עדכון כדי לתמוך את סמל המטבע החדש עבור רופיה ההודי ב- Windows Vista, Windows Server 2008, ב- Windows 7 וב-Windows Server 2008 R2

מבוא

מאמר זה מציג עדכון עבור Windows Vista, עבור Windows Server 2008, עבור Windows 7 עבור Windows Server 2008 R2. עדכון זה מוסיף תמיכה עבור סמל המטבע החדש רופיה ההודי. עדכון זה כולל תמיכה בגופנים, שינויים אזור ותמיכה באמצעות לוח המקשים.

מידע נוסף

כדי לבחור בלוח המקשים באנגלית (הודו), בצע את הפעולות הבאות:

 1. בלוח הבקרה, לחץ על שעון, שפה ואזורולאחר מכן לחץ על שינוי לוחות מקשים או שיטות קלט אחרות.

 2. במסך אזור ושפה , לחץ על שינוי לוח המקשים בכרטיסיה לוחות מקשים ושפות .

 3. במסך שירותי טקסט ושפות קלט , לחץ על הוסף.

 4. על המסך הוספת שפת קלט בחר אנגלית (הודו), ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון של לוח המקשים הודו .

עדכון מידע

כיצד להשיג עדכון זה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

מערכת הפעלה

עדכן

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista

Download

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista

Download

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Server 2008

Download

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2008

Download

כל המבוססות על IA-64 הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008

Download

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

Download

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7

Download

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2

Download

כל הגרסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008 R2

Download

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקווניםMicrosoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להפעיל אחת ממערכות ההפעלה הבאות:

 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)‎

 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

 • Windows 7

 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)‎

 • Windows Server 2008 R2

 • ‏Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ‎(SP1)

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההשגה של ערכת השירות של Windows Vista, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

כיצד להשיג את חבילת service pack העדכנית של Windows Vistaלקבלת מידע נוסף אודות אופן ההשגה של ערכת השירות של Windows Server 2008, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

כיצד ניתן להשיג את ה-service pack העדכני עבור Windows Server 2008לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההשגה של Windows 7 או Windows Server 2008 R2 service pack, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

מידע אודות ה-Service Pack 1 עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

פרטי רישום

כדי שתוכל להשתמש בעדכון שבחבילה זו, אינך נדרש לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי הקובץ

הגירסה הגלובלית של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

הערות מידע קובץ Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, SR_Level (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.

  גירסה

  מוצר

  SR_Level

  ענף שירות

  6.0.600 2. 18xxx

  Windows Vista ו- Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2. 22xxx

  Windows Vista ו- Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות מאוד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה הם בנפרד המפורטים בסעיף "מידע עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista הקובץ נוספים". קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצים קבצי קטלוג (. cat) המשויכים האבטחה, חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x86 של Windows Server 2008 ו- Windows Vista

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Micross.ttf

Not applicable

650,380

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

25-Feb-2011

11:54

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

25-Feb-2011

11:54

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

14,336

25-Feb-2011

15:02

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

14,336

25-Feb-2011

17:38

x86

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

15:02

x86

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:38

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

14,336

25-Feb-2011

15:02

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

14,336

25-Feb-2011

17:38

x86

Loc2008.nls

Not applicable

3,667,040

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Loc2008.nls

Not applicable

3,669,632

25-Feb-2011

12:19

Not applicable

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

14:22

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

16:19

x86

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

12:19

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

564,736

25-Feb-2011

16:43

x86

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2008 ו- Windows Vista

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Micross.ttf

Not applicable

650,380

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

31-Jan-2011

10:53

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

31-Jan-2011

10:53

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

31-Jan-2011

10:53

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

31-Jan-2011

10:53

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

25-Feb-2011

11:46

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

25-Feb-2011

11:46

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

15,360

25-Feb-2011

15:42

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

15,360

25-Feb-2011

15:49

x64

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.18413

8,192

25-Feb-2011

15:42

x64

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.22597

8,192

25-Feb-2011

15:49

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

15,360

25-Feb-2011

15:42

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

15,360

25-Feb-2011

15:49

x64

Loc2008.nls

Not applicable

3,667,040

25-Feb-2011

11:58

Not applicable

Loc2008.nls

Not applicable

3,669,632

25-Feb-2011

11:59

Not applicable

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

7,680

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

7,680

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

7,680

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

7,680

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

7,680

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

7,680

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

7,680

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

7,680

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

14:49

x64

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

14:55

x64

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:58

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

11:59

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

735,232

25-Feb-2011

17:06

x64

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

14:22

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:19

x86

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

12:19

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

564,736

25-Feb-2011

16:43

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 הנתמכות של Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Micross.ttf

Not applicable

650,380

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

25-Feb-2011

11:45

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

25-Feb-2011

11:45

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

28,160

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

28,160

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.18413

11,776

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.22597

11,776

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

28,160

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

28,160

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Loc2008.nls

Not applicable

3,667,040

25-Feb-2011

11:58

Not applicable

Loc2008.nls

Not applicable

3,669,632

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

14:18

IA-64

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

14:18

IA-64

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:58

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

1,709,056

25-Feb-2011

16:28

IA-64

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

14:22

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:19

x86

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

12:19

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

564,736

25-Feb-2011

16:43

x86

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.760 0.16-xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.760 0.20-xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.760 1.17-xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1.21xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות מאוד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה הן רשומות בנפרד במקטע נוספים פרטי קובץ עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7". MUM ו- MANIFEST, וקבצים קבצי קטלוג (. cat) המשויכים האבטחה, חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Micross.ttf

Not applicable

650,380

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Staticcache.dat

Not applicable

9,633,792

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Segoeuil.ttf

Not applicable

330,908

10-Jun-2009

21:26

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Seguisb.ttf

Not applicable

406,192

10-Jun-2009

21:26

Not applicable

Seguisym.ttf

Not applicable

516,684

10-Jun-2009

21:26

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.16761

14,336

17-Feb-2011

05:52

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.20889

14,336

27-Jan-2011

05:31

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.17561

14,336

17-Feb-2011

06:09

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.21661

14,336

16-Feb-2011

06:12

x86

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:33

x86

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:31

x86

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:09

x86

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinen.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

03:38

x86

Kbdinen.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

03:38

x86

Kbdinen.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

04:10

x86

Kbdinen.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

04:22

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Alert.gif

Not applicable

1,046

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Appcompat.xsl

Not applicable

11,673

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Appcompat_bidi.xsl

Not applicable

12,498

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

Not applicable

13,371

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Appcompat_detailed_txt.xsl

Not applicable

13,326

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Autorun.dll

6.1.7600.16749

123,392

27-Jan-2011

05:39

x86

Cmisetup.dll

6.1.7600.16749

268,288

27-Jan-2011

05:39

x86

Compatprovider.dll

6.1.7600.16749

141,312

27-Jan-2011

05:39

x86

Compliance.ini

Not applicable

476

10-Jun-2009

21:16

Not applicable

Cryptosetup.dll

6.1.7600.16749

17,408

27-Jan-2011

05:39

x86

Diager.dll

6.1.7600.16749

32,256

27-Jan-2011

05:39

x86

Diagnostic.dll

6.1.7600.16749

135,168

27-Jan-2011

05:39

x86

Dismcore.dll

6.1.7600.16749

229,888

27-Jan-2011

05:39

x86

Dismhost.exe

6.1.7600.16749

82,944

27-Jan-2011

05:34

x86

Dismprov.dll

6.1.7600.16749

141,312

27-Jan-2011

05:39

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

14-Jul-2009

01:16

x86

Du.dll

6.1.7600.16749

78,336

27-Jan-2011

05:39

x86

Folderprovider.dll

6.1.7600.16749

49,152

27-Jan-2011

05:39

x86

Hwcompat.dll

6.1.7600.16749

146,432

27-Jan-2011

05:39

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7600.16749

89,600

27-Jan-2011

05:39

x86

Msxml6.dll

6.30.7600.16749

1,332,224

27-Jan-2011

05:39

x86

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:10

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7600.16749

95,744

27-Jan-2011

05:39

x86

Offline.xml

Not applicable

36,786

13-Jul-2009

20:26

Not applicable

Pidgenx.dll

6.1.7600.16749

1,234,432

27-Jan-2011

05:39

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,023,580

27-Jan-2011

03:22

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7600.16749

71,168

27-Jan-2011

05:39

x86

Rollback.exe

6.1.7600.16749

108,544

27-Jan-2011

05:34

x86

Schema.dat

Not applicable

90,112

27-Jan-2011

04:53

Not applicable

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

27-Jan-2011

05:39

x86

Segoeui.ttf

Not applicable

412,572

22-Jul-2009

23:29

Not applicable

Setup.exe

6.1.7600.16749

244,224

27-Jan-2011

05:34

x86

Smiengine.dll

6.1.7600.16749

697,856

27-Jan-2011

05:39

x86

Spflvrnt.dll

Not applicable

23,040

14-Jul-2009

01:16

x86

Spprgrss.dll

6.1.7600.16749

53,760

27-Jan-2011

05:39

x86

Spwizeng.dll

6.1.7600.16749

351,744

27-Jan-2011

05:39

x86

Ssshim.dll

6.1.7600.16749

110,080

27-Jan-2011

05:39

x86

Unattend.dll

6.1.7600.16749

201,728

27-Jan-2011

05:39

x86

Unbcl.dll

6.1.7600.16749

736,256

27-Jan-2011

05:39

x86

Upgloader.dll

6.1.7600.16749

223,744

27-Jan-2011

05:39

x86

Upgreport.dll

6.1.7600.16749

384,512

27-Jan-2011

05:39

x86

Uxlib.dll

6.1.7600.16749

118,784

27-Jan-2011

05:39

x86

Warning.gif

Not applicable

597

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Wdsclient.dll

6.1.7600.16749

532,480

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7600.16749

118,784

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdscore.dll

6.1.7600.16749

189,952

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdscsl.dll

6.1.7600.16749

54,784

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdsimage.dll

6.1.7600.16749

578,560

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdstptc.dll

6.1.7600.16749

122,368

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdsutil.dll

6.1.7600.16749

50,688

27-Jan-2011

05:39

x86

Win32ui.dll

6.1.7600.16749

433,152

27-Jan-2011

05:39

x86

Winsetup.dll

6.1.7600.16749

1,794,560

27-Jan-2011

05:39

x86

Xmllite.dll

1.3.1000.0

180,224

14-Jul-2009

01:16

x86

Autorun.dll

6.1.7600.20889

123,392

27-Jan-2011

05:36

x86

Cmisetup.dll

6.1.7600.20889

268,288

27-Jan-2011

05:36

x86

Compatprovider.dll

6.1.7600.20889

141,312

27-Jan-2011

05:36

x86

Cryptosetup.dll

6.1.7600.20889

17,408

27-Jan-2011

05:36

x86

Diager.dll

6.1.7600.20889

32,256

27-Jan-2011

05:36

x86

Diagnostic.dll

6.1.7600.20889

135,168

27-Jan-2011

05:36

x86

Dismcore.dll

6.1.7600.20889

229,888

27-Jan-2011

05:36

x86

Dismhost.exe

6.1.7600.20889

82,944

27-Jan-2011

05:31

x86

Dismprov.dll

6.1.7600.20889

141,312

27-Jan-2011

05:36

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

14-Jul-2009

01:16

x86

Du.dll

6.1.7600.20889

78,336

27-Jan-2011

05:36

x86

Folderprovider.dll

6.1.7600.20889

49,152

27-Jan-2011

05:36

x86

Hwcompat.dll

6.1.7600.20889

146,432

27-Jan-2011

05:36

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7600.20889

89,600

27-Jan-2011

05:36

x86

Msxml6.dll

6.30.7600.20889

1,332,224

27-Jan-2011

05:36

x86

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:10

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7600.20889

95,744

27-Jan-2011

05:36

x86

Pidgenx.dll

6.1.7600.20889

1,234,432

27-Jan-2011

05:36

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,127,872

27-Jan-2011

03:21

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7600.20889

71,168

27-Jan-2011

05:36

x86

Rollback.exe

6.1.7600.20889

108,544

27-Jan-2011

05:31

x86

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

27-Jan-2011

05:36

x86

Setup.exe

6.1.7600.20889

244,224

27-Jan-2011

05:31

x86

Smiengine.dll

6.1.7600.20889

697,856

27-Jan-2011

05:36

x86

Spprgrss.dll

6.1.7600.20889

53,760

27-Jan-2011

05:36

x86

Spwizeng.dll

6.1.7600.20889

351,744

27-Jan-2011

05:36

x86

Ssshim.dll

6.1.7600.20889

110,080

27-Jan-2011

05:36

x86

Unattend.dll

6.1.7600.20889

201,728

27-Jan-2011

05:36

x86

Unbcl.dll

6.1.7600.20889

736,256

27-Jan-2011

05:36

x86

Upgloader.dll

6.1.7600.20889

223,744

27-Jan-2011

05:36

x86

Upgreport.dll

6.1.7600.20889

384,512

27-Jan-2011

05:36

x86

Uxlib.dll

6.1.7600.20889

118,784

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdsclient.dll

6.1.7600.20889

532,480

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7600.20889

118,784

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdscore.dll

6.1.7600.20889

189,952

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdscsl.dll

6.1.7600.20889

55,296

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdsimage.dll

6.1.7600.20889

579,072

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdstptc.dll

6.1.7600.20889

123,904

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdsutil.dll

6.1.7600.20889

50,688

27-Jan-2011

05:36

x86

Win32ui.dll

6.1.7600.20889

433,152

27-Jan-2011

05:36

x86

Winsetup.dll

6.1.7600.20889

1,795,072

27-Jan-2011

05:36

x86

Xmllite.dll

1.3.1000.0

180,224

14-Jul-2009

01:16

x86

Arunres.dll

6.1.7601.17561

4,096

17-Feb-2011

06:07

x86

Autorun.dll

6.1.7601.17561

123,904

17-Feb-2011

06:15

x86

Cmisetup.dll

6.1.7601.17561

268,288

17-Feb-2011

06:15

x86

Compatprovider.dll

6.1.7601.17561

141,312

17-Feb-2011

06:15

x86

Cryptosetup.dll

6.1.7601.17561

17,408

17-Feb-2011

06:15

x86

Diager.dll

6.1.7601.17561

32,256

17-Feb-2011

06:15

x86

Diagnostic.dll

6.1.7601.17561

135,680

17-Feb-2011

06:15

x86

Dism.exe

6.1.7601.17561

202,752

17-Feb-2011

06:10

x86

Dismcore.dll

6.1.7601.17561

230,912

17-Feb-2011

06:15

x86

Dismcoreps.dll

6.1.7601.17561

50,688

17-Feb-2011

06:15

x86

Dismhost.exe

6.1.7601.17561

82,944

17-Feb-2011

06:10

x86

Dismprov.dll

6.1.7601.17561

141,312

17-Feb-2011

06:15

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

17-Feb-2011

06:15

x86

Du.dll

6.1.7601.17561

78,336

17-Feb-2011

06:15

x86

Folderprovider.dll

6.1.7601.17561

49,152

17-Feb-2011

06:15

x86

Hwcompat.dll

6.1.7601.17561

146,944

17-Feb-2011

06:15

x86

Input.dll

6.1.7601.17561

202,240

17-Feb-2011

06:15

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

17-Feb-2011

00:22

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7601.17561

89,600

17-Feb-2011

06:15

x86

Msxml6.dll

6.30.7601.17561

1,332,224

17-Feb-2011

06:15

x86

Msxml6r.dll

6.30.7601.17561

2,048

17-Feb-2011

06:07

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7601.17561

95,744

17-Feb-2011

06:15

x86

Nlsbres.dll

6.1.7601.17561

69,120

17-Feb-2011

06:07

x86

Ntdsupg.dll

6.1.7601.17561

21,504

17-Feb-2011

06:15

x86

Pidgenx.dll

6.1.7601.17561

1,234,432

17-Feb-2011

06:15

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,281,024

17-Feb-2011

03:52

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7601.17561

71,168

17-Feb-2011

06:15

x86

Rollback.exe

6.1.7601.17561

109,056

17-Feb-2011

06:10

x86

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

17-Feb-2011

06:15

x86

Setup.exe

6.1.7601.17561

245,248

17-Feb-2011

06:10

x86

Smiengine.dll

6.1.7601.17561

697,856

17-Feb-2011

06:15

x86

Spprgrss.dll

6.1.7601.17561

54,272

17-Feb-2011

06:15

x86

Spwizeng.dll

6.1.7601.17561

352,768

17-Feb-2011

06:15

x86

Spwizres.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

06:07

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.17561

189,952

17-Feb-2011

06:15

x86

Ssshim.dll

6.1.7601.17561

110,080

17-Feb-2011

06:15

x86

Unattend.dll

6.1.7601.17561

202,240

17-Feb-2011

06:15

x86

Unbcl.dll

6.1.7601.17561

736,256

17-Feb-2011

06:15

x86

Upgloader.dll

6.1.7601.17561

224,256

17-Feb-2011

06:15

x86

Upgreport.dll

6.1.7601.17561

384,512

17-Feb-2011

06:15

x86

Uxlib.dll

6.1.7601.17561

119,296

17-Feb-2011

06:15

x86

Uxlibres.dll

6.1.7601.17561

2,560

17-Feb-2011

06:07

x86

W32uiimg.dll

6.1.7601.17561

3,051,008

17-Feb-2011

06:07

x86

W32uires.dll

6.1.7601.17561

260,608

17-Feb-2011

06:07

x86

Wdsclient.dll

6.1.7601.17561

533,504

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.17561

118,784

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdscore.dll

6.1.7601.17561

189,952

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdscsl.dll

6.1.7601.17561

54,784

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdsimage.dll

6.1.7601.17561

579,584

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdstptc.dll

6.1.7601.17561

122,880

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdsutil.dll

6.1.7601.17561

51,200

17-Feb-2011

06:15

x86

Win32ui.dll

6.1.7601.17561

433,664

17-Feb-2011

06:15

x86

Winsetup.dll

6.1.7601.17561

1,796,608

17-Feb-2011

06:15

x86

Xmllite.dll

1.3.1000.0

180,224

17-Feb-2011

06:15

x86

Arunres.dll

6.1.7601.21661

4,096

16-Feb-2011

06:11

x86

Autorun.dll

6.1.7601.21661

123,904

16-Feb-2011

06:14

x86

Cmisetup.dll

6.1.7601.21661

268,288

16-Feb-2011

06:14

x86

Compatprovider.dll

6.1.7601.21661

141,312

16-Feb-2011

06:14

x86

Cryptosetup.dll

6.1.7601.21661

17,408

16-Feb-2011

06:14

x86

Diager.dll

6.1.7601.21661

32,256

16-Feb-2011

06:14

x86

Diagnostic.dll

6.1.7601.21661

135,680

16-Feb-2011

06:14

x86

Dism.exe

6.1.7601.21661

202,752

16-Feb-2011

06:13

x86

Dismcore.dll

6.1.7601.21661

230,912

16-Feb-2011

06:14

x86

Dismcoreps.dll

6.1.7601.21661

50,688

16-Feb-2011

06:14

x86

Dismhost.exe

6.1.7601.21661

82,944

16-Feb-2011

06:13

x86

Dismprov.dll

6.1.7601.21661

141,312

16-Feb-2011

06:14

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

16-Feb-2011

06:14

x86

Du.dll

6.1.7601.21661

78,336

16-Feb-2011

06:14

x86

Folderprovider.dll

6.1.7601.21661

49,152

16-Feb-2011

06:14

x86

Hwcompat.dll

6.1.7601.21661

146,944

16-Feb-2011

06:14

x86

Input.dll

6.1.7601.21661

202,240

16-Feb-2011

06:14

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

16-Feb-2011

00:56

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7601.21661

89,600

16-Feb-2011

06:14

x86

Msxml6.dll

6.30.7601.21661

1,332,224

16-Feb-2011

06:14

x86

Msxml6r.dll

6.30.7601.21661

2,048

16-Feb-2011

06:11

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7601.21661

95,744

16-Feb-2011

06:14

x86

Nlsbres.dll

6.1.7601.21661

69,120

16-Feb-2011

06:11

x86

Ntdsupg.dll

6.1.7601.21661

21,504

16-Feb-2011

06:14

x86

Pidgenx.dll

6.1.7601.21661

1,234,432

16-Feb-2011

06:14

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,281,024

16-Feb-2011

04:06

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7601.21661

71,168

16-Feb-2011

06:14

x86

Rollback.exe

6.1.7601.21661

109,056

16-Feb-2011

06:13

x86

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

16-Feb-2011

06:14

x86

Setup.exe

6.1.7601.21661

245,248

16-Feb-2011

06:13

x86

Smiengine.dll

6.1.7601.21661

697,856

16-Feb-2011

06:14

x86

Spprgrss.dll

6.1.7601.21661

54,272

16-Feb-2011

06:14

x86

Spwizeng.dll

6.1.7601.21661

352,768

16-Feb-2011

06:14

x86

Spwizres.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

06:11

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.21661

189,952

16-Feb-2011

06:14

x86

Ssshim.dll

6.1.7601.21661

110,080

16-Feb-2011

06:14

x86

Unattend.dll

6.1.7601.21661

202,240

16-Feb-2011

06:14

x86

Unbcl.dll

6.1.7601.21661

736,256

16-Feb-2011

06:14

x86

Upgloader.dll

6.1.7601.21661

224,256

16-Feb-2011

06:14

x86

Upgreport.dll

6.1.7601.21661

384,512

16-Feb-2011

06:14

x86

Uxlib.dll

6.1.7601.21661

119,296

16-Feb-2011

06:14

x86

Uxlibres.dll

6.1.7601.21661

2,560

16-Feb-2011

06:11

x86

W32uiimg.dll

6.1.7601.21661

3,051,008

16-Feb-2011

06:11

x86

W32uires.dll

6.1.7601.21661

260,608

16-Feb-2011

06:11

x86

Wdsclient.dll

6.1.7601.21661

533,504

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.21661

118,784

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdscore.dll

6.1.7601.21661

189,952

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdscsl.dll

6.1.7601.21661

55,296

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdsimage.dll

6.1.7601.21661

579,584

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdstptc.dll

6.1.7601.21661

123,904

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdsutil.dll

6.1.7601.21661

51,200

16-Feb-2011

06:14

x86

Win32ui.dll

6.1.7601.21661

433,664

16-Feb-2011

06:14

x86

Winsetup.dll

6.1.7601.21661

1,796,608

16-Feb-2011

06:14

x86

Xmllite.dll

1.3.1000.0

180,224

16-Feb-2011

06:14

x86

Usp10.dll

1.626.7600.16749

627,200

27-Jan-2011

05:40

x86

Usp10.dll

1.626.7600.20889

626,176

27-Jan-2011

05:36

x86

Usp10.dll

1.626.7601.17561

626,176

17-Feb-2011

06:15

x86

Usp10.dll

1.626.7601.21661

626,176

16-Feb-2011

06:14

x86

עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Micross.ttf

Not applicable

650,380

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Staticcache.dat

Not applicable

9,633,792

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Segoeuil.ttf

Not applicable

330,908

10-Jun-2009

20:44

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Seguisb.ttf

Not applicable

406,192

10-Jun-2009

20:44

Not applicable

Seguisym.ttf

Not applicable

516,684

10-Jun-2009

20:44

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.16761

15,360

17-Feb-2011

06:55

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.20889

15,360

27-Jan-2011

06:18

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.17561

15,360

17-Feb-2011

11:27

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.21661

15,360

16-Feb-2011

07:34

x64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.16749

8,192

27-Jan-2011

06:18

x64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.20889

8,192

27-Jan-2011

06:19

x64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.17561

8,192

17-Feb-2011

11:27

x64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.21661

8,192

16-Feb-2011

07:34

x64

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

7,680

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

7,680

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

7,680

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

7,680

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinen.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

03:54

x64

Kbdinen.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

03:58

x64

Kbdinen.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

07:54

x64

Kbdinen.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

05:09

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

26-Jan-2011

23:56

Not applicable

Alert.gif

Not applicable

1,046

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Appcompat.xsl

Not applicable

11,673

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Appcompat_bidi.xsl

Not applicable

12,498

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

Not applicable

13,371

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Appcompat_detailed_txt.xsl

Not applicable

13,326

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Autorun.dll

6.1.7600.16749

156,160

27-Jan-2011

06:25

x64

Cmisetup.dll

6.1.7600.16749

334,336

27-Jan-2011

06:25

x64

Compatprovider.dll

6.1.7600.16749

183,296

27-Jan-2011

06:25

x64

Compliance.ini

Not applicable

476

10-Jun-2009

20:32

Not applicable

Cryptosetup.dll

6.1.7600.16749

19,456

27-Jan-2011

06:25

x64

Diager.dll

6.1.7600.16749

38,912

27-Jan-2011

06:25

x64

Diagnostic.dll

6.1.7600.16749

158,720

27-Jan-2011

06:25

x64

Dismcore.dll

6.1.7600.16749

288,768

27-Jan-2011

06:25

x64

Dismhost.exe

6.1.7600.16749

96,768

27-Jan-2011

06:19

x64

Dismprov.dll

6.1.7600.16749

186,368

27-Jan-2011

06:25

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

143,360

14-Jul-2009

01:41

x64

Du.dll

6.1.7600.16749

91,136

27-Jan-2011

06:25

x64

Folderprovider.dll

6.1.7600.16749

53,760

27-Jan-2011

06:25

x64

Hwcompat.dll

6.1.7600.16749

197,632

27-Jan-2011

06:25

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

26-Jan-2011

23:56

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7600.16749

107,008

27-Jan-2011

06:25

x64

Msxml6.dll

6.30.7600.16749

1,797,120

27-Jan-2011

06:25

x64

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:32

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7600.16749

105,472

27-Jan-2011

06:25

x64

Offline.xml

Not applicable

36,786

13-Jul-2009

20:21

Not applicable

Pidgenx.dll

6.1.7600.16749

1,438,720

27-Jan-2011

06:26

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,023,580

27-Jan-2011

03:32

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7600.16749

81,920

27-Jan-2011

06:25

x64

Rollback.exe

6.1.7600.16749

113,152

27-Jan-2011

06:19

x64

Schema.dat

Not applicable

90,112

27-Jan-2011

05:35

Not applicable

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

27-Jan-2011

06:25

x64

Segoeui.ttf

Not applicable

412,572

22-Jul-2009

23:34

Not applicable

Setup.exe

6.1.7600.16749

266,240

27-Jan-2011

06:19

x64

Smiengine.dll

6.1.7600.16749

933,376

27-Jan-2011

06:25

x64

Spflvrnt.dll

Not applicable

25,088

14-Jul-2009

01:41

x64

Spprgrss.dll

6.1.7600.16749

57,344

27-Jan-2011

06:25

x64

Spwizeng.dll

6.1.7600.16749

445,952

27-Jan-2011

06:25

x64

Ssshim.dll

6.1.7600.16749

121,856

27-Jan-2011

06:25

x64

Unattend.dll

6.1.7600.16749

248,832

27-Jan-2011

06:25

x64

Unbcl.dll

6.1.7600.16749

1,002,496

27-Jan-2011

06:25

x64

Upgloader.dll

6.1.7600.16749

263,680

27-Jan-2011

06:25

x64

Upgreport.dll

6.1.7600.16749

562,176

27-Jan-2011

06:26

x64

Uxlib.dll

6.1.7600.16749

154,112

27-Jan-2011

06:26

x64

Warning.gif

Not applicable

597

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Wdsclient.dll

6.1.7600.16749

624,128

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7600.16749

146,944

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdscore.dll

6.1.7600.16749

271,360

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdscsl.dll

6.1.7600.16749

69,120

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsimage.dll

6.1.7600.16749

705,536

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdstptc.dll

6.1.7600.16749

147,968

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsutil.dll

6.1.7600.16749

58,368

27-Jan-2011

06:26

x64

Win32ui.dll

6.1.7600.16749

577,536

27-Jan-2011

06:26

x64

Winsetup.dll

6.1.7600.16749

2,198,528

27-Jan-2011

06:26

x64

Xmllite.dll

1.3.1000.0

199,680

14-Jul-2009

01:41

x64

Autorun.dll

6.1.7600.20889

156,160

27-Jan-2011

06:26

x64

Cmisetup.dll

6.1.7600.20889

334,336

27-Jan-2011

06:26

x64

Compatprovider.dll

6.1.7600.20889

183,296

27-Jan-2011

06:26

x64

Cryptosetup.dll

6.1.7600.20889

19,456

27-Jan-2011

06:26

x64

Diager.dll

6.1.7600.20889

38,912

27-Jan-2011

06:26

x64

Diagnostic.dll

6.1.7600.20889

158,720

27-Jan-2011

06:26

x64

Dismcore.dll

6.1.7600.20889

288,768

27-Jan-2011

06:26

x64

Dismhost.exe

6.1.7600.20889

96,768

27-Jan-2011

06:19

x64

Dismprov.dll

6.1.7600.20889

186,368

27-Jan-2011

06:26

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

143,360

14-Jul-2009

01:41

x64

Du.dll

6.1.7600.20889

91,136

27-Jan-2011

06:26

x64

Folderprovider.dll

6.1.7600.20889

53,760

27-Jan-2011

06:26

x64

Hwcompat.dll

6.1.7600.20889

197,632

27-Jan-2011

06:26

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

26-Jan-2011

23:56

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7600.20889

107,008

27-Jan-2011

06:26

x64

Msxml6.dll

6.30.7600.20889

1,797,120

27-Jan-2011

06:26

x64

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:32

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7600.20889

105,472

27-Jan-2011

06:26

x64

Pidgenx.dll

6.1.7600.20889

1,438,720

27-Jan-2011

06:26

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,127,872

27-Jan-2011

03:37

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7600.20889

81,920

27-Jan-2011

06:26

x64

Rollback.exe

6.1.7600.20889

113,152

27-Jan-2011

06:19

x64

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

27-Jan-2011

06:26

x64

Setup.exe

6.1.7600.20889

266,240

27-Jan-2011

06:19

x64

Smiengine.dll

6.1.7600.20889

933,376

27-Jan-2011

06:26

x64

Spprgrss.dll

6.1.7600.20889

57,344

27-Jan-2011

06:26

x64

Spwizeng.dll

6.1.7600.20889

445,952

27-Jan-2011

06:26

x64

Ssshim.dll

6.1.7600.20889

121,856

27-Jan-2011

06:26

x64

Unattend.dll

6.1.7600.20889

248,832

27-Jan-2011

06:26

x64

Unbcl.dll

6.1.7600.20889

1,002,496

27-Jan-2011

06:26

x64

Upgloader.dll

6.1.7600.20889

263,680

27-Jan-2011

06:26

x64

Upgreport.dll

6.1.7600.20889

562,176

27-Jan-2011

06:26

x64

Uxlib.dll

6.1.7600.20889

154,112

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsclient.dll

6.1.7600.20889

624,128

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7600.20889

146,944

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdscore.dll

6.1.7600.20889

271,360

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdscsl.dll

6.1.7600.20889

69,632

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsimage.dll

6.1.7600.20889

705,536

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdstptc.dll

6.1.7600.20889

149,504

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsutil.dll

6.1.7600.20889

58,368

27-Jan-2011

06:26

x64

Win32ui.dll

6.1.7600.20889

577,536

27-Jan-2011

06:26

x64

Winsetup.dll

6.1.7600.20889

2,199,552

27-Jan-2011

06:26

x64

Xmllite.dll

1.3.1000.0

199,680

14-Jul-2009

01:41

x64

Arunres.dll

6.1.7601.17561

4,096

17-Feb-2011

11:23

x64

Autorun.dll

6.1.7601.17561

156,160

17-Feb-2011

11:33

x64

Cmisetup.dll

6.1.7601.17561

334,336

17-Feb-2011

11:33

x64

Compatprovider.dll

6.1.7601.17561

183,296

17-Feb-2011

11:33

x64

Cryptosetup.dll

6.1.7601.17561

19,456

17-Feb-2011

11:33

x64

Diager.dll

6.1.7601.17561

38,912

17-Feb-2011

11:33

x64

Diagnostic.dll

6.1.7601.17561

158,720

17-Feb-2011

11:33

x64

Dism.exe

6.1.7601.17561

274,944

17-Feb-2011

11:28

x64

Dismcore.dll

6.1.7601.17561

289,792

17-Feb-2011

11:33

x64

Dismcoreps.dll

6.1.7601.17561

111,616

17-Feb-2011

11:33

x64

Dismhost.exe

6.1.7601.17561

96,768

17-Feb-2011

11:28

x64

Dismprov.dll

6.1.7601.17561

186,368

17-Feb-2011

11:33

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

143,360

17-Feb-2011

11:33

x64

Du.dll

6.1.7601.17561

91,136

17-Feb-2011

11:33

x64

Folderprovider.dll

6.1.7601.17561

53,760

17-Feb-2011

11:33

x64

Hwcompat.dll

6.1.7601.17561

197,632

17-Feb-2011

11:33

x64

Input.dll

6.1.7601.17561

246,784

17-Feb-2011

11:33

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

17-Feb-2011

00:24

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7601.17561

107,008

17-Feb-2011

11:33

x64

Msxml6.dll

6.30.7601.17561

1,797,120

17-Feb-2011

11:33

x64

Msxml6r.dll

6.30.7601.17561

2,048

17-Feb-2011

11:24

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7601.17561

105,472

17-Feb-2011

11:33

x64

Nlsbres.dll

6.1.7601.17561

69,120

17-Feb-2011

11:24

x64

Ntdsupg.dll

6.1.7601.17561

24,064

17-Feb-2011

11:33

x64

Pidgenx.dll

6.1.7601.17561

1,438,720

17-Feb-2011

11:33

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,281,024

17-Feb-2011

06:38

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7601.17561

81,920

17-Feb-2011

11:33

x64

Rollback.exe

6.1.7601.17561

113,152

17-Feb-2011

11:28

x64

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

17-Feb-2011

11:33

x64

Setup.exe

6.1.7601.17561

266,240

17-Feb-2011

11:28

x64

Smiengine.dll

6.1.7601.17561

933,376

17-Feb-2011

11:33

x64

Spprgrss.dll

6.1.7601.17561

57,856

17-Feb-2011

11:33

x64

Spwizeng.dll

6.1.7601.17561

446,464

17-Feb-2011

11:33

x64

Spwizres.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:24

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.17561

244,736

17-Feb-2011

11:33

x64

Ssshim.dll

6.1.7601.17561

121,856

17-Feb-2011

11:33

x64

Unattend.dll

6.1.7601.17561

248,832

17-Feb-2011

11:33

x64

Unbcl.dll

6.1.7601.17561

1,002,496

17-Feb-2011

11:33

x64

Upgloader.dll

6.1.7601.17561

263,680

17-Feb-2011

11:33

x64

Upgreport.dll

6.1.7601.17561

562,176

17-Feb-2011

11:33

x64

Uxlib.dll

6.1.7601.17561

154,624

17-Feb-2011

11:33

x64

Uxlibres.dll

6.1.7601.17561

2,560

17-Feb-2011

11:24

x64

W32uiimg.dll

6.1.7601.17561

3,051,008

17-Feb-2011

11:24

x64

W32uires.dll

6.1.7601.17561

260,608

17-Feb-2011

11:24

x64

Wdsclient.dll

6.1.7601.17561

624,640

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.17561

147,456

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdscore.dll

6.1.7601.17561

271,360

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdscsl.dll

6.1.7601.17561

69,120

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdsimage.dll

6.1.7601.17561

705,536

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdstptc.dll

6.1.7601.17561

148,480

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdsutil.dll

6.1.7601.17561

58,368

17-Feb-2011

11:33

x64

Win32ui.dll

6.1.7601.17561

577,536

17-Feb-2011

11:33

x64

Winsetup.dll

6.1.7601.17561

2,200,064

17-Feb-2011

11:33

x64

Xmllite.dll

1.3.1000.0

199,680

17-Feb-2011

11:33

x64

Arunres.dll

6.1.7601.21661

4,096

16-Feb-2011

07:31

x64

Autorun.dll

6.1.7601.21661

156,160

16-Feb-2011

07:38

x64

Cmisetup.dll

6.1.7601.21661

334,336

16-Feb-2011

07:38

x64

Compatprovider.dll

6.1.7601.21661

183,296

16-Feb-2011

07:38

x64

Cryptosetup.dll

6.1.7601.21661

19,456

16-Feb-2011

07:38

x64

Diager.dll

6.1.7601.21661

38,912

16-Feb-2011

07:38

x64

Diagnostic.dll

6.1.7601.21661

158,720

16-Feb-2011

07:38

x64

Dism.exe

6.1.7601.21661

274,944

16-Feb-2011

07:34

x64

Dismcore.dll

6.1.7601.21661

289,792

16-Feb-2011

07:38

x64

Dismcoreps.dll

6.1.7601.21661

111,616

16-Feb-2011

07:38

x64

Dismhost.exe

6.1.7601.21661

96,768

16-Feb-2011

07:34

x64

Dismprov.dll

6.1.7601.21661

186,368

16-Feb-2011

07:38

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

143,360

16-Feb-2011

07:38

x64

Du.dll

6.1.7601.21661

91,136

16-Feb-2011

07:38

x64

Folderprovider.dll

6.1.7601.21661

53,760

16-Feb-2011

07:38

x64

Hwcompat.dll

6.1.7601.21661

197,632

16-Feb-2011

07:38

x64

Input.dll

6.1.7601.21661

246,784

16-Feb-2011

07:38

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

16-Feb-2011

01:12

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7601.21661

107,008

16-Feb-2011

07:38

x64

Msxml6.dll

6.30.7601.21661

1,797,120

16-Feb-2011

07:38

x64

Msxml6r.dll

6.30.7601.21661

2,048

16-Feb-2011

07:32

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7601.21661

105,472

16-Feb-2011

07:38

x64

Nlsbres.dll

6.1.7601.21661

69,120

16-Feb-2011

07:32

x64

Ntdsupg.dll

6.1.7601.21661

24,064

16-Feb-2011

07:38

x64

Pidgenx.dll

6.1.7601.21661

1,438,720

16-Feb-2011

07:38

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,281,024

16-Feb-2011

04:47

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7601.21661

81,920

16-Feb-2011

07:38

x64

Rollback.exe

6.1.7601.21661

113,152

16-Feb-2011

07:34

x64

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

16-Feb-2011

07:38

x64

Setup.exe

6.1.7601.21661

266,240

16-Feb-2011

07:34

x64

Smiengine.dll

6.1.7601.21661

933,376

16-Feb-2011

07:38

x64

Spprgrss.dll

6.1.7601.21661

57,856

16-Feb-2011

07:38

x64

Spwizeng.dll

6.1.7601.21661

446,464

16-Feb-2011

07:38

x64

Spwizres.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:32

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.21661

244,736

16-Feb-2011

07:38

x64

Ssshim.dll

6.1.7601.21661

121,856

16-Feb-2011

07:38

x64

Unattend.dll

6.1.7601.21661

248,832

16-Feb-2011

07:38

x64

Unbcl.dll

6.1.7601.21661

1,002,496

16-Feb-2011

07:38

x64

Upgloader.dll

6.1.7601.21661

263,680

16-Feb-2011

07:38

x64

Upgreport.dll

6.1.7601.21661

562,176

16-Feb-2011

07:38

x64

Uxlib.dll

6.1.7601.21661

154,624

16-Feb-2011

07:38

x64

Uxlibres.dll

6.1.7601.21661

2,560

16-Feb-2011

07:32

x64

W32uiimg.dll

6.1.7601.21661

3,051,008

16-Feb-2011

07:32

x64

W32uires.dll

6.1.7601.21661

260,608

16-Feb-2011

07:32

x64

Wdsclient.dll

6.1.7601.21661

624,640

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.21661

147,456

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdscore.dll

6.1.7601.21661

271,360

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdscsl.dll

6.1.7601.21661

69,632

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdsimage.dll

6.1.7601.21661

705,536

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdstptc.dll

6.1.7601.21661

149,504

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdsutil.dll

6.1.7601.21661

58,368

16-Feb-2011

07:38

x64

Win32ui.dll

6.1.7601.21661

577,536

16-Feb-2011

07:38

x64

Winsetup.dll

6.1.7601.21661

2,200,064

16-Feb-2011

07:38

x64

Xmllite.dll

1.3.1000.0

199,680

16-Feb-2011

07:38

x64

Usp10.dll

1.626.7600.16749

801,280

27-Jan-2011

06:26

x64

Usp10.dll

1.626.7600.20889

800,256

27-Jan-2011

06:27

x64

Usp10.dll

1.626.7601.17561

800,256

17-Feb-2011

11:33

x64

Usp10.dll

1.626.7601.21661

800,256

16-Feb-2011

07:38

x64

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Usp10.dll

1.626.7600.16749

627,200

27-Jan-2011

05:40

x86

Usp10.dll

1.626.7600.20889

626,176

27-Jan-2011

05:36

x86

Usp10.dll

1.626.7601.17561

626,176

17-Feb-2011

06:15

x86

Usp10.dll

1.626.7601.21661

626,176

16-Feb-2011

06:14

x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Micross.ttf

Not applicable

650,380

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Staticcache.dat

Not applicable

9,633,792

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Segoeuil.ttf

Not applicable

330,908

10-Jun-2009

20:48

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Seguisb.ttf

Not applicable

406,192

10-Jun-2009

20:48

Not applicable

Seguisym.ttf

Not applicable

516,684

10-Jun-2009

20:48

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.16761

28,160

17-Feb-2011

06:15

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.20889

28,160

27-Jan-2011

05:11

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.17561

28,160

17-Feb-2011

05:32

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.21661

28,160

16-Feb-2011

06:34

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.16749

11,776

27-Jan-2011

05:10

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.20889

11,776

27-Jan-2011

05:12

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.17561

11,776

17-Feb-2011

05:32

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.21661

11,776

16-Feb-2011

06:34

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinen.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

03:16

IA-64

Kbdinen.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

03:18

IA-64

Kbdinen.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

03:39

IA-64

Kbdinen.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

04:39

IA-64

Locale.nls

Not applicable

419,712

26-Jan-2011

23:45

Not applicable

Usp10.dll

1.626.7600.16749

1,263,616

27-Jan-2011

05:19

IA-64

Usp10.dll

1.626.7600.20889

1,269,760

27-Jan-2011

05:20

IA-64

Usp10.dll

1.626.7601.17561

1,269,760

17-Feb-2011

05:36

IA-64

Usp10.dll

1.626.7601.21661

1,269,760

16-Feb-2011

06:40

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Usp10.dll

1.626.7600.16749

627,200

27-Jan-2011

05:40

x86

Usp10.dll

1.626.7600.20889

626,176

27-Jan-2011

05:36

x86

Usp10.dll

1.626.7601.17561

626,176

17-Feb-2011

06:15

x86

Usp10.dll

1.626.7601.21661

626,176

16-Feb-2011

06:14

x86

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

פרטי קובץ נוספים

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,024

תאריך (UTC)

28-Feb-2011

שעה (UTC)

12:11

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-f..-microsoftsansserif_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_2af8b4f94536503a.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,162

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:37

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-f..-microsoftsansserif_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_2b2fd38c5e9134e8.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,162

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:15

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-f..etype-timesnewroman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_df4e371b9682eca1.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

10,019

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:34

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-f..etype-timesnewroman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_df8555aeafddd14f.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

10,019

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:12

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_74622053aa86bd17.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

11,098

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:34

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_74993ee6c3e1a1c5.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

11,098

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:12

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_d29ab3dd0f685793.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

7,462

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:38

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_d2d1d27028c33c41.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

7,462

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:16

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_31ab1ad071cf20a4.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

5,231

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:34

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_31e239638b2a0552.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

5,231

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:12

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-g..ncycacheclean-india_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_b53007ed214b3539.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

6,217

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:36

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-g..ncycacheclean-india_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_b56726803aa619e7.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

6,217

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:15

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-g..validatefntcache-01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_4ac2695017a80713.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,907

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:34

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-g..validatefntcache-01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_4af987e33102ebc1.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,907

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:11

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-g..ycacheclean-estonia_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_a665ad8995ddf9ff.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,715

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:36

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-g..ycacheclean-estonia_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_a69ccc1caf38dead.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,715

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:15

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..cale-nls-server2008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_1f9199ee72270b5e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,958

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:37

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..cale-nls-server2008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_1fc8b8818b81f00c.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,958

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:15

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ecacc9875f1bd3d0.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,000

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:39

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ece3e81a7876b87e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,000

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:17

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_eae69607603fdb55.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,886

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:39

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_eb1db49a799ac003.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,886

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:17

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000446_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_eb581d355ff6dfdc.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,930

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:38

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000446_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_eb8f3bc87951c48a.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,930

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:16

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ebc9a4635fade463.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,935

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:39

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ec00c2f67908c911.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,935

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:17

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000448_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ec3b2b915f64e8ea.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,920

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:37

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000448_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ec724a2478bfcd98.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,920

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:15

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000449_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ecacb2bf5f1bed71.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,920

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:32

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000449_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ece3d1527876d21f.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,920

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:10

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_fe69d1ef53b4a289.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,925

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:39

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_fea0f0826d0f8737.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,925

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:17

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_fedb591d536ba710.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,930

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:39

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ff1277b06cc68bbe.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,930

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:17

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ff4ce04b5322ab97.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,878

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:33

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ff83fede6c7d9045.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,878

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:11

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ffbe677952d9b01e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,946

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:37

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_fff5860c6c3494cc.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,946

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:15

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_002feea75290b4a5.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,930

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:37

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_00670d3a6beb9953.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,930

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:16

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00010439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_8fcb0d9051acf109.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,229

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:33

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00010439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_90022c236b07d5b7.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,229

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:11

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00010445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_8e04da1052d0f88e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,235

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:36

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00010445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_8e3bf8a36c2bdd3c.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,235

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:14

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00020445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_31231e19456215c7.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,225

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:34

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00020445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_315a3cac5ebcfa75.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,225

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:12

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-000b0409_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_c896579ebf733c0f.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,315

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:34

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-000b0409_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_c8cd7631d8ce20bd.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,315

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:12

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..nal-core-locale-nls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_6c96e0fda6716afc.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,511

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:38

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..nal-core-locale-nls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_6ccdff90bfcc4faa.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,511

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:16

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-msftedit_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_d7afa92a345d361f.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,560

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:35

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

X86_microsoft-windows-msftedit_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_d7e6c7bd4db81acd.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,560

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

20:13

פלטפורמה

Not applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-f..-microsoftsansserif_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_8717507cfd93c170.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

5,010

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:08

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-f..-microsoftsansserif_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_874e6f1016eea61e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

5,010

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:49

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-f..etype-timesnewroman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_3b6cd29f4ee05dd7.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

11,718

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:04

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-f..etype-timesnewroman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_3ba3f132683b4285.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

11,718

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:48

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_d080bbd762e42e4d.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

12,749

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:04

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_d0b7da6a7c3f12fb.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

12,749

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:48

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_2eb94f60c7c5c8c9.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

9,145

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:10

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_2ef06df3e120ad77.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

9,145

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:50

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_8dc9b6542a2c91da.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

6,333

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:03

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_8e00d4e743877688.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

6,333

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:47

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-g..ncycacheclean-india_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_114ea370d9a8a66f.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

6,225

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:08

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-g..ncycacheclean-india_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_1185c203f3038b1d.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

6,225

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:49

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_a6e104d3d0057849.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,915

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:03

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_a7182366e9605cf7.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,915

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:47

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-g..ycacheclean-estonia_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_0284490d4e3b6b35.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,723

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:08

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-g..ycacheclean-estonia_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_02bb67a067964fe3.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,723

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:49

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..cale-nls-server2008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_7bb035722a847c94.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,972

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:09

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..cale-nls-server2008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_7be7540543df6142.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,972

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:49

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_48cb650b17794506.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,004

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:12

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_4902839e30d429b4.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,004

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_4705318b189d4c8b.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,890

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:11

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_473c501e31f83139.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,890

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:50

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000446_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_4776b8b918545112.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,934

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:10

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000446_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_47add74c31af35c0.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,934

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:50

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_47e83fe7180b5599.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,939

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:12

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_481f5e7a31663a47.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,939

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000448_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_4859c71517c25a20.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,924

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:08

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000448_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_4890e5a8311d3ece.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,924

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:49

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000449_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_48cb4e4317795ea7.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,924

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

18:01

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000449_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_49026cd630d44355.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,924

תאריך (UTC)

25-Feb-2011

שעה (UTC)

17:46

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_5a886d730c1213bf.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,929

תאריך (UTC)