כלי התיקון של מסגרת Microsoft .NET זמין

מידע נוסף

אפשרויות כלי התיקון

כלי התיקון של .NET Framework מלווה בתהליך של ארבעה שלבים:

 1. מנסה לפתור בעיות התקנה

 2. מחיל את התיקונים (דורש הסכמת המשתמש)

 3. מנסה לתקן את כל הגירסאות המותקנות של .NET Framework

 4. איסוף יומני רישום (דורש הסכמת המשתמש)

הכלי עשוי לבצע שינוי אחד או יותר בגירסה המותקנת של .NET Framework. לדוגמה, הוא עשוי לתקן את המצב של Windows Installer במחשב, לאפס את רשימות בקרת הגישה לפי שיקול דעת (Dacl) בתיקיות מסוימות, או לפתור בעיות הקשורות לרישום עדכונים לא חוקי או פגום.

תמיכה במצב לא מקוון

כלי התיקון של .NET Framework מספק אפשרות לתקן את הגירסאות של .NET Framework המותקנות במחשב (שלב 3 של התהליך בסעיף "אפשרויות כלי התיקון"). הכלי מחייב את הקבצים הניתנים להפצה חוזרת של גירסאות אלה כדי להיות זמינים בזמן התיקון. כברירת מחדל, הכלי מוריד חבילות אלה מהאינטרנט במהלך התיקון. אם המחשב שלך מוגבל או שאין לו קישוריות לאינטרנט, עליך להשתמש במצב לא מקוון עבור התיקון. לשם כך, ציין את האפשרות /addsource יחד עם הנתיב של התיקיה המכילה את הקבצים הנמצאים להפצה חוזרת, כמו בדוגמה הבאה:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER אם כלי התיקון אינו מוצא את הנדרש להפצה חוזרת בתיקיה שצוינה, הוא ינסה להוריד את הקובץ מהאינטרנט. לכלי התיקון אין אפשרות לעשות זאת אם אין אפשרות להוריד את הקובץ הנדרש. הטבלה הבאה מפרטת את הקבצים הניתנים להפצה חוזרת של .NET Framework.

גרסה ופרופיל

אדריכלות

שם קובץ המתקין

URL

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

4.7.2 המסגרת של .NET

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

4.7.1 המסגרת של .NET

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

4.6.2 המסגרת של .NET

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

4.6.1 המסגרת של .NET

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

4.5.2 המסגרת של .NET

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

4.5.1 המסגרת של .NET

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

פרופיל לקוח של .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

פרופיל לקוח של .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

מסגרת .NET 4 מלא

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

מסגרת .NET 4 מלא

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247962

.NET framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET framework 2.0 SP2 (אם מותקנים ב-.NET 3.0 Framework ו-3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

מצב שקט ומצב פסיבי

כל הפונקציות של כלי התיקון יכול להיות אוטומטי על ידי הפעלת הכלי במצב שקט או פסיבי. הדבר מכיל את היתרון שאין לדרוש התערבות מצד המשתמש כדי שהכלי יפעל. הדבר שימושי במיוחד בפריסות גדולות שבהן מנהלי מערכת יכולים להגדיר את הכלי (באמצעות שורת הפקודה) וגם לאסוף יומני רישום במיקומים שצוינו.

איסוף נתונים

כלי התיקון של .NET Framework אוסף מידע אודות שימוש בכלי בנוסף לאיסוף נתוני התקנה אבחוניים. מידע השימוש משמש לשיפור איכות כלי התיקון של .NET Framework, ונתוני ההתקנה משמשים לשיפור ההתקנה של .NET Framework. מידע זה אינו משמש לשיווק או למכירה לספקים חיצוניים. לקבלת מידע נוסף, קרא את הצהרת הפרטיות של כלי התיקון של Microsoft .netframework.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קבצי תמיכה ב-Microsoft, עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד להשיג קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך שהקובץ נרשם. הקובץ מאוחסן בשרתים משופרים המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בקובץ. שים לב תכונת איסוף הנתונים יוצרת קובץ cab דחוס של יומני ההתקנה של .NET Framework. לאחר שהכלי מעבד את יומני הרישום, קובץ. cab הקרוי "Fixדוטקום Net*. cab" או משהו דומה נוצר ונשמר בשולחן העבודה של המשתמש הנוכחי (אם הוא פועל במצב UI) או במיקום שצוין. בעת לחיצה על סיום באשף, הכלי שולח את קובץ ה-. cab המכיל את יומני הרישום ל-Microsoft. קובץ Fixדוטקום Net*. cab נשאר בשולחן העבודה שלך (או במיקום שצוין) ללא קשר לשאלה אם תחליט לשלוח את הנתונים ל-Microsoft. אם אתה משתמש באפשרות "/q", אנו ממליצים להשתמש גם באפשרות "/logs" כדי לשמור את יומני הרישום במיקום מסוים או לשתף ברשת כדי לתמוך בתרחישי ארגון. When you are using the "/q" option, we recommended that you also use the "/logs" option to save the logs to some specific location or to a network share for supporting enterprise scenarios. 

היסטורית גירסאות

לשחרר v 1.4

שפות נתמכות: אנגלית (ארצות הברית) מוסיפה תמיכה ב-.NET Framework 4.6.2 באמצעות .NET Framework 4.8.

שחרור v 1.3

שפות נתמכות: אנגלית (ארצות הברית) מרחיב את התמיכה עבור .NET Framework 4.5.2, .NET framework 4.6 ו-.NET Framework 4.6.1.

גרסה 1.2 של שחרור

שפות נתמכות: אנגלית (ארצות הברית) מצב שקט ותמיכה במצב פסיבי באמצעות שורת הפקודה מתווספים עבור הכלי. כעת, הכלי אינו מחייב אותך לפעול במצב UI בלבד. לכן, המשימה יכולה להיות אוטומטית. הכלי תומך כעת ב-.NET Framework 4.5 ו-.NET Framework 4.5.1. לכן, תיקון ותיקון חלים גם עבור מוצרים אלה. בורר שורת פקודה חדש ואופציונלי נוסף כדי לאפשר תיקון של גירסאות ספציפיות של .NET Framework כדי לעקוף את התיקון של גירסאות מותקנות אחרות בו. קובץ יומן הרישום שנוצר על-ידי כלי התיקון יכול כעת להישמר באופן אופציונלי במיקום שצוין על-ידי המשתמש באמצעות אפשרות שורת פקודה. אפשרות חדשה זו עוקפת את מיקום ברירת המחדל, המהווה את שולחן העבודה של המשתמש הנוכחי ב- UI mode ו-% temp% במצב שקט או פסיבי . אפשרות חדשה מאפשרת לך להפעיל את ' כלי התיקון ' במצב ' איסוף יומן בלבד ' מבלי להחיל תיקונים או תיקונים. האפשרות מספקת את הגמישות לאסוף ולחקור יומני רישום לפני החלת תיקונים בפועל. תמיכה חדשה ואופציונלית נוספת כדי לאפשר לך לבחור מתוך כל אוסף נתונים במצב שקט או פסיבי .   שחרור: v 1.1 שפות נתמכות: אנגלית (ארצות הברית) שחרור v 1.1 מרחיב את התמיכה ב-.NET Framework 3.5 SP1 (כולל .NET Framework 3.0 SP2 ו-.NET Framework 2.0 SP2). שחרור v 1.1 מוסיף גם תמיכה לא מקוונת עבור מחשבים בעלי קישוריות לאינטרנט מוגבלת או לא. שחרור: v 1.0 שפות נתמכות: אנגלית (ארצות הברית) שחרור v 1.0 הוא הגירסה הראשונה של הכלי שהיה תומך ב-.NET Framework 4 ובעדכונים שלה.

תצורות מושפעות

באפשרותך להשתמש בכלי התיקון של .NET Framework כדי לתקן בעיות התקנה עבור התצורות הבאות:

 • .NET Framework 4.8 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework מ4.7.2 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework מ4.7.1 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework מ4.6.1 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework מ4.5.2 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework מ4.5.1 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 3.5 SP1 במערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×