר, שירות או שרת: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration,‏ Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ו-Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. כדי לרשום את התוכן של שיחות צ'אט, יש לקבוע הגדרות מסוימות, עם עזרה מתמיכת Microsoft.

חיפוש כישורים

מה תכונה זו עושה: תכונה זו מאפשרת למשתמשי הקצה לחפש אנשים בארגון שלהם באמצעות כל מאפיין המופיע ב-Microsoft SharePoint (לדוגמה, שם, דואר אלקטרוני, כישורים, תחום התמחות וכדומה). תכונה זו זמינה רק אם מנהל המערכת הארגוני פרס את SharePoint, והגדיר את יכולת הפעולה ההדדית של Lync 2010 וSharePoint כזמינה.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: שאילתת החיפוש המוזנת ב-Lync 2010 תישלח אל SharePoint Server של החברה. התגובה מ-SharePoint מעובדת על-ידי Lync 2010, ותוצאות החיפוש והמידע הקשור מוצגים. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: מידע שהוזנן על-ידי המשתמש נשלח אל SharePoint כדי לקבל תוצאות חיפוש, המוצגות ב-Lync 2010.

בחירה/שליטה: תכונה זו מוגדרת כזמינה או כלא זמינה על-ידי מנהלי המערכת של הארגון באמצעות ההגדרה 4 של הקצאת רוחב פס.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

מאגר אנשי קשר מאוחד

מה תכונה זו עושה: מאגר אנשי קשר מאוחד כולל שלוש תכונות ראשיות:

 1. מיזוג חיפוש – תכונה זו ממזגת את אנשי הקשר ב-Active Directory עם אנשי הקשר האישיים ב-Outlook, כך שבעת חיפוש איש הקשר, יופיע עבורו ערך אחד בלבד בתוצאות החיפוש.

 2. מיזוג אנשי קשר - תכונה זו צוברת מידע אנשי קשר בין ערכי Outlook ו-Active Directory באמצעות כתובת דואר אלקטרוני ו/או מזהה כניסה תואמים. לאחר קביעת ההתאמה, Lync 2010 צובר נתונים משלושה מקורות נתונים (Outlook,‏ Active Directory, ונוכחות). נתונים מצטברים אלה מוצגים ברכיבים שונים של ממשק המשתמש, כולל תוצאות חיפוש, רשימת אנשי קשר וכרטיס איש קשר.

 3. יצירת אנשי קשר ב-Outlook עבור אנשי קשר ב-Lync 2010 (סינכרון אנשי קשר ) - Lync 2010 ייצור אנשי קשר של Outlook עבור כל אנשי הקשר של המשתמש בתיקיית אנשי הקשר המהווה ברירת מחדל, אם למשתמש יש תיבת דואר של Exchange 2010 או גירסה מאוחרת יותר. על-ידי גיבוי של כל אנשי הקשר ב-Lync 2010 עם איש קשר של Outlook, המשתמש יוכל לגשת לפרטי איש הקשר של Lync 2010 מתוך Outlook,‏ Outlook Web Access והתקנים ניידים המסנכרנים אנשי קשר עם Exchange.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: Lync 2010 צובר פרטי קשר מ'נוכחות', Active Directory ו-Outlook. במידע זה נעשה שימוש פנימי על-ידי Lync 2010. בעת יצירת אנשי קשר של Outlook, Lync 2010 יכתוב מידע נוכחות ופרטי קשר ב-Active Directory ו-Outlook contact ל-Exchange. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע זה: פרטי קשר מ'נוכחות', Active Directory, ו-Outlook מוצגים בממשק המשתמש של Lync 2010 (רשימת אנשי קשר, כרטיס איש קשר, תוצאות חיפוש וכן הלאה). ניתן גם לכתוב מידע זה ב-Exchange באמצעות סינכרון אנשי קשר (כמתואר לעיל).

בחירה/שליטה: תכונה זו מוגדרת כזמינה או כלא זמינה על-ידי מנהלי מערכת של Lync Server 2010 באמצעות ההגדרה EnableExchangeContactSync של הקצאת רוחב פס.

שיפורי איכות קול ב-Lync 2010

מה תכונה זו עושה: Lync 2010 מספק הודעות למשתמשי קצה כאשר הוא מזהה בעיות בהתקן, רשת או מחשב במהלך השיחה.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: מידע אודות הגדרת התקן השמע, הגדרת הרשת וחיבורי מדיה אחרים של משתמש הקצה ייאסף על-ידי Lync 2010 כדי לקבוע את הסיבה האפשרות לאיכות שמע לקויה במהלך תקשורת קולית. Lync 2010 יידע את משתמש הקצה אודות בעיה באיכות השמע, ואילו משתמשים אחרים בשיחה רק יראו הודעה המודיעה שמשתמשי הקצה משתמשים בהתקן הגורם לאיכות שמע לקויה. הם אינם יודעים באיזה התקן משתמש הקצה משתמש. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: המידע שנשלח לאחרים בשיחה יסייע להם לשפר את איכות השיחה.

בחירה/שליטה: מנהל המערכת של הארגון יכול לבטל את הודעת איכות הקול אודות התקנים על-ידי הפעלת פקודת powershell כמתואר להלן.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

שיתוף פעולה בלוח ציור

מה תכונה זו עושה: תכונה זו מאפשרת למשתמשי הקצה לשתף לוחות ציור וירטואליים ב-Lync 2010 ולהוסיף להם ביאורים במהלך פגישות מקוונות ושיחות.

מידע שנאסף, מעובד או נשלח: ביאורים שנוספו בלוחות ציור יוצגו לכל המשתתפים. לוחות ציור מאוחסנים ב-Lync Server 2010 בהתאם למדיניות פקיעת תוכן הפגישות. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: תכונת לוח הציור משפרת את שיתוף פעולה בכך שהיא מאפשרת למשתתפים בפגישה לדון ברעיונות, לערוך סיעור מוחות, לרשום הערות וכדומה.

בחירה/שליטה:

מנהל המערכת של הארגון קובע את פריטי המדיניות הבאים

 • מדיניות הניהול EnableDataCollaboration - מדיניות זו מאפשרת למנהל המערכת הארגוני להגביל את כל תכונות שיתוף הפעולה בנתונים - שיתוף פעולה ב-PowerPoint Collaboration, שיתוף קבצים, תשאול, שיתוף בלוח ציור וקבצים מצורפים. אם מדיניות זו מוגדרת כ-False, מדיניות רמת התכונות עבור תכונות אלה אינה רלוונטית.

 • מדיניות הניהול AllowAnnotations: מדיניות זו מאפשרת למנהל המערכת הארגוני להגביל את יכולות הוספת הביאורים עבור כל משתתפי הפגישה. אם הגדרה זו מבוטלת, משתמשים לא יראו נקודת כניסה ליצירת לוח ציור בממשק המשתמש של Lync 2010.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×