היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה GROWTH והשימוש בה  ב- Microsoft Excel.

תיאור

הפונקציה מחשבת את הגידול המעריכי החזוי באמצעות נתונים קיימים. הפונקציה GROWTH מחזירה את ערכי y-value עבור סידרה של ערכי x-value חדשים שאתה מציין באמצעות ערכי x-value וערכי y-value קיימים. כמו כן ניתן להשתמש בפונקציית גליון העבודה GROWTH כדי להתאים עקומה מעריכית לערכי x-value וערכי y-value קיימים.

תחביר

GROWTH(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])‎

תחביר הפונקציה GROWTH מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Known_y's    נדרש. ערכת ערכי y-value שכבר ידועים בקשר הגומלין של y = b*m^x.

  • אם ערך known_y's של המערך נמצא בעמודה בודדת, כל עמודה של known_x's תתפרש כמשתנה נפרד.

  • אם ערך known_y's של המערך נמצא בשורה בודדת, כל שורה של known_x's תתפרש כמשתנה נפרד.

  • אם אחד המספרים ב- known_y הוא 0 או שלילי, הפונקציה GROWTH מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • Known_x's    אופציונלי. ערכה אופציונלית של ערכי x שייתכן שכבר ידועים בקשר הגומלין y = b*m^x.

  • ערך known_x's של המערך יכול לכלול ערכה אחת או יותר של משתנים. אם נעשה שימוש במשתנה אחד בלבד, known_y's ו- known_x's יכולים להיות טווחים בכל צורה שהיא, כל עוד יש להם ממדים שווים. אם נעשה שימוש ביותר ממשתנה אחד, known_y's חייב להיות וקטור (כלומר, טווח עם גובה של שורה אחת או רוחב של עמודה אחת).

  • אם known_x's מושמט, המערכת מניחה כי הוא המערך ‎{1,2,3,...}‎ באותו הגודל כמו known_y's.

 • New_x's    אופציונלי. אלה הם ערכי x-value חדשים שעבורם ברצונך להחזיר ערכי y-value תואמים באמצעות הפונקציה GROWTH.

  • New_x's חייב לכלול עמודה (או שורה) עבור כל משתנה עצמאי, בדיוק כמו known_x's. לפיכך, אם known_y's נמצא בעמודה בודדת, known_x's ו- new_x's חייבים להכיל אותו מספר של עמודות. אם known_y's נמצא בשורה בודדת, known_x's ו- new_x's חייבים להכיל אותו מספר של שורות.

  • אם new_x's משומט, הפונקציה מניחה שהוא זהה ל- known_x's.

  • אם known_x's ו- new_x's מושמטים, הפונקציה מניחה שמדובר במערך {‎1,2,3,...‎} באותו הגודל כמו known_y's.

 • Const    אופציונלי. ערך לוגי המציין אם לכפות על הקבוע b להיות שווה ל- 1.

  • אם const הוא TRUE או מושמט, b מחושב כרגיל.

  • אם const הוא FALSE, נקבע כי b שווה ל- 1 וערכי m-value מותאמים כך ש- y = m^x.

הערות

 • יש להזין נוסחאות המחזירות מערכים כנוסחאות מערך לאחר בחירת מספר התאים הנכון.

 • בעת הזנת קבוע מערך עבור ארגומנט כגון known_x's, השתמש בתווי פסיק כדי להפריד בין ערכים באותה השורה ובנקודה-פסיק כדי להפריד בין שורות.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

חודש

יחידות

נוסחה (יחידות מתאימות)

11

33,100

32,618

12

47,300

47,729

13

69,000

69,841

14

102,000

102,197

15

150,000

149,542

16

220,000

218,822

חודש

נוסחה (יחידות חזויות)

נוסחה הנמצאת בשימוש במערך C2:C7 המוצג לעיל

17

320,197

‎=GROWTH(B2:B7,A2:A7)‎

18

468,536

נוסחה הנמצאת בשימוש במערך B9:B10 המוצג לעיל

=GROWTH(B2:B7,A2:A7,A9:A10) ‎‎

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×