היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה DCOUNTA והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

פונקציה זו מונה את כל התאים שאינם ריקים בשדה (עמודה) של רשומות ברשימה או מסד נתונים המקיימים תנאים שציינת.

הארגומנט field הוא אופציונלי. אם יושמט, הפונקציה DCOUNTA תמנה את כל הרשומות במסד הנתונים המתאימות לקריטריונים.

תחביר

‎DCOUNTA(database, field, criteria)‎

תחביר הפונקציה DCOUNTA מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Database    נדרש. טווח התאים המרכיב את הרשימה או את מסד הנתונים. מסד נתונים הוא רשימה של נתונים הקשורים זה בזה, שבו שורות של נתונים קשורים הן רשומות והעמודות הן שדות. השורה הראשונה ברשימה מכילה תוויות לכל עמודה.

 • Field    אופציונלי. מציין את העמודה שבה משתמשת הפונקציה. הזן את תווית העמודה מוקפת במרכאות כפולות, כגון "Age" או "Yield" או כמספר (ללא מרכאות) המייצג את מיקום העמודה ברשימה: 1 לעמודה הראשונה, 2 לעמודה השניה וכן הלאה.

 • Criteria    נדרש. טווח התאים המכיל את התנאים שציינת. באפשרותך להשתמש בכל טווח עבור הארגומנט criteria, כל עוד הוא כולל תווית עמודה אחת לפחות ותא אחד לפחות מתחת לתווית העמודה שבה תציין תנאי לעמודה.

הערות

 • באפשרותך להשתמש בכל טווח עבור הארגומנט criteria, כל עוד הוא כולל תווית עמודה אחת לפחות ותא אחד לפחות מתחת לתווית העמודה המשמשת לציון התנאי.

  לדוגמה, אם הטווח G1:G2 מכיל את תווית העמודה Income ב- G1 ואת הכמות $10,000 ב- G2, באפשרותך להגדיר את הטווח כ- MatchIncome ולהשתמש בשם זה כארגומנט criteria בפונקציות מסד הנתונים.

 • אף על פי שניתן למקם את הטווח criteria בכל מקום בגליון העבודה, אל תציב את הטווח criteria מתחת לרשימה. אם תוסיף מידע לרשימה, המידע החדש יתווסף לשורה הראשונה מתחת לרשימה. אם השורה מתחת לרשימה אינה ריקה, ל- Excel לא תהיה אפשרות להוסיף את המידע החדש.

 • ודא כי הטווח criteria אינו חופף לרשימה.

 • כדי לבצע פעולה על עמודה שלמה במסד נתונים, הוסף שורה ריקה מתחת לתוויות העמודות בטווח criteria.

דוגמאות

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים. אם אתה מעתיק אחת מהדוגמאות הבאות ל- Excel, הקפד לבחור את כל התאים בטבלה זו, כולל התא בפינה הימנית העליונה.

Tree

Height

Age

Yield

Profit

Height

‎="=Apple"‎

>10

<16

‎="=Pear"‎

Tree

Height

Age

Yield

Profit

Apple

18

20

14

105.0

Pear

12

12

10

96.0

Cherry

13

14

9

105.0

Apple

14

15

10

75.0

Pear

9

8

8

76.8

Apple

8

9

6

45.0

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=DCOUNTA(A4:E10,"Profit",A1:F2)‎

מונה את השורות (1) המכילות "Apple" בעמודה A בגובה >10 ו- <16. רק שורה 8 עומדת בשלושת התנאים הללו.

1

דוגמאות של criteria

 • בעת הזנת ‎=text בתא, Excel מפרש זאת כנוסחה ומנסה לחשב אותה. כדי להזין ‎=text כך ש- Excel לא ינסה לחשב זאת, השתמש בתחביר הבא:

  =''=entry''

  כאשר entry  הוא הטקסט או הערך שברצונך למצוא. לדוגמה:

מה שאתה מקליד בתא

מה ש- Excel מעריך ומציג

‎="=Davolio"‎

‎=Davolio

‎="=3000"

‎=3000

 • כאשר אתה מסנן נתוני טקסט, Excel אינו מבחין בין תווים של אותיות רישיות ואותיות קטנות. עם זאת, באפשרותך להשתמש בנוסחה כדי לבצע חיפוש תלוי-רישיות.

המקטעים שלהלן מספקים דוגמאות לקריטריונים מורכבים.

קריטריונים מרובים בעמודה אחת

לוגיקה בוליאנית:     (Salesperson = "Davolio" OR Salesperson = "Buchanan"‎)

לחיפוש שורות התואמות קריטריונים מרובים עבור עמודה אחת, הקלד את הקריטריונים זה ישירות מתחת זה בשורות נפרדות בטווח הקריטריונים.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (B1:B3) משמש לספירת השורות שבהן מופיע "Davolio" או "Buchanan" בעמודה Salesperson.

Salesperson

‎="=Davolio"‎

‎="=Buchanan"‎

קטגוריה

Salesperson

Sales

Beverages

Suyama

$5,122

Meat

Davolio

$450

produce

Buchanan

$6,328

Produce

Davolio

$6,544

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)‎

מונה את מספר השורות (3) ב- A6:C10 העומדות באחד התנאים של "Salesperson" בשורות 2 ו- 3.

‎‎=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3) ‎‎

קריטריונים מרובים בעמודות מרובות כאשר כל הקריטריונים חייבים להיות True

לוגיקה בוליאנית:     (Type = "Produce" AND Sales > 2000)

לחיפוש שורות התואמות קריטריונים מרובים בעמודות מרובות, הקלד את כל הקריטריונים באותה שורה בטווח הקריטריונים.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C12), טווח הקריטריונים (A1:C2) משמש לספירת השורות שבהן מופיע "Produce" בעמודה Category וערך גדול מ- $2,000 בעמודה Sales.

קטגוריה

Salesperson

Sales

‎="=Produce"‎

>2000

קטגוריה

Salesperson

Sales

Beverages

Suyama

$5,122

Meat

Davolio

$450

Produce

Buchanan

$935

Produce

Davolio

$6,544

Beverages

Buchanan

$3,677

Produce

Davolio

$3,186

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)‎

מונה את מספר השורות (2) ב- A6:C12 העומדות בתנאים בשורה 2 ( ‏="Produce" ו- >2000).

‎‎=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2) ‎‎

קריטריונים מרובים בעמודות מרובות כאשר כל קריטריון יכול להיות True

לוגיקה בוליאנית:     (Type = "Produce" OR Salesperson = "Davolio")

לחיפוש שורות התואמות קריטריונים מרובים בעמודות מרובות, כאשר כל קריטריון יכול להיות True, הקלד את הקריטריונים בשורות שונות בטווח הקריטריונים.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (A1:B3) מציג את כל השורות שבהן מופיע "Produce" בעמודה Type או "Davolio"

קטגוריה

Salesperson

‎="=Produce"‎

‎="=Davolio"‎

קטגוריה

Salesperson

Sales

Beverages

Suyama

$5,122

Meat

Davolio

$675

produce

Buchanan

$937

Produce

Buchanan

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎'=DCOUNTA(A6:C10,"Sales",A1:B3)‎

מונה את מספר השורת (2) ב- A6:C10 העומדות באחד מהתנאים ב- A1:C3, היכן שהשדה "Sales" אינו ריק.

‎=DCOUNTA(A6:C10, "Sales", A1:B3)‎

קבוצות מרובות של קריטריונים כאשר כל קבוצה כוללת קריטריונים עבור עמודות מרובות

לוגיקה בוליאנית:     ‎( (Salesperson = "Davolio" AND Sales >3000) OR (Salesperson = "Buchanan" AND Sales > 1500) )‎

לחיפוש שורות התואמות קבוצות מרובות של קריטריונים, כאשר כל קבוצה כוללת קריטריונים עבור עמודות מרובות, הקלד כל קבוצה של קריטריונים בשורה נפרדת.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (B1:C3) משמש לספירת השורות שבהן מופיעים הן "Davolio" בעמודה Salesperson והן ערך גדול מ- $3,000 בעמודה Sales, או את השורות שבהן מופיע "Buchanan" בעמודה Salesperson וערך גדול מ- $1,500 בעמודה Sales‏.

קטגוריה

Salesperson

Sales

‎="=Davolio"‎

‎>3000

‎="=Buchanan"‎

‎>1500

קטגוריה

Salesperson

Sales

Beverages

Suyama

$5,122

Meat

Davolio

$450

produce

Buchanan

$6,328

Produce

Davolio

$6,544

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)‎

מונה את מספר השורות (2) ב- A6:C10 העומדות בכל התנאים ב- B1:C3.

‎‎=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3) ‎‎

קבוצות מרובות של קריטריונים כאשר כל קבוצה כוללת קריטריונים עבור עמודה אחת

לוגיקה בוליאנית:     ( (Sales > 6000 AND Sales < 6500 ) OR (Sales < 500) )

לחיפוש שורות התואמות קבוצות מרובות של קריטריונים, כאשר כל קבוצה כוללת קריטריונים עבור עמודה אחת, כלול עמודות מרובות עם אותה כותרת עמודה.

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (C1:D3) משמש לספירת שורות הכוללות ערכים בטווח שבין $6,000 ל- $6,500 וערכים קטנים מ- $500 בעמודה Sales.

קטגוריה

Salesperson

Sales

Sales

‎>6000

‎<6500

‎500

קטגוריה

Salesperson

Sales

Beverages

Suyama

$5,122

Meat

Davolio

$450

produce

Buchanan

$6,328

Produce

Davolio

$6,544

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)‎

מונה את מספר השורות (2) העומדות בתנאים בשורה 2 (>6000 ו- <6500) או עומדות בתנאי בשורה 3 (<500).

‎‎=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3) ‎‎

קריטריונים לחיפוש ערכי טקסט החולקים תווים מסוימים, אך לא חולקים תווים אחרים

לחיפוש ערכי טקסט החולקים תווים מסוימים, אך לא חולקים תווים אחרים, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • הקלד תו אחד או יותר ללא סימן שוויון (=‏) כדי לחפש שורות עם ערך טקסט בעמודה המתחיל בתווים אלה. לדוגמה, אם תקליד את הטקסט Dav כקריטריון, Excel יאתר את "Davolio", ‏"David" ו- "Davis".

 • השתמש בתו כללי.

  התווים הכלליים שלהלן יכולים לשמש כקריטריונים להשוואה.

השתמש ב:

כדי לחפש

? (סימן שאלה)

תו בודד כלשהו
לדוגמה, בר?ל מאתר את "ברזל" ואת "בראל"

* (כוכבית)

מספר כלשהו של תווים
לדוגמה, ‎בר* מאתר את "ברזיל" ואת "ברזל"

~ ואחריו ?, * או ~

סימן שאלה, כוכבית או סימן ~ (טילדה)
לדוגמה, קר91~? מאתר את "קר91?"

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (A1:B3) משמש לספירת שורות עם "Me" כתווים הראשונים בעמודה Type או שורות שבהן התו השני שווה ל- "u" בעמודה Salesperson.

קטגוריה

Salesperson

מכירות

אני

‎‎?u* ‎‎

קטגוריה

Salesperson

Sales

Beverages

Suyama

$5,122

Meat

Davolio

$450

produce

Buchanan

$6,328

Produce

Davolio

$6,544

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)‎

מונה את מספר השורות (3) העומדות באחד מהתנאים ב- A1:B3.

‎‎=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3) ‎‎

קריטריונים שנוצרו כתוצאה מנוסחה

באפשרותך להשתמש בערך מחושב שהוא התוצאה של נוסחה בתור הקריטריון שלך. זכור את הנקודות החשובות הבאות:

 • הנוסחה חייבת להביא לערך של TRUE או FALSE.

 • מאחר שאתה משתמש בנוסחה, הזן אותה כפי שאתה עושה בדרך כלל ואל תקליד את הביטוי באופן הבא:

  =''=entry''

 • אל תשתמש בתווית עמודה עבור תוויות של קריטריונים; השאר את תוויות הקריטריונים ריקות, או השתמש בתווית שאינה תווית עמודה בטווח (בדוגמאות שלהלן, Calculated Average ו- Exact Match).

  אם אתה משתמש בתווית עמודה בנוסחה במקום בהפניה יחסית לתא או בשם טווח, Excel מציג ערך שגיאה, כגון #NAME? או #VALUE!, בתא המכיל את הקריטריון. באפשרותך להתעלם משגיאה זו מאחר שהיא אינה משפיעה על אופן סינון הטווח.

 • הנוסחה שבה אתה משתמש לקריטריונים חייבת להיות הפניה יחסית כדי להפנות לתא המתאים בשורה הראשונה.

 • כל שאר ההפניות בנוסחה חייבות להיות הפניות מוחלטות.

סינון ערכים גדולים מהממוצע של כל הערכים בטווח הנתונים

בטווח הנתונים שלהלן (A6:C10), טווח הקריטריונים (C1:C2) משמש לספירת שורות הכוללות בעמודה Sales ערך גדול מהממוצע של כל ערכי Sales. הממוצע מחושב בתא C4, והתוצאה משולבת בתא C2 עם הנוסחה ‎= ">"&C4 כדי ליצור את הקריטריונים שבשימוש.

Sales

‎=CONCATENATE(‎">",‎C4)‎

Calculated Average

‎=AVERAGE(C7:C10)‎‎

קטגוריה

Salesperson

Sales

Beverages

Suyama

$5,122

Meat

Davolio

$450

produce

Buchanan

$6,328

Produce

Davolio

$6,544

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)‎

מונה את מספר השורות (3) העומדות בתנאי (>4611) ב- C1:C2. התנאי ב- C2 נוצר על-ידי שרשור =">" עם תא C4, שהוא הממוצע המחושב של C7:C10.

‎=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)‎

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×