תנאי רשיון של תוכנת קדם הפצה של Microsoft עבור Microsoft OneNote

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תנאי רשיון אלה הם הסכם בין חברת Microsoft (או, לפי המקום שבו אתה נמצא, אחת מחברות הבת שלה) ובינך. קרא אותם. הם חלים על תוכנת קדם ההפצה ששמה מוזכר לעיל, הכוללת את המדיה שבאמצעותה קיבלת את את התוכנה, אם קיימת. התנאים גם חלים על כל עדכוני

 • Microsoft,

 • התוספות,

 • השירותים מבוססי האינטרנט וכן

 • שירותי התמיכה

עבור תוכנה זו, אלא אם תנאים אחרים נלווים לפריטים אלה. במקרה זה, יחולו התנאים האחרים.

על-ידי שימוש בתוכנה, אתה למעשה מקבל תנאים אלה. אם אינך מקבל תנאים אלה, אל תשתמש בתוכנה.

כמתואר להלן, השימוש בתכונות מסוימות מהווה גם את הסכמתך להעברה של מידע מחשב סטנדרטי מסוים עבור שירותים מבוססי אינטרנט.

אם תקיים תנאי רשיון אלה, תקבל את הזכויות המפורטות להלן.

 1. זכויות התקנה ושימוש.

 2. התקנה ושימוש. באפשרותך להתקין עותק אחד של היישום ולהשתמש בו בחמישה (5) מכשירי Windows 8 לכל היותר המסונפים לחשבון Microsoft המשויך לחשבון שלך בחנות Windows.

 3. שירותים מבוססי-אינטרנט. Microsoft מספק שירותים מבוססי-אינטרנט יחד עם התוכנה. Microsoft עשויה לשנות או לבטל את השירותים הללו בכל עת.

 4. הסכמה עבור שירותים מבוססי-אינטרנט. תכונות התוכנה המתוארות להלן ובהצהרת הפרטיות של OneNote מתחברות ל- Microsoft או למערכות המחשבים של ספק השירות דרך האינטרנט. במקרים מסוימים, לא תקבל הודעה נפרדת בעת ההתחברות. במקרים מסוימים, תוכל לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, ראה הצהרת פרטיות עבור OneNote. על-ידי שימוש בתכונות אלה, אתה מביע את הסכמתך להעברת מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהותך או כדי ליצור קשר איתך.

 5. ופרטי המחשב. התכונות הבאות משתמשות בפרוטוקולים של האינטרנט, אשר שולחים למערכת המתאימות מידע אודות המחשב, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שלך, סוג מערכת ההפעלה שברשותך, סוג הדפדפן ושם וגירסת התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של המכשיר שבו התקנת את התוכנה. Microsoft משתמשת במידע זה להפוך את השירותים מבוססי האינטרנט לזמינים עבורך.

  • התוכנית לשיפור חוויית הלקוח ‎(CEIP)‎‏. תוכנה זו משתמשת ב- CEIP. CEIP שולחת באופן אוטומטי ל- Microsoft מידע אודות החומרה שברשותך ואודות האופן שבו אתה משתמש בתוכנה זו. אנו לא משתמשים במידע זה כדי לזהות אותך או כדי ליצור איתך קשר. CEIP גם תוריד מעת לעת קובץ קטן למחשב שלך. קובץ זה עוזר לנו לאסוף מידע אודות בעיות שבהן אתה נתקל במהלך השימוש בתוכנה. אם מידע עזרה חדש אודות השגיאות יהיה זמין, ייתכן שהוא יירד באופן אוטומטי למחשב. למד עוד אודות CEIP.

  • תכונות של תוכן אינטרנט. תכונות בתוכנה יכולות לאחזר תוכן קשור מ- Microsoft ולספק אותו לך. על-מנת לספק תוכן זה, תכונות אלה שולחות ל- Microsoft את הפרטים הבאים: סוג מערכת ההפעלה שלך, שם וגירסת התוכנה שבה אתה משתמש, סוג הדפדפן שלך וקוד השפה של המכשיר שבו התקנת את התוכנה. תכונות אלה כוללות, לדוגמה, את: אוסף תמונות, תבניות, הדרכה מקוונת, סיוע מקוון, עזרה ו- Appshelp. ייתכן שתבחר שלא להשתמש בתכונות אלה של תוכן אינטרנט.

 6. השימוש במידע. אנו עשויים להשתמש במידע אודות המחשב ובפרטי CEIP כדי לשפר את התוכנה והשירותים שלנו. אנו עשויים גם לשתף מידע זה עם גורמים אחרים, כגון ספקי חומרה ותוכנה. ספקים אלה עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את האופן שבו המוצרים שלהם פועלים עם תוכנות Microsoft.

 7. שימוש לרעה בשירותים מבוססי-אינטרנט. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה בכל דרך שעלולה לפגום בהם או בשימוש שעושה אדם כלשהו בהם. אינך רשאי להשתמש בשירותים כדי לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, נתונים, חשבונות או רשתות כלשהם בכל צורה שהיא.

 8. תנאים. תנאי הסכם זה תקפים עד להפצת הגירסה המסחרית של התוכנה ו- Microsoft רשאית לשנות או להפסיק את התוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא. התוכנה עשויה להפסיק לפעול אם אתה מעדכן או משנה את המכשיר שבו אתה מפעיל את Windows 8 Consumer Preview, או אם אתה מנסה להשתמש בתוכנה במכשיר שבו פועל Windows 8 Consumer Preview הכולל תכונות אחרות או סוג מעבד אחר. אתה אחראי לגיבוי הנתונים שאתה מאחסן בתוכנה, כולל תוכן שהעלית באמצעות התוכנה. במקרה של שינוי או הפסקת פעילות של חנות Windows, של התוכנה או של כל תוכן אחר, הנתונים שלך עשויים להימחק או שלא תוכל לאחזר נתונים שאחסנת. Microsoft אינה מחויבת להחזיר לך את הנתונים.

 9. תוכנת קדם-הפצה. תוכנה זו מהווה גירסת קדם-הפצה. ייתכן שהיא לא תפעל באופן שבו גירסה סופית של התוכנה תפעל. אנו עשויים לשנות את התוכנה לקראת הגירסה המסחרית הסופית. בנוסף, ייתכן שלא נפיץ גירסה מסחרית של התוכנה.

 10. משוב. אם אתה מספק משוב אודות התוכנה ל- Microsoft, אתה מעניק ל- Microsoft, ללא תשלום, את הזכות להשתמש במשוב שלך, לשתף אותו ולעשות בו שימוש מסחרי בכל דרך ולכל מטרה. כמו כן, אתה מעניק בזאת לספקים חיצוניים ולמוצרים, הטכנולוגיות והשירותים שלהם, ללא תשלום, זכויות פטנט הנחוצות עבור שימוש או שילוב בממשק של כל חלק ספציפי של תוכנה או שירות של Microsoft שנכללו במשוב. אינך מורשה להעניק משוב הכפוף לרשיון הדורש מ- Microsoft להעניק לספקים חיצוניים רשיון עבור תוכנה או תיעוד שלה, מאחר שאנו כוללים את המשוב שלך ברשיון או בתוכנה. זכויות אלה ישרדו הסכם זה.

 11. היקף הרשיון. ניתן לך בזאת רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך. הסכם זה מעניק לך זכויות מסוימות לשימוש בתוכנה. Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות. אלא אם החוק החל מעניק לך זכויות נוספות למרות מגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. בעשותך זאת, עליך לציית לכל המגבלות הטכניות בתוכנה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרכים מסוימות בלבד. אינך רשאי

  • לעקוף מגבלות טכניות כלשהן של התוכנה;

  • לבצע בתוכנה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, למעט ורק במידה שפעילות כזו מותרת במפורש בחוק החל, למרות מגבלה זו;

  • ליצור מספר רב יותר של עותקים של התוכנה מהמספר שצוין בהסכם זה, או מהמותר בחוק החל, למרות מגבלה זו;

  • לפרסם את התוכנה על-מנת שאחרים יוכלו להעתיק אותה;

  • להשכיר, לחכור או להשאיל את התוכנה;

  • להעביר את התוכנה או הסכם זה לצד שלישי כלשהו; או

  • להשתמש בתוכנה עבור שירותי אירוח תוכנה מסחריים.

 12. הגבלות ייצוא. התוכנה כפופה לחוקים ולתקנות הנוגעים לייצוא של ארצות הברית. עליך לקיים את כל חוקי ותקנות הייצוא, המקומיים והבינלאומיים, החלים על התוכנה. חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, משתמשי קצה ושימוש קצה. לקבלת מידע נוסף, עיין באתר האינטרנט של Microsoft Exporting.

 13. שירותי תמיכה. מאחר שתוכנה זו ניתנת "כפי שהיא", איננו מספקים שירותי תמיכה עבורה.

 14. ההסכם בשלמותו. הסכם זה, ותנאי התוספות, העדכונים, השירותים מבוססי האינטרנט ושירותי התמיכה שבהם אתה משתמש, מהווים את ההסכם המלא עבור התוכנה ושירותי התמיכה.

 15. החוק החל.

 16. ארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא תלות בהתנגשויות בין חוקים. כל הטענות האחרות, לרבות טענות הקשורות לחוקי הגנת היצרן, לחוקי תחרות לא הוגנת ולעוולות, כפופות לחוקי המדינה שבה אתה נמצא.

 17. מחוץ לארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, יחולו החוקים של אותה מדינה.

 18. תוקף משפטי. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה שבה אתה נמצא. ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לספק שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה שבה אתה נמצא, אם חוקים אלה אינם מתירים לו זאת.

 19. ויתור על אחריות. רשיון תוכנה זה מובא "כפי שהוא". הסיכון בשימוש בתוכנה הוא באחריותך. Microsoft אינה מספק כל אחריות, ערבויות או תנאים מפורשים. ייתכן שיש לך זכויות צרכן או ערבויות סטטוטוריות נוספות בהתאם לחוקים מקומיים שהסכם זה אינו יכול לשנות. עד למידה המותרת על פי החוקים המקומיים שלך, Microsoft אינה כוללת בהסכם זה מקרים של אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.

עבור אוסטרליה - חלות עליך ערבויות סטטוטוריות במסגרת החוקים האוסטרליים להגנת הצרכן ואף תנאי מתנאי הסכם זה אינו משפיע על זכויות אלה.

 1. הגבלות על תרופות ונזקים ואי-הכללה שלהם. תוכל לקבל החזר מ- Microsoft והספקים שלה פיצויים בגין נזקים ישירים בלבד בסכום שאינו עולה על $5.00 אמריקניים. לא תוכל לקבל פיצוי בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או משניים.

הגבלה זו חלה על

 • כל דבר הקשור לתוכנה, לשירותים, לתוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של ספקים חיצוניים, או בתוכניות של ספקים חיצוניים;

 • וכן על טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל.

ההגבלה חלה גם אם Microsoft ידעה, או הייתה אמורה לדעת, על אפשרות התרחשות של נזקים כאלה. ההגבלה או אי-ההכללה שלעיל עשויה שלא לחול עליך, מכיוון שהמדינה שלך עשויה שלא להתיר אי-הכללה או הגבלה על נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

שים לב: מאחר שתוכנה זו מופצת בקוויבק, קנדה, תנאי רשיון אלה מובאים להלן בצרפתית.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci-dessous en français.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel.

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation. Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • התוכנית לשיפור חוויית הלקוח ‎(CEIP)‎‏. Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/he-il/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×