Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת קוד WBS כדי ליצור, לסקור או לשנות תבנית קוד WBS אחידה או מסיכה. קודי WBS הם בדרך כלל ייחודיים; זאת, לכל פעילות יש קוד WBS נפרד. השימוש בשדה WBS שימושי ביותר אם החברה שלך משתמשת במערכת קוד WBS ספציפית לניהול פרוייקטים. באפשרותך:

  • הגדר תבנית קוד WBS, כולל הרצף, האורך וההפרדה עבור קוד WBS.

  • ייצג את מיקומי הפעילויות בתוך המבנה ההירארכי של הפרוייקט.

  • החלת תבנית ספציפית המתאימה לאותה דרך הצגת הפרוייקט.

מיקום תיבת הדו-שיח

כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו, מכל תצוגת משימה, בתפריט Project, הצבע על WBSולאחר מכן לחץ על הגדר קוד.

פרטים

תצוגה מקדימה וקידומת של קוד WBS

תצוגה מקדימה של קוד     הצגת קוד WBS לדוגמה עם האפשרויות שציינת.

Project קוד קידומת     מגדיר קידומת שנוספת לפני קוד WBS עבור כל פעילות בפרוייקט הפעיל.

טבלת מסיכת קוד

השתמש בטבלת מסיכת הקוד כדי להגדיר את קודי ה- WBS שלך. הזן שורה אחרת עבור כל רמת WBS שאתה מגדיר. כל רמה ברצף תבנה על השניה כדי ליצור את מסיכת הקוד שלמה של WBS.

רמה    מציין את רמת החלוקה לרמות התואמת להגדרת מסיכת הקוד של WBS. שדה זה מתפרש באופן אוטומטי בעת הזנת כל מסיכת קוד נוספת.

רצף    הזן את סוג התו עבור מסיכת הקוד. האפשרויות הן מספרים (מסודרים), אותיות רישיות (מסודרות), אותיות קטנות (מסודרות)ותווים (לא מסודרים).

אורך     הזן מספר המייצג את האורך הנדרש עבור רמה זו של קוד WBS. לחץ על כלשהו אם קוד WBS יכול להיות באורך כלשהו. האורך המרבי של קוד WBS כולו הוא 255 תווים.

מפריד     הזן את התו כדי להפריד בין רמות הקוד של WBS. מפריד ברירת המחדל הוא נקודה.

תיבות סימון

יצירת קוד WBS עבור משימה חדשה     מציין Microsoft Office Project יוצר קוד WBS בעת יצירת משימה חדשה.

אימות הייחודיות של קודי WBS חדשים     אכיפת ייחודיות בעת עריכת קוד WBS עבור משימה. אם תלהזין קוד WBS שכבר נעשה בו שימוש בפרוייקט, Project תציג הודעה המודיעה לך שהקוד הוא כפול.

הערות: 

  • כדי להקצות קוד WBS לפעילות, בגליון פעילויות, לחץ על השדה שימין למקום שבו ברצונך להוסיף את השדה קוד WBS. בתפריט הוספה, לחץ על עמודה. בתיבה שם שדה, לחץ על WBS. קוד WBS מופיע עבור כל פעילות, בהתאם לרמת החלוקה לרמות של הפעילות.

  • כדי למיין לפי קוד WBS, בתפריט Project, הצבע על מייןולאחר מכן לחץ על מיין לפי. בתיבה מיין לפי, לחץ על WBS.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×