BIN2HEX (הפונקציה BIN2HEX)

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה BIN2HEX והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

פונקציה זו ממירה מספר בינארי למספר הקסדצימאלי.

תחביר

BIN2HEX(number, [places])‎

תחביר הפונקציה BIN2HEX מכיל את הארגומנטים הבאים:

  • Number    נדרש. המספר הבינארי שברצונך להמיר. Number אינו יכול להכיל יותר מ- 10 תווים (10 סיביות). הסיבית החשובה ביותר ב- Number היא סיבית הסימן. 9 הסיביות הנותרות הן סיביות סדר גודל. מספרים שליליים מיוצגים בשיטת המשלים ל- 2.

  • Places    אופציונלי. מספר התווים שבהם יש להשתמש. אם תשמיט את places, הפונקציה BIN2HEX תשתמש במספר התווים המזערי הדרוש. places שימושי לריפוד הערך המוחזר באפסים (0) מובילים.

הערות

  • אם number אינו מספר בינארי חוקי, או אם number מכיל יותר מ-10 תווים (10 סיביות), הפונקציה BIN2HEX מחזירה את ה#NUM! ערך שגיאה‎.

  • אם number הוא מספר שלילי, הפונקציה BIN2HEX תתעלם מ- places ותחזיר מספר הקסדצימאלי בן 10 תווים.

  • אם BIN2HEX דורש יותר מתווי מקומות, הפונקציה מחזירה את ה#NUM! ‎#NUM!‎.

  • אם places אינו מספר שלם, הוא יעוגל.

  • אם places אינו ערך מספרי, הפונקציה BIN2HEX מחזירה את ה#VALUE! ערך שגיאה‎.

  • אם places הוא שלילי, הפונקציה BIN2HEX מחזירה את ה#NUM! ‎.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=BIN2HEX(11111011, 4)‎

ממירה את הערך הבינארי 11111011 לערך הקסדצימאלי עם 4 תווים

00FB

‎=BIN2HEX(1110)‎

ממירה את הערך הבינארי 1110 לערך הקסדצימאלי

E

‎=BIN2HEX(1111111111)‎

ממירה את הערך הבינארי 1111111111 לערך הקסדצימאלי

FFFFFFFFFF

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

×