MS10-086: פגיעות בדיסקי אשכול משותפים של Windows עלולה לאפשר שיבוש

מבוא

מיקרוסופט פרסמה את עלון האבטחה MS10-086. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Updateעבור מומחי It: תמיכה בפתרון בעיות באבטחה של TechNet וסיועבהגנה על המחשב שבו פועל Windows מווירוסים ותוכנות זדוניות:פתרון וירוס ותמיכה מקומית של מרכז האבטחהבהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע אודות קבצים

הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי מוצגים בזמן המקומי ובהטיה של שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

פרטי קובץ של Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7600.16xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי ה-מניפסט (. מניפסט) וקבצי ה-אמא (.) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף "פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2". קבצי אמא ומניפסט, וקבצי קטלוג האבטחה (. cat) המשויכים, הם קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה, שעבורם התכונות אינן מפורטות, חתומים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Clusres.dll

6.1.7600.16652

1,240,064

11-Aug-2010

05:16

x64

Clusres.dll

6.1.7600.20777

1,241,088

11-Aug-2010

05:06

x64

Clussvc.exe

6.1.7600.16652

4,577,280

11-Aug-2010

05:15

x64

Clussvc.exe

6.1.7600.20777

4,583,936

11-Aug-2010

05:04

x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Clusres.dll

6.1.7600.16652

2,064,896

11-Aug-2010

04:24

IA-64

Clusres.dll

6.1.7600.20777

2,066,432

11-Aug-2010

04:12

IA-64

Clussvc.exe

6.1.7600.16652

7,695,360

11-Aug-2010

04:22

IA-64

Clussvc.exe

6.1.7600.20777

7,706,624

11-Aug-2010

04:11

IA-64

מידע נוסף אודות קבצים עבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

Amd64_177296e8810e943b957821bc195dadff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_faf5b6d8779492b0.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_1e98fbeceba5a2674353b71ebf61101c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_cc91eede7d587b04.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_62d6a209ad1a2ddc9761e0bdf8915f93_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_907591dcf875f48e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_7848cd2610670a5da83edb1e02b8229c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_3282b50765a4c95a.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_a625608249dba7608aac7e1d71ecedec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_f68c7b4a15f143ca.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_db3188a5b9f90ca0b61cc0f24462effe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_9d8f91c38f950096.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-f..overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_1ced056ab696a74c.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,693

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

06:03

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-f..overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_1d6603cfcfbffdab.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,693

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

06:05

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_15d40f8cbb272be4.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

7,438

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

06:16

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_164d0df1d4508243.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

7,438

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

06:18

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_1_for_kb2294255_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,669

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_1_for_kb2294255~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

5,299

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_2_for_kb2294255_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,022

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_2_for_kb2294255~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

3,937

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_for_kb2294255_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,140

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_for_kb2294255_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,180

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Update-bf.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

1,872

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_2028b9deef87eddf.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,604

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

05:08

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_20a1b84408b1443e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,604

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

05:01

פלטפורמה

Not applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

Ia64_5a1444335ff1c4503560e71f8e9922ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_070f67c4cb247527.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Ia64_cc0f52b4d76cde5d32857b3b54f3fbaa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_a4bee3d7e0c9144c.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Ia64_dc7da4a8a441cb38f3cd94bdb0395ed0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_a7df6aae4f1d3c7e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

1,070

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Ia64_e2cbad044789eec0eaa7d78a9e3417f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_fd588d336da130a7.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

1,070

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-f..overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_c0d00ddcfe373f12.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,691

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

06:01

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-f..overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_c1490c4217609571.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,691

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

06:02

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_b9b717ff02c7c3aa.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

7,436

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

06:11

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_ba3016641bf11a09.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

7,436

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

06:09

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_1_for_kb2294255_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

2,681

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_1_for_kb2294255~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,351

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_for_kb2294255_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

1,452

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Package_for_kb2294255_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

1,471

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Update-bf.mum

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

1,450

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

23:51

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16652_none_2028b9deef87eddf.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,604

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

05:08

פלטפורמה

Not applicable

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-f..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20777_none_20a1b84408b1443e.manifest

גירסת קובץ

Not applicable

גודל קובץ

4,604

תאריך (UTC)

11-Aug-2010

זמן (UTC)

05:01

פלטפורמה

Not applicable

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×