Korištenje telefona s dvije SIM kartice

Windows Phone s dva SIM-a nudi više mogućnosti kad je riječ o mobilnoj vezi. Primjerice, možete odabrati koji ćete SIM koristiti ovisno o tome koji ima pristupačniju cijenu mobilnih podataka ili čija mobilna mreža ima bolji signal. Po želji, uz pomoć dva SIM-a možete odvojiti osobni od poslovnog života – jedan SIM za posao, drugi za osobnu upotrebu, a sve na jednom telefonu.

Na telefonu s dva SIM-a na početnom ćete zaslonu imati dvije pločice Telefon i dvije pločice Poruke, pa odaberite pločicu za SIM koji želite koristiti prilikom pozivanja ili slanja SMS-a.

Start screen of a dual SIM phone

Ako koristite Windows Phone s dva SIM-a, možete im dodijeliti nazive da biste ih lakše razlikovali na telefonu, odredili koji će se koristiti za mobilne podatke, kontrolirali brzinu podatkovne veze ili u potpunosti isključili i tako izbjegli neočekivane troškove.

Dodjela naziva SIM karticama

SIM-ovima možete dodijeliti nazive da biste ih na telefonu mogli razlikovati. Nazivi koje dodijelite SIM-ovima prikazivat će se u različitim dijelovima sustava Windows Phone, uključujući na pločicama Telefon i Poruke na početnom zaslonu te u postavkama Mobilna mreža + SIM.

 1. Na popisu aplikacija dodirnite Postavke 

  Settings Icon
   > Mobilna mreža + SIM > SIM 1 postavke.

 2. U odjeljku SIM 1 u okviru Naziv SIM kartice upišite naziv za prvi SIM pa pritisnite tipku natrag 

  Back Icon
  .

 3. Dodirnite SIM 2 postavke.

 4. U odjeljku SIM 2 u okvir Naziv SIM kartice upišite naziv za drugi SIM.

Odabir SIM-a za mobilnu podatkovnu vezu

Možete odabrati koji će se SIM koristiti za mobilnu podatkovnu vezu. Na taj način možete upravljati troškovima i odabrati SIM s manjom cijenom podataka. Možete i prebacivati između poslovnog i privatnog SIM-a.

 1. Na popisu aplikacija dodirnite Postavke 

  Settings Icon
   > Mobilna mreža + SIM.

 2. Dodirnite SIM za podatkovnu vezu i odaberite onaj koji želite koristiti za mobilnu podatkovnu vezu.

Odabir SIM-a za pozivanje

 1. Na početnom zaslonu dodirnite pločicu Telefon za SIM koji želite koristiti za upućivanje poziva.

  Phone Tiles image
        

 2. Dodirnite stavku Tipkovnica 

  Dialpad Icon
  .

 3. Da biste se prebacili na drugi SIM i poziv uputili putem njega, dodirnite 1 ili 2, ovisno o tome koji SIM želite koristiti.

 4. Birajte broj, a zatim dodirnite Zovi.

Odabir SIM-a prilikom slanja poruka

 1. Na početnom zaslonu dodirnite pločicu Poruke za SIM koji želite koristiti za slanje poruke.

  Messaging Tiles image
        

 2. Dodirnite Novo 

  Plus Icon
  i unesite broj mobilnog telefona ili ime.

 3. Da biste se prebacili na drugi SIM i SMS poslali putem njega, dodirnite 1 ili 2, ovisno o tome koji SIM želite koristiti.

 4. Unesite poruku i dodirnite Pošalji 

  Dual Sim One Icon
   ili 
  Dual Sim Two Icon
  .

Odabir SIM-a za spremanje kontakta

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Osobe > Novo 

  Plus Icon
  .

 2. Dodirnite Spremi na, a zatim SIM na koji želite spremiti kontakt.

 3. U okvir Ime upišite ime osobe.

 4. Unesite ostale podatke o osobi, a zatim dodirnite Spremi 

  Save Icon
  .

Svojstva

ID članka: 11593 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije