2 עדכון מצטבר עבור SQL Server 2016 SP2

Content Idea Request 84852

מאמר זה מתאר חבילת העדכון המצטבר 2 (CU2) (מספר build: 13.0.5153.0) עבור Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2). עדכון זה כולל תיקונים שפורסמו לאחר פרסומו הראשוני של SQL Server 2016 SP2.

עדכון מצטבר

עדכונים מצטברים (CU) זמינים כעת במרכז ההורדות של Microsoft.

רק CU האחרונים שפורסמו עבור SQL Server 2016 SP2 זמין במרכז ההורדות.

 • כל CU החדש מכיל את כל התיקונים שנכללו עם CU הקודם עבור מותקנת הגירסה/שירות Pack של SQL Server.

 • Microsoft ממליצה מתמשך, מקדימים התקנה של מו כאשר הם הופכים לזמינים:

  • מו שרת SQL אינן מאושרות לרמות אותו כ- Service Packs ולאחר יש להתקין באותה רמה של ביטחון.

  • הצגת נתונים היסטוריים המערבות מספר רב של מקרי תמיכה בעיה אשר כבר טופלה ב CU שפורסמו.

  • מו עשוי להכיל ערך מוסף זוכה תיקונים חמים. זה כולל supportability, יכולת ניהול ועדכוני מהימנות.

 • בדיוק כמו עם SQL Server service pack, אנו ממליצים מחשב מו לפני שתפרוס אותם בסביבות ייצור.

 • אנו ממליצים לשדרג את ההתקנה של שרת SQL כדי לארוז שירות SQL Server 2016 העדכני ביותר.

כיצד להשיג את חבילת עדכון מצטבר זה

העדכון הבא זמין במרכז ההורדות של Microsoft:

הורד כעת את חבילת העדכון המצטבר העדכני ביותר עבור SQL Server 2016 SP2.

אם דף ההורדה לא מופיע, פנה אל התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft כדי להשיג את חבילת עדכון מצטבר.

הערה לאחר עדכונים עתידיים המצטבר ישוחררו עבור SQL Server 2016, באפשרותך הממוקם זה CU ו שהורדו מתוך קטלוג של Microsoft Windows Update. עם זאת, Microsoft ממליצה להתקין את העדכון המצטבר האחרון הזמין.

תיקונים חמים נוספים הכלולים בחבילת עדכון מצטבר זה

מספר באג VSTS

מספר מאמר KB

תיאור

תיקון אזור

12089083

4337554

תיקון: שירות SSAS קורס בעת שימוש באפשרות "התחבר חי" בשולחן BI צריכת חשמל

שירותי ניתוח

11965498

4338715

תיקון: אירועים xml_deadlock_report רבים מדווחים עבור מופע אחד של מבוי סתום פנים-שאילתה יחידה ב- SQL Server 2016

ביצועים של SQL

12107389

4338890

תיקון: מופע של SQL Server עשוי להופיע להגיב ולאחר מכן שגיאת "מתזמן עצירת תצליח שאינם" עלולה להתרחש ב- SQL Server 2016

מנוע SQL

12108237

4339858

תיקון: בצע שוב מקבילית אינה פועלת לאחר השבתת 3459 דגל מעקב במופע של SQL Server

זמינות גבוהה

11952697

4090004

שיפור: לקבוע ערך SESSION_TIMEOUT עבור עותק משוכפל מבוזרת קבוצת זמינות ב- SQL Server 2016 2017

זמינות גבוהה

11630532

4340759

תיקון: ביצועים איטיים של SQL Server 2016 כאשר מאגר השאילתה מופעלת

מנוע SQL

12111716

4340837

תיקון: שגיאה 3906 כאשר חם מוחל על שרת SQL הכולל תמונה על מנוי המשיכה מסד נתונים למסד נתונים

מנוע SQL

11964683

4338960

תיקון: שגיאת עצירה "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" בעת ספירת תוכן בספריה טבלת קובץ שרת SQL

מנוע SQL

11952695

4099919

הצפנת נתונים שקוף נוסף עבור יומן משלוח ב- SQL Server

זמינות גבוהה

12107108

4340342

תיקון: שאילתה על עותק משוכפל משני לוקח פי שניים זמן לפעול על עותק משוכפל ראשי ב- SQL Server

זמינות גבוהה

12116513

4341233

תיקון: שגיאה 7320 מתרחשת בעת הוספת תאריכים 2038-01-20 מעל או מתחת 1970-01-01 לתוך קובץ כוורת (hive) ORC עיצוב טבלה ב- SQL Server 2016

מנוע SQL

12119927

4338773

תיקון: מבוי סתום שגיאות בעת הפעלת חבילת SSIS במקביל ב- SQL Server

שילוב השירותים

12150036

4340426

תיקון: התוספת של Excel עדיין מופיע בדף הבית של MDS כאשר האפשרות מוגדרת כ- "לא" ב'מנהל התצורה של MDS

שירותי איכות נתונים (DQS)

11922715

4316858

תיקון: פגומים"אינדקס" הודעה ושרת בניתוק כאשר שאילתת עדכון הסטטיסטיקה צבירה hash משתמש בשרת SQL

ביצועים של SQL

12118383

4341253

תיקון: DMVs sys.dm_db_log_stats ו- sys.dm_db_log_info עשויות להחזיר ערכים שגויים עבור מסד הנתונים האחרון של המופע של SQL Server 2016

מנוע SQL

12105760

4338240

תיקון: החלף פריט, צבע גופן וצבע רקע ביטויים אינם פועלים כראוי כאשר הם משמשים יחד ב- SSRS

שירותי דיווח

12162394

4341221

תיקון: גיבוי VSS נכשלת בעותק המשוכפל משני של קבוצות זמינות בסיסיות ב- SQL Server 2016

מנוע SQL

12186134

4101502

תיקון: גיבוי מסד נתונים TDE לזמין באמצעות דחיסת גורם נזק מסד נתונים ב- SQL Server

מנוע SQL

12054640

4134601

תיקון: "לא היתה אפשרות לטעון קובץ או הרכבה ' Microsoft.AnalysisServices.AdomdClientUI" שגיאה בעת הפעלת פעולה של תהליך מלא"ב- SQL Server

שירותי ניתוח

12059046

4338746

תיקון: שגיאה 19432 כאשר תשתמש תמיד על זמינות קבוצות ב- SQL Server

זמינות גבוהה

12164652

4341398

תיקון: הודעות אירוע עבור אירועים AUDIT_LOGIN ו- AUDIT_LOGIN_FAILED תגרום של גידול חריג של TempDB ב- SQL Server 2016

מנוע SQL

11983354

4339447

תיקון: קורס SSAS מצב מלא של התהליך מתבצע לאחר תהליך ניקוי ב- SQL Server 2016

שירותי ניתוח

12097754

4456140

תיקון: בצע שוב חל עיכוב על העותק המשוכפל משני בעת פעולת commit של הטרנזקציה XTP בטבלה של העותק המשוכפל הראשי ב- SQL Server 2016

OLTP בזיכרון

VSTS bug number

KB article number

Description

Fix area

Status

12089083

4337554

FIX: SSAS service crashes when you use the “Connect live” option in Power BI desktop

Analysis Services

Public

11965498

4338715

FIX: Many xml_deadlock_report events are reported for one single intra-query deadlock occurrence in SQL Server 2016

SQL performance

Public

12107389

4338890

FIX: An instance of SQL Server may appear unresponsive then a "Non-yielding Scheduler" error may occur in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

12108237

4339858

FIX: Parallel redo does not work after you disable Trace Flag 3459 in an instance of SQL Server

High Availability

Public

11952697

4090004

Improvement: Configure SESSION_TIMEOUT value for a Distributed Availability Group replica in SQL Server 2016 and 2017

High Availability

Public

11630532

4340759

FIX: Slow performance in SQL Server 2016 when Query Store is enabled

SQL Engine

Public

12111716

4340837

FIX: Error 3906 when a hotfix is applied on a SQL Server that has a database snapshot on a pull subscription database

SQL Engine

Public

11964683

4338960

FIX: "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" Stop error when enumerating contents in a SQL Server FileTable directory

SQL Engine

Public

11952695

4099919

Transparent Data Encryption added for Log Shipping in SQL Server 2016 and 2017

High Availability

Public

12107108

4340342

FIX: Query on a secondary replica takes two times as long to run as on a primary replica in SQL Server

High Availability

Public

12116513

4341233

FIX: Error 7320 occurs when you insert dates above 2038-01-20 or below 1970-01-01 into Hive ORC file format table in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

12119927

4338773

FIX: Deadlock errors when you run an SSIS package in parallel in SQL Server

Integration Services

Public

12150036

4340426

FIX: The Excel Add-in still appears on the MDS home page when the option is set to “No” in MDS Configuration Manager

Data Quality Services (DQS)

Public

11922715

4316858

FIX: "Corrupted index" message and server disconnection when an update statistics query uses hash aggregate on SQL Server

SQL performance

Public

12118383

4341253

FIX: DMVs sys.dm_db_log_stats and sys.dm_db_log_info may return incorrect values for the last database of the SQL Server 2016 instance

SQL Engine

Public

12105760

4338240

FIX: Toggle item, font color and background color expressions do not work correctly when they are used together in SSRS

Reporting Services

Public

12035308

4230661

FIX: Error 8646 is returned when tables referenced in an indexed view are modified concurrently in SQL Server 2016

SQL performance

MS Internal

12162394

4341221

FIX: VSS backup fails in secondary replica of Basic Availability Groups in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

12186134

4101502

FIX: TDE enabled database backup with compression causes database corruption in SQL Server

SQL Engine

Public

12054640

4134601

FIX: “Could not load file or assembly 'Microsoft.AnalysisServices.AdomdClientUI” error when a “Process Full” operation is run in SQL Server

Analysis Services

Public

12059046

4338746

FIX: Error 19432 when you use Always On Availability Groups in SQL Server

High Availability

Public

12164652

4341398

FIX: Event notifications for AUDIT_LOGIN and AUDIT_LOGIN_FAILED events will cause an unusual growth of TempDB in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

11983354

4339447

FIX: SSAS crashes when Process Full mode is executed after Process Clear in SQL Server 2016

Analysis Services

Public

12097754

4456140

FIX: Redo delay occurs on the secondary replica when you commit transaction on XTP table of the primary replica in SQL Server 2016

In-Memory OLTP

Public

הערות עבור עדכון זה

היברידית סביבות פריסה

כאשר אתה פורס תיקוני ה-hotfix לסביבה היברידית (כגון AlwaysOn, שכפול, אשכול, שיקוף), מומלץ לעיין במאמרים הבאים לפני שתפרוס את העדכון:

תמיכה בשפה

 • עדכונים מצטברים של שרת SQL הם רב-לשוניים כעת. לכן, חבילת עדכון מצטבר זה אינו ספציפי לשפה אחת. הוא חל על כל השפות הנתמכות.

רכיבים (תכונות) מעודכן

חבילת עדכון מצטבר אחד כולל את כל העדכונים הזמינים עבור רכיבי 2016 כל של שרת SQL (תכונות). עם זאת, חבילת העדכון המצטבר מעדכן רק את הרכיבים המותקנים כעת מופע SQL Server שתבחר יטופלו. אם תכונה של שרת SQL (למשל Analysis Services) מתווסף המופע לאחר CU זה מוחל, עליך להחיל מחדש זה CU כדי לעדכן את התכונה החדשה CU זה.

תמיכה עבור עדכון זה

אם בעיות נוספות מתרחשות או אם נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו לשאלות תמיכה נוספת וכדי הבעיות אינן מצריכות חבילת העדכון המצטבר ספציפית זו. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, עבור אל אתר התמיכה של Microsoft.

כיצד להסיר את ההתקנה של עדכון זה

 1. בלוח הבקרה, בחר ' הצג עדכונים מותקנים תחת ' תוכניות ותכונות'.

 2. אתר את הערך התואם את חבילת עדכון מצטבר זה תחת 2016 שרת SQL של Microsoft.

 3. והחזקה החזק (או לחץ לחיצה ימנית) על הערך, ולאחר מכן בחר באפשרות הסר התקנה.

מידע אודות חבילת עדכון מצטבר

דרישות מוקדמות

כדי ליישם את חבילת העדכון המצטבר, חייב לפעול SP2 2016 של שרת SQL.

מידע על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת חבילת עדכון מצטבר זה.

פרטי רישום

כדי להשתמש באחד התיקונים החמים בחבילה זו, אתה לא צריך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

פרטי קובץ חבילת העדכון המצטבר

הגירסה האנגלית של חבילה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

גירסאות מבוססות x64

שירות הדפדפן של SQL Server 2016

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

53432

29-Jun-2018

02:36

x86

Keyfile.dll

2015.131.5153.0

88760

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlbrowser.exe

2015.131.5153.0

276656

29-Jun-2018

02:36

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

הכותב 2016 של שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5153.0

186544

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5153.0

168624

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlvdi.dll

2015.131.5153.0

197296

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlwriter.exe

2015.131.5153.0

131760

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlwvss.dll

2015.131.5153.0

342728

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.131.5153.0

26288

29-Jun-2018

02:34

x64

שירותי ניתוח 2016 של SQL Server

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

28-Jun-2018

10:16

x86

Msmdctr130.dll

2015.131.5153.0

40112

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

37099192

29-Jun-2018

02:34

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

56206512

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmdsrv.exe

2015.131.5153.0

56744112

29-Jun-2018

02:38

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

7507120

29-Jun-2018

02:34

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

6507696

29-Jun-2018

02:36

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

287408

29-Jun-2018

02:34

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

310456

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_as_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5153.0

186544

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlceip.exe

13.0.5153.0

256200

29-Jun-2018

02:37

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Tmapi.dll

2015.131.5153.0

4346032

29-Jun-2018

02:34

x64

Tmcachemgr.dll

2015.131.5153.0

2826416

29-Jun-2018

02:34

x64

Tmpersistence.dll

2015.131.5153.0

1071280

29-Jun-2018

02:34

x64

Tmtransactions.dll

2015.131.5153.0

1352368

29-Jun-2018

02:34

x64

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

259760

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

227504

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

191664

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

24050864

29-Jun-2018

02:34

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

32727728

29-Jun-2018

02:38

x86

SQL Server 2016 מסד הנתונים של שירותים נפוצים Core

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

160432

29-Jun-2018

02:36

x86

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:37

x64

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

53432

29-Jun-2018

02:36

x86

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5153.0

30920

29-Jun-2018

02:35

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5153.0

29360

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5153.0

75440

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:36

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5153.0

31928

29-Jun-2018

02:34

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5153.0

36016

29-Jun-2018

02:35

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5153.0

60088

29-Jun-2018

02:34

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5153.0

46776

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5153.0

51912

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5153.0

404144

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5153.0

364216

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5153.0

37552

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5153.0

35000

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqltdiagn.dll

2015.131.5153.0

67760

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqltdiagn.dll

2015.131.5153.0

60616

29-Jun-2018

02:34

x86

Sql_dreplay_client 2016 שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Dreplayclient.exe

2015.131.5153.0

121008

29-Jun-2018

02:36

x86

Dreplaycommon.dll

2015.131.5153.0

690864

29-Jun-2018

02:34

x86

Dreplayutil.dll

2015.131.5153.0

309936

29-Jun-2018

02:36

x86

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

28344

29-Jun-2018

02:34

x86

Sql_dreplay_controller 2016 שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Dreplaycommon.dll

2015.131.5153.0

690864

29-Jun-2018

02:34

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.131.5153.0

350384

29-Jun-2018

02:36

x86

Dreplayprocess.dll

2015.131.5153.0

171696

29-Jun-2018

02:36

x86

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

28344

29-Jun-2018

02:34

x86

מופע של Core Services מסד נתונים של SQL Server 2016

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:37

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.131.5153.0

225456

29-Jun-2018

02:35

x64

Dcexec.exe

2015.131.5153.0

74416

29-Jun-2018

02:38

x64

Fssres.dll

2015.131.5153.0

81584

29-Jun-2018

02:35

x64

Hadrres.dll

2015.131.5153.0

177840

29-Jun-2018

02:37

x64

Hkcompile.dll

2015.131.5153.0

1298096

29-Jun-2018

02:37

x64

Hkengine.dll

2015.131.5153.0

5600944

29-Jun-2018

02:37

x64

Hkruntime.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:37

x64

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

28-Jun-2018

10:16

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.131.5153.0

71344

29-Jun-2018

02:34

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.131.5153.0

65200

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

150192

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.131.5153.0

272048

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.131.5153.0

74928

29-Jun-2018

02:36

x64

Odsole70.dll

2015.131.5153.0

92848

29-Jun-2018

02:35

x64

Opends60.dll

2015.131.5153.0

32944

29-Jun-2018

02:37

x64

Qds.dll

2015.131.5153.0

862384

29-Jun-2018

02:35

x64

Rsfxft.dll

2015.131.5153.0

34480

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqagtres.dll

2015.131.5153.0

64712

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlaamss.dll

2015.131.5153.0

80568

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlaccess.dll

2015.131.5153.0

462512

29-Jun-2018

02:36

x64

Sqlagent.exe

2015.131.5153.0

566472

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5153.0

44216

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5153.0

51912

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlagentlog.dll

2015.131.5153.0

32944

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlagentmail.dll

2015.131.5153.0

47792

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5153.0

186544

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlceip.exe

13.0.5153.0

256200

29-Jun-2018

02:37

x86

Sqlcmdss.dll

2015.131.5153.0

60080

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldk.dll

2015.131.5153.0

2587824

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldtsss.dll

2015.131.5153.0

97456

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqliosim.com

2015.131.5153.0

307888

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqliosim.exe

2015.131.5153.0

3014344

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqllang.dll

2015.131.5153.0

39511728

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlmin.dll

2015.131.5153.0

37866672

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlolapss.dll

2015.131.5153.0

97968

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlos.dll

2015.131.5153.0

26288

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.131.5153.0

58544

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlrepss.dll

2015.131.5153.0

54960

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.131.5153.0

27824

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.131.5153.0

5807792

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5153.0

732848

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlservr.exe

2015.131.5153.0

392880

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

152240

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqltses.dll

2015.131.5153.0

8896688

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqsrvres.dll

2015.131.5153.0

251056

29-Jun-2018

02:34

x64

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

227504

29-Jun-2018

02:37

x64

Xpadsi.exe

2015.131.5153.0

79024

29-Jun-2018

02:37

x64

Xplog70.dll

2015.131.5153.0

65712

29-Jun-2018

02:37

x64

Xpsqlbot.dll

2015.131.5153.0

33456

29-Jun-2018

02:37

x64

Xpstar.dll

2015.131.5153.0

422576

29-Jun-2018

02:37

x64

שרת SQL 2016 מסד הנתונים של שירותי ליבה משותפת

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

160432

29-Jun-2018

02:36

x86

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:37

x64

Bcp.exe

2015.131.5153.0

119984

29-Jun-2018

02:35

x64

Commanddest.dll

2015.131.5153.0

249008

29-Jun-2018

02:35

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.131.5153.0

115888

29-Jun-2018

02:35

x64

Datacollectortasks.dll

2015.131.5153.0

188080

29-Jun-2018

02:35

x64

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

109744

29-Jun-2018

02:35

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

88752

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

137392

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:38

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

3146928

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

477360

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

492720

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

86728

29-Jun-2018

02:38

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

120496

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

545456

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1279152

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

48304

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

87728

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

134832

29-Jun-2018

02:38

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

263344

29-Jun-2018

02:35

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

285360

29-Jun-2018

02:35

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5153.0

166576

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

389296

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

401584

29-Jun-2018

02:35

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

96432

29-Jun-2018

02:35

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.131.5153.0

59056

29-Jun-2018

02:37

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

150192

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:36

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

101552

29-Jun-2018

02:35

x64

Msxmlsql.dll

2015.131.5153.0

1494704

29-Jun-2018

02:37

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

264368

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

290992

29-Jun-2018

02:35

x64

Osql.exe

2015.131.5153.0

75440

29-Jun-2018

02:35

x64

Rawdest.dll

2015.131.5153.0

209584

29-Jun-2018

02:35

x64

Rawsource.dll

2015.131.5153.0

196784

29-Jun-2018

02:35

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5153.0

187056

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlcmd.exe

2015.131.5153.0

249520

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldiag.exe

2015.131.5153.0

1257648

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqllogship.exe

13.0.5153.0

104632

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

28856

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

28344

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

52920

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

152240

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

127176

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlwep130.dll

2015.131.5153.0

105648

29-Jun-2018

02:34

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5153.0

216240

29-Jun-2018

02:34

x64

Txagg.dll

2015.131.5153.0

364720

29-Jun-2018

02:34

x64

Txbdd.dll

2015.131.5153.0

172720

29-Jun-2018

02:34

x64

Txdatacollector.dll

2015.131.5153.0

367792

29-Jun-2018

02:34

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

296648

29-Jun-2018

02:34

x64

Txderived.dll

2015.131.5153.0

607920

29-Jun-2018

02:34

x64

Txlookup.dll

2015.131.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmerge.dll

2015.131.5153.0

230576

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5153.0

278712

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5153.0

128176

29-Jun-2018

02:34

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5153.0

126640

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsort.dll

2015.131.5153.0

259256

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsplit.dll

2015.131.5153.0

600752

29-Jun-2018

02:34

x64

Txunionall.dll

2015.131.5153.0

181936

29-Jun-2018

02:34

x64

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_extensibility 2016 שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Launchpad.exe

2015.131.5153.0

1014960

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlsatellite.dll

2015.131.5153.0

837296

29-Jun-2018

02:37

x64

מנגנון טקסט-מלא 2016 של שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Fd.dll

2015.131.5153.0

660144

29-Jun-2018

02:37

x64

Fdhost.exe

2015.131.5153.0

105136

29-Jun-2018

02:35

x64

Fdlauncher.exe

2015.131.5153.0

51376

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlft130ph.dll

2015.131.5153.0

58032

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_inst_mr 2016 שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Imrdll.dll

13.0.5153.0

23728

29-Jun-2018

02:35

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

שירותי שילוב 2016 של SQL Server

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Commanddest.dll

2015.131.5153.0

249008

29-Jun-2018

02:35

x64

Commanddest.dll

2015.131.5153.0

202928

29-Jun-2018

02:36

x86

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

109744

29-Jun-2018

02:35

x64

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

99504

29-Jun-2018

02:36

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

83632

29-Jun-2018

02:34

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

88752

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

137392

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

115888

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

66736

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:38

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

3146928

29-Jun-2018

02:35

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

2632880

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

477360

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

419000

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

492720

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

392368

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5153.0

93872

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5153.0

109744

29-Jun-2018

02:38

x64

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

76464

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

86728

29-Jun-2018

02:38

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

120496

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

103088

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

545456

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

541360

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1279152

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1059504

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

48304

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

42168

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

87728

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

80072

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

115376

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

134832

29-Jun-2018

02:38

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

263344

29-Jun-2018

02:35

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

216752

29-Jun-2018

02:36

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

285360

29-Jun-2018

02:35

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

232624

29-Jun-2018

02:36

x86

Execpackagetask.dll

2015.131.5153.0

166576

29-Jun-2018

02:35

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5153.0

135344

29-Jun-2018

02:36

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

389296

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

334512

29-Jun-2018

02:36

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

401584

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

345264

29-Jun-2018

02:36

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

96432

29-Jun-2018

02:35

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

80560

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

28-Jun-2018

10:16

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5153.0

73392

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5153.0

107184

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5153.0

112304

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5153.0

82616

28-Jun-2018

18:50

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5153.0

82608

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

150192

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

138928

29-Jun-2018

02:37

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

144560

29-Jun-2018

02:37

x86

Msdtssrvr.exe

13.0.5153.0

216776

29-Jun-2018

02:37

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

90296

29-Jun-2018

02:34

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

101552

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

216760

29-Jun-2018

02:34

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

264368

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

235704

29-Jun-2018

02:34

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

290992

29-Jun-2018

02:35

x64

Rawdest.dll

2015.131.5153.0

168632

29-Jun-2018

02:34

x86

Rawdest.dll

2015.131.5153.0

209584

29-Jun-2018

02:35

x64

Rawsource.dll

2015.131.5153.0

155336

29-Jun-2018

02:34

x86

Rawsource.dll

2015.131.5153.0

196784

29-Jun-2018

02:35

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5153.0

151736

29-Jun-2018

02:34

x86

Recordsetdest.dll

2015.131.5153.0

187056

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_is_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlceip.exe

13.0.5153.0

256200

29-Jun-2018

02:37

x86

Sqldest.dll

2015.131.5153.0

215728

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqldest.dll

2015.131.5153.0

263856

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

151224

29-Jun-2018

02:34

x86

Ssisoledb.dll

2015.131.5153.0

216240

29-Jun-2018

02:34

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5153.0

176840

29-Jun-2018

02:34

x86

Txagg.dll

2015.131.5153.0

364720

29-Jun-2018

02:34

x64

Txagg.dll

2015.131.5153.0

304816

29-Jun-2018

02:38

x86

Txbdd.dll

2015.131.5153.0

172720

29-Jun-2018

02:34

x64

Txbdd.dll

2015.131.5153.0

137904

29-Jun-2018

02:38

x86

Txbestmatch.dll

2015.131.5153.0

611504

29-Jun-2018

02:34

x64

Txbestmatch.dll

2015.131.5153.0

496296

29-Jun-2018

02:38

x86

Txcache.dll

2015.131.5153.0

183472

29-Jun-2018

02:34

x64

Txcache.dll

2015.131.5153.0

148144

29-Jun-2018

02:38

x86

Txcharmap.dll

2015.131.5153.0

289968

29-Jun-2018

02:34

x64

Txcharmap.dll

2015.131.5153.0

250544

29-Jun-2018

02:38

x86

Txcopymap.dll

2015.131.5153.0

182960

29-Jun-2018

02:34

x64

Txcopymap.dll

2015.131.5153.0

147632

29-Jun-2018

02:38

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

296648

29-Jun-2018

02:34

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

255152

29-Jun-2018

02:38

x86

Txderived.dll

2015.131.5153.0

607920

29-Jun-2018

02:34

x64

Txderived.dll

2015.131.5153.0

519344

29-Jun-2018

02:38

x86

Txfileextractor.dll

2015.131.5153.0

201904

29-Jun-2018

02:34

x64

Txfileextractor.dll

2015.131.5153.0

162992

29-Jun-2018

02:38

x86

Txfileinserter.dll

2015.131.5153.0

199856

29-Jun-2018

02:34

x64

Txfileinserter.dll

2015.131.5153.0

160944

29-Jun-2018

02:38

x86

Txgroupdups.dll

2015.131.5153.0

290992

29-Jun-2018

02:34

x64

Txgroupdups.dll

2015.131.5153.0

231600

29-Jun-2018

02:38

x86

Txlineage.dll

2015.131.5153.0

137904

29-Jun-2018

02:34

x64

Txlineage.dll

2015.131.5153.0

109736

29-Jun-2018

02:38

x86

Txlookup.dll

2015.131.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:34

x64

Txlookup.dll

2015.131.5153.0

449704

29-Jun-2018

02:38

x86

Txmerge.dll

2015.131.5153.0

230576

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmerge.dll

2015.131.5153.0

176816

29-Jun-2018

02:38

x86

Txmergejoin.dll

2015.131.5153.0

278712

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5153.0

223920

29-Jun-2018

02:38

x86

Txmulticast.dll

2015.131.5153.0

128176

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5153.0

102064

29-Jun-2018

02:38

x86

Txpivot.dll

2015.131.5153.0

228016

29-Jun-2018

02:34

x64

Txpivot.dll

2015.131.5153.0

181936

29-Jun-2018

02:38

x86

Txrowcount.dll

2015.131.5153.0

126640

29-Jun-2018

02:34

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5153.0

101552

29-Jun-2018

02:38

x86

Txsampling.dll

2015.131.5153.0

172208

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsampling.dll

2015.131.5153.0

134832

29-Jun-2018

02:38

x86

Txscd.dll

2015.131.5153.0

220344

29-Jun-2018

02:34

x64

Txscd.dll

2015.131.5153.0

169648

29-Jun-2018

02:38

x86

Txsort.dll

2015.131.5153.0

259256

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsort.dll

2015.131.5153.0

211120

29-Jun-2018

02:38

x86

Txsplit.dll

2015.131.5153.0

600752

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsplit.dll

2015.131.5153.0

513200

29-Jun-2018

02:38

x86

Txtermextraction.dll

2015.131.5153.0

8678064

29-Jun-2018

02:34

x64

Txtermextraction.dll

2015.131.5153.0

8615600

29-Jun-2018

02:38

x86

Txtermlookup.dll

2015.131.5153.0

4158640

29-Jun-2018

02:34

x64

Txtermlookup.dll

2015.131.5153.0

4106928

29-Jun-2018

02:38

x86

Txunionall.dll

2015.131.5153.0

181936

29-Jun-2018

02:34

x64

Txunionall.dll

2015.131.5153.0

138928

29-Jun-2018

02:38

x86

Txunpivot.dll

2015.131.5153.0

201928

29-Jun-2018

02:34

x64

Txunpivot.dll

2015.131.5153.0

162480

29-Jun-2018

02:38

x86

Xe.dll

2015.131.5153.0

558792

29-Jun-2018

02:35

x86

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_polybase_core_inst 2016 שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Dms.dll

10.0.8224.46

483504

18-Jun-2018

22:50

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.46

75432

18-Jun-2018

22:50

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.46

45736

18-Jun-2018

22:50

x86

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:34

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.46

74408

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.46

201896

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.46

2347184

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.46

102056

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.46

378544

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.46

185512

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.46

127152

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.46

63144

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.46

52392

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.46

87216

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.46

721584

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.46

87208

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.46

77992

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.46

41640

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.46

36528

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.46

47784

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.46

27312

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.46

32944

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.46

118952

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.46

94376

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.46

108200

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.46

256680

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

102056

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

115880

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

118952

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

115880

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

125616

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

117936

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

113328

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

145576

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

100016

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

114856

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.46

69288

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.46

28328

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.46

43696

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.46

82088

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.46

136872

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.46

2155688

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.46

3818672

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

107696

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

119984

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

124584

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

121000

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

133288

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

121000

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

118448

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

152240

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

105136

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

119464

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.46

66728

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.46

2756272

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.46

752296

18-Jun-2018

22:50

x86

Mpdwinterop.dll

2015.131.5153.0

394416

29-Jun-2018

02:34

x64

Mpdwsvc.exe

2015.131.5153.0

6616240

29-Jun-2018

02:37

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.131.5153.0

2229936

29-Jun-2018

02:34

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.46

47280

18-Jun-2018

22:50

x64

Sqldk.dll

2015.131.5153.0

2532016

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlos.dll

2015.131.5153.0

26288

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.46

4348072

18-Jun-2018

22:50

x64

Sqltses.dll

2015.131.5153.0

9064624

29-Jun-2018

02:34

x64

שירותי דיווח של SQL Server 2016

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

13.0.5153.0

610992

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.5153.0

1620144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.5153.0

1072304

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532152

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:37

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532168

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.5153.0

10886320

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.5153.0

101048

29-Jun-2018

02:37

x64

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.131.5153.0

47792

29-Jun-2018

02:36

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

37099192

29-Jun-2018

02:34

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

56206512

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

7507120

29-Jun-2018

02:34

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

6507696

29-Jun-2018

02:36

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

287408

29-Jun-2018

02:34

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

310456

29-Jun-2018

02:35

x64

Reportingservicescompression.dll

2015.131.5153.0

62640

29-Jun-2018

02:35

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5153.0

108720

29-Jun-2018

02:34

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5153.0

114352

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.131.5153.0

98992

29-Jun-2018

02:34

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.5153.0

2710728

29-Jun-2018

02:34

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

868016

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:37

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:34

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

876208

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:35

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

884400

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

868024

29-Jun-2018

02:34

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:36

x86

Rshttpruntime.dll

2015.131.5153.0

99504

29-Jun-2018

02:34

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Sqlrsos.dll

2015.131.5153.0

26288

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5153.0

584376

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5153.0

732848

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

259760

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

227504

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

191664

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

24050864

29-Jun-2018

02:34

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

32727728

29-Jun-2018

02:38

x86

Sql_shared_mr 2016 שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Smrdll.dll

13.0.5153.0

23728

29-Jun-2018

02:34

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_tools_extensions 2016 שרת SQL

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Autoadmin.dll

2015.131.5153.0

1311944

29-Jun-2018

02:36

x86

Ddsshapes.dll

2015.131.5153.0

135864

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtaengine.exe

2015.131.5153.0

167088

29-Jun-2018

02:36

x86

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

109744

29-Jun-2018

02:35

x64

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

99504

29-Jun-2018

02:36

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

83632

29-Jun-2018

02:34

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

88752

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

137392

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

115888

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

66736

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:38

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

3146928

29-Jun-2018

02:35

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

2632880

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

477360

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

419000

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

492720

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

392368

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

76464

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

86728

29-Jun-2018

02:38

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

120496

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

103088

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

545456

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

541360

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1279152

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1059504

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

48304

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

42168

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

87728

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

80072

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

115376

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

134832

29-Jun-2018

02:38

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

263344

29-Jun-2018

02:35

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

216752

29-Jun-2018

02:36

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

285360

29-Jun-2018

02:35

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

232624

29-Jun-2018

02:36

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

389296

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

334512

29-Jun-2018

02:36

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

401584

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

345264

29-Jun-2018

02:36

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

96432

29-Jun-2018

02:35

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

80560

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

13.0.5153.0

92336

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.131.5153.0

2023088

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.131.5153.0

42160

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5153.0

73392

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5153.0

433840

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5153.0

433840

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5153.0

2044592

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5153.0

2044592

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

150192

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

138928

29-Jun-2018

02:37

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

144560

29-Jun-2018

02:37

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

90296

29-Jun-2018

02:34

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

101552

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

37099192

29-Jun-2018

02:34

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

56206512

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

7507120

29-Jun-2018

02:34

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

6507696

29-Jun-2018

02:36

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

287408

29-Jun-2018

02:34

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

310456

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

216760

29-Jun-2018

02:34

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

264368

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

235704

29-Jun-2018

02:34

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

290992

29-Jun-2018

02:35

x64

Profiler.exe

2015.131.5153.0

804528

29-Jun-2018

02:34

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

28856

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

28344

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

52920

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

152240

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

127176

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

151224

29-Jun-2018

02:34

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

296648

29-Jun-2018

02:34

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

255152

29-Jun-2018

02:38

x86

Xe.dll

2015.131.5153.0

558792

29-Jun-2018

02:35

x86

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

259760

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

227504

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

191664

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

24050864

29-Jun-2018

02:34

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

32727728

29-Jun-2018

02:38

x86

הפניות

Writer Review: v-madora
Tech Reviewer: sanat; leewoods; DS D- SQL Server Preview
Edit: v-idsun

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×