היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה IRR והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

הפונקציה מחזירה את שיעור התשואה הפנימי עבור סידרה של תזרימי מזומנים המיוצגים על-ידי המספרים שב- values. תזרימי מזומנים אלה אינם חייבים להיות אחידים, כמו במקרה של קצבה שנתית. עם זאת, עליהם להתרחש במרווחים קבועים, כמו מדי חודש או מדי שנה. שיעור התשואה הפנימי הוא שיעור הריבית המתקבל עבור השקעה המורכבת מתשלומים (ערכים שליליים) והכנסות (ערכים חיוביים) המתרחשים בתקופות סדירות.

תחביר

IRR(values, [guess])‎

תחביר הפונקציה IRR מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Values    נדרש. מערך או הפניה לתאים המכילים מספרים שעבורם ברצונך לחשב את שיעור התשואה הפנימי.

  • Values חייב להכיל לפחות ערך חיובי אחד וערך שלילי אחד כדי שתהיה אפשרות לחשב את שיעור התשואה הפנימי.

  • הפונקציה IRR משתמשת בסדר של values כדי לפרש את סדר תזרימי המזומנים. הקפד להזין את ערכי התשלום וההכנסות בסדר הרצוי.

  • אם ארגומנט מערך או הפניה מכיל טקסט, ערכים לוגיים או תאים ריקים, הפונקציה תתעלם מערכים אלה.

 • Guess    אופציונלי. מספר שלפי הערכתך קרוב לתוצאה של IRR.

  • Microsoft Excel משתמש בטכניקה איטרטיבית לחישוב IRR. החל מ- guess, IRR עובר במחזוריות בחישוב עד שהתוצאה מדויקת בתוך 0.00001 אחוזים. אם IRR לא מצליח למצוא תוצאה הפועלת לאחר 20 ניסיונות, #NUM! מוחזר ערך שגיאה.

  • ברוב המקרים אין צורך לכלול guess לצורך חישוב IRR. אם guess מושמט, הפונקציה מניחה כי הוא שווה לערך 0.1 (10 אחוזים).

  • אם IRR מספק את #NUM! ערך שגיאה, או אם התוצאה אינה קרובה למה שציפית, נסה שוב עם ערך אחר עבור guess.

הערות

הפונקציה IRR דומה מאוד לפונקציה NPV, הפונקציה לחישוב ערך נוכחי נטו. שיעור התשואה שמחשבת הפונקציה IRR הוא שיעור הריבית המקביל לערך נוכחי נטו של 0 (אפס). הנוסחה הבאה מדגימה את הקרבה בין NPV ו- IRR:

NPV(IRR(A2:A7),A2:A7) שווה ל- ‎1.79E-09 [במסגרת דיוק החישוב בפונקציה IRR, הערך הוא למעשה 0 (אפס)].

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

תיאור

‎-₪70,000‎

מחירו ההתחלתי של עסק

₪12,000

הכנסה נטו עבור השנה הראשונה

₪15,000

הכנסה נטו עבור השנה השניה

₪18,000

הכנסה נטו עבור השנה השלישית

₪21,000

הכנסה נטו עבור השנה הרביעית

₪26,000

הכנסה נטו עבור השנה החמישית

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=IRR(A2:A6)‎

שיעור התשואה הפנימית של ההשקעה לאחר ארבע שנים

‎-2.1%‎

‎=IRR(A2:A7)‎

שיעור התשואה הפנימית לאחר חמש שנים

8.7%

‎=IRR(A2:A4,-10%)‎

כדי לחשב את שיעור התשואה הפנימית לאחר שנתיים, עליך לכלול ערך guess ‏(בדוגמה זו, ‎-10%)

‎-44.4%‎

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×