שימוש בקורא מסך לקריאה או הוספה של הערות דובר והערות אחרות ב- PowerPoint

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש PowerPoint עם לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף ולקרוא הערות דובר במצגת PowerPoint שלך. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים' ו- JAWS, אך הוא עשוי לעבוד עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות הנפוצים. תלמד כיצד להשתמש בהערות דובר כדי להוסיף תזכורות או נקודות דיבור עבור מציג, ולהשתמש בהערות כדי לתת לעמיתיך משוב על המצגות שלהם.

הערות: 

בנושא זה

הוספת הערות דובר

הוסף הערות דובר למצגת שלך כדי לספר לקהל שלך סיפור מעבר לתוכן השקופית. ניתן להשתמש בהערות דובר גם כתזכורות פרטיות לגבי תוכן השקופיות.

 1. להצגת החלונית הערות, בתצוגה הרגילה, הקש על Alt+ג‏, ח.

 2. בשקופית שבה ברצונך להוסיף הערות, הקש F6 עד שתשמע: "Slide notes".

 3. הקלד את ההערות.

 4. כדי לצאת מהחלונית הערות, הקש F6.

קריאת הערות דובר

באפשרותך לשמוע אם לשקופית יש הערות ולהאזין להערות.

 1. בתצוגה רגילה, הקש F6 עד שתשמע "Thumbnails".

 2. הקש על מקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע את הכותרת או המספר של השקופית ואת מיקומה ברשימת השקופיות. אם קיימות הערות דובר בשקופית, תשמע: "Has notes".

 3. כדי להציג את החלונית הערות, הקש Alt+W, P, N.

 4. הקש F6 עד שתשמע "Slide notes" ולאחר מכן הקש על מקש SR+R כדי להאזין להערה.

הוספת הערה

ניתן להוסיף לשקופית הערות הסבר; דבר זה יעיל, למשל, אם אתה בודק עבודה של אדם אחר.

אם ברצונך להגיב על קטע טקסט או אובייקט ספציפי, בחר אותו תחילה. כדי לגלות כיצד לבחור ב- PowerPoint באמצעות קיצורי מקשים, עיין בסעיף שימוש בקיצורי מקשים כדי ליצור מצגות PowerPoint.

 1. בשקופית הרצויה, בתצוגה הרגילה, כאשר תשמע קטע טקסט או אובייקט שברצונך להעיר לגביהם, הקש על Alt+ל, עע. החלונית הערות הסבר תיפתח.

 2. הקלד את ההערה והקש Enter כדי לשמור אותה.

 3. כדי לצאת מהחלונית הערות הסבר, הקש Esc.

 4. כדי לסגור את החלונית הערות הסבר, הקש Alt+ל, נ, ח.

קריאת הערות

באפשרותך לשמוע אם לשקופית יש הערות ולהאזין להערות.

 1. בתצוגה רגילה, הקש F6 עד שתשמע "Thumbnails".

 2. הקש F6 ועל מקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע את הכותרת או המספר של השקופית ואת מיקומה ברשימת השקופיות. אם קיימות בשקופית הערות הסבר, תשמע: "Has comments".

 3. כדי לפתוח את החלונית הערות, הקש Alt+R, P, P. תשמע: "Comments on slide".

  אם החלונית הערות כבר פתוחה, הקש F6 או Shift+F6 עד שתשמע: "Comments on slide".

 4. הקש על מקש SR+מקש חץ ימינה או שמאלה כדי לעבור בין ההערות. קורא המסך קורא את ההערות כאשר אתה נוחת עליהם.

 5. כדי לסגור את החלונית הערות הסבר, הקש Alt+ל, נ, ח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לשמירת המצגת שלך ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים להגשת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- PowerPoint

השתמש PowerPoint עבור macOS עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- macOS, כדי להוסיף ולקרוא הערות דובר והערות במצגת.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

הוספת הערות דובר

הוסף הערות דובר למצגת שלך כדי לספר לקהל שלך סיפור מעבר לתוכן השקופית. ניתן להשתמש בהערות הדובר גם כתזכורות פרטיות לתוכן של השקופית. באפשרותך להוסיף את הערות הדובר בתצוגה רגילה אם אתה מוסיף הערות קצרות בלבד, או בעמוד הערות אם אתה מתכנן לכתוב הערות נוספות לכל שקופית.

הוספת הערות דובר בתצוגה רגילה

 1. בשקופית שברצונך להוסיף אליה הערות דובר, הקש F6 עד לשמיעת: " Notes pane, layout area".

 2. הקלד את הערות הדובר עבור השקופית. לאחר שתסיים, כדי להתרחק מחלונית ההערות, הקש F6.

הוספת הערות דובר בעמוד הערות

 1. בשקופית שברצונך להוסיף אליה הערות דובר, בתצוגה רגילה, הקש Command+3. תשמע: "Notes page, layout area".

 2. בעמוד הערות, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Edit text, you're currently on a text area". לאחר מכן הקלד את הערות הדובר.

 3. כדי לעבור להערות בשקופית אחרת, בעמוד הערות, הקש Option‏+Control‏+Shift+מקש חץ למעלה עד לשמיעת "Notes pane, layout area" ולאחר מכן הקש Option+מקש חץ ימינה או שמאלה.

 4. כדי לחזור לתצוגה רגילה, הקש Command+1.

קריאת הערות דובר

באפשרותך להאזין להערות באוזניות ולאחר מכן להעביר אותן מילולית לקהל שלך, או לתת ל- VoiceOver לקרוא את ההערות בקול רם. ניתן להאזין להערות הדובר בתצוגה רגילה או בעמוד הערות בעת יצירה או עריכה של המצגת. כאשר אתה מגיש את הצגת השקופיות, תוכל להשתמש בתצוגת מגיש.

קריאת הערות דובר בתצוגה רגילה

 1. בשקופית, הקש F6 עד לשמיעת: "Notes pane, layout area".

 2. בחלונית ההערות, הקש Control‏+Command+מקש חץ שמאלה. תשמע: "Edit text, insertion at beginning of text", ואחריו טקסט הערות דובר.

 3. כדי להתרחק מחלונית ההערות, הקש F6.

קריאת הערות דובר בעמוד הערות

 1. בשקופית כלשהי, הקש Command+3. תשמע: "Notes page, layout area".

 2. בדף הערות, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Edit text", ואחריו את טקסט ההערות.

 3. כדי לעבור להערות בשקופית אחרת, בעמוד ההערות, הקש Option‏+Control‏+Shift+מקש חץ למעלה עד לשמיעת "Notes pane, layout area" ולאחר מכן הקש Option+מקש חץ ימינה או שמאלה.

 4. כדי לחזור לתצוגה רגילה, הקש Command+1.

קריאת הערות דובר בתצוגת המגיש

 1. כדי לעבור לתצוגת המגיש, בשקופית כלשהי בתצוגה רגילה, הקש Option+Return. תשמע: "Presenter view".

 2. בתצוגת המגיש, הקש על מקש החץ שמאלה או ימינה עד לשמיעת: "Notes pane, layout area".

 3. כדי לקרוא את טקסט ההערות, בחלונית ההערות, הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה. תשמע: "In edit text", ולאחר מכן את הטקסט>. כדי להפסיק את הקריאה, הקש על מקשי החצים שמאלה וימינה בו זמנית.

הוספת הערות

אם אתה, לדוגמה, עובד עם אנשים אחרים על מצגת או מעיין בעבודה של משתמש אחר, תוכל להוסיף הערות לשקופיות.

 1. בשקופית שברצונך להוסיף אליה הערות, הקש F6 עד לשמיעת השם של הכרטיסיה הנוכחית ברצועת הכלים. לאחר מכן הקש על מקש החץ שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Review tab" והקש Control‏+Option+מקש רווח. תשמע: "Press Review, selected, tab".

 2. בכרטיסיה סקירה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "New comment button". לאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. תשמע: "Edit text, you're currently on a text area". המוקד עובר לחלונית ההערות שבשוליים.

 3. הקלד את ההערה. לאחר שתסיים, כדי לנווט הרחק מחלונית ההערות, הקש F6 עד לשמיעת הפריט או הרכיב שברצונך לבחור.

קריאת הערות

באפשרותך להשתמש ב- VoiceOver כדי להאזין להערות של אנשים אחרים ולבדוק מי הגיב על המצגת ומתי.

 1. בתצוגה רגילה, בשקופית, הקש F6 עד לשמיעת הכרטיסיה הנוכחית ברצועת הכלים. לאחר מכן הקש על מקש החץ שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Review tab" והקש Control‏+Option+מקש רווח. תשמע: "Review tab".

 2. בכרטיסיה סקירה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "Show comments menu button".

 3. כדי להרחיב את רשימת התפריט הצג הערות, הקש Control+Option+Shift+M.

 4. ברשימת התפריט, הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע "Check mark, Comment pane" או "Comment pane". אם אתה שומע "Check mark, Comment pane", הקש Esc והמשך לשלב הבא. אם אתה שומע "Comment pane", הקש Control‏+Option+מקש הרווח.

 5. בשקופית כלשהי, הקש F6 עד לשמיעת: "Comments tab, you're currently on ta tab inside of a task pane".

 6. בכרטיסיה הערות, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "Comment thread". המוקד נמצא כעת בהערה הראשונה של רצף התגובות. כדי לקרוא את ההערה, הקש על מקש Tab. VoiceOver מכריז על השעה הקודמת להוספה של ההערה ומי כתב אותה.

  כדי לעבור לרצף התגובות הבא, הקש Option‏+Control‏+Shift+מקש חץ למעלה. תשמע: "Out of comment thread". לאחר מכן הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את רצף התגובות הבא.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך לשמירת המצגת שלך ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים להגשת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- PowerPoint

השתמש PowerPoint עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל עבור iOS, כדי להוסיף ולקרוא הערות דובר במצגת.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת יכולות מגע ב- PowerPoint, עבור אל מדריך המגע של PowerPoint for iPhone.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

קריאת הערות דובר

בעת פתיחת מצגת ב- PowerPoint, היא נפתחת בתצוגה רגילה, שבה VoiceOver יכול לקרוא את הערות הדובר.

 1. כדי לבדוק אם שקופית מכילה הערות דובר, החלק שמאלה עד שתגיע אל חלונית התמונות הממוזערות של השקופית. כאשר תגיע אל חלונית התמונות הממוזערות, אם השקופית מכילה הערות דובר, VoiceOver יכריז, לדוגמה: "Slide 1 of 8, <title of the slide>, has notes".

 2. כדי לפתוח את שדה הטקסט הערות, החלק ימינה עד שתשמע: "Notes button". הקש פעמיים על המסך.

 3. שדה הטקסט הערות נפתח. כדי לקרוא את ההערות, החלק שמאלה עד שתשמע: "Slide notes, text box, <speaker notes for the slide>".

 4. כדי לסגור את השדה הערות, החלק ימינה עד שתשמע "Close, button" והקש פעמיים על המסך.

הוספת הערות דובר

באפשרותך להשתמש בהערות דובר כתזכורות פרטיות לגבי מה שעליך לומר במהלך הצגת השקופיות בפני קהל.

 1. בשקופית שאליה ברצונך להוסיף הערות דובר, החלק שמאלה עד שתשמע: "Notes, button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. שדה הטקסט הערות נפתח.

  הערה: אם אתה שומע "Notes" במקום "Notes button", סימן ששדה הטקסט הערות כבר פתוח ב- PowerPoint.

 2. כדי לעבור אל שדה הטקסט, החלק שמאלה עד שתשמע: "Slide notes, text box, text field".

 3. כדי להתחיל להוסיף הערות, הקש פעמיים על המסך והקלד את ההערות בעזרת המקלדת שעל המסך. כדי לעבור למקלדת, החלק ימינה עד שתשמע: "Q".

  עצה: ניתן למצוא את המקלדת גם על-ידי סקירת הפריטים על המסך. כדי לסקור, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. VoiceOver מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לסגור את המקלדת כשתסיים, החלק ימינה עד שתשמע: "Hide keyboard". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך להצגת המצגת שלך באמצעות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- PowerPoint

השתמש ב- PowerPoint עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל של Android, כדי להוסיף ולקרוא הערות דובר או הערות במצגת. עם הערות דובר, תוכל להוסיף תזכורות או נקודות לדיון עבור המגיש. עם הערות, תוכל לספק לעמיתים שלך משוב על המצגות שלהם.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • עבור יכולות מגע ב- PowerPoint עבור Android, עבור אל מדריך מגע עבור PowerPoint עבור Android.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

הוספת הערות דובר

באפשרותך להשתמש בהערות דובר כתזכורות פרטיות לגבי מה שעליך לומר במהלך הצגת השקופיות בפני קהל.

 1. בשקופית שאליה ברצונך להוסיף הערות דובר, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Notes, button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. שדה הטקסט הערות נפתח.

 2. כדי לעבור אל שדה הטקסט, החלק במהירות ימינה עד שתשמע: "Slide notes."

 3. כדי להתחיל להוסיף הערות, הקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את ההערות.

 5. כדי לסגור את שדה הטקסט כאשר תסיים, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

קריאת הערות דובר

כאשר אתה גולש ברשימת השקופיות בתצוגת תמונות ממוזערות, TalkBack יאמר לך אם השקופית כוללת הערות. תשמע את המספר והכותרת של השקופית, ולאחר מכן "has notes". כדי לקרוא את ההערות, עליך לפתוח את השקופית בתצוגת עריכה. כאשר אתה מגיש את הצגת השקופיות, תוכל להשתמש בתצוגת מגיש כדי לקרוא את ההערות שלך.

קריאת הערות דובר בתצוגת עריכה

 1. כדי לפתוח את השקופית עם הערות בתצוגת עריכה, הקש פעמיים על המסך כשהשקופית מוצגת. תשמע: "Edit button".

 2. הקש פעמיים על המסך. השקופית נפתחת בתצוגת עריכה.

 3. החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Notes button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. שדה הטקסט הערות נפתח. כדי לקרוא את ההערות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Slide notes" ולאחר את מכן הערות הדובר עבור השקופית.

 5. כדי לסגור את השדה הערות, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Close, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

קריאת הערות דובר בעת הצגת מצגת שקופיות

 1. בתצוגת תמונה ממוזערת או עריכה, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Present button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שמה של השקופית הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לקרוא את ההערות, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Slide notes" ולאחר את מכן ההערות עבור השקופית.

הוספת הערות

אם אתה, עובד עם אנשים אחרים על מצגת או מעיין בעבודה של משתמש אחר, לדוגמה, תוכל להוסיף הערות לשקופיות.

 1. בשקופית שאליה ברצונך להוסיף הערות, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "New comment, button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. שדה הטקסט הערות נפתח.

 2. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את ההערות.

 3. כדי לסגור את שדה הטקסט כאשר תסיים, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

קריאת הערות

כאשר אתה גולש ברשימת השקופיות בתצוגת תמונות ממוזערות, TalkBack יאמר לך אם השקופית כוללת הערות. תשמע את המספר והכותרת של השקופית, ולאחר מכן "has comments". כדי לקרוא את ההערות, עליך לפתוח את השקופית בתצוגת עריכה.

 1. כדי לפתוח את השקופית עם הערות בתצוגת עריכה, הקש פעמיים על המסך כשהשקופית מוצגת. תשמע: "Edit button".

 2. הקש פעמיים על המסך. השקופית נפתחת בתצוגת עריכה.

 3. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Not checked, More options switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu", ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה.

 4. כדי לפתוח את תפריט הכרטיסיות, הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Review tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק שמאלה עד שתשמע "Previous button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלונית תמונות תיפתח.

 7. המשך להחליק במהירות שמאלה כדי לקרוא את כל ההערות של השקופית שנבחרה, בזו אחר זו.

 8. כדי לסגור את החלונית הערות, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Close, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם שקופיות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- PowerPoint

השתמש PowerPoint Mobile 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי להוסיף ולקרוא הערות דובר במצגת כתזכורות או כנקודות דיבור עבור מציג. באפשרותך גם לקרוא הערות שעמיתיך העניקו לגבי המצגת.

הערות: 

בנושא זה

הוספת הערות דובר

באפשרותך להשתמש בהערות דובר כתזכורות פרטיות לגבי מה שעליך לומר במהלך הצגת השקופיות בפני קהל.

 1. בעת עריכת שקופית ב- PowerPoint Mobile, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Notes" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלונית הערות תיפתח.

 2. כדי לעבור לחלונית הערות, החלק ימינה עד שתשמע "Slide notes" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את ההערות.

 4. כדי לסגור את חלונית ההערות כאשר סיימת, החלק ימינה עד שתשמע "Close" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

קריאת הערות דובר

באפשרותך להאזין להערות שנוספו לשקופית.

 1. בעת עריכת שקופית ב- PowerPoint Mobile, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Notes" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלונית הערות תיפתח.

 2. כדי לעבור לחלונית הערות, החלק ימינה עד שתשמע "Slide notes" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לקרוא את ההערות, החלק במהירות כלפי מטה עם שלוש אצבעות.

 4. כדי לסגור את חלונית ההערות כאשר סיימת, החלק ימינה עד שתשמע "Close" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

קריאת הערות

באפשרותך לקרוא הערות שאחרים השאירו לך במצגת. כדי להוסיף הערות למצגת, עבור לגירסת שולחן העבודה המלאה של PowerPoint, או השתמש PowerPoint באינטרנט.

 1. בעת עריכת שקופית, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Tab selector", ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה, לדוגמה, "Home".

 3. כדי לפתוח את תפריט הכרטיסיות, הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Review" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Next" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות שמאלה כדי לקרוא את כל ההערות בשקופית שנבחרה בזה אחר זה, החל מההערה האחרונה.

 7. כדי לסגור את החלונית הערות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Close" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם שקופיות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולערוך תמונות וטבלאות ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- PowerPoint

השתמש PowerPoint באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי להוסיף ולקרוא הערות דובר או הערות במצגת. בדקנו אותו עם ‘קורא טקסטים‘ ועם JAWS, אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. תלמד כיצד להשתמש בהערות דובר, להוסיף תזכורות או נקודות דיבור עבור המציג ולהשתמש בהערות כדי לתת לעמיתיך משוב על המצגות שלהם.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב- PowerPoint באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- PowerPoint באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על PowerPoint באינטרנט.

בנושא זה

הוספת הערות דובר

הוסף הערות דובר למצגת שלך כדי לספר לקהל שלך סיפור מעבר לתוכן השקופית. ניתן להשתמש בהערות הדובר גם כתזכורות פרטיות לתוכן של השקופית.

 1. כדי להציג את החלונית הערות, בתצוגה רגילה, הקש Alt+מקש סמל Windows, W, P, N.

 2. בשקופית שבה ברצונך להוסיף הערות, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע: "Slide notes".

 3. הקלד את ההערות.

 4. כדי לצאת מהחלונית הערות, הקש Ctrl+F6.

קריאת הערות דובר

באפשרותך לשמוע אם לשקופית יש הערות ולהאזין להערות.

 1. בתצוגה רגילה, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע את מספר השקופית ואת מיקומה ברשימת השקופיות.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה כדי לעיין ברשימת השקופיות. אם קיימות הערות דובר בשקופית, תשמע: "Has notes".

 3. כדי להציג את החלונית הערות, הקש Alt+מקש סמל Windows, W, P, N.

 4. הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Slide notes" ולאחר מכן הקש על מקש SR+R כדי להאזין להערה.

הוספת הערות

ניתן להוסיף לשקופית הערות הסבר; דבר זה יעיל, למשל, אם אתה בודק עבודה של אדם אחר.

 1. בשקופית, בתצוגה רגילה, כאשר תשמע קטע טקסט או אובייקט שברצונך להעיר עליו, הקש Alt+מקש סמל Windows, R, C1. החלונית תמונות תיפתח. תשמע: "@mention או להתחיל שיחה".

 2. הקלד את ההערה. באפשרותך להקיש Enter כדי להתחיל שורה חדשה.

 3. כדי לשמור את ההערה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Post" ולאחר מכן הקש Enter.

 4. כדי לצאת מהחלונית הערות, הקש Ctrl+F6.

 5. כדי לסגור את החלונית הערות, הקש Alt+מקש סמל Windows, R, P, P.

קריאת הערות

באפשרותך לשמוע אם לשקופית יש הערות ולהאזין להערות.

 1. בתצוגה רגילה, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע את מספר השקופית ואת מיקומה ברשימת השקופיות.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה כדי לעיין ברשימת השקופיות. אם יש הערות דובר בשקופית, תשמע: "Has comments".

 3. כדי לפתוח את החלונית הערות, הקש Alt+מקש סמל Windows, R, P, P. תשמע: "חלונית הערות".

  אם החלונית הערות כבר פתוחה, הקש Ctrl+F6 או Ctrl+Shift+F6 עד שתשמע: "Comments pane".

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Comment card". השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין כרטיסי הערות, לבין מקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לעבור בין ההערות בתוך כל כרטיס. קורא המסך קורא את ההערות כאשר אתה נוחת עליהם.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לעבודה עם מצגות ב- PowerPoint

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולעצב טקסט ב- PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים ליצירת מצגות PowerPoint

שימוש בקיצורי מקשים להגשת מצגות PowerPoint

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- PowerPoint

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×