היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חשוב: הפונקציה FORECAST. ETS (ETS). CONFINT אינו זמין ב- Excel עבור האינטרנט, iOS או Android.

מחזירה רווח בר-סמך עבור ערך התחזית בתאריך היעד שצוין. רווח בר-סמך של 95% אומר ש- 95% מהנקודות העתידיות צפויות ליפול בתוך רדיוס זה מהתוצאה שהפונקציה FORECAST.ETS חזתה (עם התפלגות נורמלית). השימוש ברווח בר-סמך יכול לסייע להבין את הדיוק של המודל החזוי. רווח קטן יותר, פירושו ביטחון רב יותר בחיזוי של נקודה ספציפית זו.

תחביר

FORECAST.ETS.CONFINT(target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation]‎‎‎)

תחביר הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT מכיל את הארגומנטים הבאים:

  • Target_date    נדרש. נקודת הנתונים שעבורה ברצונך לחזות ערך. תאריך היעד יכול להיות תאריך/שעה או ערך מספרי. אם תאריך היעד חל לפני סיום ציר הזמן ההיסטורי, הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT מחזירה את השגיאה ‎#NUM!‎. ‏

  • Values    נדרש. Values הם הערכים ההיסטוריים שעבורם ברצונך לחזות את הנקודות הבאות.

  • Timeline    נדרש. מערך הנתונים המספריים או טווח הנתונים המספריים הבלתי תלוי. התאריכים בציר הזמן חייבים לכלול מרווח עקבי ביניהם, ואינם יכולים להיות אפס. אין צורך למיין את ציר הזמן, הואיל והפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT תמיין אותו באופן משתמע לחישובים. אם לא ניתן לזהות מרווח קבוע בציר הזמן שסופק, הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT תחזיר את השגיאה ‎#NUM!‎. ‏ אם ציר הזמן מכיל ערכים כפולים, הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT תחזיר את השגיאה ‎#VALUE!‎. ‏ אם הטווחים של ציר הזמן ושל הערכים אינם באותו גודל, הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT תחזיר את השגיאה ‎#N/A‎.

  • Confidence_level    אופציונלי. ערך מספרי בין 0 ל- 1 (לא כולל), שמציין רמת מהימנות עבור הרווח הבר-סמך המחושב. לדוגמה, עבור רווח בר-סמך של 90%, תחושב רמת מהימנות של 90% ‏(90% מהנקודות העתידיות ייפלו בתוך רדיוס זה מהתחזית). ערך ברירת המחדל הוא 95%. עבור מספרים מחוץ לטווח זה (0,1), הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT תחזיר את השגיאה ‎#NUM!‎. ‏

  • Seasonality     אופציונלי. ערך מספרי. ערך ברירת המחדל 1 מציין ש- Excel מזהה עונתיות באופן אוטומטי עבור התחזית ומשתמש במספרים חיוביים שלמים עבור משך התבנית העונתית. 0 מציין שאין עונתיות, כלומר שהחיזוי יהיה ליניארי. מספרים חיוביים שלמים מורים לאלגוריתם להשתמש בדפוסים של משך זמן זה בתור העונתיות. עבור כל ערך אחר, הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT תחזיר את השגיאה ‎#NUM!‎. ‏

    העונתיות המקסימלית הנתמכת היא 8,760 (מספר השעות בשנה). כל עונתיות מעבר למספר זה תגרום לשגיאת ‎#NUM!‎.

  • Data completion    אופציונלי. אף על פי שציר הזמן דורש שלב קבוע בין נקודות נתונים, הפונקציה FORECAST. ETS (ETS). CONFINT תומכת בנתונים חסרים של עד 30% ויותאם עבורם באופן אוטומטי. 0 יציין את האלגוריתם שמציין את הנקודות החסרות כאפסים. ערך ברירת המחדל 1 יתייחס לנקודות חסרות על-ידי השלמתן לממוצע של הנקודות הסמוכות.

  • Aggregation    אופציונלי. למרות שציר הזמן דורש שלב קבוע בין נקודות נתונים, הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT תצבור מספר נקודות בעלות חותמת זמן זהה. פרמטר הצבירה הוא ערך מספרי המציין איזו שיטה תשמש לצבירת מספר ערכים בעלי אותה חותמת זמן. ערך ברירת המחדל 0 ישתמש ב- AVERAGE. אפשרויות נוספות הן SUM‏, COUNT‏, COUNTA‏, MIN,‏ MAX,‏ MEDIAN.

למידע נוסף

פונקציות חיזוי (חומר עזר)

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×