Najčešća pitanja o internetskim vezama

Ne mogu se povezati s internetom pomoću mobilne podatkovne veze


Ponovno pokrenite telefon u koji je umetnuta SIM kartica (telefon učitava postavke sa SIM kartice) i ponovno isprobajte mobilnu podatkovnu vezu, primjerice uz aplikaciju web-preglednika.

Nemogućnost povezivanja s internetom pomoću mobilne podatkovne veze

 1. Na telefonu omogućite mobilnu podatkovnu vezu.
  Otvorite Postavke > Mreža i bežična veza > Mobilna mreža i SIM (Lumia i Windows Phone 8: Postavke > mobilna mreža + SIM) i mogućnost Podatkovna veza postavite na Uključeno.
 2. Provjerite je li podatkovni roaming uključen i kada niste u kućnoj mreži.
  Otvorite Postavke > Mreža i bežična veza > Mobilna mreža i SIM i odaberite Mogućnosti podatkovnog roaminga > uključi roaming (Lumia i Windows Phone 8): Postavke > mobilna mreža + SIM i odaberite mogućnosti podatkovnog roaminga).
 3. Provjerite da niste prekoračili podatkovni limit.
  Da biste pregledali potrošnju podataka, otvorite Postavke > Mreža i bežična veza > Potrošnja podataka. Lumia i Windows Phone 8: Na početnom zaslonu prijeđite prstom ulijevo do popisa Aplikacije i pokrenite aplikaciju Senzor podataka. Postavite mogućnost Ograniči upotrebu podataka u pozadini i/iliOgraniči podatke u pozadini tijekom roaminga na Isključeno.
 4. Potvrdite kod mobilnog operatera imate li aktivnu podatkovnu pretplatu (pristup internetu) putem SIM kartice.

Ako mobilna podatkovna veza i dalje ne funkcionira, pokušajte unijeti nove postavke ručno

Ako se na telefonu ne možete povezati s WiFi mrežom ili se nalazite u blizini računala, pokušajte na internetu potražiti internetske postavke za svog mobilnog operatera. Ručno dodavanje postavki

Lumia i Windows Phone 10:

 1. Otvorite Postavke > Mreža i bežična veza> mobilna mreža i SIM > Postavke SIM-a > Dodaj internetski APN.

Lumia i Windows Phone 8:
 1. 1. mogućnost – otvorite Postavke > pristupna točka i dodirnite +.
 2. 2. mogućnost – otvorite Postavke > mobilna mreža + SIM > Postavke SIM-a > SIM i dodirnite dodaj internetski APN ili postavite mogućnost Ručni internetski APN na Uključeno.

Telefon ima problema u povezivanju s Wi-Fi mrežama

 1. Ponovno pokrenite telefon, pogledajte ikonu Wi-Fi veze na zaslonu telefona i približite se Wi-Fi pristupnoj točki da biste primali bolji signal.
 2. Provjerite nije li telefon u načinu rada za uštedu baterije (Postavke > Sustav > Ušteda energije, Lumia sa sustavom Windows Phone 8: Postavke > ušteda baterije).
 3. Onemogućite Bluetooth vezu na telefonu dok je povezan s WiFi mrežom (Postavke > Uređaji > Bluetooth, Lumia sa sustavom Windows Phone 8: Postavke > Bluetooth). Bluetooth i WiFi funkcioniraju u istom rasponu frekvencija i mogu se međusobno ometati.
 4. Ako se ne možete povezati s mrežom s kojom ste se prije povezivali, pokušajte je izbrisati s telefona: Postavke > Mreže i bežična veza > Wi-Fi > Upravljanje, u odjeljku Poznate mreže dodirnite i držite naziv mreže, a zatim dodirnite Izbriši. (Lumia sa sustavom Windows Phone 8: Postavke > Wi-Fi > upravljanje (dodatno), u odjeljku Poznate mreže dodirnite i držite naziv mreže, a zatim dodirnite Izbriši.) Brisanjem mreže izbrisat ćete povezane postavke na telefonu. Nakon toga dodirnite Wi-Fi mrežu na popisu mreža, a zatim se ponovno pokušajte povezati.
 5. Ako u telefonu nema SIM kartice, umetnite je i provjerite niste li u zrakoplovnom načinu. Ako u telefonu nema SIM kartice, neke Wi-Fi značajke za određene države možda neće biti dostupne kada telefon ne zna svoju lokaciju.
 6. Provjerite može li se telefon povezati s nekom drugom Wi-Fi mrežom (npr. pomoću značajke zajedničkog korištenja interneta na drugom telefonu).
 7. Pomoću mobilne podatkovne veze provjerite je li za telefon dostupan novi softver: dodirnite Postavke > Ažuriranje i sigurnost > Ažuriranje telefona (Lumia sa sustavom Windows Phone 8: Postavke> ažuriranje telefona).

Ako imate poteškoća s povezivanjem s kućnom Wi-Fi mrežom

 1. Ponovno pokrenite usmjerivač (neki je usmjerivače potrebno povremeno isključiti na 2 minute da bi se omogućila ažuriranja u pozadini).
 2. Provjerite je li lozinka u zaštićenoj mreži telefona pravilno konfigurirana i podudaraju li se sigurnosne postavke telefona s postavkama kućne Wi-Fi mreže. Ako vam se prikazuje poruka o pogrešci zbog pogrešne lozinke, prijavite se na bežični usmjerivač i promijenite način rada 802.11b/g/n u samo 802.11g , a zatim ponovno pokrenite usmjerivač ili ga vratite u izvorno stanje, a zatim pokušajte ponovno uspostaviti vezu.
 3. Provjerite nije li Wi-Fi mreža konfigurirana da filtrira pristup na temelju MAC adrese uređaja. Ako koristite filtriranje na temelju MAC adrese, MAC adresu telefona potrebno je dodati na popis filtra. MAC adresu telefona potražite u odjeljku Postavke > Sustav > O telefonu > Dodatne informacije (Lumia sa sustavom Windows Phone 8: Postavke > o telefonu > dodatne informacije). Trebala bi biti navedena u odjeljku Informacije o uređaju.
 4. Onemogućite druge aktivne mrežne servise, kao što su prijenos videozapisa strujanjem i internetske igre.
 5. Na stranici za podršku usmjerivača provjerite ima li instaliran najnoviji firmver.

Ako imate poteškoća s povezivanjem s javnom Wi-Fi pristupnom točkom

 1. Provjerite je li za javnu Wi-Fi pristupnu točku potrebna provjera autentičnosti. Čak i ako je Wi-Fi mreža otvorena, možda ćete morati potvrditi autentičnost pomoću korisničkog imena i lozinke u pregledniku na telefonu da biste mogli pristupiti internetu. Možda ćete morati i ponovno potvrditi autentičnost nakon što istekne vremensko ograničenje za provjeru autentičnosti. Prekinite vezu s Wi-Fi mrežom pa se ponovno povežite s njom u odjeljku Postavke > Mreža i bežična veza > WiFi (Lumia sa sustavom Windows Phone 8: Postavke > Wi-Fi) ako vam se ne prikazuje upit za provjeru autentičnosti.
 2. Možda je već povezan maksimalan broj korisnika, posebice na Wi-Fi pristupnim točkama. Pričekajte malo pa pokušajte ponovno ili potražite drugu Wi-Fi pristupnu točku.
Svojstva

ID članka: 12497 - posljednja izmjena: 17. svi 2016. - verzija: 5

Povratne informacije