We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה DAYS360 והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

הפונקציה DAYS360 מחזירה את מספר הימים בין שני תאריכים, בהתבסס על שנה בת 360 ימים (שנים-עשר חודשים בני 30 יום), המשמשת בחישובים חשבונאיים מסוימים. השתמש בפונקציה זו לחישוב תשלומים אם המערכת החשבונאית שלך מבוססת על שנים-עשר חודשים בני 30 יום.

תחביר

‎DAYS360(start_date,end_date,[method])‎

תחביר הפונקציה DAYS360 מכיל את הארגומנטים הבאים:

  • Start_date, end_date    נדרש. שני התאריכים שברצונך לגלות את מספר הימים ביניהם. אם start_date מתרחש אחרי end_date, הפונקציה DAYS360 מחזירה מספר שלילי. יש להזין תאריכים באמצעות הפונקציה DATE, או לגזור אותם מתוצאות של נוסחאות או פונקציות אחרות. לדוגמה, השתמש ב- DATE(2008,5,23)‎ כדי להחזיר את היום ה- 23 במאי, 2008. בעת הזנת תאריכים כטקסט, עשויות להתגלות בעיות.

  • שיטה    אופציונלי. ערך לוגי המציין אם להשתמש בשיטה האמריקנית או האירופאית בחישוב.

שיטה

הגדרה

FALSE או מושמט

השיטה האמריקנית (NASD). אם תאריך ההתחלה הוא היום האחרון בחודש, הוא הופך לשווה ל- 30 באותו חודש. אם תאריך הסיום הוא היום האחרון בחודש ותאריך ההתחלה קודם ל- 30 בחודש, תאריך הסיום הופך לשווה ל- 1 בחודש הבא; אחרת, תאריך הסיום הופך לשווה ל- 30 באותו חודש.

TRUE

השיטה האירופאית. תאריכי התחלה וסיום החלים ביום ה- 31 של חודש מסוים הופכים ליום ה- 30 של אותו חודש.

הערה: תאריכים ב- Excel מאוחסנים כמספרים סידוריים רציפים כך שניתן יהיה להשתמש בהם בחישובים. כברירת מחדל, 1 בינואר, 1900 הוא המספר הסידורי 1, ו- 1 בינואר, 2008 הוא המספר הסידורי 39448 מאחר שהוא חל 39,447 ימים לאחר 1 בינואר, 1900.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

תאריכים

1-Jan-11

30-Jan-11

1-Feb-11

31-Dec-11

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=DAYS360(A3,A4)‎‎

מספר ימים בין 30/01/11 ו- 01/02/11, בהתבסס על שנה בת 360 ימים.

1

‎=DAYS360(A2,A5‎)‎‎

מספר ימים בין 01/01/11 ו- 31/12/11, בהתבסס על שנה בת 360 ימים.

360

‎‎=DAYS360(A2,A4)‎‎

מספר ימים בין 01/01/11 ו- 01/02/11, בהתבסס על שנה בת 360 ימים.

30

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×