הערה: לאחר העדכון ל-macOS Big Sur, משתמשי Mac מסוימים עשויים לראות את האפשרות "עיבוד שינויים" במשך זמן רב. אין צורך בפעולה-המתן עד להשלמת השינויים.

אםOneDrive מציג את ההודעה "עיבוד שינויים" במשך זמן רב, ייתכן שהסיבה לכך היא שיש לך קובץ מקוון פתוח, הרבה קבצים תקועים בתור, או סינכרון קבצים גדול מאוד.

בחר את סמל הענן הלבן או הכחולOneDrive בשורת המשימות/שורת התפריטים כדי להציג את רשימת כל הקבצים שסונכרנו או שסונכרנו לאחרונה.

לקוח הסינכרון של OneDrive עם סמלי ענן כחול וענן לבן

המסך ' שינויים בעיבוד OneDrive '

בעיה

פתרון

פתחת קובץ מקוון ואתה משתמש בקבצים לפי דרישה.

סמן את הקובץ כ-"שמור תמיד על מכשיר זה".

אתה מסנכרן קבצים רבים.

ניתן לפתור את הבעיה על-ידי השהיית הסינכרון וחידוש שלו. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד להשהות ולחדש סינכרון ב- OneDrive.

אתה מנסה לסנכרן קובץ גדול מאוד, כגון סרטון וידאו או קבצים לא מקוונים של Outlook PST או OST.

באפשרותך להעביר קבצים גדולים כגון קבצי נתונים בדואר אלקטרוני מתוך תיקיות האחסון ה OneDrive שלך, או לבחור שלא לסנכרן תיקיות הכוללות קבצים גדולים כגון סרטוני וידאו.

כל קבצי יומן רישוםOneDrive שכותרתו "aria-debug" ניתנים למחיקה בטוחה.

לקבלת מידע נוסף, קרא כיצד להסיר קובץ נתונים של Outlook. pst מ-OneDriveולבחור אילו תיקיות OneDrive לסנכרן עם המחשב שלך.

עצה: אין באפשרותך להסיר קבצי נתונים/תיקיות של Outlook מסינכרון בעת שימוש בקבצים לפי דרישה. Outlook צריך להיות מסוגל לגשת לקבצים במחשב שלך.

קבצים לא ידועים/מוסתרים שגורמים לשגיאה

ייתכן שקבצים זמניים או מוסתרים חוסמים סינכרון. קרא את מצב OneDrive תקוע על "Sync pending" לקבלת מידע נוסף.

משהו אחר

אם האפשרות ' מעבד שינויים ' נשארת, באפשרותך לאפס את OneDrive או לראות להלן לקבלת הוראות ותיקונים אחרים.

אם האפשרות ' עיבוד שינויים ' נשארת, באפשרותך להפסיק את תהליך הסינכרון ה OneDrive באמצעות מנהל המשימות של Windows.

 1. הקש CTRL, ALT ו- DEL או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המשימות של Windows ובחר מנהל המשימות.

 2. לחץ על לחצן ' פרטים נוספים ' במנהל המשימותפרטים נוספים ופתח את רשימת היישומים או תהליכי הרקע

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל המופעים של MicrosoftOneDrive ובחר End Task

  :כיצד לסיים משימה עבור OneDrive במנהל המשימות

 4. לאחר ביצוע שינויים בקבצים או בתיקיות המסונכרנים, הקש הקש על מקש Windows, חפשOneDrive ולאחר מכן פתח את יישום שולחן העבודה שלOneDrive כדי להפעיל מחדש את הסינכרון שוב.

 5. כאשר תתבצע הפעלה מחדש של OneDrive, הוא יעדכן את OneDrive.com עם כל השינויים שביצעת במחשב שלך. כל הקבצים שהעברת מתיקיות הסינכרון של OneDrive יישארו בסל המיחזור של OneDrive.com למשך 30 יום. קרא כיצד לשחזר קבצים או תיקיות שנמחקו ב-OneDriveלקבלת מידע נוסף.

אם אתה משתמש במכשיר שלך גם בבית וגם בעבודה, נסה לבטל את הגדרות ה-proxy ב-Microsoft Edge או ב-Internet Explorer. אם אתה משתמש בדפדפן אחר, עיין בעזרה שלו כדי לברר כיצד ניתן לבטל הגדרות Proxy.

Microsoft Edge

 1. לחץ על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר הגדרות.

 2. בחר רשת ואינטרנט, עבור לחלק התחתון של הבחירות בצד ימין ולחץ על Proxy.

 3. תחת הגדרת Proxy אוטומטית, אפשר למערכת לזהות את ההגדרות באופן אוטומטי או השתמש בקובץ Script להגדרה, על-ידי שינוי האפשרות לפעיל או לא פעיל.

 4. תחת הגדרת Proxy ידנית, תוכל לבחור להשתמש בשרת Proxy. בדרך כלל, אפשרות זו תהיה לא פעילה ותוכל להחליק ולשנות אותה לפעיל, אם תקפיד לבחור באפשרות שמור. אם אפשרות זו היתה לא פעילה כברירת מחדל לפני שהפעלת אותה, הקפד להחליק ולשנות אותה בחזרה ללא פעיל לאחר שתסיים להשתמש בה.

Internet Explorer 7,‏ 8, 9, 10, או 11

 1. ב- Internet Explorer, לחץ על כלים (הפינה השמאלית העליונה) > אפשרויות אינטרנט.

 2. לחץ על הכרטיסיה חיבורים ולאחר מכן לחץ על לחצן הגדרות LAN.

 3. תחת שרת Proxy, נקה את האפשרות "השתמש בשרת Proxy עבור רשת LAN (הגדרות אלה לא יחולו על חיוג או על חיבורי VPN)".

 4. לחץ על החל ועל אישור כדי לשמור את השינויים. הפעל מחדש את המחשב.

לקבלת מידע אודות אופן הביטול של תוכנת האנטי-וירוס שלך, בקר באתר האינטרנט של יצרן האנטי-וירוס. הסרת ההתקנה של תוכנת האנטי-וירוס עשויה גם היא לסייע. אל תשכח להפעיל אותה שוב לאחר שתסיים.

אם אינך בטוח איזו תוכנת אנטי-וירוס מותקנת אצלך, השתמש בהוראות הבאות כדי לעבור ללוח הבקרה ולחפש את השם של תוכנת האנטי-וירוס.

עצה: Windows 10 מגיע עם תוכנת אנטי-וירוס המהווה ברירת מחדל, Windows Defender. אם גילית שאתה משתמש בתוכנה זו, בחר את לחצן התחל > הגדרות > עדכון ואבטחה ולאחר מכן בחר את Windows Defender בצד ימין. החלק את הלחצן לאפשרות לא פעיל. אל תשכח להעביר אותו לאפשרות פעיל בסיום התהליך.

 1. בתפריט התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10, הזן לוח הבקרה בתיבת החיפוש ובחר לוח הבקרה מתוך התוצאות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתצוגת קטגוריות, בחר מערכת ואבטחה > אבטחה ותחזוקה ולאחר מכן בחר את החץ למטה לצד אבטחה.

  • בתצוגת סמלים גדולים או סמלים קטנים , בחר אבטחה ותחזוקהולאחר מכן בחר את החץ למטה לצד אבטחה.

אם Windows יכול לזהות את תוכנת האנטי-וירוס, היא מופיעה תחת הגנה מפני וירוסים.

 1. עבור אל לוח הבקרה על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחירה בלוח הבקרה.

  תופיע רשימת אפשרויות ופקודות לאחר שתקיש על מקש סמל Windows +‏ X

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתצוגת קטגוריות, בחר מערכת ואבטחה > מרכז הפעולות ולאחר מכן בחר את החץ למטה לצד אבטחה.

  • בתצוגת סמלים גדולים או סמלים קטנים, בחר מרכז הפעולות ולאחר מכן בחר את החץ למטה לצד אבטחה.

אם Windows יכול לזהות את תוכנת האנטי-וירוס, היא מופיעה תחת הגנה מפני וירוסים.

 1. עבור אל לוח הבקרה על-ידי בחירת לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows 7 (בפינה הימנית התחתונה) ולאחר מכן בחירת לוח הבקרה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתצוגת קטגוריות, בחר מערכת ואבטחה > מרכז הפעולות ולאחר מכן בחר את החץ למטה לצד אבטחה.

  • בתצוגת סמלים גדולים או סמלים קטנים, בחר מרכז הפעולות ולאחר מכן בחר את החץ למטה לצד אבטחה.

אם Windows יכול לזהות את תוכנת האנטי-וירוס, היא מופיעה תחת הגנה מפני וירוסים.

אם אתה משתמש בחומת אש של יצרן אחר, בקר באתר האינטרנט של היצרן לקבלת מידע על הפיכת חומת האש ללא זמינה באופן זמני. עבור חומת האש של Windows, עיין במידע שלהלן.

Windows 11 ו- Windows 10

Windows 8.1 ו- Windows 7

איפוס OneDrive עשוי לעתים לפתור בעיות סינכרון, והוא מאפס את כל הגדרות OneDrive‏. OneDrive יבצע סינכרון מלא לאחר האיפוס.

לקבלת שלבים מלאים, קרא כיצד לאפס את OneDrive.

מידע נוסף

מצב OneDrive תקוע על "סינכרון ממתין"

תיקונים נוספים עבור בעיות אחרונות של OneDrive

זקוק לעזרה נוספת?

סמל 'פנה לתמיכה'

פנה לתמיכה
לקבלת עזרה עבור חשבון Microsoft ומינויים, בקר ב- עזרת חשבון וחיוב.

לקבלת תמיכה טכנית, עבור אל יצירת קשר עם תמיכה של Microsoft, הזן את הבעיה ובחר קבלת עזרה. אם אתה עדיין זקוק לעזרה, בחר יצירת קשר עם תמיכה כדי להיות מנותב לאפשרות התמיכה הטובה ביותר.

תג 'בעבודה או בבית ספר'

מנהלי מערכת
מנהלי מערכת צריכים להציג את עזרה עבור מנהלי מערכת של OneDrive, הקהילה הטכנולוגית של OneDrive או צור קשר עם תמיכת Microsoft 365 לעסקים.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×