היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הפונקציה מחזירה צבירה ברשימה או במסד נתונים. הפונקציה AGGREGATE יכולה להחיל פונקציות צבירה שונות על רשימה או על מסד נתונים עם האפשרות להתעלם משורות מוסתרות וערכי שגיאה.

תחביר

תבנית הפניה

AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)‎

תבנית מערך

AGGREGATE(function_num, options, array, [k])‎

תחביר הפונקציה AGGREGATE מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Function_num     נדרש. מספר מ- 1 עד 19 המציין באיזו פונקציה ייעשה שימוש.

Function_num

פונקציה

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC

 • אפשרויות     נדרש. ערך מספרי הקובע מאילו ערכים יש להתעלם בטווח ההערכה של הפונקציה.

  הערה: הפונקציה לא תתעלם משורות מוסתרות, מסכומי ביניים מקוננים או מצבירות מקוננות אם ארגומנט המערך כולל חישוב, לדוגמה: ‎=AGGREGATE(14,3,A1:A100*(A1:A100>0),1)‎

אפשרות

אופן פעולה

0 או מושמט

התעלמות מפונקציות SUBTOTAL ו- AGGREGATE מקוננות

1

התעלמות משורות מוסתרות, מפונקציות SUBTOTAL ו- AGGREGATE מקוננות

2

התעלמות מערכי שגיאה, מפונקציות SUBTOTAL ו- AGGREGATE מקוננות

3

התעלמות משורות מוסתרות, ערכי שגיאה, פונקציות SUBTOTAL ו- AGGREGATE מקוננות

4

ללא התעלמות

5

התעלמות משורות מוסתרות

6

התעלמות מערכי שגיאה

7

התעלמות משורות מוסתרות וערכי שגיאה

 • Ref1     נדרש. הארגומנט המספרי הראשון עבור פונקציות המכילות ארגומנטים מספריים מרובים שעבורם ברצונך לקבל את ערך הצבירה.

 • Ref2‏,...‎     אופציונלי. ארגומנטים מספריים מ- 2 עד 253 שעבורם ברצונך לקבל את ערך הצבירה.

  עבור פונקציות המקבלות מערך, ref1 הוא מערך, נוסחת מערך או הפניה לטווח תאים שעבורם ברצונך לקבל את ערך הצבירה. Ref2 הוא ארגומנט שני הנדרש עבור פונקציות מסוימות. הפונקציות הבאות דורשות ארגומנט ref2:

פונקציה

LARGE(array,k)‎

SMALL(array,k)‎

PERCENTILE.INC(array,k)‎

QUARTILE.INC(array,quart)‎

PERCENTILE.EXC(array,k)‎

QUARTILE.EXC(array,quart)‎

הערות

Function_num :

 • ברגע שתקליד את הארגומנט function_num בעת הזנת הפונקציה AGGREGATE בתא בגליון העבודה, תראה רשימה של כל הפונקציות שבהן ניתן להשתמש בתור ארגומנטים.

שגיאות:

 • אם ארגומנט ref שני נדרש אך לא סופק, הפונקציה AGGREGATE מחזירה #VALUE! שגיאת ‎#REF!‎.

 • אם אחת או יותר מההפניות הן הפניות תלת-ממדיות, הפונקציה AGGREGATE מחזירה את ערך #VALUE! ערך שגיאה‎.

סוג טווח:

 • הפונקציה AGGREGATE תוכננה עבור עמודות נתונים, או טווחים אנכיים. היא אינה מיועדת לשורות נתונים או לטווחים אופקיים. לדוגמה, בעת סיכום ביניים של טווח אופקי באמצעות אפשרות 1, כגון AGGREGATE(1, 1, ref1)‎, הסתרת עמודה אינה משפיעה על ערך סכום הצבירה. אולם, הסתרת שורה בטווח אנכי כן משפיעה על הצבירה.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

‎#DIV/0!‎

82

72

65

30

95

‎#NUM!‎

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=AGGREGATE(‎4, 6, A1:A11)‎

מחשבת את הערך המרבי תוך התעלמות מערכי שגיאה בטווח

96

‎=AGGREGATE(‎14, ‎6, A1:A11, 3)‎

מחשבת את הערך השלישי בגודלו תוך התעלמות מערכי שגיאה בטווח

72

‎=AGGREGATE(‎15, ‎6, A1:A11)‎

הם יחזירו #VALUE! שגיאת ‎#REF!‎. הסיבה היא ש- AGGREGATE מצפה לארגומנט ref שני, מאחר שהפונקציה (SMALL) דורשת ארגומנט כזה.

‎#VALUE!‎

‎=AGGREGATE(‎12, ‎2, A1:A11, B1:B11)‎

מחשבת את החציון תוך התעלמות מערכי שגיאה בטווח

68

‎=MAX(A1:A2)‎

תחזיר ערך שגיאה, מכיוון שקיימים ערכי שגיאה בטווח ההערכה.

‎#DIV/0!‎

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×