FTEST (הפונקציה FTEST)

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה FTEST והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

הפונקציה מחזירה את התוצאה של מבחן F. בדיקת F מחזירה את ההסתברות הדו-זנבית שהסטיה ב-array1 ו-array2 אינה שונה באופן משמעותי. השתמש בפונקציה זו כדי לברר אם יש הבדלים בשונות בין שני מדגמים. לדוגמה, בהינתן ציונים מבתי ספר ציבוריים ופרטיים, ניתן לבדוק אם רמת הפיזור של ציוני המבחנים בבתי ספר אלה שונה.

חשוב: פונקציה זו הוחלפה בפונקציה חדשה אחת או יותר שעשויה לספק דיוק משופר וששמה משקף בצורה טובה יותר את השימוש שלה. אף שפונקציה זו זמינה עדיין לצורך תאימות לאחור, שקול להשתמש מעתה והלאה בפונקציות החדשות, מפני שייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה בגירסאות עתידיות של Excel.

לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציה החדשה, ראה את הפונקציה F.TEST.

תחביר

FTEST(array1,array2)‎

תחביר הפונקציה FTEST מכיל את הארגומנטים הבאים:

  • Array1     נדרש. מערך או טווח הנתונים הראשון.

  • Array2     נדרש. מערך או טווח הנתונים השני.

הערות

  • הארגומנטים צריכים להיות מספרים או שמות, הפניות או מערכים המכילים מספרים.

  • אם ארגומנט מערך או ארגומנט הפניה מכיל טקסט, ערכים לוגיים או תאים ריקים, המערכת תתעלם מערכים אלה; עם זאת, תאים עם הערך אפס ייכללו.

  • אם מספר נקודות הנתונים ב-array1 או ב-array2 נמוך מ-2, או אם השונות של array1 או array2 היא אפס, הפונקציה FTEST מחזירה את ה#DIV/0! ערך שגיאה‎.

  • ערך מבחן F המוחזר על-ידי הפונקציה LINEST שונה מערך מבחן F שמחזירה הפונקציה FTEST. הפונקציה LINEST מחזירה את הנתון הסטטיסטי F, בעוד שהפונקציה FTEST מחזירה את ההסתברות.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים1

נתונים2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=FTEST(A2:A6,B2:B6)‎

מבחן F עבור ערכות הנתונים שהוצגו לעיל

0.64831785

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

×