התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה

סרגל הכלים לגישה מהירה הוא סרגל כלים הניתן להתאמה אישית ומכיל קבוצה של פקודות שאינן תלויות בכרטיסיה המוצגת כעת ברצועת הכלים. ניתן להזיז את סרגל הכלים לגישה מהירה מאחד משני המיקומים האפשריים ולהוסיף לו לחצנים המייצגים פקודות.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

הערות: 

 • לא ניתן להגדיל את הלחצנים המייצגים את הפקודות באמצעות אפשרות ב- Microsoft Office. הדרך היחידה להגדיל אותם היא להקטין את רזולוציית המסך.

 • לא ניתן להציג את סרגל הכלים לגישה מהירה במספר שורות.

 • ניתן להוסיף לסרגל הכלים לגישה מהירה פקודות בלבד. לא ניתן להוסיף לסרגל הכלים לגישה מהירה את התוכן של רוב הרשימות, כגון ערכי הזחה וריווח וסגנונות בודדים המופיעים גם הם ברצועת הכלים. עם זאת, באפשרותך להתאים אישית את רצועת הכלים ב-Office כדי להתאים אישית את רצועת הכלים באופן הרצוי לך. לדוגמה, באפשרותך ליצור כרטיסיות מותאמות אישית וקבוצות מותאמות אישית שיכילו את הפקודות שאתה מרבה להשתמש בהן.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת פקודה לסרגל הכלים לגישה מהירה

הוספת פקודה שאינה נמצאת ברצועת הכלים לסרגל הכלים לגישה מהירה

הסרת פקודה מסרגל הכלים לגישה מהירה

שינוי סדר הפקודות בסרגל הכלים לגישה מהירה

קיבוץ הפקודות על-ידי הוספת מפריד ביניהן

הזזת סרגל הכלים לגישה מהירה

התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה באמצעות הפקודה 'אפשרויות'

איפוס של סרגל הכלים לגישה מהירה להגדרות ברירת המחדל

ייצוא סרגל כלים לגישה מהירה שהותאם אישית

ייבוא סרגל כלים לגישה מהירה שהותאם אישית

מדוע אני רואה כדור ירוק?

הוספת פקודה לסרגל הכלים לגישה מהירה

 1. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה או הקבוצה המתאימה כדי להציג את הפקודה שברצונך להוסיף לסרגל הכלים לגישה מהירה.

 2. לחץ על הפקודה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על הוסף לסרגל הכלים לגישה מהירה בתפריט הקיצור.

  הוספת הפקודה 'איות ודקדוק' לסרגל הכלים לגישה מהירה ב- Word

הוספת פקודה שאינה נמצאת ברצועת הכלים לסרגל הכלים לגישה מהירה

 1. לחץ על התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה > פקודות נוספות.

התפריט ' התאם אישית את סרגל הכלים לגישה מהירה ' פתוח, עם חץ המצביע על האפשרות ' פקודות נוספות '.

 1. ברשימה בחר פקודות מתוך, לחץ על פקודות שאינן ברצועת הכלים.

 2. אתר את הפקודה ברשימה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

עצה: אם אינך מצליח למצוא את הפקודה הרצויה בפקודות שאינן ברשימת רצועת הכלים , נסה להגדיר בחירה באפשרות בחר פקודות מתוךכל הפקודות.

הסרת פקודה מסרגל הכלים לגישה מהירה

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקודה שברצונך להסיר מסרגל הכלים לגישה מהירה ולאחר מכן לחץ על הסר מסרגל הכלים לגישה מהירה בתפריט הקיצור.

שינוי סדר הפקודות בסרגל הכלים לגישה מהירה

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל הכלים לגישה מהירה ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה בתפריט הקיצור.

 2. תחת התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על הפקודה שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על החץ הזז למעלה או על החץ הזז למטה.

קיבוץ הפקודות על-ידי הוספת מפריד ביניהן

באפשרותך לקבץ את הפקודות על-ידי שימוש במפריד כדי שסרגל הכלים לגישה מהירה ייראה כאילו הוא מחולק למקטעים.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל הכלים לגישה מהירה ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה בתפריט הקיצור.

 2. ברשימה בחר פקודות מתוך, לחץ על פקודות נפוצות.

 3. לחץ על < מפריד > ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 4. כדי למקם את המפריד במיקום הרצוי, לחץ על החץ הזז למעלה או על החץ הזז למטה.

העברת סרגל הכלים לגישה מהירה

סרגל הכלים לגישה מהירה יכול להיות ממוקם באחד משני מקומות:

 • הפינה הימנית העליונה, בשורת הכותרת. (זהו מיקום ברירת המחדל)

סרגל הכלים לגישה מהירה המוצג מעל רצועת הכלים

 • מתחת לרצועת הכלים.

סרגל הכלים לגישה מהירה המוצג מתחת לרצועת הכלים.

אם אינך מעוניין שסרגל הכלים לגישה מהירה יוצג במיקום הנוכחי שלו, תוכל להזיז אותו למיקום השני. אם תמצא שמיקום ברירת המחדל לצד סמל התוכנית אינו נוח מאחר שהוא רחוק מדי מאזור העבודה, תוכל לקרב אותו לאזור העבודה. המיקום מתחת לרצועת הכלים פולש לאזור העבודה. לכן, אם ברצונך להגדיל את אזור העבודה כמה שאפשר, מומלץ להשאיר את סרגל הכלים לגישה מהירה במיקום ברירת המחדל שלו.

 1. לחץ על התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה (בקצה השמאלי של QAT).

 2. ברשימה, לחץ על הצג מתחת לרצועת הכלים או על הצג מעל לרצועת הכלים.

התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה באמצעות הפקודה 'אפשרויות'

ניתן להוסיף, להסיר ולשנות את הסדר של הפקודות בסרגל הכלים לגישה מהירה באמצעות הפקודה אפשרויות.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת עזרה, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על סרגל כלים לגישה מהירה.

 4. בצע את השינויים הרצויים.

איפוס של סרגל הכלים לגישה מהירה להגדרות ברירת המחדל

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל הכלים לגישה מהירה ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה בתפריט הקיצור.

 2. בחלון התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על איפוס ברירות מחדל ולאחר מכן לחץ על אפס את סרגל הכלים לגישה מהירה בלבד.

ייצוא סרגל כלים לגישה מהירה שהותאם אישית

באפשרותך לייצא את ההתאמות האישיות של רצועת הכלים וסרגל הכלים לגישה מהירה לקובץ שאתה או עמית לעבודה תוכלו לייבא אותו ולהשתמש בו במחשב אחר.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת עזרה, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על סרגל כלים לגישה מהירה.

 4. לחץ על ייבוא/ייצוא ולאחר מכן לחץ על ייצא את כל ההתאמות האישיות.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההתאמה האישית של רצועת הכלים, ראה התאמה אישית של רצועת הכלים ב-Office.

ייבוא סרגל כלים לגישה מהירה שהותאם אישית

באפשרותך לייבא קבצי התאמה אישית כדי להחליף את הפריסה הנוכחית של רצועת הכלים וסרגל הכלים לגישה מהירה. יכולת הייבוא של ההתאמה האישית מאפשרת לך לשמור על מראה אחיד של תוכניות Microsoft Office במחשבים השונים שלך או ביחס למחשבים של עמיתיך לעבודה.

חשוב: בעת ייבוא קובץ התאמה אישית של רצועת הכלים, אתה מאבד את כל ההתאמות האישיות הקודמות של רצועת הכלים וסרגל הכלים לגישה מהירה. אם קיימת אפשרות שתרצה לחזור להתאמה האישית הנוכחית שלך, עליך לייצא אותה לפני שתייבא התאמות אישיות חדשות כלשהן.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת עזרה, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על סרגל כלים לגישה מהירה.

 4. לחץ על ייבוא/ייצוא ולאחר מכן לחץ על יבא קובץ התאמה אישית.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההתאמה האישית של רצועת הכלים, ראה התאמה אישית של רצועת הכלים ב-Office.

מדוע אני רואה כדור ירוק?

כדור ירוק מופיע אם הוספת לסרגל הכלים לגישה מהירה קבוצה או פקודה מותאמות אישית לאחר שביצעת התאמה אישית של רצועת הכלים, אך לא הקצית סמל לייצוג קבוצה מותאמת אישית או פקודה מותאמת אישית אלה.

הסמל יהיה בשימוש אם תבצע את הפעולות הבאות:

 • הוסף את הקבוצה המותאמת אישית לסרגל הכלים לגישה מהירה

 • כדי לסייע להבחין בין רצועת הכלים המותאמת אישית שלך לבין רצועת הכלים המוגדרת כברירת מחדל.

הוסף סמל שייצג את הקבוצה או הפקודה המותאמות אישית

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת עזרה, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים.

 4. בחלון התאמה אישית של רצועת הכלים, תחת הרשימה התאמה אישית של רצועת הכלים, לחץ על הקבוצה או הפקודה המותאמות אישית שהוספת.

 5. לחץ על שינוי שם ולאחר מכן, ברשימה סימן, לחץ על סמל.

 6. בתיבת הדו-שיח שינוי שם, לחץ על אישור.

 7. כדי לראות ולשמור את ההתאמות האישיות, לחץ על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההתאמה האישית של רצועת הכלים, ראה התאמה אישית של רצועת הכלים ב-Office.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×