Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-022. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מבוא

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון אבטחה זה.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את השרת לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:

2346411 MS10-079: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office Web Applications 2010: 12 באוקטובר, 2010

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Admin.waccore.resx

Not Applicable

20,647

17-Nov-2010

08:50

Not Applicable

Bootedit.js

Not Applicable

739,165

20-Jan-2011

23:55

Not Applicable

Bootview.js

Not Applicable

630,287

20-Jan-2011

23:55

Not Applicable

Ewa.js

Not Applicable

552,285

26-Feb-2011

09:14

Not Applicable

Livebooks.feature.microsoft.office.web.wac.dll

14.0.5130.5000

79,744

17-Nov-2010

09:05

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll

14.0.5130.5000

63,360

18-Nov-2010

01:26

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll

14.0.5119.5000

169,856

13-Jul-2010

22:47

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

14.0.5119.5000

42,880

13-Jul-2010

22:47

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll

14.0.5130.5000

79,744

18-Nov-2010

01:26

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.dll

14.0.5130.5000

38,800

18-Nov-2010

01:26

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll

14.0.5119.5000

128,896

13-Jul-2010

22:47

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.web.mosshost.dll

14.0.5119.5000

120,704

13-Jul-2010

22:47

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll

14.0.5119.5000

108,416

13-Jul-2010

22:47

x86

Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll

14.0.5119.5000

59,264

13-Jul-2010

22:47

x86

Microsoft.office.web.box4.dll

14.0.5130.5000

722,816

17-Nov-2010

09:05

x86

Microsoft.office.web.common.dll

14.0.5130.5000

1,079,168

17-Nov-2010

08:52

x86

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

14.0.5136.5000

124,800

03-Feb-2011

05:28

x86

Microsoft.office.web.csiwrapper.dll

14.0.5136.5002

2,373,504

26-Feb-2011

07:30

x64

Microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll

14.0.5136.5000

841,600

03-Feb-2011

05:28

x86

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

14.0.5136.5001

136,576

15-Feb-2011

18:13

x64

Microsoft.office.web.wordviewer.dll

14.0.5130.5000

46,976

17-Nov-2010

09:05

x86

Mpptbroadcast.js

Not Applicable

20,782

13-Jul-2010

22:39

Not Applicable

Powerpointbroadcasthostwsdl.aspx

Not Applicable

6,999

13-Jul-2010

22:39

Not Applicable

Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspx

Not Applicable

15,609

13-Jul-2010

22:39

Not Applicable

Ppt.conversion.cultures.office.odf

14.0.5124.5000

4,254,560

01-Sep-2010

05:31

Not Applicable

Ppt.edit.exp_pdf_server.dll

14.0.5130.5000

130,424

17-Nov-2010

08:25

x64

Ppt.edit.exp_xps_server.dll

14.0.5125.5000

72,056

08-Sep-2010

17:06

x64

Ppt.edit.gfxserver.dll

14.0.5136.5000

2,522,992

03-Feb-2011

22:37

x64

Ppt.edit.msores.dll

14.0.5136.5001

72,521,600

15-Feb-2011

20:23

x64

Ppt.edit.msoserver.dll

14.0.5136.5002

21,424,512

27-Feb-2011

03:11

x64

Ppt.edit.oartserver.dll

14.0.5136.5000

26,596,208

03-Feb-2011

06:31

x64

Ppt.edit.ogl.dll

14.0.5135.5000

2,098,032

22-Jan-2011

03:15

x64

Ppt.edit.ppserver.dll

14.0.5136.5003

4,307,296

09-Mar-2011

02:53

x64

Ppt.gkpowerpoint.dll

14.0.5136.5000

2,879,360

03-Feb-2011

23:50

x64

Ppt.office.exp_pdf_server.dll

14.0.5130.5000

130,424

17-Nov-2010

08:25

x64

Ppt.office.exp_xps_server.dll

14.0.5125.5000

72,056

08-Sep-2010

17:06

x64

Ppt.office.gfxserver.dll

14.0.5136.5000

2,522,992

03-Feb-2011

22:37

x64

Ppt.office.msores.dll

14.0.5136.5001

72,521,600

15-Feb-2011

20:23

x64

Ppt.office.msoserver.dll

14.0.5136.5002

21,424,512

27-Feb-2011

03:11

x64

Ppt.office.oartserver.dll

14.0.5136.5000

26,596,208

03-Feb-2011

06:31

x64

Ppt.office.ogl.dll

14.0.5135.5000

2,098,032

22-Jan-2011

03:15

x64

Ppt.ppserver.dll

14.0.5136.5003

4,307,296

09-Mar-2011

02:53

x64

Presentwsdl.aspx

Not Applicable

10,911

13-Jul-2010

22:39

Not Applicable

Wac.box4.js

Not Applicable

1,527,219

08-Dec-2010

16:50

Not Applicable

Wac.conversion.cultures.office.odf

14.0.5124.5000

4,254,560

01-Sep-2010

05:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_ct.lex

14.0.5129.5000

363,008

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_cz.lex

14.0.5129.5000

292,352

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_da.lex

14.0.5129.5000

1,554,944

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_en.lex

14.0.5129.5000

475,648

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_es.lex

14.0.5129.5000

145,408

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_fr.lex

14.0.5129.5000

278,016

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_ge.lex

14.0.5129.5000

1,558,016

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_it.lex

14.0.5129.5000

275,456

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_nb.lex

14.0.5129.5000

2,655,744

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_nl.lex

14.0.5129.5000

1,476,096

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_no.lex

14.0.5129.5000

1,645,056

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_pb.lex

14.0.5129.5000

635,904

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_pl.lex

14.0.5129.5000

374,784

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_pt.lex

14.0.5129.5000

836,608

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_ru.lex

14.0.5129.5000

374,784

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_sw.lex

14.0.5129.5000

2,588,672

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

14.0.5129.5000

223,624

03-Nov-2010

07:56

x64

Wac.conversion.proof.mshy2_tr.lex

14.0.5129.5000

391,168

03-Nov-2010

06:31

Not Applicable

Wac.office.exp_pdf_server.dll

14.0.5130.5000

130,424

17-Nov-2010

08:25

x64

Wac.office.exp_xps_server.dll

14.0.5125.5000

72,056

08-Sep-2010

17:06

x64

Wac.office.gfxserver.dll

14.0.5136.5000

2,522,992

03-Feb-2011

22:37

x64

Wac.office.msores.dll

14.0.5136.5001

72,521,600

15-Feb-2011

20:23

x64

Wac.office.msoserver.dll

14.0.5136.5002

21,424,512

27-Feb-2011

03:11

x64

Wac.office.oartserver.dll

14.0.5136.5000

26,596,208

03-Feb-2011

06:31

x64

Wac.office.ogl.dll

14.0.5135.5000

2,098,032

22-Jan-2011

03:15

x64

Wac.office.onenoteserverutil.dll

14.0.5128.5000

2,439,552

07-Oct-2010

04:49

x64

Wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

14.0.5124.5000

4,254,560

01-Sep-2010

05:31

Not Applicable

Wac.proofing.core.dll

14.0.5131.5000

51,072

02-Dec-2010

08:11

x86

Wac.rsx

Not Applicable

20,647

17-Nov-2010

08:50

Not Applicable

Wac.word.gkword.dll

14.0.5136.5000

3,267,456

03-Feb-2011

23:50

x64

Wac.word.sword.dll

14.0.5136.5003

7,485,800

08-Mar-2011

11:29

x64

Wordviewer.wordviewer.js

Not Applicable

439,920

08-Dec-2010

16:52

Not Applicable

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×