קיצורי מקשים ב- Access

משתמשים רבים מוצאים כי קיצורי מקשים עבור מסדי Access שולחניים עוזרים להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי ניידות מוגבלת או ליקויי ראייה, קיצורי מקשים מציעים חלופה חיונית לשימוש בעכבר. מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים עבור Access ב- Windows.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שמשתמשי JAWS ביטלו את תכונת תפריט רצועת הכלים הווירטואלי (Virtual Ribbon Menu).

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו מפרטת את קיצורי הדרך הנמצאים בשימוש תכוף במסדי Access שולחן העבודה.

לביצוע פעולה זו

הקש על

בחירת הכרטיסיה הפעילה של רצועת הכלים והפעלת תיאורי מקשים.

Alt או F10
(כדי לעבור אל כרטיסיה אחרת, השתמש בתיאורי מקשים או במקשי החצים)

פתיחת הכרטיסיה בית

ALT+י

פתיחת התיבה ספר לי ברצועת הכלים

ALT+א ולאחר מכן הזן את מונח החיפוש

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר

Shift+F10

העברת המוקד לחלונית אחרת של החלון

F6

פתיחת מסד נתונים קיים

Ctrl+O או Ctrl+F12

הצגה או הסתרה של חלונית הניווט

F11

הצגה או הסתרה של גליון מאפיינים

F4

מעבר בין מצב עריכה (כאשר נקודת הכניסה מוצגת) למצב ניווט בתצוגת גליון נתונים או עיצוב

F2

מעבר לתצוגת טופס בתצוגת עיצוב הטופס

F5

מעבר לשדה הבא או הקודם בתצוגת גליון נתונים

מקש Tab או Shift+Tab

עבור אל רשומה ספציפית בתצוגת גליון נתונים

Alt+F5
(לאחר מכן, בתיבה מספר הרשומה, הקלד את מספר הרשומה והקש Enter)

פתיחת תיבת הדו-שיח הדפסה מהדפסה (עבור גליונות נתונים, טפסים ודוחות)

Ctrl+P

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (עבור טפסים ודוחות)

S

הגדלה או הקטנה של חלק מהעמוד

Z

פתיחת הכרטיסיה חיפוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס

Ctrl+F

פתיחת הכרטיסיה החלפה בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס

Ctrl+H

הוספת רשומה חדשה בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס

Ctrl+סימן חיבור (+)

פתיחת החלון עזרה

F1

יציאה Access

Alt+F4

ניווט ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים בלבד

רצועת הכלים היא רצועת הכלים בחלק העליון של Access, מסודרת באמצעות כרטיסיות. כל כרטיסיה מציגה רצועת כלים שונה, שמורכבת מקבוצות, וכל קבוצה כוללת פקודה אחת או יותר.

באפשרותך לנווט ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים בלבד. תיאורי מקשים הם שילובי מקשים מיוחדים זמינים כדי להגיע במהירות לפקודה ברצועת הכלים על-ידי הקשה על כמה מקשים, ללא קשר למקום שבו אתה נמצא ב- Access. ניתן Access כל פקודה ב- Access באמצעות תיאור מקשים.

הערה: תוספות ותוכניות אחרות עשויות להוסיף כרטיסיות חדשות לרצועת הכלים ולספק תיאורי מקשים עבור כרטיסיות אלה.

קיימות שתי דרכים לניווט בכרטיסיות ברצועת הכלים:

 • כדי להגיע לרצועת הכלים, הקש Alt ולאחר מכן, כדי לעבור בין כרטיסיות, השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה.

 • כדי לעבור ישירות לכרטיסיה ברצועת הכלים, הקש על אחד מתיאורי המקשים הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש על

פתיחת הדף קובץ

Alt+כ

פתיחת הכרטיסיה בית

ALT+י

פתח הכרטיסיה יצירה

Alt+ב

פתיחת הכרטיסיה נתונים חיצוניים

Alt+ד או Alt+ד,1

פתיחת הכרטיסיה כלי מסד נתונים

Alt+נ

פתיחת הכרטיסיה שדות

Alt+ח, ש

פתיחת הכרטיסיה טבלה

Alt+ח, ט

פתיחת הכרטיסיה תוספות, אם קיימים

Alt+ל, 2

פתיחת התיבה ספר לי ברצועת הכלים

ALT+א ולאחר מכן הזן את מונח החיפוש

עבודה עם כרטיסיות רצועת הכלים באמצעות לוח המקשים

 • כדי לעבור לרשימת הכרטיסיות של רצועת הכלים, הקש Alt; כדי לעבור ישירות לכרטיסיה מסוימת, הקש על תיאור המקש שלו.

 • כדי לנוע בקבוצה הנוכחית שנבחרה, הקש על מקש חץ למטה.

 • כדי לעבור בין קבוצות ברצועת הכלים, הקש Ctrl+חץ ימינה או Ctrl+חץ שמאלה.

 • כדי לעבור בין פקודות בתוך קבוצה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab. תוכל לנוע קדימה או אחורה בין הפקודות לפי הסדר.

 • הפעל פקדים ברצועת הכלים בדרכים שונות, בהתאם לסוג הפקד:

  • אם הפקודה שנבחרה היא לחצן, כדי להפעיל אותו, הקש על מקש רווח או Enter.

  • אם הפקודה שנבחרה היא לחצן פיצול (כלומר, לחצן שפותח תפריט של אפשרויות נוספות), כדי להפעיל אותו, הקש Alt+חץ למטה. עבור בין האפשרויות באמצעות Tab. כדי לבחור את האפשרות הנוכחית, הקש על מקש רווח או Enter.

  • אם הפקודה שנבחרה היא רשימה (כגון רשימת הגופנים), הקש על מקש חץ למטה. לאחר מכן, כדי לעבור בין הפריטים, הקש על מקש חץ למעלה או על מקש חץ למטה.

  • אם הפקודה שנבחרה היא גלריה, כדי לבחור את הפקודה, הקש על מקש רווח או Enter. לאחר מכן, עבור בין הפריטים באמצעות Tab.

עצה: בגלריות עם יותר משורה אחת של פריטים, מקש Tab מעביר את המוקד מההתחלה עד לסוף של השורה הנוכחית. כאשר הוא מגיע לסוף השורה, המוקד עובר לתחילת השורה הבאה. הקשה על מקש חץ ימינה בסוף השורה הנוכחית מעבירה את המוקד בחזרה לתחילת השורה הנוכחית.

הטבלה הבאה מפרטת את הדרכים להעברת המוקד באמצעות לוח המקשים:

לביצוע פעולה זו

הקש על

בחירת הכרטיסיה הפעילה של רצועת הכלים והפעלת תיאורי מקשים.

Alt או F10
(כדי לעבור אל כרטיסיה אחרת, השתמש בתיאורי מקשים או במקשי החצים)

העברת המוקד לפקודות ברצועת הכלים

מקש Tab או Shift+Tab

מעבר למטה, למעלה, שמאלה או ימינה, בהתאמה, בין הפריטים ברצועת הכלים

מקש החץ למטה, למעלה, שמאלה או ימינה

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים

Ctrl+F1

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר

Shift+F10

העברת המוקד לחלונית אחרת של החלון

F6

מעבר לפקודה הבאה או לפקודה הקודמת ברצועת הכלים

מקש Tab או Shift+Tab

הפעלת הפקודה הנבחרת או הפקד הנבחר ברצועת הכלים

מקש רווח או ENTER

פתיחת התפריט הנבחר או הגלריה הנבחרת ברצועת הכלים

מקש רווח או ENTER

פתיחת הרשימה שנבחרה ברצועת הכלים, כגון הרשימה 'גופן'

מקש החץ למטה

מעבר בין פריטים בתפריט פתוח או בגלריה פתוחה

מקש Tab

סיום שינוי ערך של פקד ברצועת הכלים והעברת המוקד חזרה אל המסמך

Enter

שימוש בתיאורי מקשים

באפשרותך להציג תיאורי מקשים, שהם האותיות המשמשות לביצוע פקודות באמצעות לוח המקשים, ולאחר מכן להשתמש בהם כדי לנווט ברצועת הכלים.

 1. הקש Alt. תיאורי המקשים מופיעים בריבועים קטנים ליד כל פקודה ברצועת הכלים.

 2. כדי לבחור פקודה, הקש על האות המוצגת בתיאור המקש המרובע המופיע לצדה.

לפי האות שעליה אתה מקיש, ייתכן שיוצגו לך תיאורי מקשים נוספים. לדוגמה, אם תקיש Alt+כ, תצוגת Backstage תיפתח בעמוד 'מידע', הכולל קבוצה שונה של תיאורי מקשים. אם תקיש Alt שוב, יופיעו תיאורי מקשים לניווט בעמוד הנוכחי.

עבודה עם קבצי מסד נתונים

פתיחה ושמירה של מסדי נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש על

פתיחת מסד נתונים חדש

Ctrl+N

פתיחת מסד נתונים קיים

Ctrl+O או Ctrl+F12

פתיחת התיקיה או הקובץ שנבחרו

Enter

פתיחת התיקיה רמה אחת מעל לתיקיה שנבחרה

Backspace

מחיקת התיקיה או הקובץ שנבחרו

Delete

הצגת תפריט קיצור עבור פריט נבחר כגון תיקיה או קובץ

Shift+F10

מעבר קדימה דרך האפשרויות

Tab

מעבר אחורה דרך האפשרויות

Shift+Tab

פתיחת הרשימה 'חפש ב'.

F4 או ALT+I

שמירת אובייקט מסד נתונים

Ctrl+S או Shift+F12

פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם

F12 או Alt+F+S

הדפסת פרטי מסד נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש על

הדפסת האובייקט הנוכחי או האובייקט שנבחר

Ctrl+P

מתוך 'הצגה לפני הדפסה', פתח את תיבת הדו-שיח הדפסה

P או Ctrl+P

מתוך הצגה לפני הדפסה, פתח את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד

S

ביטול הצגה לפני הדפסה או תצוגה מקדימה של פריסה

C או ESC

מה- Backstage, חזור אל מסד הנתונים שלך

Esc

ניווט בסביבת העבודה של Access

כברירת מחדל, Access מסדי נתונים מוצגים כמסמכים עם כרטיסיות. כדי לשנות למסמכים בחלונות במקום זאת, בכרטיסיה קובץ, בחר אפשרויות. בתיבת הדו-שיח Access אפשרויות, בחר מסד נתונים נוכחי ולאחר מכן, תחת אפשרויות חלון מסמך, בחר Windows.

הערה: עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות תיכנס לתוקף.

לביצוע פעולה זו

הקש על

הצגה או הסתרה של חלונית הניווט

F11

עבור אל תיבת החיפוש בחלונית הניווט (אם המוקד כבר נמצא בחלונית הניווט)

Ctrl+F

מעבר לחלונית הבאה או הקודמת בסביבת העבודה

הערה: ייתכן שעליך להקיש F6 יותר מפעם אחת; אם הקשה על F6 אינה מביאה להצגת חלונית המשימות הרצויה, הקש Alt כדי להציב את המוקד על רצועת הכלים ולאחר מכן הקש Ctrl+Tab כדי לעבור לחלונית המשימות.

F6 או Shift+F6

מעבר לחלון מסד הנתונים הבא או הקודם

Ctrl+F6 או Ctrl+Shift+F6

שחזור החלון הממוזער הנבחר כאשר כל החלונות ממוזערים

Enter

הפעלת מצב שינוי גודל עבור החלון הפעיל כאשר הוא אינו מוגדל

Ctrl+F8
(הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון ולאחר מכן, כדי להחיל את הגודל החדש, הקש Enter)

סגירת חלון מסד הנתונים הפעיל

Ctrl+W או Ctrl+F4

מעבר בין עורך Visual Basic והחלון הפעיל הקודם

Alt+F11

מזעור או שחזור חלון שנבחר.

Ctrl+F10

עבודה עם תפריטים, תיבות דו-שיח, אשפים וגליונות מאפיינים

שימוש בתפריטים

לביצוע פעולה זו

הקש על

הצגת תיאורי מקשים

Alt או F10

הצגת תפריט סמלי התוכנית (בשורת הכותרת של התוכנית), מוכר גם כתפריט הבקרה

Alt+מקש רווח

כשתפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה הבאה או הקודמת

מקש החץ למטה או למעלה

בחר את התפריט מימין או שמאלה; לחלופין, כאשר תפריט משנה גלוי, מעבר בין התפריט הראשי ותפריט המשנה

מקש החץ שמאלה או ימינה

בחירה בפקודה הראשונה או האחרונה בתפריט או תפריט משנה

Home או End

פתיחת התפריט שנבחר או ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט קיצור או פתיחת תפריט נפתח עבור הפריט שנבחר מהגלריה

Shift+F10

גלילה למעלה או למטה ברשימת הגלריה שנבחרה

Page Up או Page Down

מעבר לחלק העליון או לחלק התחתון של רשימת הגלריה שנבחרה

Ctrl+Home או Ctrl+End

סגירת התפריט ותפריט המשנה הגלויים בו-זמנית

Alt

סגירת התפריט הגלוי; לחלופין, כאשר תפריט משנה גלוי, סגור רק את תפריט המשנה

Esc

שימוש בתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר לכרטיסיה הבאה או הקודמת בתיבת דו-שיח

Ctrl+Tab או Ctrl+Shift+Tab

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח

Ctrl+Shift+Tab

מעבר לאפשרות הבאה או הקודמת או לקבוצת האפשרויות הבאה או הקודמת.

מקש Tab או Shift+Tab

מעבר בין אפשרויות בתיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה, או מעבר בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן שנבחר; בחירה או ניקוי של תיבת הסימון

מקש הרווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר אל אפשרות ברשימה

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחר את האפשרות, או בחר או נקה את תיבת הסימון לפי האות מסומנת בקו התחתון בשם האפשרות

ALT+מקש אות

פתיחת תיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה

Alt+חץ למטה

סגירת תיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה

Esc

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח

Enter

ביטול הפקודה וסגירת תיבת הדו-שיח

Esc

שימוש באשפים

לביצוע פעולה זו

הקש על

העברת המוקד קדימה בין הפקדים באשף

מקש Tab

העברת המוקד בין מקטעים (כותרת עליונה, גוף, כותרת תחתונה) באשף

F6

מעבר לעמוד הבא של האשף

Alt+N

מעבר לעמוד הקודם של האשף

Alt+B

השלמת האשף

Alt+כ

שימוש בגליונות מאפיינים

קיצורי מקשים אלה חלים על גליונות מאפיינים עבור טבלאות, שאילתות, טפסים ודוחות בתצוגת עיצוב ועל טפסים ודוחות בתצוגת פריסה.

לביצוע פעולה זו

הקש על

הצגה או הסתרה של גליון המאפיינים

F4

הצגת גליון מאפיינים בתצוגת עיצוב

Alt+Enter

מעבר בין אפשרויות ברשימה הנפתחת לבחירת פקד, פריט אחד בכל פעם

מקש החץ למטה או למעלה

מעבר בין אפשרויות ברשימה הנפתחת לבחירת פקד, עמוד אחד בכל פעם

Page Down או Page Up

מעבר לכרטיסיות גליון המאפיינים מהרשימה הנפתחת לבחירת פקד

מקש Tab

מעבר בין כרטיסיות גליון המאפיינים, כאשר נבחרה כרטיסיה אך לא נבחר אף מאפיין

מקש החץ שמאלה או ימינה

מעבר מאפיין אחד למטה בכרטיסיה, כאשר כבר נבחר מאפיין

מקש Tab

כאשר נבחר מאפיין, מעבר מאפיין אחד למעלה בכרטיסיה; לחלופין, אם כבר הגעת למעלה, מעבר לכרטיסיה

Shift+Tab

מעבר קדימה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר

Ctrl+Tab

מעבר אחורה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר

Ctrl+Shift+Tab

עבודה עם תיבות טקסט, תיבות משולבות ותיבות רשימה

עריכה בתיבת טקסט

תיבת עריכה היא תיבה ריקה שבה אתה מקליד או מדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב של תיקיה.

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר אל תחילת הערך

Home

מעבר אל סוף הערך

End

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה

מקש החץ שמאלה או ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה או ימינה

Ctrl+חץ שמאלה או Ctrl+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד תחילת הזנת הטקסט

Shift+Home

בחירה מנקודת הכניסה עד סוף הזנת הטקסט

Shift+End

שינוי הקטע הנבחר בתו אחד שמאלה

Shift+חץ שמאלה

שינוי הקטע הנבחר בתו אחד ימינה

Shift+חץ ימינה

שינוי הקטע הנבחר במילה אחת שמאלה

Ctrl+Shift+חץ שמאלה

שינוי הקטע הנבחר במילה אחת ימינה

Ctrl+Shift+חץ ימינה

שימוש בתיבה משולבת או בתיבת רשימה

תיבת רשימה מציגה טווח של ערכים או אפשרויות שאינם ניתנים לשינוי, מפורטים באופן אוטומטי. תיבה משולבת מציגה גם ערכים או אפשרויות, אך היא לא תציג אותם עד שתלחץ על חץ רשימה נפתחת. בתיבה משולבת לעתים ניתן להזין ערך שאינו מופיע ברשימה, כפי שניתן לעשות בתיבת טקסט.

לביצוע פעולה זו

הקש על

פתיחת תיבה משולבת

F4 או Alt+חץ למטה

רענון התוכן של תיבת הרשימה שדה בדיקת מידע או תיבה משולבת

F9

מעבר שורה אחת למטה

מקש החץ למטה

מעבר עמוד אחד למטה

Page Down

מעבר שורה אחת למעלה

מקש החץ למעלה

מעבר עמוד אחד למעלה

Page Up

יציאה מהתיבה המשולבת או מתיבת הרשימה

מקש Tab

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת פריטי רשימה

הערה: כדי להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+E לפתיחת תיבת הדו-שיח עריכת פריטי רשימה, עליך להיות Microsoft 365 מנוי

Ctrl+E

עבודה עם אובייקטים

עריכה וניווט ברשימת האובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש על

שינוי שם של אובייקט שנבחר

הערה: באפשרותך לשנות שם של אובייקט רק כאשר הוא סגור.

F2

מעבר שורה אחת למטה

מקש החץ למטה

מעבר חלון אחד למטה

Page Down

מעבר אל האובייקט האחרון

End

מעבר שורה אחת למעלה

מקש החץ למעלה

מעבר חלון אחד למעלה

Page Up

ניווט בין אובייקטים ופתיחת אובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש על

פתיחת הטבלה או השאילתה שנבחרו בתצוגת גליון נתונים

Enter

פתיחת הטופס או הדוח שנבחרו

Enter

הפעלת המאקרו שנבחר

Enter

פתיחת הטבלה, השאילתה, הטופס, הדוח, המאקרו או המודול שנבחרו בתצוגת עיצוב

Ctrl+Enter

הצגת החלון Immediate בעורך Visual Basic

Ctrl+G

עבודה בתצוגת עיצוב, פריסה או גליון נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר בין מצב עריכה (כאשר נקודת הכניסה מוצגת) לבין מצב ניווט בגליון נתונים

F2

יציאה ממצב ניווט וחזרה למצב עריכה בטופס או בדוח

Esc

מעבר אל גליון המאפיינים (בתצוגת עיצוב ובת תצוגת פריסה בטפסים ובדוחות)

F4 או Alt+Enter

מעבר לתצוגת טופס בתצוגת עיצוב הטופס

F5

מעבר בין החלק העליון והחלק התחתון של חלון (בתצוגת עיצוב של שאילתות, פקודות מאקרו וחלון סינון/מיון מתקדם)

F6

מעבר מחזורי בין רשת השדות, גליון המאפיינים, מאפייני השדה, חלונית הניווט ,סרגל הכלים Accessמהיר ותאורי מקשים ברצועת הכלים (בתצוגת עיצוב של טבלאות)

F6

פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת בונה מתוך פקד שנבחר בטופס או הדוח (בתצוגת עיצוב בלבד)

F7

פתיחת עורך Visual Basic מתוך מאפיין נבחר בגליון המאפיינים של טופס או דוח

F7

מעבר מעורך Visual Basic בחזרה לטופס או לתצוגת הדוח עיצוב

Alt+F11

מעבר קדימה בין תצוגות בטבלה, בשאילתה, בטופס או בדוח

הערה: אם תצוגות נוספות זמינות, ההקשות הבאות מעבירות את המוקד לתצוגה הבאה הזמינה.

Ctrl+חץ ימינה או Ctrl+פסיק (,)

מעבר אחורה בין תצוגות בטבלה, בשאילתה, בטופס או בדוח

הערה: אם תצוגות נוספות זמינות, ההקשות הבאות מעבירות את המוקד לתצוגה הקודמת.

Ctrl+חץ שמאלה או Ctrl+נקודה (.)

הערה: קיצור דרך זה אינו פועל בכל התנאים עם כל האובייקטים.

עבודה בתצוגת גליון נתונים

השתמש בתצוגת גליון נתונים כאשר אתה עובד עם טבלאות ושאילתות.

ניווט בין שדות ורשומות

קיצורי מקשים אלה פועלים במצב ניווט בתצוגת גליון נתונים.

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר לשדה הבא

מקש Tab או מקש החץ ימינה

מעבר לשדה האחרון ברשומה הנוכחית

End

מעבר לשדה הקודם

Shift+Tab או מקש החץ שמאלה

מעבר לשדה הראשון ברשומה הנוכחית

Home

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הבאה

מקש החץ למטה

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הנוכחית

Ctrl+מקש חץ למטה

מעבר לשדה האחרון ברשומה הנוכחית

Ctrl+End

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הקודמת

מקש החץ למעלה

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הראשונה

Ctrl+חץ למעלה

מעבר לשדה הראשון ברשומה הראשונה

Ctrl+Home

מעבר לרשומה מסוימת

Alt+F5
(לאחר מכן, בתיבה מספר הרשומה, הקלד את מספר הרשומה והקש Enter)

ניווט למסך אחר של נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר מסך אחד למעלה

Page Down

מעבר מסך אחד למטה

Page Up

מעבר מסך אחד ימינה

Ctrl+Page Down

מעבר מסך אחד שמאלה

מעבר מסך אחד ימינה

בחירה והזזה של עמודה

לביצוע פעולה זו

הקש על

בחירת העמודה הנוכחית או ביטול הבחירה בעמודה, במצב ניווט בלבד

Ctrl+מקש רווח

הרחבת הבחירה עמודה אחת ימינה, אם העמודה הנוכחית מסומנת

Shift+מקש חץ ימינה

הרחבת הבחירה עמודה אחת שמאלה, אם העמודה הנוכחית מסומנת

Shift+מקש חץ שמאלה

הפעלת מצב העברה

Ctrl+Shift+F8
(לאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה כדי להזיז את עמודה(ים) שנבחרו ימינה או שמאלה)

עבודה עם גליונות נתונים משניים

לביצוע פעולה זו

הקש על

כניסה לגליון הנתונים המשני מהשדה האחרון של הרשומה הקודמת בגליון הנתונים

מקש Tab

כניסה לגליון הנתונים המשני מהשדה הראשון של הרשומה הבאה בגליון הנתונים

Shift+Tab

יציאה מגליון הנתונים המשני ומעבר לשדה הראשון של הרשומה הבאה בגליון הנתונים

Ctrl+Tab

יציאה מגליון הנתונים המשני ומעבר לשדה האחרון של הרשומה הקודמת בגליון הנתונים

Ctrl+Shift+Tab

מהשדות האחרונים בגליון הנתונים המשני הזן את השדה הבא בגליון הנתונים

מקש Tab

מגליון הנתונים, עקיפת גליון הנתונים המשני ומעבר לרשומה הבאה בגליון הנתונים

מקש החץ למטה

מגליון הנתונים, עקיפת גליון הנתונים המשני ומעבר לרשומה הקודמת בגליון הנתונים

מקש החץ למעלה

מעבר לרשומה ספציפית בגליון נתונים

הערה: פעולה זו מעבירה את המוקד מגליון הנתונים המשני לתיבת המספר של הרשומה.

Alt+F5
(לאחר מכן, בתיבה מספר הרשומה, הקלד את מספר הרשומה והקש Enter)

מעבר מגליון הנתונים לגליון הנתונים המשני של הרשומה

Ctrl+Shift+מקש חץ למטה

כיווץ גליון הנתונים המשני

Ctrl+Shift+מקש חץ למעלה

הערה: כדי לנווט בין שדות ורשומות בגליון נתונים משני, השתמש באותם מקשי קיצור שבהם אתה משתמש בתצוגת גליון נתונים.

עבודה בתצוגת עיצוב

עבוד בתצוגת עיצוב כאשר אתה מעצב טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות ופקודות מאקרו.

ניווט בתצוגת עיצוב

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר בין מצב עריכה (כאשר נקודת הכניסה מוצגת) לבין מצב ניווט

F2

פתיחה או סגירה של גליון המאפיינים

F4 או Alt+Enter

מעבר לתצוגת טופס מתצוגת עיצוב של הטופס

F5

מעבר בין החלק העליון והחלק התחתון של חלון (בתצוגת עיצוב של שאילתות, פקודות מאקרו וחלון סינון/מיון מתקדם)

הערה: השתמש ב- F6 כאשר מקש Tab אינו מעביר אותך למקטע הרצוי של המסך.

F6

מעבר קדימה בין פקדי חלונית העיצוב, המאפיינים,חלונית הניווט , רצועת הכלים והתצוגה (בתצוגת עיצוב של טבלאות, טפסים ודוחות)

F6

פתיחת עורך Visual Basic מתוך מאפיין נבחר בגליון המאפיינים של טופס או דוח

F7

הצגה או הסתרה של החלונית רשימת שדות

Alt+F8

כאשר יש לך מודול קוד פתוח, עבור מעורך Visual Basic לטופס או לתצוגת הדוח עיצוב

SHIFT+F7

מעבר מגליון מאפיינים של פקד בתצוגת עיצוב של טופס או דוח אל משטח העיצוב ללא שינוי המוקד של הפקד

SHIFT+F7

העתקת הפקד הנבחר ללוח

Ctrl+C

גזירת הפקד הנבחר והדבקתו בלוח

Ctrl+X

הדבקת תוכן הלוח בפינה השמאלית העליונה של המקטע הנבחר

Ctrl+V

הזזת הפקד הנבחר ימינה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

מקש החץ ימינה

הזזת הפקד הנבחר שמאלה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

מקש החץ שמאלה

הזזת הפקד הנבחר למעלה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מעליו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד העליון בפריסה.

מקש החץ למעלה

הזזת הפקד הנבחר למטה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מתחתיו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד התחתון בפריסה.

מקש החץ למטה

הזזת הפקד הנבחר ימינה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

Ctrl+מקש חץ ימינה

הזזת הפקד הנבחר שמאלה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

Ctrl+מקש חץ שמאלה

הזזת הפקד הנבחר למעלה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מעליו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד העליון בפריסה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

הזזת הפקד הנבחר למטה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מתחתיו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד התחתון בפריסה.

Ctrl+מקש חץ למטה

הגדלת הרוחב של הפקד הנבחר (ימינה) בפיקסל

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מגדילה את הרוחב של הפריסה כולה.

Shift+מקש חץ ימינה

הפחתת הרוחב של הפקד הנבחר (שמאלה) בפיקסל

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מקטינה את הרוחב של הפריסה כולה.

Shift+מקש חץ שמאלה

הפחתת הגובה של הפקד הנבחר (מהקצה התחתון) בפיקסל

Shift+מקש חץ למעלה

הגדלת הגובה של הפקד הנבחר (מהקצה התחתון) בפיקסל

Shift+מקש חץ למטה

עריכה באמצעות פקדים בטופס הדוח עיצוב

לביצוע פעולה זו

הקש על

העתקת הפקד הנבחר ללוח

Ctrl+C

גזירת הפקד הנבחר והדבקתו בלוח

Ctrl+X

הדבקת תוכן הלוח בפינה השמאלית העליונה של המקטע הנבחר

Ctrl+V

העברת הפקד הנבחר ימינה (למעט פקדים שמהווים חלק מפריסה)

מקש החץ ימינה או מקש Ctrl+מקש חץ ימינה כדי לנוע בהפרשים קבועים קטנים יותר

העברת הפקד הנבחר שמאלה (למעט פקדים שמהווים חלק מפריסה)

מקש חץ שמאלה או Ctrl+מקש חץ שמאלה כדי לנוע בהפרשים קבועים קטנים יותר

העברת הפקד הנבחר למעלה (למעט פקדים שמהווים חלק מפריסה)

מקש החץ למעלה או מקש Ctrl+מקש חץ למעלה כדי לנוע בהפרשים קבועים קטנים יותר

העברת הפקד הנבחר למטה (למעט פקדים שמהווים חלק מפריסה)

מקש החץ למטה או מקש Ctrl+מקש חץ למטה כדי לנוע בהפרשים קבועים קטנים יותר

הגדלת גובה הפקד הנבחר

הערה: אם נעשה שימוש באפשרות זו עם פקד שנמצא בפריסה כלשהי, הגודל של שורת הפריסה כולה ישתנה.

Shift+מקש חץ למטה

הגדלת רוחב הפקד הנבחר

הערה: אם נעשה שימוש באפשרות זו עם פקד שנמצא בפריסה כלשהי, הגודל של עמודת הפריסה כולה ישתנה.

Shift+מקש חץ ימינה

הקטנת גובה הפקד הנבחר

הערה: אם נעשה שימוש באפשרות זו עם פקד שנמצא בפריסה כלשהי, הגודל של שורת הפריסה כולה ישתנה.

Shift+מקש חץ למעלה

הקטנת רוחב הפקד הנבחר

הערה: אם נעשה שימוש באפשרות זו עם פקד שנמצא בפריסה כלשהי, הגודל של עמודת הפריסה כולה ישתנה.

Shift+מקש חץ שמאלה

ניווט בתצוגת טופס

עבוד בתצוגה טופס כאשר ברצונך להזין נתונים בטופס.

ניווט בין שדות ורשומות

קיצורי מקשים אלה פועלים במצב ניווט בתצוגת טופס.

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר לשדה הבא

מקש Tab

מעבר לשדה הקודם

Shift+Tab

מעבר לפקד האחרון בטופס והישארות ברשומה הנוכחית

End

מעבר לפקד האחרון בטופס והעברת המוקד לרשומה האחרונה

Ctrl+End

מעבר לפקד הראשון בטופס והישארות ברשומה הנוכחית

Home

מעבר לפקד הראשון בטופס והעברת המוקד לרשומה הראשונה

Ctrl+Home

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הבאה

Ctrl+Page Down

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הקודמת

Ctrl+Page Up

מעבר לרשומה מסוימת

Alt+F5
(לאחר מכן, בתיבה מספר הרשומה, הקלד את מספר הרשומה והקש Enter)

ניווט בטפסים הכוללים יותר מעמוד אחד

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר עמוד אחד מטה; בסוף הרשומה, מעבר אל העמוד המקביל ברשומה הבאה

Page Down

מעבר עמוד אחד מעלה; בסוף הרשומה, מעבר אל העמוד המקביל ברשומה הקודמת

Page Up

ניווט בין טופס ראשי לטופס משנה

לביצוע פעולה זו

הקש על

כניסה לטופס המשנה מהשדה הקודם בטופס הראשי

מקש Tab

כניסה לטופס המשנה מהשדה הבא בטופס הראשי

Shift+Tab

יציאה מטופס המשנה ומעבר לשדה הבא בטופס הראשי או ברשומה הבאה

Ctrl+Tab

יציאה מטופס המשנה ומעבר לשדה הקודם בטופס הראשי או ברשומה הקודמת

Ctrl+Shift+Tab

ניווט בתצוגה לפני הדפסה ובתצוגת פריסה לפני הדפסה

לביצוע פעולה זו

הקש על

פתח את תיבת הדו-שיח הדפסה מתוך 'הדפס' (עבור גליונות נתונים, טפסים ודוחות)

Ctrl+P

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (עבור טפסים ודוחות)

S

הגדלה או הקטנה של חלק מהעמוד

Z

ביטול הצגה לפני הדפסה או הצגה לפני פריסה

C או ESC

גלילה מטה ברווחים קטנים

מקש החץ למטה

גלילה מטה של מסך מלא אחד

Page Down

מעבר לתחתית העמוד

Ctrl+מקש חץ למטה

גלילה מעלה ברווחים קטנים

מקש החץ למעלה

גלילה מעלה של מסך מלא אחד

Page Up

מעבר לראש העמוד

Ctrl+מקש חץ למעלה

גלילה ימינה ברווחים קטנים

מקש חץ ימינה

מעבר לקצה הימני של העמוד

End

מעבר לפינה הימנית התחתונה של העמוד

Ctrl+End

גלילה שמאלה ברווחים קטנים

מקש החץ שמאלה

מעבר לקצה השמאלי של העמוד

Home

מעבר לפינה השמאלית העליונה של העמוד

Ctrl+Home

מעבר אל תיבת מספר העמוד

Alt+F5
(לאחר מכן, הקלד את מספר העמוד והקש Enter)

עבודה עם חלוניות

שימוש בחלונית דיאגרמה

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר בין טבלאות, תצוגות ופונקציות (וקווי צירוף, אם זמינים)

מקש Tab או Shift+Tab

עבור בין עמודות בטבלה, תצוגה או פונקציה

מקשי החצים

בחר את עמודת הנתונים הנבחרת לפלט

מקש רווח או סימן חיבור (+)

הסר את עמודת הנתונים הנבחרת מפלט השאילתה

מקש רווח או סימן חיסור (-)

הסרת הטבלה, התצוגה, הפונקציה או קו החיבור שנבחרו מהשאילתה

Delete

הערה: אם נבחרו פריטים מרובים, הקשה על מקש רווח משפיעה על כל הפריטים שנבחרו. בחר בפריטים מרובים על-ידי לחיצה ממושכת על מקש Shift תוך כדי בחירת הפריטים עצמם. החלף את המצב הנבחר של פריט יחיד על-ידי לחיצה ממושכת על המקש Ctrl תוך בחירה בפריט עצמו.

שימוש בחלונית רשת

לביצוע פעולה זו

הקש על

עבור בין תאים

מקשי החצים, מקש Tab או Shift+Tab

עבור לשורה האחרונה בעמודה הנוכחית

Ctrl+מקש חץ למטה

עבור לשורה הראשונה בעמודה הנוכחית

Ctrl+מקש חץ למעלה

עבור לתא השמאלי העליון בקטע הגלוי של הרשת

Ctrl+Home

עבור לתא הימני התחתון

Ctrl+End

עבור בתוך רשימה נפתחת

מקש החץ למעלה או למטה

בחר עמודת רשת שלמה

Ctrl+מקש רווח

החלפת מצב בין מצב עריכה למצב של בחירת תא

F2

העתקת טקסט נבחר בתא ללוח (במצב עריכה)

Ctrl+C

גזירת טקסט נבחר בתא והעברתו ללוח (במצב עריכה)

Ctrl+X

הדבקת טקסט מהלוח (במצב עריכה)

Ctrl+V

החלפה בין מצב הוספה לבין מצב הקלדה על טקסט קיים בזמן עריכת תא

מקש Insert

החלפת מצב של תיבת הסימון בעמודה פלט

הערה: אם נבחרו מספר פריטים, הקשה על מקש זה משפיעה על כל הפריטים שנבחרו.

מקש הרווח

נקה תוכנו הנבחר של התא

Delete

נקה את כל הערכים בעמודת רשת נבחרת

Delete

שימוש בחלונית SQL

באפשרותך להשתמש במקשי Windows בעת עבודה בחלונית SQL. לדוגמה, באפשרותך להשתמש במקש Ctrl+מקשי חצים כדי לעבור בין מילים, והפקודות 'גזור', 'העתק' ו'הדבק' בכרטיסיה 'בית' ממשיכות לפעול כתמיד. באפשרותך להוסיף טקסט בלבד; מצב הקלדה על טקסט אינו זמין.

הערה    בתצוגת SQL, CTRL+A (המשמש לבחירת כל הטקסט) נתמך רק ב- Microsoft 365, Access 2016 לחץ על הפעלה, ו- Access 2019. לחלופין, הקש F2.

שימוש בחלונית 'רשימת שדות' עם טופס או דוח בתצוגת עיצוב או בתצוגת פריסה

לביצוע פעולה זו

הקש על

הצגה או הסתרה של החלונית רשימת שדות

Alt+F8

הוספת השדה הנבחר למקטע הפרטים של הטופס או הדוח

Enter

מעבר למעלה או למטה בחלונית רשימת שדות

מקש החץ למעלה או מקש החץ למטה

מעבר בין החלוניות העליונות ו התחתוניות של רשימת השדות

מקש Tab

בחירת טקסט או נתונים

בחירת שדה או רשומה

הערה: כדי לבטל בחירה, השתמש במקש החץ ההפוך.

לביצוע פעולה זו

הקש על

בחירת השדה הבא

מקש Tab

מעבר בין מצב עריכה (כאשר נקודת הכניסה מוצגת) לבין מצב ניווט בגליון נתונים

F2

יציאה ממצב ניווט בטופס או בדוח

Esc

החלפה בין בחירת הרשומה הנוכחית והשדה הראשון של הרשומה הנוכחית, במצב ניווט

Shift+מקש רווח

הרחבת הבחירה לרשומה הקודמת, אם הרשומה הנוכחית נבחרה

Shift+חץ למעלה

בחירת כל הרשומות

CTRL+A

בחירת טקסט בשדה

לביצוע פעולה זו

הקש על

שינוי גודלו של הקטע הנבחר בתו אחד ימינה

Shift+מקש חץ ימינה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר במילה אחת ימינה

Ctrl+Shift+מקש חץ ימינה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר בתו אחד שמאלה

Shift+מקש חץ שמאלה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר במילה אחת שמאלה

Ctrl+Shift+מקש חץ שמאלה

הרחבת בחירה

לביצוע פעולה זו

הקש על

הפעלת מצב הרחבה

הערה: בתצוגת גליון נתונים, בחירה מורחבת מופיעה בפינה השמאלית התחתונה של החלון

F8
(הקשה חוזרת על F8 מרחיבה את הבחירה למילה, לשדה, להקלטה ול כל הרשומות)

הרחבת בחירה לשדות סמוכים באותה שורה בתצוגת גליון נתונים

מקש החץ שמאלה או ימינה

הרחבת בחירה לשורות סמוכות בתצוגת גליון נתונים

מקש החץ למעלה או למטה

ביטול ההרחבה הקודמת

Shift+F8

ביטול מצב הרחבה

Esc

חיפוש והחלפה של טקסט או נתונים

לביצוע פעולה זו

הקש על

פתיחת הכרטיסיה חיפוש בתיבתהדו-שיח חיפוש והחלפה (בתצוגת גליון נתונים ות תצוגת טופס בלבד)

Ctrl+F

פתיחת הכרטיסיה החלפה בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה (בתצוגת גליון נתונים ות תצוגת טופס בלבד)

Ctrl+H

חפש את המופע הבא של הטקסט שצוין בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כאשר תיבת הדו-שיח סגורה (בתצוגת גליון נתונים ות תצוגת טופס בלבד)

Shift+F4

עריכת טקסט או נתונים

העברת נקודת הכניסה בשדה

הערה: אם נקודת הכניסה אינה נראית, הקש F2 כדי להציגה.

לביצוע פעולה זו

הקש על

העברת נקודת הכניסה תו אחד ימינה

מקש החץ ימינה

העברת נקודת הכניסה מילה אחת ימינה

Ctrl+חץ ימינה

העברת נקודת הכניסה תו אחד שמאלה

מקש החץ שמאלה

העברת נקודת הכניסה מילה אחת שמאלה

Ctrl+מקש חץ שמאלה

הזזת נקודת הכניסה לסוף השדה, בשדות של שורה בודדת; או העבר אותו לסוף השורה בשדות מרובי שורה

End

העברת נקודת הכניסה לסוף השדה, בשדות מרובי שורות

Ctrl+End

העברת נקודת הכניסה לתחילת השדה, בשדות של שורה אחת; או העברתה לתחילת השורה בשדות מרובי שורות

Home

העברת נקודת הכניסה להתחלת השדה, בשדות מרובי שורות

Ctrl+Home

העתקה, העברה או מחיקה של טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש על

העתקת הקטע הנבחר ללוח

Ctrl+C

גזירת הקטע הנבחר והדבקתו בלוח

Ctrl+X

הדבקת תוכן הלוח בנקודת הכניסה

Ctrl+V

מחיקת הקטע הנבחר או התו מימין לנקודת הכניסה

Backspace

מחיקת הקטע הנבחר או התו מימין לנקודת הכניסה

Delete

מחיקת כל התווים מימין לנקודת הכניסה

Ctrl+Delete

ביטול שינויים

לביצוע פעולה זו

הקש על

ביטול הקלדה

Ctrl+Z או Alt+Backspace

ביטול שינויים בשדה הנוכחי או ברשומה הנוכחית

Esc
(אם הן השדה הנוכחי וגם הרשומה הנוכחית השתנו, הקש Esc פעמיים כדי לבטל שינויים, תחילה בשדה הנוכחי ולאחר מכן ברשומה הנוכחית)

הזנת נתונים בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס

לביצוע פעולה זו

הקש על

הוספת התאריך הנוכחי

Ctrl+נקודה-פסיק (;)

הוספת השעה הנוכחית

Ctrl+Shift+נקודתיים (:)

הוספת ערך ברירת המחדל עבור שדה

Ctrl+Alt+מקש רווח

הוספת הערך מאותו שדה ברשומה הקודמת

Ctrl+גרש (')

הוספת רשומה חדשה

Ctrl+סימן חיבור (+)

בגליון נתונים, מחיקת הרשומה הנוכחית

Ctrl+סימן חיסור (-)

שמירת שינויים ברשומה הנוכחית

Shift+Enter

מעבר בין הערכים בתיבת סימון או בלחצן אפשרויות

מקש הרווח

הוספת שורה חדשה בשדה טקסט קצר או טקסט ארוך

Ctrl+Enter

רענון שדות עם הנתונים הנוכחיים

לביצוע פעולה זו

הקש על

חישוב מחדש של השדות בחלון

F9

הפעלה מחדש של שאילתות על הטבלאות המשמשות כבסיס; בטופס משנה, ההפעלה מחדש של השאילתות מתבצעת בטבלה המשמשת כבסיס עבור טופס המשנה בלבד

Shift+F9
לחלופין,
F5

רענון התוכן של תיבת רשימה או תיבה משולבת מסוג שדה בדיקת מידע

F9

ניווט בטבלאות ותאים

עבודה וניווט בטבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר לתא הבא

מקש Tab

מעבר לתא הקודם

Shift+Tab

מעבר לשורה הבאה

מקש החץ למטה

מעבר לשורה הקודמת

מקש החץ למעלה

הוספת טאב בתא

Ctrl+Tab

התחלת פיסקה חדשה.

Enter

הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה

מקש Tab בסוף השורה האחרונה

ניווט בטבלאות או בתאים

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר תו אחד שמאלה

מקש החץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה

מקש החץ ימינה

מעבר שורה אחת למעלה

מקש החץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה

מקש החץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה

Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה

Ctrl+מקש חץ ימינה

מעבר לסוף שורה

End

מעבר לתחילת שורה

Home

מעבר פיסקה אחת למעלה

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה

Ctrl+מקש חץ למטה

מעבר לסוף תיבת טקסט

Ctrl+End

מעבר לתחילת תיבת טקסט

Ctrl+Home

חזרה על פעולת החיפוש הקודמת

Shift+F4

קבלת עזרה עבור Access

חלון העזרה מספק את כל Access העזרה הזמין.

לביצוע פעולה זו

הקש על

פתיחת החלון עזרה

F1

חזור אל דף Access 'עזרה'

Alt+Home

בחירת הפריט הבא בחלון עזרה

מקש Tab

בחירת הפריט הקודם בחלון עזרה

Shift+Tab

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר

Enter

ברשימה Accessעזרה, הרחב או כווץ את הפריט שנבחר

Enter

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא

מקש Tab

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים

Shift+Tab

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו

Enter

חזרה לנושא העזרה קודם (לחצן אחורה)

Alt+מקש חץ שמאלה או Backspace

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה)

Alt+מקש חץ ימינה

גלילה למעלה ולמטה במקטעים קטנים בתוך נושא העזרה המוצג כעת

מקש החץ למעלה או למטה

גלילה למעלה ולמטה במקטעים גדולים, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג הנוכח

Page Up או Page Down

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

Esc

רענון החלון (לחצן רענן)

F5

הדפסת נושא העזרה הנוכחי

Ctrl+P
(אם הסמן אינו נמצא בנושא העזרה הנוכחי, הקש F6 ולאחר מכן הקש Ctrl+P)

שינוי מצב החיבור

F6 ולאחר מכן הקש ENTER כדי לפתוח את רשימת האפשרויות

מעבר בין אזורים בחלון העזרה; לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים והרשימה חיפוש

F6

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה

מקש החץ למעלה או למטה

בתוכן העניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר

Enter

קיצורי מקשים שונים

לביצוע פעולה זו

הקש על

הצגת כתובת ההיפר-קישור (URL) המלאה עבור היפר-קישור שנבחר

F2

בדיקת איות

F7

פתיחת התיבה שינוי גודל תצוגה כדי להזין בצורה נוחה ביטויים וטקסט אחר באזורי קלט קטנים

Shift+F2

הפעלת בונה

Ctrl+F2

העתקת צילום מסך של המסך כולו ללוח

הדפסת מסך

העתקת צילום מסך של החלון הנוכחי ללוח

Alt+Print Screen

הצגת קבוצת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות

Ctrl+מקש חץ למטה

יציאה Access

Alt+F4

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×