Pozorno održavajte uređaj, bateriju, punjač i pribor. Sljedeći prijedlozi pomažu vam da uređaj održavate funkcionalnim.

 • Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju ako je uklonjiva i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
 • Ne upotrebljavajte i ne držite uređaj na prašnjavim ili onečišćenim mjestima.
 • Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
 • Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Kada se uređaj zagrije na uobičajenu temperaturu, unutar uređaja može se formirati vlaga i oštetiti uređaj.
 • Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
 • Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
 • Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
 • Upotrebljavajte samo meku, suhu tkaninu za čišćenje površine uređaja.
 • Ne bojite uređaj. Boja može onemogućiti ispravan rad.
 • Ako vaš uređaj ima uklonjivu bateriju, za optimalan rad isključite uređaj i povremeno izvadite bateriju.
 • Držite uređaj dalje od magneta ili magnetskih polja.
 • Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.
 • Pažljivo rukujte tvrdim diskovima. Udarci, vibracije i padovi; drugo pogrešno rukovanje uređajem; ekstremne temperature; vlaga i tekućine mogu uzrokovati kvar na tvrdom disku i gubitak odnosno oštećenje podataka.
 • Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Kako bi izbjegao pretjerano zagrijavanje, uređaj se može automatski usporiti, zatvoriti aplikacije, isključiti punjenje te, ako je potrebno, isključiti se. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.
Svojstva

ID članka: 11731 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije