שימוש בקורא מסך כדי להוסיף לתרשים ב- Excel כותרת, תוויות נתונים ומקרא

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בExcel באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף כותרת, תוויות נתונים ומקרא לתרשים. בדקנו אותה עם ' קורא טקסטים ', ' מלתעות ' NVDA ', אך ייתכן שהוא יפעל עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם ממלאים אחר תקני נגישות ושיטות שכיחים. כותרות, תוויות נתונים ורכיבי מקרא הופכים תרשים לנגיש מאחר שהם מספקים רכיבים לא חזותיים שמתארים את התרשים.

הערות: 

בנושא זה

הוספת כותרות לתרשים

באפשרותך לתת כותרת לתרשים כולו וכן לצירים הבודדים.

הערה: לתרשימים שאינם מכילים צירים, כגון תרשים עוגה או תרשים טבעת, לא יהיו כותרות צירים.

 1. בחר את התרשים שאיתו ברצונך לעבוד.

 2. כדי לפתוח את תפריט הוסף רכיב תרשים, הקש Alt+חב, ה.

 3. בחר את סוג הכותרת שברצונך להוסיף:

  • כדי להוסיף כותרת תרשים, הקש C. המוקד עובר לשדה כותרת התרשים . בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להוסיף כותרת מעל לתרשים, הקש מ, הקלד כותרת ולאחר מכן הקש Enter.

   • כדי להוסיף כותרת ממורכזת בשכבה מעל לתרשים, הקש ש, הקלד כותרת ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי להוסיף כותרות צירים, הקש ר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להוסיף כותרת ציר אופקי ראשי, הקש H. המוקד עובר אל שדה כותרת הציר האופקי הראשי . הקלד כותרת והקש Enter.

   • כדי להוסיף כותרת ציר אופקי ראשי אנכי, הקש V. המוקד עובר אל שדה כותרת הציר האנכי הראשי . הקלד כותרת והקש Enter.

 4. הכותרת נוספת לתרשים. כדי להחזיר את המוקד לתרשים, הקש Esc עד שתשמע: "Chart area, chart element, selected".

עצות: 

 • כדי להסיר כותרת תרשים, בחר את התרשים ולאחר מכן הקש Alt+חב, ה, כ, ל.

 • כדי להסיר כותרת ציר אופקי ראשי, בחר את התרשים ולאחר מכן הקש Alt+חב, ה, ר, א.

 • כדי להסיר כותרת ציר אנכי ראשי, בחר את התרשים ולאחר מכן הקש Alt+חב, ה, ר, א.

הוספת תוויות הסבר נתונים לתרשים

תוויות הסבר נתונים הופכות תרשים לקל יותר להבנה מאחר שהן מציגות פרטים אודות סידרת נתונים או אודות נקודות הנתונים הבודדות שלה.

 1. בחר את התרשים שאיתו ברצונך לעבוד.

 2. כדי לבחור את לחצן הוסף רכיב תרשים, הקש Alt+חב, ה.

 3. כדי להוסיף תוויות הסבר נתונים לתרשים, הקש ת, נ.

עצה: כדי להסיר תוויות נתונים, בחר את התרשים ולאחר מכן הקש Alt+חב, ה, ת, ל.

הוספת מקרא לתרשים

רכיבי מקרא עוזרים להבין במהירות את קשרי הגומלין בין הנתונים בתרשים. לדוגמה, בגליון העבודה החודשי של התקציב, כאשר אתה יוצר תרשים עמודות המשווה בין העלויות המתוכננות לבין העלויות בפועל לכל קטגוריית הוצאות, מקרא עוזר לך לזהות במהירות את שתי העמודות השונות ואת הקטגוריות בעלות הפערים הגדולים ביותר.

 1. בחר את התרשים שאיתו ברצונך לעבוד.

 2. כדי לבחור את לחצן הוסף רכיב תרשים, הקש Alt+חב, ה.

 3. כדי לפתוח את תפריט מקרא, הקש מ.

 4. כדי לבחור היכן ברצונך להוסיף את המקרא, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור מימין, הקש י.

  • כדי לבחור למעלה, הקש ע.

  • כדי לבחור משמאל, הקש ש.

  • כדי לבחור למטה, הקש ט.

עצה: כדי להסיר מקרא, בחר את התרשים ולאחר מכן הקש Alt+חב, ה, מ, ל.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור תרשים ולבחור תרשים ב- Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Excel

השתמש בExcel עבור Mac באמצעות לוח המקשים והקריינות, קורא המסך המוכלל של macOS, כדי להוסיף כותרת, תוויות נתונים ומקרא לתרשים. כותרות, תוויות נתונים ורכיבי מקרא הופכים תרשים לנגיש מאחר שהם מספקים רכיבים לא חזותיים שמתארים את התרשים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

הוספת כותרות לתרשים

 1. נווט אל התרשים שאיתו ברצונך לעבוד.

 2. הקש F6 עד שתשמע את שם כרטיסיית הסרט הנוכחית. לדוגמה, "Home‏, selected‏, tab".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע "Chart Design, tab" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add Chart Element, menu button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Chart Title, submenu" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כותרת מעל לתרשים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Above Chart" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

   הערה: ייתכן שכותרת זו תיבחר כברירת מחדל. אם כן, תשמע "Check mark, Above Chart".

  • כדי להוסיף כותרת ממורכזת בשכבה מעל לתרשים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Centered Overlay" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

  • כדי להסיר את כותרת התרשים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "None" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

המוקד חוזר לכפתור תפריט הוסף רכיב תרשים.

הוספת תוויות הסבר נתונים לתרשים

תוויות הסבר נתונים הופכות תרשים לקל יותר להבנה מאחר שהן מציגות פרטים אודות סידרת נתונים או אודות נקודות הנתונים הבודדות שלה.

 1. נווט אל התרשים שאיתו ברצונך לעבוד.

 2. הקש F6 עד שתשמע את שם כרטיסיית הסרט הנוכחית. לדוגמה, "Home‏, selected‏, tab".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע "Chart Design, tab" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add Chart Element, menu button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Data Labels, submenu" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 6. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Data Callout" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

  עצה: כדי להסיר את תוויות הנתונים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "None" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

  המוקד חוזר לכפתור תפריט הוסף רכיב תרשים.

הוספת מקרא לתרשים

רכיבי מקרא עוזרים להבין במהירות את קשרי הגומלין בין הנתונים בתרשים. לדוגמה, בגליון העבודה החודשי של התקציב, כאשר אתה יוצר תרשים עמודות המשווה בין העלויות המתוכננות לבין העלויות בפועל לכל קטגוריית הוצאות, מקרא עוזר לך לזהות במהירות את שתי העמודות השונות ואת הקטגוריות בעלות הפערים הגדולים ביותר.

 1. נווט אל התרשים שאיתו ברצונך לעבוד.

 2. הקש F6 עד שתשמע את שם כרטיסיית הסרט הנוכחית. לדוגמה, "Home‏, selected‏, tab".

 3. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע "Chart Design, tab" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add Chart Element, menu button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Legend, submenu" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 6. כדי לבחור היכן ברצונך להוסיף את המקרא, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Right"‏, "Top"‏, "Left" או "Bottom", בהתאם למיקום הרצוי, ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

  עצה: כדי להסיר את המקרא, הקש על מקש Tab עד שתשמע "None" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

  המוקד חוזר לכפתור תפריט הוסף רכיב תרשים.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור תרשים ולבחור תרשים ב- Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב-Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Excel

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×