MIRR (הפונקציה MIRR)

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה MIRR והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

הפונקציה מחזירה את שיעור התשואה הפנימי שהשתנה של סדרת תזרימי מזומנים תקופתיים. הפונקציה MIRR מתחשבת הן בעלות ההשקעה והן בריבית המתקבלת עבור השקעה מחודשת של מזומנים.

תחביר

MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)‎

תחביר הפונקציה MIRR מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Values    נדרש. מערך או הפנייה לתאים המכילים מספרים. מספרים אלה מייצגים סדרות של תשלומים (ערכים שליליים) והכנסות (ערכים חיוביים) המתבצעים בתקופות קבועות.

  • הערכים חייבים להכיל לפחות ערך חיובי אחד וערך שלילי אחד כדי לחשב את שיעור התשואה הפנימי שהשתנה. אחרת, MIRR מחזירה את ה#DIV/0! ערך שגיאה‎.

  • אם ארגומנט מערך או ארגומנט הפניה מכיל טקסט, ערכים לוגיים או תאים ריקים, המערכת מתעלמת מערכים אלה; עם זאת, תאים עם הערך אפס ייכללו.

 • Finance_rate    נדרש. שיעור הריבית המשולם עבור הכסף המשמש בפעולות הזרמת מזומנים.

 • Reinvest_rate    נדרש. שיעור הריבית המתקבל עבור תזרים המזומנים בעת ביצוע השקעה מחודשת.

הערות

 • הפונקציה MIRR משתמשת בסדר הערכים לצורך פירוש סדר פעולות הזרמת המזומנים. ודא שהזנת את ערכי התשלומים וההכנסות בסדר הרצוי ועם הסימנים הנכונים (ערכים חיוביים עבור מזומנים שהתקבלו, ערכים שליליים עבור מזומנים ששולמו).

 • אם n הוא מספר פעולות תזרים מזומנים בערכים, frate הוא finance_rate, ו- rrate הוא reinvest_rate, אז המשוואה של MIRR תהיה:

  משוואה

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

תיאור

‎-120000‎

עלות ראשונית

39000

החזר השנה הראשונה

30000

החזר השנה השניה

21000

החזר השנה השלישית

37000

החזר השנה הרביעית

46000

החזר השנה החמישית

0.1

שיעור הריבית השנתית עבור ההלוואה שערכה 120,000

0.12

שיעור הריבית השנתית עבור הרווחים שהושקעו מחדש

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=MIRR(A2:A7, A8, A9)‎

שיעור ההחזר של ההלוואה לאחר התאמתו בתום חמש שנים

13%

‎=MIRR(A2:A5, A8, A9)‎

שיעור ההחזר לאחר התאמתו בתום שלוש שנים

‎-5%‎

‎=MIRR(A2:A7, A8, 14%)‎

שיעור החזר בן חמש שנים לאחר התאמתו בהתבסס על שיעור השקעה מחדש (reinvest_rate) של 14 אחוזים

13%

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×