Windows 8.1

Kako e-poštu iz programa Outlook Express premjestiti na PC sa sustavom Windows 8.1?

Outlook Express više nije dostupan i Microsoft ga ne podržava. Možemo vam pomoći pri premještanju e-pošte i kontakata na Outlook.com.

Outlook.com besplatan je web-servis za osobnu e-poštu koji se jednostavno koristi. Sadrži brojne sjajne značajke jednake kao i Outlook Express, a i neke nove. Možete zadržati trenutnu adresu e-pošte, e-poštom slati fotografije i datoteke te mapu ulazne pošte održavati preglednom. Možete i pristupati e-pošti s bilo kojeg PC-ja, tableta ili telefona povezanog s internetom. Pomoću koraka u nastavku dodatak za migraciju pošte premjestit će vaše poruke e-pošte i kontakte iz programa Outlook Express.

Prijavite se za Outlook.com i premjestite e-poštu i kontakte iz programa Outlook Express

Kada se prijavite za Outlook.com, adresa e-pošte i lozinka postaju vaš Microsoftov račun. Ako imate adresu e-pošte koja završava nastavkom msn.com, hotmail.com, live.com ili outlook.com, već imate Microsoftov račun.

 1. Provjerite radite li na PC-ju na kojem se nalaze vaše poruke e-pošte i kontakti iz programa Outlook Express. Na tom PC-ju kliknite gumb s natpisom Početak rada. Time će se pokrenuti dodatak za migraciju pošte, koji će premjestiti vaše poruke i kontakte.
 2. Otvorit će se stranica za prijavu na Outlook.com. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Ako nemate Microsoftov račun, kliknite Prijava odmah pri dnu stranice (uz upit o tome imate li Microsoftov račun). Potom unesite adresu e-pošte i lozinku da biste stvorili račun za Outlook.com.
  • Ako već imate Microsoftov račun, unesite adresu e-pošte i lozinku za njega.
 3. Kad se prijavite, dodatak za migraciju pošte automatski će premjestiti vaše kontakte i poruke e-pošte na račun za Outlook.com.


Početak rada

Korištenje pseudonima za dodavanje adresa e-pošte računu

Windows RT 8.1

Kako e-poštu iz programa Outlook Express premjestiti na PC sa sustavom Windows RT 8.1?

Outlook Express više nije dostupan i Microsoft ga ne podržava. Možemo vam pomoći pri premještanju e-pošte i kontakata na Outlook.com.

Outlook.com besplatan je web-servis za osobnu e-poštu koji se jednostavno koristi. Sadrži brojne sjajne značajke jednake kao i Outlook Express, a i neke nove. Možete zadržati trenutnu adresu e-pošte, e-poštom slati fotografije i datoteke te mapu ulazne pošte održavati preglednom. Možete i pristupati e-pošti s bilo kojeg PC-ja, tableta ili telefona povezanog s internetom. Pomoću koraka u nastavku dodatak za migraciju pošte premjestit će vaše poruke e-pošte i kontakte iz programa Outlook Express.

Prijavite se za Outlook.com i premjestite e-poštu i kontakte iz programa Outlook Express

Kada se prijavite za Outlook.com, adresa e-pošte i lozinka postaju vaš Microsoftov račun. Ako imate adresu e-pošte koja završava nastavkom msn.com, hotmail.com, live.com ili outlook.com, već imate Microsoftov račun.

 1. Provjerite radite li na PC-ju na kojem se nalaze vaše poruke e-pošte i kontakti iz programa Outlook Express. Na tom PC-ju kliknite gumb s natpisom Početak rada. Time će se pokrenuti dodatak za migraciju pošte, koji će premjestiti vaše poruke i kontakte.
 2. Otvorit će se stranica za prijavu na Outlook.com. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Ako nemate Microsoftov račun, kliknite Prijava odmah pri dnu stranice (uz upit o tome imate li Microsoftov račun). Potom unesite adresu e-pošte i lozinku da biste stvorili račun za Outlook.com.
  • Ako već imate Microsoftov račun, unesite adresu e-pošte i lozinku za njega.
 3. Kad se prijavite, dodatak za migraciju pošte automatski će premjestiti vaše kontakte i poruke e-pošte na račun za Outlook.com.


Početak rada

Korištenje pseudonima za dodavanje adresa e-pošte računu

Windows 7

Kako e-poštu iz programa Outlook Express premjestiti na PC sa sustavom Windows 7?

Outlook Express više nije dostupan i Microsoft ga ne podržava. Možemo vam pomoći pri premještanju e-pošte i kontakata na Outlook.com.

Outlook.com besplatan je web-servis za osobnu e-poštu koji se jednostavno koristi. Sadrži brojne sjajne značajke jednake kao i Outlook Express, a i neke nove. Možete zadržati trenutnu adresu e-pošte, e-poštom slati fotografije i datoteke te mapu ulazne pošte održavati preglednom. Možete i pristupati e-pošti s bilo kojeg PC-ja, tableta ili telefona povezanog s internetom. Pomoću koraka u nastavku dodatak za migraciju pošte premjestit će vaše poruke e-pošte i kontakte iz programa Outlook Express.

Prijavite se za Outlook.com i premjestite e-poštu i kontakte iz programa Outlook Express

Kada se prijavite za Outlook.com, adresa e-pošte i lozinka postaju vaš Microsoftov račun. Ako imate adresu e-pošte koja završava nastavkom msn.com, hotmail.com, live.com ili outlook.com, već imate Microsoftov račun.

 1. Provjerite radite li na PC-ju na kojem se nalaze vaše poruke e-pošte i kontakti iz programa Outlook Express. Na tom PC-ju kliknite gumb s natpisom Početak rada. Time će se pokrenuti dodatak za migraciju pošte, koji će premjestiti vaše poruke i kontakte.
 2. Otvorit će se stranica za prijavu na Outlook.com. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Ako nemate Microsoftov račun, kliknite Prijava odmah pri dnu stranice (uz upit o tome imate li Microsoftov račun). Potom unesite adresu e-pošte i lozinku da biste stvorili račun za Outlook.com.
  • Ako već imate Microsoftov račun, unesite adresu e-pošte i lozinku za njega.
 3. Kad se prijavite, dodatak za migraciju pošte automatski će premjestiti vaše kontakte i poruke e-pošte na račun za Outlook.com.


Početak rada

Korištenje pseudonima za dodavanje adresa e-pošte računu

Svojstva

ID članka: 14026 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 2

Povratne informacije