Prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40

Uz pomoć softvera Nokia Suite možete prenijeti kontakte, kalendarske unose i fotografije s telefona Symbian ili S40 na telefon Nokia Lumia.

Provjerite imate li na računalu instaliran najnoviji Nokia Suite.

Da biste se prijavili na OneDrive, potreban vam je Microsoftov račun.

  1. Kompatibilnim USB kabelom povežite telefon s računalom.
  2. Na računalu otvorite Nokia Suite.
  3. Odaberite Kopiranje sadržaja na uređaj Nokia Lumia i slijedite upute prikazane na računalu. Datoteke će se kopirati na OneDrive. Fotografije će se kopirati u mapu Slike na servisu OneDrive, a kontakti i događaji kalendara na Outlook.com.
  4. Da biste pristupili fotografijama, na uređaju Lumia prijeđite prstom ulijevo i dodirnite OneDrive. Kontakti i događaji kalendara sinkroniziraju se automatski.
Savjet: vaš telefon Nokia ne podržava Nokia Suite? Ili želite prenijeti drugi sadržaj, npr. videozapise? Računalo možete povezati s telefonom pa željene datoteke povući i ispustiti na računalo. Ako imate aplikaciju OneDrive za stolna računala, povucite datoteke i ispustite ih izravno u mapu OneDrive da bi se automatski prenijele.
Svojstva

ID članka: 11645 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije