הצגה, ניהול והתקנה של תוספות בתוכניות Office

בעת הפיכת תוספת לזמינה, הפעולה מוסיפה פקודות מותאמות אישית ותכונות חדשות לתוכניות Office, המסייעות בהגברת היעילות שלך. מאחר שפורצים יכולים להשתמש בתוספות כדי לגרום לנזק זדוני למחשב שלך, באפשרותך להשתמש בהגדרות האבטחה של התוספת כדי לשנות את אופן פעולתם.

הערה: שלבים אלה חלים רק על יישומי Microsoft Office שפועלים ב-Windows.

רישום הערות מקושרות

אם אתה מחפש עזרה בקישור הערות ב OneNote למסמך Word או PowerPoint, ראה קבלת הערות מקושרות.

תוספות של Excel Windows

אם אתה מחפש עזרה עבור תוספות Excel ספציפיות הכלולות ב-Office כגון Solver או בדיקה, ראה עזרה עבור תוספות של excel עבור Windows.

אם אתה מחפש עזרה נוספת עם תוספות של Excel באמצעות תיבת הדו תוספות COM , ראה הוספה או הסרה של תוספות ב-excel.

לחץ על כותרת להלן לקבלת מידע נוסף

באפשרותך ללחוץ על הפוך תוכן לזמין בסרגל ההודעות אם אתה יודע שהתוספת מגיעה ממקור מהימן.

סרגל הודעות עם הודעה לגבי תוכן פעיל מסוים שהפך ללא זמין

כדי להסיר תוספת או להפוך אותה ללא זמינה, בצע שלבים אלה:

 1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות ‏> תוספות.

 2. קרוב לתחתית החלון, היכן שרשום נהל, לחץ על לחצן ביצוע

 3. בתיבת הדו-שיח, בחר את התוספות שברצונך להפוך ללא זמינות או להסיר

  השתמש בתיבת הדו-שיח 'נהל תוספות COM' כדי להפוך תוספות לא רצויות ללא זמינות או להסיר אותן
 4. כדי להפוך את התוספת לא זמינה, פשוט בטל את סימון התיבה לפני השם שלה. כדי להסיר את התקנת התוספת, בחר אותה ולחץ על הסר

 5. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים ולחזור למסמך

ניתן לראות ולשנות את הגדרות התוספת במרכז יחסי האמון, שתיאורים שלו מופיעים בסעיף הבא. ייתכן שהגדרות האבטחה של התוספת נקבעו על ידי הארגון שלך, כך שייתכן שלא כל האפשרויות יהיו זמינות לשינוי.

 1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

 2. לחץ על מרכז יחסי האמון > הגדרות מרכז יחסי האמון > תוספות.

 3. סמן או בטל את הסימון של התיבות הרצויות.

האזור 'תוספות' של מרכז יחסי האמון

 • דרוש שתוספות ליישומים יהיו חתומות על-ידי מפרסם מהימן     סמן תיבה זו כדי שמרכז יחסי האמון יבדוק שהתוספת משתמשת בחתימה של מפרסם מהימן. אם חתימת המפרסם אינה מהימנה, תוכנית Office לא תטען את התוספת וסרגל ההודעות יציג הודעה שהתוספת הפכה ללא זמינה.

 • בטל הודעה עבור תוספות לא חתומות (הקוד יישאר לא זמין)     כאשר תסמן את התיבה דרוש שתוספות ליישומים יהיו חתומות על-ידי מפרסם מהימן, אפשרות זו לא תהיה מעומעמת עוד. תוספות החתומות על-ידי מפרסם מהימן הופכות לזמינות, אך תוספות שאינן חתומות הופכות ללא זמינות.

 • הפוך את כל התוספות ליישומים ללא זמינות (עלול לפגוע בפונקציונליות)     סמן תיבה זו אם אינך נותן אמון בתוספות כלשהן. כל התוספות הופכות ללא זמינות ללא כל הודעה, והתיבות של התוספות האחרות מעומעמות.

הערה: הגדרה זו נכנסת לתוקף לאחר יציאה מתוכנית Office והפעלתה מחדש.

בזמן העבודה עם תוספות, ייתכן שיהיה עליך ללמוד עוד אודות חתימות דיגיטליות ואישורים, אשר מאמתים תוספת, ואודות מפרסמים מהימנים, מפתחי תוכנה אשר לרוב יוצרים תוספות.

 1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות ‏> תוספות.

 2. סמן כל תוספת כדי לראות את השם, המפרסם והתאימות של התוספת, המיקום שלה במחשב וכן תיאור של הפונקציות שלה.

הצגת האזור 'תוספות' של מרכז יחסי האמון

 • תוספות אפליקציה פעילות     תוספות הרשומות והפועלות כעת בתוכנית Office.

 • תוספות אפליקציה לא פעילות     אלה קיימות במחשב שלך אך אינן טעונות כעת. לדוגמה, ערכות XML פעילות כאשר המסמך אשר מפנה אליהן פתוח. דוגמה נוספת היא התוספת COM: אם תוספת COM נבחרה, התוספת פעילה. אם תיבת הסימון אינה מסומנת, התוספת אינה פעילה.

 • תוספות הקשורות למסמכים     קבצי תבניות אליהם מפנים מסמכים פתוחים.

 • תוספות יישומים שאינן זמינות     תוספות אלה הופכות ללא זמינות באופן אוטומטי מאחר שהן גורמות לקריסת תוכניות Office.

 • תוספת     הכותרת של התוספת.

 • מפרסם     מפתח תוכנה או ארגון האחראי ליצירת התוספת.

 • תאימות     בדוק כאן בעיות תאימות.

 • מיקום     נתיב קובץ זה מציין היכן מותקנת התוספת במחשב.

 • תיאור טקסט זה מסביר את הפונקציה add-in.

הערה: Microsoft Outlook מכיל אפשרות אחת לתוספת במרכז יחסי האמון: החל הגדרות אבטחת מאקרו על תוספות מותקנות. InfoPath אינו מכיל הגדרות אבטחה עבור תוספות.

השתמש בהוראה הבאה כדי לנהל ולהתקין תוספות.

 1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות ‏> תוספות.

 2. בחר סוג תוספת.

 3. לחץ על בצע.

 4. בחר את התוספות להוספה, להסרה, לטעינה או להעלאה. או עיין כדי לאתר תוספות להתקנה.

אם נרשמת כמנוי לתוספת באמצעות חנות Office ואינך מעוניין להמשיך בכך, ניתן לבטל מנוי זה

 1. פתח את יישום Office ועבור אל הכרטיסיה הוספה ברצועת הכלים.

 2. בקבוצה תוספות לחץ על התוספות שלי

  בכרטיסיה 'הוספה' ברצועת הכלים, תמצא את הקבוצה 'תוספות' לניהול תוספות של Excel
 3. בחר נהל את התוספות שלי

  תיבת הדו-שיח 'תוספות Office' מפרטת את התוספות שהתקנת. לחץ על 'נהל את התוספות שלי' כדי לנהל אותן.
 4. לחץ על היישום שברצונך לבטל ותחת פעולה לחץ על ניהול מנוי.

 5. תחת המקטע תשלום וחיובים, בחר ביטול מנוי.

 6. לחץ על אישור ולאחר מכן על המשך.

לאחר השלמת הפעולה אמורה להופיע הודעה לפיה "ביטלת את המנוי שלך ליישום" בשדה ההערות של רשימת היישומים.

ייתכן שתוספות מסוימות לא יהיו תואמות למדיניות מחלקת ה- IT של הארגון שלך. אם זהו המקרה כאשר מדובר בתוספות שהותקנו לאחרונה בתוכנית Office, מניעת ביצוע נתונים (DEP) יהפוך את התוספת ללא זמינה והתוכנית עלולה לקרוס.

למד עוד אודות DEP

למידע נוסף

לחץ על כותרת להלן לקבלת מידע נוסף

כשאתה מתקין את Microsoft Office System 2007, כמה תוספות מותקנות ונרשמות באופן אוטומטי במחשב שלך.

Word‏, Excel‏, Access ו- PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Microsoft Officeתמונת לחצן Office, לחץ על לחצן אפשרויות ולאחר מכן לחץ על תוספות.

 2. הצג את התוספות ואת הרחבות היישומים המחולקות לקטגוריות באופן הבא:

  • תוספות יישומים פעילות     השדה מפרט את ההרחבות הרשומות והפועלות כעת בתוכנית Office.

  • תוספות אפליקציה לא פעילות     פירוט התוספות הנמצאות במחשב שלך, אך לא נטענות כעת. לדוגמה, תגיות חכמות או סכימות XML פעילות רק כאשר המסמך המפנה אליו פתוח. דוגמה נוספת היא תוספות COM המופיעות בתיבת הדו תוספות com . אם תיבת הסימון עבור תוספת COM נבחרה, התוספת פעילה. אם תיבת הסימון עבור התוספת COM אינה מסומנת, התוספת אינה פעילה. כדי ללמוד כיצד לפתוח את תיבת הדו תוספת COM , עיין בסעיף הבא, ביטול או ניהול של התוספות המותקנות.

  • תוספות הקשורות למסמכים     פירוט קבצי תבנית שאליהם מתבצעת הפניה מסמכים הפתוחים כעת.

  • תוספות יישומים לא זמינות     השדה מפרט תוספות שהפכו ללא זמינות באופן אוטומטי מאחר שהן גורמות לקריסת תוכניות Office.

Outlook, ‏InfoPath, ‏Publisher ו- Visio

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על תוספות.

 2. הצג את התוספות ואת הרחבות היישומים המחולקות לקטגוריות באופן הבא:

  • תוספות יישומים פעילות     השדה מפרט את ההרחבות הרשומות והפועלות כעת בתוכנית Office.

  • תוספות אפליקציה לא פעילות     פירוט התוספות הנמצאות במחשב שלך, אך לא נטענות כעת. לדוגמה, תגיות חכמות או סכימות XML פעילות רק כאשר המסמך המפנה אליו פתוח. דוגמה נוספת היא תוספות COM המופיעות בתיבת הדו תוספות com . אם תיבת הסימון עבור תוספת COM נבחרה, התוספת פעילה. אם תיבת הסימון עבור התוספת COM אינה מסומנת, התוספת אינה פעילה. כדי ללמוד כיצד לפתוח את תיבת הדו תוספת COM , עיין בסעיף הבא, ביטול או ניהול של התוספות המותקנות.

  • תוספות הקשורות למסמכים     פירוט קבצי תבנית שאליהם מתבצעת הפניה מסמכים הפתוחים כעת.

  • תוספות יישומים לא זמינות     השדה מפרט תוספות שהפכו ללא זמינות באופן אוטומטי מאחר שהן גורמות לקריסת תוכניות Office.

ניהול תוספות עשוי לכלול הפעלה או ביטול של תוספות, הוספה או הסרה של תוספות והפיכת תוספות לפעילות או ללא פעילות.

Word‏, Excel‏, Access ו- PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Microsoft Officeתמונת לחצן Office, לחץ על אפשרויות Word ולאחר מכן לחץ על תוספות.

 2. בתיבה תוספות, זהה את התוספת שברצונך להפעיל או לבטל ושים לב לסוג התוספת הנמצא בעמודה סוג.

 3. בחר את סוג התוספת בתיבה נהל ולאחר מכן לחץ על עבור‏.

 4. בחר או נקה את תיבת הסימון עבור התוספת שברצונך להפעיל או לבטל ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: תוספות מסוג מפקח המסמכים מופעלות באמצעות שיטה אחרת. תוספות אלה מופעלות באופן אוטומטי בעת בדיקת המסמך לאיתור מטה-נתונים מוסתרים או מידע אישי. כדי לבדוק את המסמך, לחץ על לחצן Microsoft Office, לחץ על הכן ולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך.

Outlook, ‏InfoPath, ‏Publisher ו- Visio

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על תוספות.

 2. בתיבה תוספות, זהה את התוספת שברצונך להפעיל או לבטל ושים לב לסוג התוספת הנמצא בעמודה סוג.

 3. בחר את סוג התוספת בתיבה נהל ולאחר מכן לחץ על עבור‏.

 4. בחר או נקה את תיבת הסימון עבור התוספת שברצונך להפעיל או לבטל ולאחר מכן לחץ על אישור.

תוספות ומסמכים יכולים להוסיף לחצנים ופקדים מותאמים אישית לרצועת הכלים, המהווה חלק מ- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent. כל הפקדים המותאמים אישית ברצועת הכלים של Office Fluent כוללים תיאור מסך מיוחד המזהה את מקור הפקד. בדוגמה זו, הפקד מגיע מ- RXDemo.xlsm, והוא מזוהה בתיאור המסך של הפקד.

תמונה של רצועת הכלים

כך ניתן לדעת מהיכן מגיעים פקדים מותאמים אישית וניתן להסיר או לעדכן את המסמך, התבנית הכללית או תוספת COM המציגים את הפקד. עיין בסעיף הקודם כדי ללמוד כיצד להציג תוספות COM מותקנות.

כברירת מחדל, תוספות מותקנות ורשומות מורשות לפעול ללא הודעה. האקרים עלולים לנצל תוספות לגרימת נזק זדוני, כגון הפצת וירוסים, ולכן ניתן להשתמש בהגדרות האבטחה של התוספות כדי לשנות אופן פעולה זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגה או שינוי של הגדרות אבטחה של תוספות בהמשך מאמר זה.

אם אתה או מנהל המערכת קבעתם הגדרת אבטחה גבוהה יותר עבור תוספות ומרכז יחסי האמון מזהה תוספת שעלולה להיות לא בטוחה שאינה עונה על קריטריונים אלה, מרכז יחסי האמון מבטל את הקוד כברירת מחדל, וסרגל ההודעות מופיע כדי להתריע בפניך על תוספת או הרחבת יישום העלולה להיות לא בטוחה.

סרגל ההודעות

אם תלחץ על אפשרויות בסרגל ההודעות, תיבת דו-שיח של אבטחה תיפתח ותאפשר לך להפעיל את התוספת. עיין בסעיף הבא לגבי קבלת החלטה בטוחה לפני הלחיצה על אפשרות כלשהי.

הערה: ב- Microsoft Office Outlook 2007 וב- Microsoft Office Publisher 2007, התראות אבטחה מופיעות בתיבות דו-שיח, ולא בסרגל ההודעות. כברירת מחדל, Office Outlook 2007 מאפשר לתוספות שהותקנו לפעול. כדי לשנות את הגדרת ברירת המחדל, ראה הצגה או שינוי של הגדרות אבטחה של תוספות בהמשך מאמר זה.

כאשר אתה משנה הגדרת אבטחה של תוספות, היא משפיעה רק על התוכנית שבה בוצע השינוי. בצע את הפעולות הבאות בתוכניות Microsoft Office System 2007 אלה:

Word‏, Excel‏, Access ו- PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Microsoft Officeתמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על לחצן אפשרויות.

 2. לחץ על מרכז יחסי האמון, לחץ על הגדרות מרכז יחסי האמון ולאחר מכן לחץ על תוספות.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות. הגדרות אלה אינן מסומנות כברירת מחדל אלא אם כן אתה עובד בארגון ומנהל טכנולוגיות המידע (IT) שינה את ברירות המחדל באמצעות מדיניות מנהל מערכת.

  • דרוש שתוספות ליישומים יהיו חתומות על-ידי מפרסם מהימן בחר באפשרות זו אם ברצונך שמרכז יחסי האמון יבדוק אם יש חתימה דיגיטלית בקובץ ספריית הקישור הדינאמי (. dll) שמכיל את התוספת. אם המפרסם לא היה מהימן, תוכנית Office לא תטען את התוספת, וסרגל ההודעות מציג הודעה שהתוספת הפכה ללא זמינה.

  • בטל הודעה עבור תוספות לא חתומות (הקוד יישאר לא זמין) תיבת סימון זו זמינה רק אם תבחר בתיבת הסימון דרוש הרחבות יישומים לחתימה על-ידי מפרסם מהימן . במקרים מסוימים, קובץ ספריית הקישור הדינאמי (. dll) שמכיל את התוספת עשוי להיות לא חתום. במקרים אלה, תוספות שנחתמו על-ידי מפרסם מהימן זמינות, אך תוספות שאינן חתומות אינן זמינות בצורה שקטה.

  • הפוך את כל התוספות ליישומים ללא זמינות (עלול לפגוע בפונקציונליות) בחר בתיבת סימון זו אם אינך נותן אמון בתוספות. כל התוספות הופכות ללא זמינות ללא הודעה, ותיבות הסימון האחרות אינן זמינות.

   הערה: הגדרה זו נכנסת לתוקף רק לאחר היציאה מתוכנית Office והפעלתה מחדש.

Outlook

כברירת מחדל, Outlook מאפשר לתוספות שהותקנו לפעול. באפשרותך להגביל את Outlook להפעיל רק את התוספות החתומות דיגיטלית על-ידי החלת ההגדרה אזהרות עבור פקודות מאקרו חתומות; כל פקודות המאקרו שאינן חתומות אינן זמינות על תוספות, באופן הבא:

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 2. בחלונית הימנית, לחץ על אבטחת מאקרו.

 3. לחץ על אזהרות עבור פקודות מאקרו חתומות; כל פקודות המאקרו שאינן חתומות אינן זמינות.

 4. בחלונית הימנית, לחץ על תוספות.

 5. בחר את תיבת הסימון החל הגדרות אבטחת מאקרו על תוספות מותקנות.

InfoPath, ‏Publisher ו- Visio

 1. בתפריט כלים, לחץ על מרכז יחסי האמון.

 2. לחץ על תוספות.

 3. לחץ על האפשרויות הרצויות. הגדרות אלה אינן מסומנות כברירת מחדל אלא אם כן אתה עובד בארגון ומנהל טכנולוגיות המידע (IT) שינה את ברירות המחדל באמצעות מדיניות מנהל מערכת.

  • דרוש שתוספות ליישומים יהיו חתומות על-ידי מפרסם מהימן בחר באפשרות זו אם ברצונך שמרכז יחסי האמון יבדוק אם יש חתימה דיגיטלית בקובץ ספריית הקישור הדינאמי (. dll) שמכיל את התוספת. אם המפרסם לא היה מהימן, תוכנית Office לא תטען את התוספת, וסרגל ההודעות מציג הודעה שהתוספת הפכה ללא זמינה.

  • בטל הודעה עבור תוספות לא חתומות (הקוד יישאר לא זמין) תיבת סימון זו זמינה רק אם תבחר בתיבת הסימון דרוש הרחבות יישומים לחתימה על-ידי מפרסם מהימן . במקרים מסוימים, קובץ ספריית הקישור הדינאמי (. dll) שמכיל את התוספת עשוי להיות לא חתום. במקרים אלה, תוספות שנחתמו על-ידי מפרסם מהימן זמינות, אך תוספות שאינן חתומות אינן זמינות בצורה שקטה.

  • הפוך את כל התוספות ליישומים ללא זמינות (עלול לפגוע בפונקציונליות) בחר בתיבת סימון זו אם אינך נותן אמון בתוספות. כל התוספות הופכות ללא זמינות ללא הודעה, ותיבות הסימון האחרות אינן זמינות.

   הערה: הגדרה זו נכנסת לתוקף רק לאחר היציאה מתוכנית Office והפעלתה מחדש.

אם אתה מנסה להפוך תוספת ללא זמינה ואתה מקבל את ההודעה "אין אפשרות לשנות את המצב המחובר של Office Add-Ins הרשום תחת HKEY_LOCAL_MACHINE", בצע את הפעולות הבאות:

 1. סגור את Outlook אם הוא פתוח אצלך.

 2. ודא כי שירות Outlook אינו פועל על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשורת המשימות, לחץ על מנהל המשימות, ולאחר מכן לחץ על תהליכים.

  • חפש את Microsoft Outlook ברשימת התהליכים:

   • אם Outlook אינו מופיע ברשימה, עבור לשלב 3.

   • אם Outlook נמצא ברשימה, לחץ עליו ולאחר מכן לחץ על סיים משימה.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Outlook בתפריט 'התחלה' ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

 4. בטל את התוספות שברצונך לבטל לפי השלבים בסעיף ביטול או ניהול של התוספות המותקנות קודם לכן במאמר זה.

 5. סגור את Outlook.

 6. פתח את Outlook כרגיל (לא במצב מנהל מערכת).

כאשר מופיעה תיבת דו-שיח של אבטחה, באפשרותך להפוך את התוספת לזמינה רק עבור ההפעלה הנוכחית על-ידי לחיצה על הפוך תוספת זו לזמינה עבור הפעלה זו בלבד, או השאר אותה במצב לא זמין. עליך להפוך את התוספת לזמינה רק אם אתה בטוח שהיא מגיעה ממקור מהימן.

תיבת הדו-שיח ׳אפשרויות אבטחה׳ של Microsoft Office

לחלופין, אתה יכול לתת אמון במפורש במפרסם על-ידי לחיצה על הפוך לזמין את כל הקוד שפורסם על-ידי מפרסם זה. פעולה זו הופכת את התוספת לזמינה ומאפשרת לכל תוכנה של מפרסם זה לקבל אמון תמיד.

ב- Office Outlook 2007, כאשר מופיעה תיבת דו-שיח של אבטחה, באפשרותך להפוך את התוספת לזמינה רק עבור ההפעלה הנוכחית על-ידי לחיצה על הפוך תוספת ליישום לזמינה, או השאר אותה במצב לא זמין. עליך להפוך את התוספת לזמינה רק אם אתה בטוח שהיא מגיעה ממקור מהימן.

הודעת אבטחה של Microsoft Office Outlook

לחלופין, אתה יכול לתת אמון במפורש במפרסם על-ידי לחיצה על תן אמון בכל המסמכים של מפרסם זה. פעולה זו הופכת את התוספת לזמינה ומאפשרת לכל תוכנה של מפרסם זה לקבל אמון תמיד.

לקבלת מידע נוסף על מפרסמים מהימנים, ראה הוספה, הסרה או הצגה של מפרסם מהימן.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×