היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

PV, אחת מהפונקציות הפיננסיות, מחשבת את הערך הנוכחי של הלוואה או השקעה, בהתבסס על שיעור ריבית קבוע. באפשרותך להשתמש ב- PV עם תשלומים תקופתיים, קבועים (כגון משכנתה או הלוואה אחרת), או עם ערך עתידי המהווה את יעד ההשקעה שלך.

מאמן הנוסחאות של Excel

השתמש ב- Excel Formula Coach כדי לברר מהו הערך הנוכחי (סכום ההלוואה) שאתה יכול לעמוד בו, בהתבסס על תשלום חודשי קבוע. בו-זמנית, תלמד כיצד להשתמש בפונקציה PV בנוסחה.

לחלופין, השתמש ב- Excel Formula Coach כדי למצוא את הערך הנוכחי של יעד ההשקעה הפיננסית שלך.

תחביר

‎PV(rate, nper, pmt, [fv], [type])‎

תחביר הפונקציה PV מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Rate    נדרש. שיעור הריבית לכל תקופה. לדוגמה, אם קיבלת הלוואה לרכישת רכב בריבית שנתית של 10 אחוזים ובתשלומים חודשיים, שיעור הריבית החודשי שלך הוא ‎10%‎/‎12‎‏, או 0.83%. במקרה זה, הזן בנוסחה ‎10%‎/‎12‎‏, 0.83% או 0.0083 עבור rate.

 • Nper    נדרש. המספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית. לדוגמה, אם קיבלת הלוואה לארבע שנים לצורך רכישת רכב ואתה משלם תשלומים חודשיים, יש בהלוואה שלך ‎4*12 (או 48) תקופות. במקרה זה הזן בנוסחה 48 עבור nper.

 • Pmt    נדרש. התשלום המתבצע בכל תקופה, אשר נשאר קבוע לכל אורך תקופת הקצבה השנתית. בדרך כלל, pmt כולל קרן וריבית, אך אינו כולל מסים או תשלומים אחרים. לדוגמה, התשלום החודשי להחזר הלוואה של $10,000 לארבע שנים ובריבית של 12 אחוזים הוא $263.33. במקרה זה עליך להזין בנוסחה ‎-263.33 עבור pmt. אם pmt מושמט, יש לכלול את הארגומנט fv.

 • Fv    אופציונלי. הערך העתידי, או יתרת מזומנים שברצונך להשיג לאחר ביצוע התשלום האחרון. אם fv מושמט, המערכת מניחה כי הוא שווה ל- 0 (הערך העתידי של הלוואה, לדוגמה, הוא 0). לדוגמה, אם אתה מבקש לחסוך $50,000 בתקופה של 18 שנים, $50,000 הוא הערך העתידי. תוכל לחשב בקירוב לפי שיעור ריבית כלשהו איזה סכום עליך לחסוך מדי חודש. אם fv מושמט, יש לכלול את הארגומנט pmt.

 • Type    אופציונלי. המספר 0 או 1, המציין את מועד התשלומים.

קבע את type כשווה לערך

אם מועד הפירעון של תשלומים מתרחש

0 או מושמט

בסיום התקופה

1

בתחילת התקופה

הערות

 • ודא כי נעשה שימוש עקבי ביחידות המשמשות לציון ערכי rate ו- nper. בעת ביצוע תשלומים חודשיים להלוואה של ארבע שנים בשיעור ריבית שנתי של 12 אחוזים, השתמש ב- ‎12%/12 עבור rate וב- ‎4*12 עבור nper. בעת ביצוע תשלומים שנתיים עבור אותה הלוואה, השתמש ב- 12% עבור rate וב- 4 עבור nper.

 • הפונקציות הבאות חלות על קצבאות שנתיות:

CUMIPMT

PPMT

CUMPRINC

PV

FV

RATE

FVSCHEDULE

XIRR

IPMT

XNPV

PMT


 • קצבה שנתית היא סידרה של תשלומים קבועים במזומן לאורך תקופה רצופה. לדוגמה, הלוואה לרכישת רכב או משכנתה הן קצבאות שנתיות. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיאור של כל פונקציית קצבה שנתית.

 • בפונקציות קצבה שנתית, המזומנים שאתה משלם, כגון הפקדה לחסכונות, מיוצגים על-ידי מספר שלילי; המזומנים שאתה מקבל, כגון המחאת דיבידנד, מיוצגים על-ידי מספר חיובי. לדוגמה, הפקדה של $1,000 לבנק תיוצג על-ידי הארגומט ‎-1000 עבור המפקיד ועל-ידי ארגומנט 1000 עבור הבנק.

 • Microsoft Excel מחשב את ערכו של ארגומנט פיננסי במונחי הארגומנטים האחרים. אם rate אינו 0, אז:

  משוואה

  אם rate הוא 0, אז:

‎(pmt * nper) + pv + fv = 0‎

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם תצטרך, תוכל להתאים את רוחב העמודות להצגת כל הנתונים.

נתונים

תיאור

$500.000

הכסף המשולם מתוך קצבת ביטוח שנתית בתום כל חודש.

8%

שיעור הריבית שתתקבל על הכסף ששולם.

20

שנות התשלום.

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=PV(A3/12, 12*A4, A2, , 0)‎

הערך הנוכחי של קצבה שנתית עם התנאים ב- A2:A4.

($59,777.15)

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×