היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה INTERCEPT והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

הפונקציה מחשבת את הנקודה שבה קו יחתוך את ציר ה- y באמצעות ערכי x וערכי y קיימים. נקודת החיתוך מבוססת על קו רגרסיה מותאם באופן מיטבי המותווה דרך ערכי ה- x הידועים וערכי ה- y הידועים. השתמש בפונקציה INTERCEPT אם ברצונך לקבוע את ערכו של המשתנה התלוי, כאשר המשתנה הבלתי-תלוי הוא 0 (אפס). לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפונקציה INTERCEPT כדי לחזות את ההתנגדות החשמלית של מתכת ב- 0 מעלות צלזיוס כאשר נקודות הנתונים נרשמו בטמפרטורת החדר ומעלה.

תחביר

‎INTERCEPT(known_y's, known_x's)‎

תחביר הפונקציה INTERCEPT מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Known_y's    נדרש. סדרת התצפיות או הנתונים התלויים.

 • Known_x's    נדרש. סדרת התצפיות או הנתונים הבלתי-תלויים.

הערות

 • הארגומנטים צריכים להיות מספרים או שמות, מערכים או הפניות עם מספרים.

 • אם ארגומנט מערך או ארגומנט הפניה מכיל טקסט, ערכים לוגיים או תאים ריקים, המערכת תתעלם מערכים אלה; עם זאת, תאים עם הערך אפס ייכללו.

 • אם known_y's ו- known_x's מכילים מספר שונה של נקודות נתונים, או שאינם מכילים נקודות נתונים, הפונקציה INTERCEPT מחזירה את ערך השגיאה ‎#N/A.

 • משוואת החיתוך של קו הרגרסיה, a, היא:

  משוואה

  כאשר השיפוע, b, מחושב באופן הבא:

  משוואה

  וכאשר x ו- y הם ממוצעי המדגם AVERAGE(known_x’s)‎ ו- AVERAGE(known_y’s)‎.

 • האלגוריתם המוגדר כבסיס שבו משתמשות הפונקציות INTERCEPT ו- SLOPE שונה מהאלגוריתם המוגדר כבסיס שבו משתמשת הפונקציה LINEST. ההבדל בין אלגוריתמים אלה עשוי להוביל לתוצאות שונות כאשר הנתונים אינם ידועים וקוליניאריים. לדוגמה, אם נקודות הנתונים של הארגומנט known_y's הן 0 ונקודות הנתונים של הארגומנט known_x's הן 1:

  • הפונקציות INTERCEPT ו- SLOPE מחזירות #DIV/0! שגיאת ‎#REF!‎. האלגוריתם INTERCEPT ו- SLOPE מיועד לחפש תשובה אחת ורק תשובה אחת, וב במקרה זה יכולה להיות יותר מתשובה אחת.

  • הפונקציה LINEST מחזירה ערך של 0. האלגוריתם LINEST מיועד להחזיר תוצאות סבירות עבור נתונים קוליניאריים, ובמקרה זה, ניתן למצוא לפחות תשובה אחת.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

y ידוע

x ידוע

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=INTERCEPT(A2:A6, B2:B6)‎

הנקודה שבה קו מסוים יחתוך את ציר ה- y באמצעות ערכי ה- x וערכי ה- y שהוצגו לעיל

0.0483871

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×