Kopiranje kontakata pomoću aplikacije Transfer my Data

Neka vam vaši najbliži i najdraži budu uvijek pri ruci. Pomoću aplikacije Transfer my Data jednostavno kopirajte kontakte, SMS poruke i slike sa starog telefona. Aplikacija ne funkcionira sa svim modelima telefona.

Savjet: ako ste prethodno koristili Windows Phone ili ste već stvorili sigurnosnu kopiju kontakata na Microsoftovu računu, jednostavno se na telefonu prijavite na račun da biste kontakte uvezli sa servisa. Kontakti se uvoze automatski.

Stari telefon mora podržavati Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti pohranjeni u memoriji telefona, ne na SIM kartici.

  1. Na starom telefonu uključite Bluetooth i provjerite je li telefon vidljiv za druge uređaja.
  2. Na novom telefonu otvorite aplikaciju Transfer my Data.
  3. Dodirnite za nastavak i uključite Bluetooth.
  4. Odaberite stari telefon s popisa pronađenih uređaja i slijedite upute prikazane na oba telefona.

Napomena: ako su kontakti napisani na jeziku koji novi telefon ne podržava, podaci o kontaktima možda se neće pravilno prikazivati.

Ako još nemate aplikaciju Transfer my Data, možete je preuzeti iz Trgovine.

Svojstva

ID članka: 11641 - posljednja izmjena: 18. svi 2016. - verzija: 6

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)