Windows Live Mail 2012 אינו מתחבר ל- Outlook.com

מאמר זה כולל הסברים על החלופות הזמינות לצורך גישה אל חשבון ‎@outlook.com‏, ‎@hotmail.com‏, ‎@live.com או ‎@msn.com לאחר שיישום הדואר האלקטרוני Windows Live Mail 2012 הפסיק להתחבר לחשבונות דואר אלקטרוני אלה.

הערה: חבילת Windows Essentials 2012 הגיעה לסיום התמיכה ב- 10 בינואר 2017 . היא אינה זמינה עוד להורדה.

רקע

חשבונות דואר אלקטרוני המסתיימים ב- ‎@outlook.com‏, ‎@hotmail.com‏, ‎@live.com או ‎@msn.com מופעלים באמצעות Outlook.com. Outlook.com שודרג לתשתית חדשה המספקת שיפורים חדשניים בדואר אלקטרוני ובלוח שנה עם ביצועים משופרים, אבטחה ואמינות.

היישום Windows Live Mail 2012 לא יתחבר עוד ל- Outlook.com

Windows Live Mail 2012 לא יסנכרן עוד הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר ואירועי לוח שנה מחשבונות אלה מכיוון שיישום זה אינו תומך בטכנולוגיות הסינכרון המודרניות שנמצאות בשימוש ב- Outlook.com החדש.

תמשיך להיות לך גישה להודעות הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ונתוני לוח השנה הקיימים שלך המאוחסנים נכון לעכשיו ב- Windows Live Mail 2012 במחשב האישי שלך. עם זאת, כדי לגשת מחשבון Outlook.com להודעות דואר אלקטרוני חדשות, לאירועים חדשים בלוח השנה ולנתונים אודות אנשי קשר חדשים, תצטרך לעבור לאחת מהחלופות המפורטות בהמשך.

החלופות הזמינות:

להלן מספר חלופות שניתן להשתמש בהן כעת, לאחר ש- Windows Live Mail 2012 הפסיק להתחבר לחשבון Outlook.com שלך.

דפדפן אינטרנט

עבור אל www.outlook.com באמצעות דפדפן אינטרנט והזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך עבור חשבון ‎@outlook.com‏, ‎@hotmail.com‏, ‎@msn.com או ‎@live.com כדי להיכנס ולנהל את הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ונתוני לוח השנה שלך.

היישום 'דואר' ב- Windows

היישום 'דואר' המוכלל ב- Windows הוא החלופה המומלצת עבור Windows Live Mail 2012, והוא יישום הדואר האלקטרוני הנפוץ ביותר בשימוש בקרב משתמשי Outlook.com כיום. הוא תוכנן לפעול עם Outlook.com החדש, מציע ממשק ידידותי למגע ומודרני יותר ומשתלב באלגנטיות עם פלטפורמת Windows. היישום 'דואר' מותקן מראש ב- Windows 8.1 וב- Windows 10. בדומה ל- Windows Live Mail 2012, היישום 'דואר' ב- Windows מוצע בחינם.

כיצד להשתמש ביישום 'דואר' ב- Windows 8.1

 1. בחר לחצן תפריט התחלה. .

 2. בחר באריח דואר כדי להפעיל את היישום.

  האריח 'דואר' במסך התחל של Windows 7

 3. נווט אל הגדרה > חשבונות > הוספת חשבון.

 4. בחר את סוג החשבון שברצונך להוסיף ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך כדי להזין את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך עבור חשבון ‎@outlook.com‏, ‎@hotmail.com‏, ‎@live.com או ‎@msn.com שלך ולחץ על כניסה.

כיצד להשתמש ביישום 'דואר' ב- Windows 10

 1. בחר לחצן תפריט התחלה. > כל היישומים > דואר כדי להפעיל את היישום.

 2. בחר תחילת העבודה _GT_ להוסיף חשבון. (אם היית באפליקציה ' דואר ' בעבר, בחר לחצן 'הגדרות' ב- Windows Mail _GT_ ניהול חשבונות > הוסף חשבון.)

 3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך ב- ‎@outlook.com‏, ‎@hotmail.com‏, ‎@live.com או ‎@msn.com ובחר היכנס.

 4. בחר לחצן 'הגדרות' ב- Windows Mail > נהל חשבונות, בחר את החשבון שלך ובחר שנה הגדרות סינכרון של תיבת דואר כדי לקבוע את משך הזמן אחורה שעבורו ברצונך לסנכרן את נתוני Outlook.com שלך עם היישום 'דואר'.

לקבלת הוראות נוספות, ראה היישום 'דואר' ב- Windows 8.1 או היישום 'דואר' ב- Windows 10. לאחר השלמת השלבים שלעיל, אירועי לוח השנה שלך יסונכרנו עם היישום 'לוח שנה' ב- Windows, ונתוני אנשי הקשר יסונכרנו עם היישום 'אנשים' ב- Windows.

אם אתה משתמש ב- Windows 7, תוכל לשדרג לגירסה חדשה יותר של Windows כדי ליהנות מהיישום 'דואר' ומיתרונות אחרים. לחלופין, תוכל להשתמש בדפדפן אינטרנט כדי לגשת אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך.

Outlook 2016 עבור Windows

מנויים Microsoft 365 כוללים את יישום הדואר האלקטרוני Outlook 2016 וכן יישומי פרודוקטיביות אחרים כגון Word, PowerPoint ו-Excel. ‏Outlook 2016 פועל ב- Windows 7, ב- Windows 8/8.1 וב- Windows 10. כדי להתחיל בעבודה עם Outlook 2016, ראה הוספת חשבון Outlook.com ב- Outlook 2016 עבור Windows.

הוראות מיוחדות עבור המשתמשים בנתונים המאוחסנים באופן מקומי ביישום Windows Live Mail 2012

הערה: סעיף זה חל רק על משתמשים שאחסנו באופן מקומי הודעות דואר אלקטרוני בתיקיות אחסון או אחסנו אנשי קשר באופן מקומי ביישום Windows Live Mail 2012.‏

היישום ‏Windows Live Mail 2012 מאפשר לך להוציא הודעות דואר אלקטרוני מחשבון Outlook.com שלך ולאחסן אותן במצב לא מקוון בתיקיות אחסון מקומיות. בדומה, ניתן לאחסן נתוני אנשי קשר באופן מקומי במצב לא מקוון. אם השתמשת בתכונה זו כדי להוציא נתונים מתוך חשבון Outlook.com שלך, אנו ממליצים להעביר את הנתונים בחזרה לחשבון Outlook.com לפני השדרוג, כדי שהם יסתנכרנו עם יישום הדואר האלקטרוני החדש שבו ברצונך להשתמש. בעזרת השלבים הבאים, המתארים את אופן העברת הנתונים, תוכל להבטיח שהנתונים שלך יהיו נגישים בחשבון Outlook.com שלך באמצעות דפדפן אינטרנט, וביישום הדואר האלקטרוני החדש שלך כאשר תחבר אותו לחשבון Outlook.com.

העברת נתונים ליישום 'דואר' עבור Windows

בצע שלבים אלה כדי להעביר את הנתונים המאוחסנים באופן מקומי מהיישום Windows Live Mail 2012 לחשבון Outlook.com שלך. השלם תהליך זה לפני שדרוג החשבון המתחיל בסוף יוני 2016:

עבור הודעות דואר אלקטרוני המאוחסנות באופן מקומי

 1. פתח את יישום הדואר האלקטרוני Windows Live Mail 2012.

 2. צור תיקיה אחת או יותר ברשימת התיקיות שמסתנכרנות עם חשבון Outlook.com שלך. התבנית של החשבון שלך ב- Outlook.com עשויה להיראות כך: ‎@outlook.com‏, ‎@hotmail.com‏, ‎@live.com או ‎@msn.com. החשבון עשוי להיקרא גם חשבון Windows Live או חשבון Microsoft.

 3. ברשימת תיקיות האחסון, פתח את התיקיה עם הודעות הדואר האלקטרוני שברצונך להעביר.

 4. בחר את כל ההודעות (Ctrl+A) שנמצאות בתיקיה המקומית וגרור ושחרר או העתק/הדבק את הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיה החדשה שיצרת בשלב 2. בצע שלב זה עבור כל תיקיות האחסון המקומיות שברצונך להעלות לחשבון Outlook.com שלך.

 5. סנכרן את חשבון הדואר האלקטרוני שלך כדי ליצור את התיקיות ב- Outlook.com ולהעלות את הודעות הדואר האלקטרוני.

 6. היכנס לחשבון הדואר האלקטרוני שלך באמצעות דפדפן אינטרנט בכתובת www.outlook.com כדי לוודא שהודעות הדואר האלקטרוני הועלו.

עבור אנשי קשר המאוחסנים באופן מקומי

 1. ייצא אנשי קשר המאוחסנים באופן מקומי מ- Windows Live Mail 2012.

  1. פתח את יישום הדואר האלקטרוני Windows Live Mail 2012.

  2. בחר אנשי קשר.

  3. בחר את אנשי הקשר המאוחסנים באופן מקומי שברצונך להעלות.

  4. לחץ על יצא ברצועת הכלים.

  5. בחר תבנית קובץ ‎.csv בתפריט הנפתח.

  6. לחץ על עיון ובחר מיקום לשמירת אנשי הקשר.

  7. הזן שם קובץ ולחץ על שמור.

  8. לחץ על הבא ולאחר מכן בחר את תיבות הסימון לצד השדות שברצונך לייצא. הייצוא מתבצע עבור השדות שנבחרו בלבד, לכן הקפד לבחור את כל הפריטים שתרצה מאוחר יותר.

  9. לחץ על סיום.

 2. ייבא את קובץ ה- ‎.csv ל'אנשים' (אנשי קשר) באינטרנט.

  1. היכנס לחשבון הדואר האלקטרוני שלך באמצעות דפדפן אינטרנט בכתובת www.outlook.com.

  2. לחץ על סמל מפעיל היישומים ובחר אנשים.

   אריח 'אנשים' ב- Outlook.com

  3. בדף הראשי של 'אנשים', לחץ על התחל ייבוא כדי לייבא אנשי קשר.

   הודעת ייבוא אנשי קשר כש'התחל ייבוא' מסומן

  4. בחר Windows Live Mail 2012.

  5. אתר ובחר את הקובץ שנוצר בשלבים של ייצוא אנשי קשר המאוחסנים באופן מקומי.

  6. לחץ על העלה.

   הערה: פריטי לוח שנה אינם מאוחסנים באופן מקומי ב- Windows Live Mail 2012 כאשר אתה מחובר לחשבון Outlook.com. כאשר Windows Live Mail 2012 מסנכרן נתונים עם חשבון Outlook.com שלך לאחר שאתה נכנס עם כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פריטי לוח השנה מסתנכרנים באופן אוטומטי.

העברת נתונים ל- Outlook 2016 עבור Windows

אם תבחר להשתמש ביישום Outlook 2016 עבור Windows, תוכל להעביר נתונים ישירות מ- Windows Live Mail ל- Outlook 2016. עיין בהוראות המפורטות תחת ייצוא הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר ונתוני לוח שנה של Windows Live Mail ל- Outlook כדי ללמוד כיצד להעביר הודעות דואר אלקטרוני ואנשי קשר ל- Outlook 2016.

הערה: תמשיך לקבל גישה לנתונים המאוחסנים באופן מקומי ב- Windows Live Mail 2012 לאחר שדרוג חשבון Outlook.com.

שאלות נפוצות

מדוע Microsoft מבצעת שינוי זה?

אנו משדרגים את Outlook.com לתשתית חדשה המופעלת באמצעות Microsoft 365, ועוזרת לך לעבוד בשיתוף פעולה עם אחרים על מסמכי Office בקלות, להספיק יותר באמצעות תוספות מתוצרת שותפים חיצוניים ולהתמקד במה שחשוב. תשתית חדשה זו משתמשת בפרוטוקולי סינכרון מודרניים המספקים שיפורים בביצועים, באבטחה ובמהימנות. ב- Windows Live Mail 2012 נעשה שימוש בפרוטוקול סינכרון ישן יותר, שאינו תואם לתשתית חדשה זו.

מי צריך לנקוט פעולה?

כל מי שמשתמש כעת ביישום Windows Live Mail 2012 כדי להתחבר לחשבון דואר אלקטרוני המסתיים ב- ‎@outlook.com‏, ‎@hotmail.com‏, ‎@live.com או ‎@msn.com מ- Outlook.com צריך לעבור ליישום דואר אלקטרוני חלופי או להתחיל להשתמש בדפדפן אינטרנט כדי לגשת לדואר האלקטרוני. אנשים שמשתמשים ביישום Windows Live Mail 2012 כדי להתחבר לשירותי דואר אלקטרוני למעט Outlook.com, כולל Gmail‏, Yahoo Mail או שירותים אחרים המשתמשים בפרוטוקולים POP3 או IMAP, אינם צריכים לעשות דבר. גם משתמשי Outlook.com שאינם עושים שימוש ביישום Windows Live Mail 2012 אינם צריכים לעשות דבר.

אני מתקשה להשתמש ביישום 'דואר' ב- Windows. האם מישהו ב- Microsoft יוכל לעזור לי?

אם אתה זקוק לסיוע טכני, פנה לתמיכה הקהילתית שלנו בפורום הקהילה של 'דואר' ב- Windows 8.1 או בפורום הקהילה של 'דואר' ב- Windows 10.

מהן האפשרויות העומדות בפניי אם אני משתמש ב- Windows 7 ואין לי אפשרות לשדרג לגירסה חדשה יותר של Windows כדי להשתמש ביישום 'דואר'?

תמיד תוכל להמשיך לגשת אל Outlook.com מכל דפדפן אינטרנט בכתובת www.outlook.com. לחלופין, באפשרותך להשתמש ביישום Outlook 2016, שפועל ב- Windows 7,‏ 8/8.1 ו- 10. מנויים Microsoft 365 כוללים את יישום שולחן העבודה של Outlook 2016 וכן יישומי פרודוקטיביות אחרים, כגון Word, PowerPoint, Excel ו-OneNote.

מה עליי לעשות אם יש לי שאלות נוספות לגבי חשבון Outlook.com שלי, שלא ניתן להן מענה כאן?

אם יש לך שאלות נוספות, תוכל לעיין בדף התמיכה של Microsoft.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×