בעיות LifeCam נפוצות

לעתים עשויה להופיע בעיה ב- Microsoft LifeCam. הנה כמה שלבים לפתרון בעיות שיעזרו לך לפתור אותה.

נסה את הפעולות הבאות:

 • נתק וחבר מחדש את LifeCam.

 • חבר מחדש התקני USB אחרים שאינם בשימוש.

 • השתמש ביציאת USB אחרת במחשב. אם ניתן, התחבר ליציאת USB 2.0.

 • אם אתה משתמש ברכזת USB, נתק את מצלמת LifeCam מהרכזת וחבר אותה ישירות למחשב שלך.

 • ‏‏הפעל מחדש את המחשב.

 • הסר את ההתקנה, ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת LifeCam.

LifeCam יוצר את תיקיית הקבצים של LifeCam בתיקיית התמונות המוגדרת כברירת מחדל כדי לאחסן תמונות, וידאו וסרטוני שמע. אם הגישה לתיקיית התמונות המוגדרת כברירת מחדל מוגבלת, ייתכן שלא תוכל להפעיל את LifeCam.

 • כדי לפתור בעיה זו, הסר את הגבלת הגישה לתיקיה. כדי לברר כיצד לעשות זאת, עיין בתיעוד מערכת ההפעלה שלך.

הורד את התוכנה העדכנית ביותר של LifeCam.

הערה: לא כל דגמי LifeCam מצוידים בכל התכונות. עיין במידע על אריזת LifeCam שלך כדי לוודא שמצלמת האינטרנט שברשותך כוללת את כל התכונות הרצויות.

נסה את הפעולות הבאות:

 • עליך לשנות את גודל התצוגה לפני שפקדי תנועה פנורמית והטיה יוכלו לפעול.

 • דגמי LifeCam מסוימים אינם תומכים בפקדי תנועה פנורמית, הטיה ושינוי גודל תצוגה ברזולוציות גבוהות. הפחת את הרזולוציה של LifeCam כדי לאפשר אפקטים אלה.

 • הערה: לא כל דגמי LifeCam מצוידים בכל התכונות. עיין במידע על אריזת LifeCam שלך כדי לוודא שמצלמת האינטרנט שברשותך כוללת את כל התכונות הרצויות.

עיין ברשימה הבאה לקבלת מידע על סיבות ופתרונות אפשריים:

 • ודא שאתה מחובר לחיבור אינטרנט במהירות גבוהה, כגון פס רחב או DSL.

 • התקן תוכנית העברת הודעות מיידיות וסקור את תיעוד התוכנית כדי ללמוד כיצד לבצע שיחות וידאו.

 • ודא כי תוכנית העברת ההודעות המידיות שלך מאפשרת לך לבצע שיחות וידאו.

 • התקן את תוכנת LifeCam וחבר את מצלמת האינטרנט למחשב שלך.

 • ודא כי תוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך יכולה לזהות את מצלמת האינטרנט.

 • ודא שיש לך מערכת אוזניות או רמקולים ומיקרופון במחשב שלך, ושאינם מושתקים.

 • כבה את תוכנת LifeCam משום שאין באפשרותך להפעיל את LifeCam ובצע שיחת וידאו בתוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך בו-זמנית.

  ודא שהמפלגה או המפלגות שאליהם ברצונך להתקשר:

 • מחוברים לחיבור אינטרנט במהירות גבוהה, כגון פס רחב או DSL.

 • אינם מפעילים כעת את תוכנת LifeCam.

 • חיברו מצלמת אינטרנט למחשב שלהם, ותוכנית העברת ההודעות המיידיות יכולה לזהות אותה.

 • משתמשים באותה תוכנית העברת הודעות מיידיות כמוך.

 • התחברו לתוכנית העברת ההודעות המיידיות כשהמצב המקוון שלהם מוגדר ל'מקוון'.

 • מופיעים ברשימת אנשי הקשר שלך ואתה מופיע ברשימות שלהם.

 • חיברו אוזניות או רמקולים ומיקרופון במחשב שלהם.

 • קיבלו ויכולים לאשר את ההזמנה לשיחת הווידאו.

 • לחצן 'שיחת Windows Live' פועל רק עם Windows Live Messenger. אם אתה משתמש בתוכנית אחרת של העברת הודעות מיידיות, לחצן זה לא יפעל.

נסה את הפעולות הבאות:

 • בתוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך, הפעל שוב את 'הגדרות שמע/וידאו'.

 • הפעל שוב את שיחת הווידאו מתוכנית העברת ההודעות המיידיות.

נסה את הפעולות הבאות:

 • סגור את תוכנת LifeCam וכל תוכנית אחרת שעשויה להשתמש ב- LifeCam שלך. (אין באפשרותך להפעיל את תוכנת LifeCam ולבצע שיחת וידאו באמצעות תוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך בו-זמנית משום ששתיהן דורשות גישה מלאה ולא משותפת למצלמת האינטרנט של LifeCam.)

 • הפעל שוב את שיחת הווידאו מתוכנית העברת ההודעות המיידיות.

 • ייתכן שהמערכת שלך נתקלת בתנודות בדרישות המשאבים משום שאתה פותח או מפעיל תוכנית או תהליך הצורכים משאבים מרובים. נסה לסגור תוכניות שאינן נמצאות בשימוש או להמתין עד שתהליכי המערכת (כגון גיבוי או סריקה לאיתור וירוסים) יושלמו.

 • ייתכן שהגדרת את רזולוציית הווידאו של LifeCam לערך גבוה מדי עבור המחשב שלך.

  • כדי לאפס את הרזולוציה בתוכנת LifeCam, בכרטיסייה הגדרות, בחר ברזולוציה נמוכה יותר.

  • השתמש בתיעוד של תוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך כדי לגלות אם באפשרותך לאפס את הרזולוציה עבור ה- LifeCam.

בדוק את הפרטים הבאים:

 • הרמקולים מחוברים למחשב שלך ופועלים כשורה.

 • עוצמת הקול במחשב שלך אינה מושתקת או נמוכה מדי.

 • מצלמת LifeCam נמצאת בקרבת מקום.

 • המיקרופון המוכלל ב- LifeCam לא מכוסה או חסום, והמיקרופון של LifeCam אינו מושתק או בעל עוצמת קול נמוכה מדי.

אם אפקטי וידאו מסוימים אינם פועלים או אינם פועלים כשורה, בדוק את הפרטים הבאים:

 • כדי לפעול כראוי, אפקטי וידאו מסוימים דורשים כרטיס מסך שתומך בפונקציונליות Pixel Shader. ודא כי כרטיס המסך שלך תומך ב- Pixel Shader 2.0 או בגירסה מתקדמת יותר.

אני מקבל הודעת שגיאה המבקשת ממני לבחור רזולוציית וידאו נמוכה יותר

ייתכן שרזולוציית הווידאו של LifeCam מוגדרת לערך גבוה מדי עבור המחשב שלך.

 • כדי לאפס את הרזולוציה בתוכנת LifeCam, בכרטיסייה הגדרות, בחר ברזולוציה נמוכה יותר.

 • השתמש בתיעוד של תוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך כדי לגלות אם באפשרותך לאפס את הרזולוציה עבור ה- LifeCam.

איני מוצא את ההקלטה שביצעתי

כל התמונות, סרטוני הווידאו והקלטות השמע שאתה לוכד באמצעות מצלמת אינטרנט של LifeCam מאוחסנים בתיקיה Users/username/Pictures/LifeCam Files, כאשר שם המשתמש הוא השם שבו אתה משתמש כדי להיכנס למחשב שלך. כדי לפתוח תיקיה זו מתוכנת LifeCam, בחר בלחצן פתח את תיקיית LifeCam.

אני מקבל הודעת שגיאה המציינת שהמצלמה נמצאת כעת בשימוש על-ידי אפליקציה אחרת

אם אתה מקבל הודעת שגיאה זו:

 • סגור את כל התוכניות האחרות שעשויות להשתמש ב- LifeCam. (אינך צריך לסגור את תוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך כדי שמצלמת LifeCam תפעל. עם זאת, עליך לסיים את שיחת הווידאו שלך, אם יש שיחה שמתבצעת.)

אני לא רואה תצוגה מקדימה של וידאו בחלון LifeCam

נסה את הפעולות הבאות:

 • בדוק את משאבי המערכת שלך וכבה את כל האפליקציות הפתוחות שאינך משתמש בהן.

 • סגור את כל התוכניות האחרות שעשויות להשתמש ב- LifeCam. (אין באפשרותך להפעיל את תוכנת LifeCam ולבצע שיחת וידאו באמצעות תוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך בו-זמנית משום ששתיהן דורשות גישה מלאה ולא משותפת למצלמת האינטרנט של LifeCam.)

 • ודא שעדשת LifeCam אינה מכוסה או חסומה, ושל- LifeCam יש תאורה מספיקה.

 • נתק וחבר מחדש את LifeCam.

 • חבר מחדש התקני USB אחרים שאינם בשימוש.

 • התחבר ליציאת USB אחרת. אם ניתן, התחבר ליציאת USB 2.0.

 • אם אתה משתמש ברכזת USB, נתק את הרכזת וחבר את LifeCam ישירות למחשב שלך.

 • ודא שהגדרות השמע והווידאו הותאמו כראוי.

לא ניתן ללכוד או לשמור הקלטה

נסה את הפעולות הבאות:

 • קבצי וידאו ושמע עשויים להיות גדולים. ודא שיש לך מספיק זיכרון ושטח דיסק קשיח.

 • בדוק את ההרשאות עבור התיקייה שבה אתה שומר את קבצי LifeCam. אם מוגדרות הרשאות למניעת גישה, מצלמת LifeCam לא תוכל ללכוד או לשמור סרטונים. 

  1. כדי לבדוק את ההרשאות, פתח את סייר Windows ולאחר מכן אתר את התיקייה שעבורה ברצונך להציג הרשאות.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ או התיקיה, בחר מאפיינים, ולאחר מכן בחר את הכרטיסייה אבטחה.

  3. כדי לשנות את ההרשאות בתיקיה, עיין בתיעוד עבור מערכת ההפעלה שלך.

הקלטת הווידאו שלי נראית מקוטעת

נסה את הפעולות הבאות:

 • שפר את התאורה באזור שלך.

 • ייתכן שרזולוציית הווידאו של LifeCam מוגדרת לערך גבוה מדי.

  • כדי לאפס את הרזולוציה בתוכנת LifeCam, בכרטיסייה הגדרות של LifeCam, בחר ברזולוציה נמוכה יותר.

  • השתמש בתיעוד של תוכנית העברת ההודעות המיידיות שלך כדי לגלות אם באפשרותך לאפס את הרזולוציה עבור ה- LifeCam.

  • כבה את כל אפקטי הווידאו. כאשר אתה מוסיף אפקטי וידאו מסוימים לווידאו ברזולוציה גבוהה, הם עלולים לגרום לביצועים ירודים.

 • נתק וחבר מחדש את LifeCam.

 • חבר מחדש התקני USB אחרים שאינם בשימוש.

 • התחבר ליציאת USB אחרת. אם ניתן, התחבר ליציאת USB 2.0.

 • אם אתה משתמש ברכזת USB, נתק את מצלמת LifeCam מהרכזת וחבר אותה ישירות למחשב שלך.

 • אם אתה משתמש במצלמת אינטרנט של Microsoft LifeCam התומכת ב- TrueColor, בדוק את ההגדרות בכרטיסייה 'הגדרות'. אם תיבת הסימון TrueColor או TrueColor + ClearFrame Technology מסומנת, נקה את תיבת הסימון כדי לבטל את האפשרות.

איני יכול לראות את בקרת העוצמה של המיקרופון בכרטיסייה 'הגדרות'

ב- Windows XP ו- Vista, אם פקד המחוון של עוצמת הקול אינו מופיע בכרטיסיית ההגדרות של LifeCam, נסה את הפעולות הבאות:

 • כבה את תוכנת LifeCam ונתק את כל התקני Microsoft שחיברת למחשב שלך.

 • הפעל מחדש את תוכנת LifeCam, ולאחר מכן חבר התקן LifeCam אחד בלבד.

  בעת פתיחת הכרטיסיה ' הגדרות LifeCam ', פקד מחוון עוצמת הקול אמור להיות גלוי.

איני יכול להתאים את עוצמת הקול של המיקרופון בכרטיסייה 'הגדרות'

ב- Windows XP, אם השתקת בעבר את מיקרופון LifeCam שלך, לא תוכל להשתמש בכרטיסיית ההגדרות של LifeCam כדי לבטל את ההשבתה או להגדיר את עוצמת הקול עבור המיקרופון שלך. נסה את הפעולות הבאות:

 • פתח את לוח הבקרה של Windows ובטל את ההשבתה של מיקרופון LifeCam. לקבלת מידע אודות אופן הביצוע של פעולה זו, עיין בעזרה עבור מערכת ההפעלה שלך.

 • השתמש באפשרויות בקרת העוצמה של Windows או במחוון עוצמת הקול בכרטיסייה הגדרות של LifeCam כדי להגדיר את עוצמת הקול.

איני יכול להשתיק את המיקרופון שלי

ב- Windows XP, אם השתקת בעבר את מיקרופון LifeCam שלך, לא תוכל להשתמש בכרטיסיית ההגדרות של LifeCam כדי לבטל את ההשבתה או להגדיר את עוצמת הקול עבור המיקרופון שלך. כדי לפתור בעיה זו:

 1. פתח את לוח הבקרה של Windows ובטל את ההשבתה של מיקרופון LifeCam. לקבלת מידע אודות אופן הביצוע של פעולה זו, עיין בעזרה עבור מערכת ההפעלה Windows.

 2. השתמש באפשרויות בקרת העוצמה של Windows או במחוון עוצמת הקול בכרטיסייה הגדרות של LifeCam כדי להגדיר את עוצמת הקול.

ב- Windows XP ו- Vista, אם פקד המחוון של עוצמת הקול אינו מופיע בכרטיסיית ההגדרות של LifeCam:

 1. כבה את תוכנת LifeCam ונתק את כל התקני Microsoft שחיברת למחשב שלך.

 2. הפעל מחדש את תוכנת LifeCam, ולאחר מכן חבר התקן LifeCam אחד בלבד.

לא ניתן ללכוד תמונות

בדוק את הפרטים הבאים:

 • ודא כי עדשת LifeCam אינה מכוסה או חסומה.

 • ודא כי התאורה של מצלמת LifeCam מספיקה.

 • בדוק את ההרשאות עבור התיקייה שבה אתה שומר את קבצי LifeCam. אם מוגדרות הרשאות למניעת גישה, מצלמת LifeCam לא תוכל ללכוד או לשמור סרטונים.

כדי לפתוח את תיקיית ברירת המחדל 'תמונות' ולבדוק את ההרשאות:

 1. בתפריט ההתחלה, לחץ על 'תמונות' או על 'התמונות שלי', בהתאם למערכת ההפעלה שלך.

 2. כדי לשנות את ההרשאות בתיקיה, עיין בתיעוד עבור מערכת ההפעלה שלך.

התמונה שלי גרעינית מדי, מטושטשת או שהאיכות גרועה

נסה את הפעולות הבאות:

 1. המתן מספר שניות. אם למצלמת LifeCam שלך יש יכולת מיקוד אוטומטי, ייתכן שיחלפו מספר שניות עד שהיא תתמקד באופן ברור.

 2. אם אתה משתמש במצלמת וידאו מסוג LifeCam VX-1000‏, VX-3000, או VX-6000, סובב את טבעת המיקוד בחזית מצלמת LifeCam כדי למקד את וידאו הזרימה בשידור חי.

 3. שפר את התאורה באזור שלך.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×