25 במרץ 2021-KB5000854 (גירסת Build מס' 17763.1852 של מערכת ההפעלה) תצוגה מקדימה

תאריך הפצה:

גירסה:

25/03/2021

גירסת Build מס' 17763.1852 של מערכת ההפעלה

2/16/21
חשוב כחלק מסוף התמיכה ב- Adobe Flash, KB4577586זמין כעת כעדכון אופציונלי מ- Windows Update (WU) ומ- Windows Server Update Services (WSUS). התקנת KB4577586 תסיר את Adobe Flash Player לצמיתות ממכשיר Windows שלך. לאחר ההתקנה, לא ניתן להסיר את ההתקנה של KB4577586. לקבלת פרטים נוספים אודות התוכניות של Microsoft, ראה עדכון ב- Adobe Flash Player End of Support.

17/11/20
לקבלת מידע אודות מינוח עדכון Windows, עיין במאמר אודות סוגי עדכוני Windows וסוגיעדכוני האיכות החודשי. כדי להציג הערות והודעות אחרות, עיין בדף הבית של היסטוריית העדכונים של Windows 10, גירסה 1809 .

 נקודות מרכזיות

 • עדכון בעיה בהגדלה שמתרחשת בעת שימוש במצב Microsoft Edge IE במכשירים המשתמשים בצגי DPI גבוהים מרובים.

 • מעדכן בעיה המציגה דבר או מציגה "מיחשוב מסננים" ללא הגבלה בעת סינון תוצאות החיפוש של סייר הקבצים. 

 • עדכון בעיה בקלט ביפנית המתרחשת לאחר שהמיקוד משתנה בין תיבות ב- Microsoft Edge Legacy. 

שיפורים ותיקונים

עדכון זה שאינו עדכון אבטחה כולל שיפורי איכות. ‫השינויים העיקריים כוללים:

 • טופלה בעיה בהגדלה שמתרחשת בעת שימוש במצב Microsoft Edge IE במכשירים המשתמשים בצגי DPI גבוהים מרובים.

 • מתן אפשרות למנהלי מערכת להשתמש במדיניות קבוצתית כדי להפוך קיצורי מקשים מורחבים לזמינים, כולל Ctrl+S, עבור משתמשים במצב Microsoft Edge IE.

 • טופלה בעיה שמונעת מהמשתמשים להתאים או לכבות את לוח המגע עקב הגדרות ניהול.

 • טופלה בעיה בקלט ביפנית המתרחשת לאחר שהמיקוד משתנה בין תיבות ב- Microsoft Edge Legacy.

 • טופלה בעיה ברכזות USB 3.0. התקן המחובר לרכזת עשוי להפסיק לפעול בעת הגדרת המכשיר למצב שינה או הפעלה מחדש של המכשיר.

 • טופלה בעיה שלא מציגה דבר או מציגה את "מיחשוב מסננים" ללא הגבלה בעת סינון תוצאות החיפוש של סייר הקבצים.

 • טופלה בעיה בדליפת ערימה שעלולה explorer.exe לצרוך כמויות גבוהות של זיכרון.

 • מעדכן את אזור הזמן וולגוגרד, רוסיה מ- UTC+4 ל- UTC+3.

 • מוסיף אזור זמן חדש, UTC+2:00 Juba, עבור הרפובליקה של דרום סודן.

 • טופלה בעיה בלקוח העברת יומן האירועים של Windows, שמחזירה את האישור התואם הראשון מבלי לבדוק הרשאות מפתח פרטי. בעדכון זה, לקוח העברת יומן האירועים של Windows בוחר את האישור של הלקוח רק אם לשירות הרשת יש הרשאות קריאה עבור המפתח הפרטי.

 • טופלה בעיה שגורמת לצגים מבוססי PowerShell להפסיק לפעול בעת הפיכת תמלול לזמין במערכות.

 • טופלה בעיה שמונעת פתיחה וייצור של יישומי App-V 0xc0000225.

 • טופלה בעיה שבה מחשבים מסוימים שנרשמו לשירות ניהול מכשירים ניידים (MDM) נכשלים בסינכרון אם שם יצרן המכשיר מכיל תו שמור.

 • טופלה בעיה בהפקת מפתח RSA שיוצר מפתח פגום.

 • טופלה בעיה שמונעת ממשתמשים להשתמש בפרוטוקול שולחן עבודה מרוחק (RDP) כדי להתחבר למכשיר Windows Server 2019 במצב חוויית שולחן עבודה.

 • טופלה בעיה שעשויה לבקש אישורים כאשר אין צורך בה, והיא עשויה להיכשל באימות בסביבת Azure Active Directory.

 • טופלה בעיה שגורמת למופעים מרובים שלappidcertstorecheck.exe לפעול במערכת כאשר AppLocker זמין והמערכת אינה נמצאת באינטרנט.

 • טופלה בעיה שעלולה למנוע Hypervisor-Protected שלמות קוד (HVCI) לזמינה בעת קביעת התצורה שלה באמצעות מדיניות קבוצתית.

 • טופלה בעיה שגורמת למסך שחור או לעיכובים בכניסה למחשב מחובר היברידי של Azure Active Directory בזמן שהמחשבים מנסים להתחבר login.microsoftonline.com.

 • טופלה בעיה שמונעת מ- Microsoft Edge המבוסס על כרום לפעול. בעיה זו מתרחשת כאשר Microsoft Edge משמש בשילוב עם Microsoft App-V וגופנים זמינים בתוך הסביבה הווירטואלית.

 • טופלה בעיה שגורמת למחשב וירטואלי (VM) לאבד קישוריות לאינטרנט בעת קביעת התצורה של Instance-Level IP ציבורי ותרגום כתובות רשת יוצאות (NAT) עבור ה- VM.

 • טופלה בעיה בתמיכה של יחידת ניהול הזיכרון (IoMMU) של קלט פלט במעבדים מסוימים עבור סוגי אורח של Windows Server 2019, המשתמשים בתוכנות וירטואליזציה של שרת.

 • טופלו תנאי מרוץ אפשריים המתרחשים כאשר המערכת קוראת ל- NtOpenKeyEx(), דבר התוצאה היא שגיאת עצירה.

 • טופלה בעיה בשימוש בזיכרון גבוה בעת ביצוע המרות XSLT באמצעות MSXLM6.

 • טופלה בעיה שמונעת מלקוחות Server Message Block 1 (SMB1) לגשת לשיתוף SMB לאחר הפעלה מחדש של שירות LanmanServer.

 • טופלה בעיה שעלולה לגרום לממשק רשת האשכולות להפסיק לפעול לזמן קצר. כתוצאה מכך, בקר ממשק הרשת (NIC) מסומן ככשל. כאשר הרשת פועלת שוב, ייתכן שהמערכת לא תבחין שה- NIC פועל וה- NIC נשאר במצב שנכשל.

 • טופלה בעיה בכניסה להתקן בתחום הנוכחי באמצעות פרופיל המשתמש המוגדר כברירת מחדל של מכשיר בתחום אחר, אך מהימן. שירות הפרופיל של התחום הנוכחי אינו יכול לאחזר את פרופיל המשתמש המהווה ברירת מחדל מהתחום המהימן ומשתמש במקום זאת בפרופיל המשתמש המקומי המוגדר כברירת מחדל.

 • טיפול בבעיה עם הערכת מצב תאימות המערכת האקולוגית של Windows כדי להבטיח תאימות של אפליקציות ומכשירים עבור כל העדכונים של Windows.

 • טופלה בעיה שגורמת לנעילה בלתי צפויה של Caps בעת שימוש ב- RemoteApp.

 • הוספת יכולות חדשות לכלי האבחון של צג המנות (PKTMON). 

 • טופלה בעיה בתהליך svhost שמארח את Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager. תהליך svhost צורכת כמויות גדולות יותר של זיכרון עקב דליפה באובייקטים COMMAND_ENTRY אחרים. דליפות זיכרון עלולות לגרום לבעיות בעת כניסה ליישום או לשולחן עבודה מרוחק. במקרים קיצוניים, השרת עלול להפסיק להגיב.

 • טופלה בעיה שמונעת ממך לציין עד 255 עמודות בעת שימוש בתבנית שיטת גישה רציפה (IISAM) הניתנת להתקנה ב- Jet Text.

אם התקנת עדכונים קודמים, רק התיקונים החדשים הכלולים בחבילה זו יורדו ויותקנו במכשיר שלך.

שיפורים ב- Windows Update

Microsoft פרסמה עדכון ישירות בלקוח Windows Update כדי לשפר את המהימנות. עדכון התכונות החדש ביותר של Windows 10 יוצע עבור כל התקן שבו פועל Windows 10 המוגדר לקבל מ- Windows Update עדכונים באופן אוטומטי, לרבות מהדורות Enterprise ו- Pro, בהתאם לתאימות המכשיר ולמדיניות הדחייה של Windows Update לעסקים. לא חל על מהדורות שניתן בהן שירות ארוך- טווח.

בעיות ידועות בעדכון זה

תסמין

פתרון

לאחר התקנת KB4493509,מכשירים עם כמה ערכות שפה אסיאתיות מותקנות עשויים לקבל את השגיאה "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND".

 1. הסר את ההתקנה של כל חבילות השפה שנוספו לאחרונה והתקן אותן מחדש. לקבלת הוראות, ראה ניהול הגדרות שפת הקלט והתצוגה ב- Windows 10.

 2. בחר באפשרות בדוק אם קיימים עדכונים והתקן את העדכון המצטבר של אפריל 2019. לקבלת הוראות, ראה עדכון Windows 10.

הערה אם התקנה מחדש של ערכת השפה אינה מקלה על הבעיה, אפס את המחשב באופן הבא:

 1. עבור אל האפליקציה הגדרות > שחזור.

 2. בחר תחילת העבודה תחת האפשרות איפוס שחזור מחשב זה.

 3. בחר באפשרות שמור את הקבצים שלי.

Microsoft פועלת למציאת פתרון לבעיה ותספק עדכון במהדורה קרובה.‬‏‫

אופן קבלת העדכון

לפני התקנת עדכון זה

Microsoft ממליצה להתקין את עדכון מערום השירות (SSU) האחרון למערכת ההפעלה שלך לפני התקנת העדכון המצטבר האחרון (LCU). מערומי SSU משפרים את המהימנות של תהליך העדכון כדי לצמצם בעיות אפשריות בעת התקנת ה- LCU. לקבלת מידע כללי אודות יחידות SSUs, ראה מתן שירות לערימת עדכונים ועדכונים של מחסנית מתן שירות (SSU): שאלות נפוצות.

אם אתה משתמש ב- Windows Update, SSU העדכני ביותר (KB5000859) יוצע לך באופן אוטומטי. כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור ה- SSU העדכני ביותר, חפש אותה ב- Microsoft Update Catalog.

התקנת עדכון זה

ערוץ הפצה

זמין

השלבים הבאים

Windows Update או Microsoft Update

כן

עבור אל הגדרות> עדכון & אבטחה > Windows Update. באזור עדכונים אופציונליים זמינים, תמצא את הקישור להורדה והתקנה של העדכון.

Microsoft Update Catalog

כן

כדי לקבל את החבילה הבודדת עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update.

Windows Server Update Services (‏WSUS)

לא

באפשרותך לייבא עדכון זה ל-WSUS באופן ידני. עיין בקטלוג Microsoft Update לקבלת הוראות.

פרטי הקובץ 

לקבלת רשימה של הקבצים הכלולים בעדכון זה, הורד את פרטי הקבצים עבור העדכון המצטבר 5000854..

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×