היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה DAVERAGE והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

פונקציה זו מחשבת את ממוצע הערכים בשדה (עמודה) של רשומות ברשימה או מסד נתונים המקיימים תנאים שציינת.

תחביר

‎DAVERAGE(database, field, criteria)‎

תחביר הפונקציה DAVERAGE מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Database     הוא טווח התאים המרכיב את הרשימה או את מסד הנתונים. מסד נתונים הוא רשימה של נתונים הקשורים זה בזה, שבו שורות של נתונים קשורים הן רשומות והעמודות הן שדות. השורה הראשונה ברשימה מכילה תוויות לכל עמודה.

 • Field     מציין את העמודה שבה משתמשת הפונקציה. הזן את תווית העמודה מוקפת במרכאות כפולות, כגון "Age" או "Yield" או כמספר (ללא מרכאות) המייצג את מיקום העמודה ברשימה: 1 לעמודה הראשונה, 2 לעמודה השניה וכן הלאה.

 • Criteria     הוא טווח התאים המכיל את התנאים שציינת. באפשרותך להשתמש בכל טווח עבור הארגומנט criteria, כל עוד הוא כולל תווית עמודה אחת לפחות ותא אחד לפחות מתחת לתווית העמודה שבה תציין תנאי לעמודה.

הערות

 • באפשרותך להשתמש בכל טווח עבור הארגומנט criteria, כל עוד הוא כולל תווית עמודה אחת לפחות ותא אחד לפחות מתחת לתווית העמודה המשמשת לציון התנאי.

  לדוגמה, אם הטווח G1:G2 מכיל את תווית העמודה Income ב- G1 ואת הכמות 10,000 ב- G2, תוכל להגדיר את הטווח כ- MatchIncome ולהשתמש בשם זה כארגומנט הקריטריון בפונקציות מסד הנתונים.

 • אף על פי שניתן למקם את הטווח criteria בכל מקום בגליון העבודה, אל תציב את הטווח criteria מתחת לרשימה. אם תוסיף מידע לרשימה, המידע החדש יתווסף לשורה הראשונה מתחת לרשימה. אם השורה מתחת לרשימה אינה ריקה, ל- Excel לא תהיה אפשרות להוסיף את המידע החדש.

 • ודא כי טווח הקריטריונים אינו חופף לרשימה.

 • כדי לבצע פעולה על עמודה שלמה במסד נתונים, הוסף שורה ריקה מתחת לתוויות העמודות בטווח criteria.

דוגמאות

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

Tree

Height

Age

Yield

Profit

Height

‎‎=Apple

>10

<16

‎‎=Pear

Tree

Height

Age

Yield

Profit

Apple

18

20

14

105

Pear

12

12

10

96

Cherry

13

14

9

105

Apple

14

15

10

75

Pear

9

8

8

76.8

Apple

8

9

6

45

נוסחה

תיאור

תוצאה

=DAVERAGE(A4:E10, "Yield", A1:B2)

התנובה הממוצעת של עצי תפוח בעלי גובה גדול מ- 10.

12

=DAVERAGE(A4:E10, 3, A4:E10)

הגיל הממוצע של כל העצים במסד הנתונים.

13

דוגמאות של criteria

 • הקלדת סימן שוויון בתא מציינת כי ברצונך להזין נוסחה. להצגת טקסט הכולל סימן שוויון, הקף את הטקסט ואת סימן השוויון במרכאות כפולות, כך:

  "‎=Davolio"

  עשה זאת גם אם אתה מזין ביטוי (שילוב של נוסחאות, אופרטורים וטקסט) וברצונך להציג את סימן השוויון במקום ש- Excel ישתמש בו בחישוב. לדוגמה:

  =''=entry''

  כאשר entry  הוא הטקסט או הערך שברצונך למצוא. לדוגמה:

מה שאתה מקליד בתא

מה ש- Excel מעריך ומציג

‎="=Davolio"‎

‎=Davolio

‎="=3000"

‎=3000

 • בעת סינון נתוני טקסט, אין הבחנה ב- Excel בין תווים של אותיות רישיות ואותיות קטנות. עם זאת, באפשרותך להשתמש בנוסחה כדי לבצע חיפוש תלוי-רישיות. לקבלת דוגמה, ראה סינון טקסט באמצעות חיפוש תלוי רישיות בהמשך מאמר זה.

המקטעים שלהלן מספקים דוגמאות לקריטריונים מורכבים.

קריטריונים מרובים בעמודה אחת

לוגיקה בוליאנית:     (Salesperson = "Davolio" OR Salesperson = "Buchanan"‎)

לחיפוש שורות התואמות קריטריונים מרובים עבור עמודה אחת, הקלד את הקריטריונים זה ישירות מתחת זה בשורות נפרדות בטווח הקריטריונים.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (B1:B3) מציג את השורות בהן מופיע "Davolio" או "Buchanan" בעמודה Salesperson ‏(A8:C10).

 

A

B

C

1

סוג

איש מכירות

Sales

2

‎=Davolio

3

‎=Buchanan

4

5

6

סוג

איש מכירות

מכירות

7

Beverages

Suyama

$5122

8

Meat

Davolio

$450

‎9

produce

Buchanan

$6328

‎10

Produce

Davolio

$6544

קריטריונים מרובים בעמודות מרובות כאשר כל הקריטריונים חייבים להיות True

לוגיקה בוליאנית:     (Type = "Produce" AND Sales > 1000)

לחיפוש שורות התואמות קריטריונים מרובים בעמודות מרובות, הקלד את כל הקריטריונים באותה שורה בטווח הקריטריונים.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (A1:C2) מציג את כל השורות בהן מופיע "Produce" בעמודה Type וערך גדול מ- $1,000 בעמודה Sales ‏(A9:C10).

 

A

B

C

1

סוג

איש מכירות

Sales

2

‎=Produce

‎>1000

3

4

5

6

סוג

איש מכירות

מכירות

7

Beverages

Suyama

$5122

8

Meat

Davolio

$450

‎9

produce

Buchanan

$6328

‎10

Produce

Davolio

$6544

קריטריונים מרובים בעמודות מרובות כאשר כל קריטריון יכול להיות True

לוגיקה בוליאנית:     (Type = "Produce" OR Salesperson = "Davolio")

לחיפוש שורות התואמות קריטריונים מרובים בעמודות מרובות, כאשר כל קריטריון יכול להיות True, הקלד את הקריטריונים בשורות שונות בטווח הקריטריונים.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (A1:B3) מציג את כל השורות בהן מופיע "Produce" בעמודה Type או "Davolio" בעמודה Salesperson ‏(A8:C10).

 

A

B

C

1

סוג

איש מכירות

Sales

2

‎=Produce

3

‎=Davolio

4

5

6

סוג

איש מכירות

מכירות

7

Beverages

Suyama

$5122

8

Meat

Davolio

$450

‎9

produce

Buchanan

$6328

‎10

Produce

Davolio

$6544

קבוצות מרובות של קריטריונים כאשר כל קבוצה כוללת קריטריונים עבור עמודות מרובות

לוגיקה בוליאנית:     ‎( (Salesperson = "Davolio" AND Sales >3000) OR (Salesperson = "Buchanan" AND Sales > 1500) )‎

לחיפוש שורות התואמות קבוצות מרובות של קריטריונים, כאשר כל קבוצה כוללת קריטריונים עבור עמודות מרובות, הקלד כל קבוצה של קריטריונים בשורה נפרדת.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (B1:C3) מציג את השורות בהן מופיעים הן "Davolio" בעמודה Salesperson והן ערך גדול מ- $3,000 בעמודה Sales, או מציג את השורות בהן מופיע "Buchanan" בעמודה Salesperson וערך גדול מ- $1,500 בעמודה Sales‏ (A9:C10).

 

A

B

C

1

סוג

איש מכירות

Sales

2

‎=Davolio

‎>3000

3

‎=Buchanan

‎>1500

4

5

6

סוג

איש מכירות

מכירות

7

Beverages

Suyama

$5122

8

Meat

Davolio

$450

‎9

produce

Buchanan

$6328

‎10

Produce

Davolio

$6544

קבוצות מרובות של קריטריונים כאשר כל קבוצה כוללת קריטריונים עבור עמודה אחת

לוגיקה בוליאנית:     ( (Sales > 6000 AND Sales < 6500 ) OR (Sales < 500) )

לחיפוש שורות התואמות קבוצות מרובות של קריטריונים, כאשר כל קבוצה כוללת קריטריונים עבור עמודה אחת, כלול עמודות מרובות עם אותה כותרת עמודה.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (C1:D3) מציג שורות הכוללות ערכים בטווח שבין 6,000 ל- 6,500 וערכים קטנים מ- 500 בעמודה Sales ‏(A8:C10).

 

A

B

C

D

1

סוג

איש מכירות

Sales

Sales

2

‎>6000

‎<6500

3

‎500

4

5

6

סוג

איש מכירות

מכירות

7

Beverages

Suyama

$5122

8

Meat

Davolio

$450

‎9

produce

Buchanan

$6328

‎10

Produce

Davolio

$6544

קריטריונים לחיפוש ערכי טקסט החולקים תווים מסוימים, אך לא חולקים תווים אחרים

לחיפוש ערכי טקסט החולקים תווים מסוימים, אך לא חולקים תווים אחרים, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • הקלד תו אחד או יותר ללא סימן שוויון (=‏) כדי לחפש שורות עם ערך טקסט בעמודה המתחיל בתווים אלה. לדוגמה, אם תקליד את הטקסט Dav כקריטריון, Excel יאתר את "Davolio", ‏"David" ו- "Davis".

 • השתמש בתו כללי.

  התווים הכלליים שלהלן יכולים לשמש כקריטריונים להשוואה.

השתמש ב:

כדי לחפש

? (סימן שאלה)

תו בודד כלשהו
לדוגמה, בר?ל מאתר את "ברזל" ואת "בראל"

* (כוכבית)

מספר כלשהו של תווים
לדוגמה, ‎בר* מאתר את "ברזיל" ואת "ברזל"

~ ואחריו ?, * או ~

סימן שאלה, כוכבית או סימן ~ (טילדה)
לדוגמה, קר91~? מאתר את "קר91?"

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (A1:B3) מציג שורות עם "Me" כאותיות הראשונות בעמודה Type או שורות בהן התו השני שווה ל- "u" בעמודה Salesperson ‏(A7:C9).

 

A

B

C

1

סוג

איש מכירות

Sales

2

אני

3

‎=?u*‎

4

5

6

סוג

איש מכירות

מכירות

7

Beverages

Suyama

$5122

8

Meat

Davolio

$450

‎9

produce

Buchanan

$6328

‎10

Produce

Davolio

$6544

קריטריונים שנוצרו כתוצאה מנוסחה

באפשרותך להשתמש בערך מחושב שהוא התוצאה של נוסחה בתור הקריטריון שלך. זכור את הנקודות החשובות הבאות:

 • הנוסחה חייבת להביא לערך של TRUE או FALSE.

 • מאחר שאתה משתמש בנוסחה, הזן אותה כפי שאתה עושה בדרך כלל ואל תקליד את הביטוי באופן הבא:

  =''=entry''

 • אל תשתמש בתווית עמודה עבור תוויות של קריטריונים; השאר את תוויות הקריטריונים ריקות, או השתמש בתווית שאינה תווית עמודה בטווח (בדוגמאות שלהלן, Calculated Average ו- Exact Match).

  אם אתה משתמש בתווית עמודה בנוסחה במקום בהפניה יחסית לתא או בשם טווח, Excel מציג ערך שגיאה כגון #NAME? או ‎#VALUE!‎ בתא המכיל את הקריטריון. באפשרותך להתעלם משגיאה זו מאחר שהיא אינה משפיעה על אופן סינון הטווח.

 • בנוסחה שבה אתה משתמש עבור קריטריונים, חייב להיעשות שימוש בהפניה יחסית לצורך הפניה לתא המתאים בשורה הראשונה (בדוגמאות שלהלן, C7 ו- A7).

 • כל שאר ההפניות בנוסחה חייבות להיות הפניות מוחלטות.

מקטעי המשנה שלהלן מספקים דוגמאות ספציפיות לקריטריונים הנוצרים כתוצאה מנוסחה.

סינון ערכים גדולים מהממוצע של כל הערכים בטווח הנתונים

בטווח הנתונים שלהלן (A6:D10), הטווח criteria ‏(D1:D2) מציג שורות הכוללות בעמודה Sales ערך גדול מהממוצע של כל ערכי Sales ‏(C7:C10). בנוסחה, "C7" מפנה אל העמודה המסוננת (C) של השורה הראשונה בטווח הנתונים (7).

 

A

B

C

D

1

סוג

איש מכירות

מכירות

Calculated Average

2

‎=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)‎

3

4

5

6

סוג

איש מכירות

מכירות

7

Beverages

Suyama

$5122

8

Meat

Davolio

$450

‎9

produce

Buchanan

$6328

‎10

Produce

Davolio

$6544

סינון טקסט באמצעות חיפוש תלוי רישיות

בטווח הנתונים (A6:D10), הטווח criteria ‏(D1:D2) מציג שורות שבהן מופיע "Produce" בעמודה Type תוך שימוש בפונקציה EXACT לביצוע חיפוש תלוי רישיות (A10:C10). בנוסחה, "A7" מפנה אל העמודה המסוננת (A) של השורה הראשונה בטווח הנתונים (7).

 

A

B

C

D

1

סוג

איש מכירות

מכירות

Exact Match

2

‎=EXACT(A7, "Produce")‎

3

4

5

6

סוג

איש מכירות

מכירות

7

Beverages

Suyama

$5122

8

Meat

Davolio

$450

‎9

produce

Buchanan

$6328

‎10

Produce

Davolio

$6544

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×