MS10-063: תיאור של עדכון האבטחה עבור Unicode Scripts Processor‏: 14 בספטמבר, 2010

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-063. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.


מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,‏ SPn) ועל ענף שירות (QFE,‏ GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Usp10.dll

1.420.2600.5969

406,016

16-Apr-2010

15:36

x86

SP3

SP3GDR

Usp10.dll

1.420.2600.5969

406,016

16-Apr-2010

15:29

x86

SP3

SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Usp10.dll

1.422.3790.4695

543,744

20-Apr-2010

07:54

x64

SP2

SP2GDR

Wusp10.dll

1.422.3790.4695

379,904

20-Apr-2010

07:54

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Usp10.dll

1.422.3790.4695

543,744

20-Apr-2010

07:49

x64

SP2

SP2QFE

Wusp10.dll

1.422.3790.4695

379,904

20-Apr-2010

07:49

x86

SP2

SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Usp10.dll

1.422.3790.4695

379,904

20-Apr-2010

07:10

x86

SP2

SP2GDR

Usp10.dll

1.422.3790.4695

379,904

20-Apr-2010

06:57

x86

SP2

SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Usp10.dll

1.422.3790.4695

824,320

20-Apr-2010

07:52

IA-64

SP2

SP2GDR

Wusp10.dll

1.422.3790.4695

379,904

20-Apr-2010

07:52

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Usp10.dll

1.422.3790.4695

824,320

20-Apr-2010

07:48

IA-64

SP2

SP2QFE

Wusp10.dll

1.422.3790.4695

379,904

20-Apr-2010

07:48

x86

SP2

SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ‎6.0.0000.xxxxxx‎.

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי MANIFEST ‏(‏.manifest) וקבצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Usp10.dll

1.626.6001.18461

501,760

16-Apr-2010

16:10

x86

Usp10.dll

1.626.6001.22672

502,272

16-Apr-2010

16:11

x86

Usp10.dll

1.626.6002.18244

502,272

16-Apr-2010

16:46

x86

Usp10.dll

1.626.6002.22384

502,784

16-Apr-2010

17:20

x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Usp10.dll

1.626.6001.18461

622,080

16-Apr-2010

16:41

x64

Usp10.dll

1.626.6001.22672

622,592

16-Apr-2010

16:35

x64

Usp10.dll

1.626.6002.18244

621,568

16-Apr-2010

17:07

x64

Usp10.dll

1.626.6002.22384

622,080

16-Apr-2010

17:11

x64

Usp10.dll

1.626.6001.18461

501,760

16-Apr-2010

16:10

x86

Usp10.dll

1.626.6001.22672

502,272

16-Apr-2010

16:11

x86

Usp10.dll

1.626.6002.18244

502,272

16-Apr-2010

16:46

x86

Usp10.dll

1.626.6002.22384

502,784

16-Apr-2010

17:20

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Usp10.dll

1.626.6001.18461

997,376

16-Apr-2010

15:59

IA-64

Usp10.dll

1.626.6001.22672

997,376

16-Apr-2010

16:01

IA-64

Usp10.dll

1.626.6002.18244

998,400

16-Apr-2010

16:55

IA-64

Usp10.dll

1.626.6002.22384

998,400

16-Apr-2010

16:52

IA-64

Usp10.dll

1.626.6001.18461

501,760

16-Apr-2010

16:10

x86

Usp10.dll

1.626.6001.22672

502,272

16-Apr-2010

16:11

x86

Usp10.dll

1.626.6002.18244

502,272

16-Apr-2010

16:46

x86

Usp10.dll

1.626.6002.22384

502,784

16-Apr-2010

17:20

x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

File name

Package_1_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,435

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,901

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,602

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,743

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,440

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,743

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,442

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,377

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,092

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,220

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,930

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,220

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,930

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,357

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,376

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,676

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,672

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,679

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,710

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,676

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,491

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_482ec33c9d00c387838f41c957658251_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_91966d406dd55ef8.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_7ba99b16ab67d70bf4e08be3ab210d93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_9bfad8fca5a7cf20.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_a63f12208213682aeb07ac6b50d4f2d6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_241c3de43537b971.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_a7b79e67964abb040ef6f4e3d4f9b9a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0d0832a0df2e7ab1.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_acbaa16858ac15c7.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_ad3a707771d0e800.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aeb9b5ec55bf7c35.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_af1813076efd8bc3.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:18

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

Amd64_2f69fb6fe20ed79e0bab8061a71383ae_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_7b6e3a5a3e4c93d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4e3ca378567a0f7b5063cd94c6efe1c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a5fc124d17867e21.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_874fb18d76709079c193b1efac5e8f89_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_1bf420ec5d7ebcbb.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_cb012f626e878d6773c2e3300cfad01f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_fb6d8b00f53c567a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_cbf7dbe222aa80a749ffc76a193608f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_68ed942d795c2f5f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f4b94ad7a97892c7bbf53db9a50eeadd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_cbd42b8e5d25566d.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_08d93cec110986fd.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,438

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_09590bfb2a2e5936.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,438

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0ad851700e1ced6b.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,438

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0b36ae8b275afcf9.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,438

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:53

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,748

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,449

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,116

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,036

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,956

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,872

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,956

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,874

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,598

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,532

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,439

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,368

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,439

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,368

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,365

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,384

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,688

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,684

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,711

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,689

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,423

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,442

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,688

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,428

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,447

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,519

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_acbaa16858ac15c7.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_ad3a707771d0e800.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aeb9b5ec55bf7c35.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_af1813076efd8bc3.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:18

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File name

Ia64_1728b18a80fcc60f3fa1ce4f8ede7833_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_53cf67aa32003b1c.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3e692578b3e791344c8da38c951e5a4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_3079e102da7172e8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,028

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_7c81c0e550af79311a904dd769915b3d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_16353a0d5e5e7715.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,028

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_9532019558fb498d6757264088fc00aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_fe65b8b0784ffefd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,028

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a1dbb4980a6cbf50a81875d16eac6831_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_bfbfc8ce0d358049.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d5a81072c952ba9c0135f447319cea1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_d5d876156d0458f6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,028

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_acbc455e58aa1ec3.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,432

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:27

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_ad3c146d71cef0fc.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,432

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:29

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aebb59e255bd8531.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,432

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:28

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_af19b6fd6efb94bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,432

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,743

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,442

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,951

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,865

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,951

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,865

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,268

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,192

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,268

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,192

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,516

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,539

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,684

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,519

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,543

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,696

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,727

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb981322_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:34

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,698

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

06:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_acbaa16858ac15c7.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_ad3a707771d0e800.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aeb9b5ec55bf7c35.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_af1813076efd8bc3.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,426

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:18

Platform

Not Applicable

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×