היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

בניתוח רגרסיה, הפונקציה LOGEST מחשבת עקומה מעריכית שמתאימה לנתונים שלך ומחזירה מערך של ערכים המתארים את העקומה. כיוון שפונקציה זו מחזירה מערך של ערכים, יש להזין אותה כנוסחת מערך.

הערה: אם יש לך גירסה נוכחית של Microsoft 365, באפשרותך פשוט להזין את הנוסחה בתא הימני העליון של טווח הפלט ולאחר מכן להקיש ENTER כדי לאשר את הנוסחה כנוסחת מערך דינאמי. אחרת, יש להזין את הנוסחה כנוסחת מערך מדור קודם על-ידי בחירת טווח הפלט, הזנת הנוסחה בתא הימני העליון של טווח הפלט והקשה על CTRL+SHIFT+ENTER כדי לאשר אותה. Excel מוסיף עבורך סוגריים מסולסלים בתחילת הנוסחה ובסופה. לקבלת מידע נוסף אודות נוסחאות מערך, ראה קווים מנחים ודוגמאות לנוסחאות מערך.

תיאור

המשוואה עבור העקומה היא:

y = b*m^x

או

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)‎

אם קיימים ערכי x מרובים, כאשר ערך y התלוי הוא פונקציה של ערכי x הבלתי תלויים. ערכי m הם בסיסים המקבילים לכל ערך x מעריכי, ואילו b הוא ערך קבוע. שים לב ש- y,‏ x ו- m עשויים להיות וקטורים. המערך שמחזירה הפונקציה LOGEST הוא {mn,mn-1,...m1,b}.

LOGEST(known_y's, [known_x's], [const], [stats])‎

תחביר הפונקציה LOGEST מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • known_y's    נדרש. ערכת ערכי y-value שכבר ידועים בקשר הגומלין של y = b*m^x.

  • אם ערך known_y's של המערך נמצא בעמודה בודדת, כל עמודה של known_x's תתפרש כמשתנה נפרד.

  • אם ערך known_y's של המערך נמצא בשורה בודדת, כל שורה של known_x's תתפרש כמשתנה נפרד.

 • known_x's    אופציונלי. ערכה אופציונלית של ערכי x שייתכן שכבר ידועים בקשר הגומלין y = b*m^x.

  • ערך known_x's של המערך יכול לכלול ערכה אחת או יותר של משתנים. אם נעשה שימוש במשתנה אחד בלבד, known_y's ו- known_x's יכולים להיות טווחים בכל צורה שהיא, כל עוד יש להם ממדים שווים. אם נעשה שימוש ביותר ממשתנה אחד, known_y's חייב להיות טווח תאים בגובה של שורה אחת או ברוחב של עמודה אחת (הנקרא גם וקטור).

  • אם known_x's מושמט, המערכת מניחה כי הוא המערך ‎{1,2,3,...}‎ באותו הגודל כמו known_y's.

 • const    אופציונלי. ערך לוגי המציין אם לכפות על הקבוע b להיות שווה ל- 1.

  • אם const הוא TRUE או מושמט, b מחושב כרגיל.

  • אם const הוא FALSE,‏ b מוגדר כשווה ל- 1 וערכי m מותאמים ל- y = m^x.

 • סטטיסטיקה    אופציונלי. ערך לוגי המציין אם להחזיר סטטיסטיקת רגרסיה נוספת.

  • אם stats הוא TRUE, הפונקציה LOGEST מחזירה את סטטיסטיקת הרגרסיה הנוספת, כך שהמערך המוחזר הוא {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r2,sey;F,df;ssreg,ssresid}.

  • אם stats הוא FALSE או מושמט, הפונקציה LOGEST מחזירה רק את מקדמי m ואת הקבוע b.

לקבלת מידע נוסף אודות סטטיסטיקת רגרסיה נוספת, ראה הפונקציה LINEST.

 • ככל שמתווה הנתונים שלך דומה יותר לעקומה מעריכית, כך תהיה התאמה טובה יותר של הקו המחושב לנתונים. בדומה ל- LINEST, הפונקציה LOGEST מחזירה מערך של ערכים המתאר קשר גומלין בין הערכים, אך הפונקציה LINEST מתאימה קו ישר לנתונים; הפונקציה LOGEST מתאימה להם עקומה מעריכית. למידע נוסף, עיין בסעיף אודות LINEST.

 • כאשר יש משתנה x בלתי תלוי אחד בלבד, באפשרותך לחשב את ערכי חיתוך y ‏(b) ישירות באמצעות הנוסחה הבאה:

  Y-intercept (b):
  INDEX(LOGEST(known_y's,known_x's),2)

  תוכל להשתמש במשוואה y = b*m^x כדי לחזות ערכים עתידיים של y, אך Microsoft Excel כולל את הפונקציה GROWTH לצורך חישוב זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הפונקציה GROWTH.

 • בעת הזנת קבוע מערך כגון known_x's כארגומנט, השתמש בפסיקים כדי להפריד בין ערכים באותה שורה ובתווי נקודה-פסיק כדי להפריד בין שורות. תווי ההפרדה עשויים להשתנות בהתאם להגדרות האזוריות.

 • שם לב שייתכן שערכי y שמנבאת משוואת הרגרסיה לא יהיו בתוקף אם הם נמצאים מחוץ לטווח ערכי y שבו השתמשת לקביעת המשוואה.

דוגמה 1-- הפונקציה LOGEST

עליך להזין את הנוסחה לעיל כנוסחת מערך Excel כדי שהנוסחה יפעלו כראוי. לאחר הזנת הנוסחה, הקש Enter אם יש לך מנוי Microsoft 365 הנוכחי; אחרת, הקש Ctrl+Shift+Enter. אם הנוסחה אינה מוזנת כנוסחת מערך, התוצאה הבודדת היא 1.4633.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×