Autorska prava i ostale obavijesti za telefon Lumia 650 s dvije SIM kartice

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od prodavača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.


SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU "KAKAV JEST". OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM, NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA U POGLEDU TRŽIŠNE KURENTNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.


MICROSOFT MOBILE NI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.


Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. MICROSOFT MOBILE ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE I POBOLJŠANJA BILO KOJEG PROIZVODA OPISANOG U OVOM DOKUMENTU BEZ PRETHODNE NAJAVE.


Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koje se isporučuju s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se aplikacija daje u stanju "kakav jest".


Preuzimanje karti, igara, glazbe i videoisječaka te prijenos slika i videoisječaka može obuhvatiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati s obzirom na regiju. Pojedinosti i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od lokalnog prodavača.


Obavijest za Saveznu komisiju za komunikacije (FCC)/Meksiko

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Dodatne informacije potražite na stranici transition.fcc.gov. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Microsoft Mobile nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.


Informacije o elektroničkim oznakama potražite tako da prstom pređete od vrha zaslona prema dolje i dodirnete Sve postavke > Dodaci > Dodatne informacije. Oznake sadrže podatke kao što je FCC ID, IC broj i model uređaja.


Zaštićena riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. te je svaka upotreba takvih oznaka tvrtke Microsoft Mobile ili Monster, LLC pod licencom.


Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licencni videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Posjetite stranicu www.mpegla.com (na engleskom jeziku).


Oznaka aptX® i logotip aptX zaštitni su znakovi tvrtke CSR plc ili jedne od tvrtki iz njezine skupine te može biti registrana u jednoj ili većem broju jurisdikcija.



Svojstva

ID članka: 10914 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)