LICENCNE ODREDBE ZA MICROSOFTOV SOFTVER


MICROSOFTOVI FILMSKI ISJEČCI

Ove licencne odredbe predstavljaju ugovor između tvrtke Microsoft Corporation (ili, ovisno o tome gdje živite, nekog od njezinih povezanih društava) i vas. Svakako ih pročitajte. Ove se licencne odredbe primjenjuju i na prethodno spomenuti softver, uključujući i medije na kojima ste ga dobili, ako oni postoje. Odredbe se odnose i na sljedeće Microsoftove stavke:

 • ažuriranja
 • dodatke
 • internetske servise
 • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako ove stavke ne prate druge odredbe. U tom slučaju primjenjuju se te odredbe.

Korištenjem softvera prihvaćate ove odredbe. Ako ih ne prihvaćate, nemojte koristiti softver.

Kao što je opisano u nastavku, korištenje neke značajke podrazumijeva vaš pristanak na prijenos određenih standardnih podataka o računalu za internetske servise.

Ako se pridržavate ovih licencnih odredbi, imate trajna prava navedena u nastavku.

 1. PRAVA NA INSTALACIJU I KORIŠTENJE.
  1. Instalacija i korištenje. Na svojim uređajima možete instalirati i testirati neograničen broj primjeraka softvera.
  2. Uključeni Microsoftovi programi. Softver sadrži druge Microsoftove programe. Na korištenje tih programa primjenjuju se ove licencne odredbe.
 2. DODATNI PREDUVJETI ZA LICENCIRANJE I/ILI PRAVA NA KORIŠTENJE.

  Medijski elementi i predlošci. Dopušteno vam je kopiranje i korištenje slika, isječaka crteža, animacija, zvukova, glazbe, oblika, videoisječaka i predložaka koji su obuhvaćeni softverom i koji su namijenjeni takvoj upotrebi u dokumentima i projektima koje stvarate. Te dokumente i projekte možete nekomercijalno distribuirati. Ako želite ove medijske elemente i predloške želite koristiti u drugu svrhu, idite na www.microsoft.com/permission da biste saznali je li to dopušteno.
 3. INTERNETSKI SERVISI. Microsoft uz softver nudi internetske servise. U svakom ih trenutku može promijeniti ili otkazati.
  1. Pristanak na korištenje internetskih servisa. Značajke softvera opisane u nastavku povezane su putem interneta s računalnim sustavima u vlasništvu Microsofta ili davatelja usluge. U nekim slučajevima nećete primiti posebnu obavijest o povezivanju. U nekim slučajevima te značajke možete isključiti ili ne koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite na web-mjestu Microsoftove podrške. Korištenjem tih značajki pristajete na prijenos tih informacija. Microsoft ne koristi te podatke da bi vas identificirao.
   1. Podaci o računalu. Sljedeće značajke putem internetskih protokola šalju odgovarajućim sustavima podatke o računalu, primjerice IP adresu, vrstu operacijskog sustava, preglednik, naziv i verziju softvera koji koristite te jezični kod uređaja na koji ste instalirali softver. Microsoft te podatke koristi da bi vam omogućio pristup internetskim servisima.
    1. Značajke web-sadržaja. Značajke u softveru mogu dohvatiti povezani sadržaj od Microsofta i omogućiti vam pristup tom sadržaju. Primjeri tih značajki su isječci crteža, predlošci, obuka putem interneta, pomoć putem interneta, standardna pomoć i pomoć za aplikacije. Te značajke web-sadržaja ne morate koristiti.
   2. Korištenje podataka. Podatke o računalu možemo koristiti za poboljšanje našeg softvera i naših servisa. Možemo ih i dijeliti s drugima, npr. s proizvođačima hardvera i softvera. Oni te podatke mogu koristiti u svrhu poboljšavanja kompatibilnosti svojih proizvoda s Microsoftovim softverom.
  2. Zloupotreba internetskih servisa. Servis ne smijete koristiti na način na koji biste ga mogli ugroziti ili na koji biste mogli ometati njegovo korištenje. Servis ne smijete koristiti da biste na bilo koji način ostvarili neovlašten pristup bilo kojem servisu te bilo kojim podacima, računima ili mrežama.
 4. OPSEG LICENCE. Softver se licencira, a ne prodaje. Ovaj ugovor daje vam samo neka prava na korištenje softvera. Microsoft pridržava sva ostala prava. Osim ako vam unatoč ovom ograničenju mjerodavno pravo ne daje veća prava, softver smijete upotrebljavati isključivo na način izričito dopušten ovim ugovorom. Prilikom toga morate se pridržavati svih tehničkih ograničenja softvera koja vam dozvoljavaju da ga koristite samo na određene načine. Ne smijete
  1. trećim stranama otkrivati rezultate usporednih testova softvera bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft;
  2. pokušavati zaobići tehnička ograničenja softvera,
  3. podvrgavati softver obrnutom inženjeringu, dekompiliranju ni rastavljanju, osim i samo u mjeri u kojoj to unatoč ovom ograničenju izričito dopušta mjerodavni zakon,
  4. izraditi više kopija softvera nego što je navedeno u ovom ugovoru ili unatoč ovom ograničenju dopušteno mjerodavnim zakonom,
  5. objavljivati softver tako da ga drugi mogu kopirati,
  6. iznajmljivati, davati u zakup ni posuđivati softver,
  7. softver ili ovaj ugovor prenositi na treću stranu ni
  8. koristiti softver za pružanje komercijalnih usluga hostiranja softvera.
 5. SIGURNOSNA KOPIJA. Smijete stvoriti jednu sigurnosnu kopiju softvera. Tu sigurnosnu kopiju smijete koristiti samo za ponovnu instalaciju softvera.
 6. DOKUMENTACIJA. Svaka osoba koja ima valjan pristup vašem računalu ili internoj mreži smije kopirati i koristiti dokumentaciju u interne, referentne svrhe.
 7. OGRANIČENJA IZVOZA. Softver je podložan izvoznim zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država. Morate se pridržavati svih domaćih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa koji se primjenjuju na ovaj softver. Ti zakoni obuhvaćaju ograničenja vezana uz odredišta, krajnje korisnike i krajnju upotrebu. Dodatne informacije potražite na adresi www.microsoft.com/exporting.
 8. USLUGE PODRŠKE. S obzirom na to da je ovaj softver "kakav jest", ne možemo pružati usluge podrške za njega.
 9. CJELOVITI UGOVOR. Ovaj ugovor i odredbe za dodatke, ažuriranja, internetske servise i usluge podrške koje koristite predstavljaju cjeloviti ugovor za softver i usluge podrške.
 10. MJERODAVNI ZAKON.
  1. Sjedinjene Američke Države. Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama, na ovaj sporazum i na sve zahtjeve proizašle iz njegove povrede primjenjivat će se pravo savezne države Washington bez obzira na sukob pravnih načela. Zakoni države u kojoj živite mjerodavni su za sve druge sporove, uključujući sporove koji se vode na temelju državnih zakona o zaštiti potrošača i zakona o nepoštenoj konkurenciji te u slučaju kaznenog djela.
  2. Izvan Sjedinjenih Američkih Država. Ako ste aplikaciju nabavili u bilo kojoj drugoj državi, primjenjuju se zakoni te države.
 11. PRAVNI UČINAK. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na vas se mogu primjenjivati i druga prava na temelju zakona koji su na snazi u vašoj državi. Možete imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju prava koja imate prema zakonima vaše države ako ti zakoni to ne dopuštaju.
 12. ODRICANJE JAMSTVA. Softver se licencira "kakav jest". Sami snosite rizik njegova korištenja. Microsoft ne daje izričita jamstva, garancije ni uvjete. Možete u sklopu lokalnih prava imati dodatna potrošačka i zakonska prava koja ovaj ugovor ne može promijeniti. U mjeri dopuštenoj vašim lokalnim zakonima, Microsoft isključuje implicitna jamstva prikladnosti za navedenu svrhu, prikladnosti za posebnu svrhu i nepovredivosti. ZA AUSTRALIJU: na temelju australskog zakona o zaštiti potrošača imate zakonska jamstva te ništa navedeno u ovim odredbama ne utječe na ta prava.
 13. OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI ZA KOREKTIVNE RADNJE I ŠTETE. Od Microsofta i njegovih dobavljača možete dobiti odštetu samo za izravnu štetu do 5 USD. Ne možete dobiti odštetu ni za koju drugu štetu, uključujući posljedične štete, gubitak zarade, posebne, neizravne ili slučajne štete.

  Ovo ograničenje primjenjuje se na

  • sve povezano sa softverom, servisima, sadržajem (uključujući kod) koji se nalazi na internetskim web-mjestima ili u programima trećih strana i

  • sporove zbog nepoštivanja ugovora, nepoštivanja jamstva ili uvjeta, izričite odgovornosti, nemara ili druge nedopuštene štetne radnje u opsegu dopuštenom primjenjivim pravom.

  Primjenjuje se i ako je Microsoft znao ili je trebao znati za mogućnost nastanka štete. Navedeno ograničenje ili izuzeće možda se ne primjenjuje u vašem slučaju ako vaša država ne dopušta izuzimanje ili ograničavanje gubitaka nastalih slučajnim, posljedičnim ili ostalim štetama.